ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
9.81
0
0
9.81
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/08/1984
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.524
2.286
0
0
0
0
0
0
ΖΑΛΙΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
0.64
0
0
0.64
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/10/1995
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
ΚΑΡΒΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
24.331
0
0
24.331
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/1995
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.998
0.833
8.367
9.133
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
22.999
0
0
22.999
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/1987
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
8.2
3.023
8.633
ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
17.936
0
0
17.936
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/04/1997
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
1.943
3.269
2.194
0
0
9.033
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
16.898
0
0
16.898
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/1995
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
6.551
2.48
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΔΕΡ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
15.714
0
0
15.714
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/1992
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.646
8.777
1.743
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
12.313
0
0
12.313
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/1998
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
9.433
0
0
0
0
ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
11.789
0
0
11.789
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/2000
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.689
9.1
ΚΑΛΟΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
10.931
0
0
10.931
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/03/1994
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
8.633
ΦΡΑΓΚΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
10.311
0
0
10.311
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/02/1996
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.711
8.6
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
ΚΑΡΜΕΝ
ΝΙΙΚΟ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
9.644
0
0
9.644
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0
8.467
0
ΛΑΡΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
8.381
0
0
8.381
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/1999
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.914
6.467
ΜΑΥΡΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
8.367
0
0
8.367
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/04/1997
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
8.334
0
0
8.334
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1995
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
0
0
2.834
0
ΙΑΤΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
7.048
0
0
7.048
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2001
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.048
ΑΝΔΡΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
3.357
0
0
3.357
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1982
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
3.106
ΓΚΟΥΜΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.567
0
0
2.567
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1996
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.567
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.349
0
0
2.349
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1998
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.349
0
ΣΙΑΛΤΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.543
0
0
1.543
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/03/2003
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.833
0
0
0.833
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.833
0
0
0
0
ΡΑΠΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.823
0
0
0.823
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.8
0
0
0.8
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1995
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
0
0
0
ΦΛΟΥΔΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.629
0
0
0.629
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.594
0
0
0.594
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΣΑΜΨΩΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.571
0
0
0.571
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/1992
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΔΕΛΗΔΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.069
0
0
0.069
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/2001
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069