ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
13.833
0
0
13.833
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/1998
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.333
7.5
0
0
0
0
0
ΕΞΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΡ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
4.4
0
0
4.4
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/01/1999
8.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2.4
0
0
0
ΠΑΠΑΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
3.66
0
3.66
0
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1995
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.434
0
0
0.434
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
8.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΤΣΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
14.848
0
0
14.848
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1986
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
3.349
0
0
9.133
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
10.937
0
0
10.937
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
9.2
0
0
ΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
9.431
0
0
9.431
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
0
8.3
ΜΑΤΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
7.933
0
0
7.933
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/1997
5.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
0
0
0
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
3.823
0
0
3.823
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
5.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.823
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
3.054
0
0
3.054
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/2001
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.054
ΡΟΥΜΠΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.303
0
0
2.303
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/2002
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.303
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.457
0
0
0.457
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2002
5.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457