ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
18.788
0
4.595
14.193
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1991
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
4.32
4.886
3.73
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
15.389
0
0
15.389
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/1982
8.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.486
7.903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΙΓΓΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
8.697
0
0
8.697
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/1992
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.309
5.589
2.8
0
0
0
ΚΑΖΑΚΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΣΤΕΡ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
7.498
0
3.095
4.403
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1990
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.677
2.726
ΖΕΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
4.069
0
0
4.069
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1993
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
2.423
ΡΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
1.211
0
0
1.211
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2000
8.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0.549
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
30.761
0
0
30.761
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/1994
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
4.871
8.467
7.867
0
1.1
3.59
ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
25.953
0
0
25.953
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/12/1988
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.133
8.2
2.46
6.18
4.98
ΤΕΛΚΙΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
8.085
0
0
8.085
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/1991
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
0
5.433
0
0
0
0
0
ΛΕΥΤΕΡΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΟ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
7.478
0
3.455
4.023
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1986
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
2.423
0
ΣΙΑΝΙΔΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
7.12
0
0
7.12
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1991
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
2.777
3.429
0
0
0
0
ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
6.22
0
0
6.22
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/1999
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
3.61
ΒΑΡΕΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
5.282
0
0.985
4.297
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/1980
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
2.514
ΣΕΡΒΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
1.84
0
0
1.84
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/1984
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
1.623
0
0
1.623
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1993
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
ΔΟΡΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
1.509
0
0
1.509
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
ΠΑΠΑΔΑΜ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
1.326
0
0
1.326
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
0
ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
0.857
0
0
0.857
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
0.754
0
0
0.754
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/1991
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
ΠΑΤΕΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΖΑΝΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
0.594
0
0
0.594
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΜΑΥΡΟΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
0.183
0
0
0.183
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/1978
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ12.08
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
0.16
0
0
0.16
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1993
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16