ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
28.609
0
3.175
25.434
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1990
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
6.7
0
0
2.534
8.2
ΚΩΤΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
27.131
0
0
27.131
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
0
8.8
0
5.733
0
2.766
7.867
ΛΑΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
25.669
0
0
25.669
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/1991
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.111
2.537
2.646
3.274
9.1
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
18.578
0
0
18.578
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1987
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
0
0
0
2.511
7.867
ΑΛΙΦΕΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
15.909
0
1.08
14.829
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/1991
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
9.6
2.977
0
ΑΛΕΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
15.691
0
6.8
8.891
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.017
1.874
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
14.163
0
0
14.163
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1992
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
1.326
0
2.591
7.4
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
13.87
0
2.895
10.975
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
7.467
ΜΗΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
12.616
0
2.52
10.096
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1991
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.663
7.433
ΣΙΓΑΝΟΥ
ΡΟΔΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
11.25
0
0
11.25
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1987
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
0
2.534
1.949
0
ΛΟΥΚΑΡΕΛΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
10.885
0
0
10.885
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1995
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
0
2.52
0.731
0
ΒΟΓΔΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
10.284
0
0
10.284
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1996
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
2.617
0
0
0
0
ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΣΩΚΡ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
8.74
0
0
8.74
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1994
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
2.257
3.031
1.326
ΒΑΛΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
8.658
0
1.875
6.783
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1985
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
2.417
3.063
ΥΦΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
6.68
0
0
6.68
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/1992
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
0
5
ΝΙΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
6.401
0
1.535
4.866
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1986
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
2.971
0
0
0.5
0
ΤΣΑΝΤΗΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.656
0
0.265
5.391
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/1991
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
2.363
0
ΤΣΑΚΩΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
3.735
0
3.735
0
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
3.426
0
0
3.426
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
3.014
0
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.42
0
0
2.42
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.117
1.303
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.257
0
0
1.257
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
ΜΠΑΜΠΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.274
0
0
0.274
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1996
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.24
0
0
0.24
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2001
8.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.229
0
0
0.229
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1991
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
ΣΙΓΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
37.75
0
0
37.75
25
35.307
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
9.3
8.5
9.667
8.546
0
ΔΕΡΒΕΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
28.6
0
0
28.6
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/1983
5.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.1
9.133
9.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΚΟ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
21.699
0
5.77
15.929
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/03/1994
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.962
8.967
ΡΟΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
20.503
0
0
20.503
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/1996
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
8.503
9.2
ΣΑΡΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
12.788
0
0.33
12.458
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/1994
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
5
0
0
0.891
0
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
12.509
0
0
12.509
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1983
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.171
4.129
4.209
ΚΙΤΣΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
12.185
0
4.925
7.26
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
3.226
1.76
ΜΠΟΥΦΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
11.556
0
0
11.556
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1997
5.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
0
0.823
6.3
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
11.079
0
0
11.079
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
9.033
0
0
ΤΕΤΡΙΜΕΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
10.875
0
0
10.875
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/1993
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
1.92
0
0
1.189
0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
10.1
0
0
10.1
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1985
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΜΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
9.783
0
0
9.783
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.269
2.843
2.671
ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
7.93
0
4.61
3.32
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/03/1990
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
0
ΠΟΥΛΙΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
7.867
0
0
7.867
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/1988
5.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
7.703
0
0
7.703
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1997
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
0.983
3.486
0.651
ΔΑΓΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
7.054
0
0
7.054
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/03/1986
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.883
3.011
2.16
ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
6.451
0
0
6.451
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/1997
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
1.451
0
ΜΑΚΑΒΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΑ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
6
0
0
6
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/1992
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
2.091
1.383
0
0
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΤΘΑ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.079
0
0.845
4.234
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.234
0
ΤΣΟΥΛΟΥΦΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.044
0
0
5.044
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1986
5.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
1.867
0
0
0
0
0
ΛΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.55
0
4.55
0
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1989
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.485
0
4.485
0
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1999
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΤΟΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
3.809
0
0
3.809
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/1993
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0.411
2.22
0
ΝΤΟΥΡΑΝΤΩΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
3.24
0
0
3.24
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
0
0.78
ΑΣΑΛΟΥΜΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.557
0
0
2.557
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
5.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.557
0
ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ
ΖΩΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.365
0
2.365
0
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/2000
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΛΑΡΑ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.297
0
0
2.297
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
0
0
0
0
0
ΤΣΙΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.974
0
0
1.974
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2002
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.974
ΜΑΡΚΟΥΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.931
0
0
1.931
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1994
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0.766
0
0
0
0
0
ΘΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.806
0
0
1.806
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1995
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.783
0
0
1.783
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
ΤΣΙΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.76
0
0
1.76
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1998
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
ΠΙΣΤΟΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ
ΚΡΑΤΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.611
0
0
1.611
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/1982
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.61
0
1.61
0
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/1993
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.543
0
0
1.543
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/1998
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
ΤΣΕΒΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.184
0
0.395
0.789
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1997
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΑΧΧΙΛΕΑΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.145
0
1.145
0
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/1993
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.983
0
0
0.983
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2000
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
0
0
0
ΤΣΙΤΣΙΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.777
0
0
0.777
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2003
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.731
0
0
0.731
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
0
0
0
ΠΟΛΥΧΝΙΑΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.549
0
0
0.549
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΚΡΕΩΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
0.526
0
0
0.526
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2000
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
ΑΝΔΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.469
0
0
0.469
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/1993
5.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
0
0
0
ΜΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.354
0
0
0.354
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2002
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
ΔΟΥΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.32
0
0
0.32
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2001
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32