ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΛΤΙ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
37.818
0
0
37.818
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1991
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
8.162
4.171
7.9
1.051
9.133
ΓΕΩΡΓΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
36.617
0
0
36.617
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/1996
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
6.851
9.2
3.066
9.133
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
36.191
0
0
36.191
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1996
5.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
0
8.033
6.044
2.934
8.55
9.133
ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
34.747
0
0
34.747
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1999
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
8
0
7.567
2.88
9.133
ΠΑΝΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
32.972
0
0
32.972
5
32.972
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/1994
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
7.149
8
6.907
7.9
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
32.325
0
0
32.325
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1988
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.662
7.8
6.472
0
1.257
9.133
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
31.998
0
0
31.998
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1997
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
7.867
1.531
5.13
9.003
ΖΟΥΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
31.411
0
0
31.411
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/1988
5.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
3.677
9.133
ΛΟΥΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
29.616
0
0
29.616
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1994
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
2.686
0
1.749
9.6
3.511
9.133
ΝΑΚΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
29.088
0
0
29.088
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1998
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
7.323
9.6
4.331
0
ΡΑΠΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
27.085
0
0
27.085
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
08/07/1997
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
7.767
0
0
0
2.951
9.133
ΞΑΝΘΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
26.769
0
0
26.769
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/1982
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
9.2
2.869
9.133
ΛΕΚΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
25.986
0
0
25.986
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1986
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.167
7.433
9.167
3.253
0
0
0
ΚΑΡΔΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
25.404
0
0
25.404
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/1991
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
4.217
0
3.42
9.133
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
24.999
0
0
24.999
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1988
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
3.006
3.051
2.009
9.133
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΟ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
24.639
0
0
24.639
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1982
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.189
0
0
6.931
3.386
9.133
ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
24.291
0
0
24.291
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/2000
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
9.167
3.42
9.133
ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
23.997
0
0
23.997
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/2001
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
9.167
3.446
9.133
ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
23.108
0
0
23.108
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1999
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
7.9
4.44
9.133
ΣΑΝΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
22.779
0
0
22.779
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/08/1986
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
9.2
1.989
9.133
ΣΑΛΔΑΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
21.706
0
0
21.706
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/2001
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
9.167
2.491
9.133
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
21.009
0
0
21.009
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/2000
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.337
3.4
5.171
9.1
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
17.433
0
0
17.433
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1998
5.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
9.6
0
0
ΑΔΑΜΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
17.251
0
0
17.251
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1982
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.189
5.923
9.133
ΝΤΑΛΛΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
16.948
0
0
16.948
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/1994
5.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
0
0
2.629
0
3.437
9.133
ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
15.991
0
0
15.991
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
5.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
8
2.763
3.206
ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
15.8
0
0
15.8
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1987
5.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
0
0
0
0
0
8.633
ΤΡΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
15.255
0
0
15.255
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1989
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
7.867
3.274
0.937
ΑΝΤΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
15.231
0
0
15.231
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1997
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
0
0
2.882
1.856
0
1.76
0
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
14.214
0
0
14.214
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/2002
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
4.954
9.1
ΟΥΖΟΥΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
13.739
0
0
13.739
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1998
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
0
0
0
0
2.72
9.133
ΡΟΖΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
12.173
0
0
12.173
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/2002
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
9.133
ΔΡΑΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
12.105
0
0
12.105
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/09/1999
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
0
0
9.133
ΚΟΛΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.753
0
0
11.753
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2001
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
9.133
ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.737
0
0
11.737
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/2001
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
9.2
0
0
ΔΑΛΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.646
0
0
11.646
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2001
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.546
9.1
ΠΑΝΟΥΚΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.483
0
0
11.483
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2002
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.383
9.1
ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.438
0
0
11.438
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.371
9.067
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.362
0
0
11.362
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2000
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
9.133
ΑΡΑΠΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.214
0
0
11.214
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/2001
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
9.1
ΜΗΝΑΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.213
0
0
11.213
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
9.133
ΚΟΦΦΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.059
0
0
11.059
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/2001
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.926
9.133
ΧΑΛΙΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.043
0
0
11.043
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/2001
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
9.1
ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.008
0
0
11.008
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/2001
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
9.133
ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
10.809
0
0
10.809
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1987
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
1.909
0
0
0
ΑΛΑΦΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
10.662
0
0
10.662
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.029
8.633
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓEΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
10.653
0
0
10.653
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2002
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
9.133
ΧΑΛΚΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
10.009
0
0
10.009
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.343
0
2.96
2.706
0
0
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.773
0
0
9.773
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2003
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
9.133
ΜΠΟΥΚΑΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.205
0
0
9.205
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
8.633
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.133
0
0
9.133
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2000
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΚΑΣΙΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.133
0
0
9.133
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2000
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.133
0
0
9.133
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/2001
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΝΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.012
0
0
9.012
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2003
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
7.767
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
8.891
0
0
8.891
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1986
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
3.497
0
2.857
0
0
0
ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.574
0
0
8.574
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2001
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
8.323
ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
8.251
0
0
8.251
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1991
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0
0
0
0
0
1.783
0
1.84
0
3.874
ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.2
0
0
8.2
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
25/10/1997
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
0
0
0
0
0
ΝΤΕΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
8.007
0
0
8.007
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1993
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
0
0
7.767
ΛΙΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.356
0
0
7.356
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2003
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.356
ΚΟΥΜΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
4.377
0
0
4.377
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
0
0
1.234
ΠΑΝΑΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
4.069
0
0
4.069
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/05/1991
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
1.589
0
0
0
0
0
ΜΗΤΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΣΧΟ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
4.011
0
0
4.011
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/02/1993
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.963
2.049
0
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΒΑΪΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.869
0
0
3.869
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2000
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.589
ΚΑΚΟΥΛΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΩΥΣΗΣ
ΠΕ17.10
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝ.
2.8
0
0
2.8
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1995
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
0
0
0
0
1.6
ΒΕΛΛΙΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.703
0
0
2.703
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/02/2004
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.703
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.503
0
0
2.503
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
ΙΓΓΛΕΖΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.726
0
0
1.726
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/05/2002
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.726
0
ΣΟΥΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.166
0
0
1.166
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.12
0
0
1.12
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.051
0
0
1.051
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/2003
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
ΖΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.029
0
0
1.029
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2002
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.754
0
0
0.754
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
ΤΡΙΜΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.617
0
0
0.617
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2002
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
ΣΙΑΦΗΣ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.571
0
0
0.571
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/2001
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΤΖΙΜΑ
ΒΑΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.571
0
0
0.571
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2002
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΒΑΝΔΩΡΟΥ
ΑΝΘΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.526
0
0
0.526
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/2004
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΠΑΛΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.48
0
0
0.48
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2003
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.457
0
0
0.457
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2003
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΑΛΑΦΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.366
0
0
0.366
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
8.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.343
0
0
0.343
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2003
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.32
0
0
0.32
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2003
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.297
0
0
0.297
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/2005
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
ΤΖΙΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.137
0
0
0.137
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
14/09/1984
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0
ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.114
0
0
0.114
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2002
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
ΣΟΥΚΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.076
0
0
0.076
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1996
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.076
ΠΟΥΛΑΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.069
0
0
0.069
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1997
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0
0
ΨΩΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΠΠΟΚ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
47.729
0
0
47.729
88
44.797
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/1985
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.903
3.966
7.923
8.24
7.083
7.9
1.783
2.931
ΣΚΟΠΑΡΑΝΤΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
41.333
0
0
41.333
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
6.565
7.9
3.569
15.533
ΧΑΛΚΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΝ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
36.787
0
0
36.787
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/1996
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.133
7.033
4.9
9.033
2.82
7.867
ΜΠΡΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
35.325
0
0
35.325
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
4.454
0
0
0
2.891
9.633
1.646
7.767
ΛΟΤΣΑΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
34.949
0
0
34.949
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
6.987
9.267
3.229
7.867
ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
32.44
0
0
32.44
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1997
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.867
5.7
9.5
2.94
7.433
ΤΟΠΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
31.849
0
0
31.849
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1997
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
7.333
4.667
2.606
2.943
7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
30.511
0
0
30.511
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1999
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
5.341
7.9
2.637
6.833
ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
27.151
0
0
27.151
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/12/1997
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
8.433
7.114
7.9
1.806
0
ΑΓΑΠΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
24.72
0
0
24.72
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1989
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.269
7.6
5.846
0
2.814
2.191
ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΚΟ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
24.571
0
0
24.571
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/1991
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.869
8.267
7.067
0
3.16
3.209
ΚΩΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
24.468
0
0
24.468
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
5.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109
7.767
4.767
4.1
3.554
3.171
ΧΡΟΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
23.433
0
0
23.433
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1999
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
4.667
4.906
3.011
3.083
ΧΑΤΖΗ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
22.459
0
0
22.459
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/1981
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
3.749
7.9
3.077
0
ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΕΡΑΦ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
21.394
0
0
21.394
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
5.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.32
7.3
2.206
2.454
3.077
3.077
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
21.366
0
0
21.366
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/1981
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
4.034
4.633
3.44
1.291
ΤΣΕΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΣΕΡΑΦ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
20.836
0
0
20.836
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/1985
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
4.633
2.331
3.08
3.191
ΜΠΡΑΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
18.933
0
0
18.933
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/1990
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
0
3.429
2.789
0
0
0
0.514
0
0
3.069
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
18.762
0
0
18.762
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/04/1998
5.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
4.271
0
4.667
2.657
0
0
ΤΣΙΑΤΣΟΥ
ΟΛΓΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
18.707
0
0
18.707
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1990
5.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
4.667
0
3.04
3.2
ΜΑΝΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
17.133
0
0
17.133
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1992
5.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
0
5
4.6
0
0
ΜΗΤΣΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
17.066
0
0
17.066
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/05/1993
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.297
7.7
4.069
0
0
0
ΔΗΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
16.608
0
0
16.608
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1982
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
8.433
2.903
0
3.351
0
ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡ
ΠΕ17.10
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝ.
16.398
0
0
16.398
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1990
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0
3.177
3.477
3.077
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ
ΑΡΕΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
15.471
0
0
15.471
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/02/1999
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
3.874
2.189
0
1.909
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
14.72
0
0
14.72
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/02/1991
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.805
1.44
7.767
0.709
0
0
0
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
14.245
0
0
14.245
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
4.023
2.789
0
0
ΚΙΤΣΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
13.539
0
0
13.539
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/1983
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
2.509
0
ΣΑΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
13.483
0
0
13.483
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/1992
5.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
0
2.757
3.451
2.974
ΒΕΡΓΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
13.177
0
0
13.177
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1987
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
4.606
5.143
2.64
0
0
0
ΡΟΚΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ17.10
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝ.
12.955
0
0
12.955
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1996
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
7.115
0
0
0
2.743
0
ΒΑΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
12.91
0
0
12.91
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
5.767
4.354
0
0
0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
12.123
0
0
12.123
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1996
5.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.171
0
0
0
2.437
0
2.514
ΤΙΜΟΘΕΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
12.051
0
0
12.051
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1995
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.949
1.966
0
2.149
2.989
0
0
ΚΑΖΟΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
11.394
0
0
11.394
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/11/1991
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
1.131
0
2.286
0.777
0
0
ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
11.255
0
0
11.255
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/1985
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.067
1.189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
11.246
0
0
11.246
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1999
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
2.24
3.474
2.4
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
11.214
0
0
11.214
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
5.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
2.514
0
0
0
ΒΟΖΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
11.191
0
0
11.191
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
1.909
1.749
0
0
ΦΙΟΡΕΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
11.173
0
0
11.173
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1999
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
0
2.32
2.206
1.814
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
11.134
0
0
11.134
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/1992
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
3.206
2.929
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
10.497
0
0
10.497
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
3.726
3.137
ΡΙΣΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
10
0
0
10
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2001
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
3.217
3.423
0.434
ΣΕΧΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΦΙΛΟΠ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
9.979
0
0
9.979
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2000
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
0
1.551
1.394
0
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
9.905
0
0
9.905
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1990
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
0
0
7.733
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
9.697
0
0
9.697
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/09/1996
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
0
2.366
1.566
2.954
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
9.133
0
0
9.133
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/08/2003
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΧΟΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
9.105
0
0
9.105
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/1996
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
2.571
0
0
0
ΒΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
8.733
0
0
8.733
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/1988
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
0
0
ΖΩΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
8.557
0
0
8.557
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/1993
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
0
0
0
1.257
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
7.869
0
0
7.869
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/1985
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.086
3.214
2.569
ΚΕΚΕΛΕΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
7.833
0
0
7.833
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1991
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
0
0
0
ΖΑΓΟΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
7.737
0
0
7.737
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/05/2003
6.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.737
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
7.08
0
0
7.08
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1999
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
0
4.771
0
ΚΑΡΝΟΥΠΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
6.766
0
0
6.766
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/02/2002
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.526
0
ΚΑΡΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
6.4
0
0
6.4
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/1999
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
0
0
0
0
ΧΟΥΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΥΧ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
6.18
0
0
6.18
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/1994
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.369
2.811
0
ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
5.646
0
0
5.646
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/1991
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
0
3.189
0
ΠΑΤΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
5.583
0
0
5.583
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
2.943
0
ΣΤΑΜΠΑΝΗ
ΘΩΜΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
5.577
0
0
5.577
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2001
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.437
3.14
ΚΟΥΝΑΒΗ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
5.197
0
0
5.197
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/1990
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.646
0
0
0
1.551
0
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
5.17
0
0
5.17
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/1996
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
0
0
3.07
ΜΑΛΟΥΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
5.131
0
0
5.131
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/1993
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
0
2.594
0
ΚΑΛΤΣΟΝΟΥΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
5.08
0
0
5.08
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/2000
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
2.76
0
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΖΑΜΠΕΤΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
5.029
0
0
5.029
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/2000
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
1.886
0
0
0
ΑΒΟΥΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
5.02
0
0
5.02
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/2001
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
2.5
0
ΑΡΑΧΩΒΙΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
5.003
0
0
5.003
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/05/2000
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
2.363
0
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
4.9
0
0
4.9
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
5.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
2.877
0
ΜΠΟΥΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
4.806
0
0
4.806
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/04/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
3.197
1.38
0
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
4.507
0
0
4.507
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/1994
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.227
0.56
0
0
0.72
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
4.423
0
0
4.423
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/01/1999
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
2.206
0
0
ΒΑΛΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
4.354
0
0
4.354
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/1995
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
0
1.589
0
0
ΓΚΛΟΥΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
3.84
0
0
3.84
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/02/1993
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
0
0
0
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
3.817
0
0
3.817
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2000
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
1.954
0
0
ΜΠΟΥΧΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
3.106
0
0
3.106
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2001
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.106
0
0
ΡΟΥΜΠΕΚΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
2.937
0
0
2.937
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/1999
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
2.709
0
0
2.709
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1980
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
0
ΚΑΣΣΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
2.709
0
0
2.709
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/2000
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
0
0
0
ΝΤΟΤΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ17.10
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝ.
2.6
0
0
2.6
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/2003
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
0
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
2.52
0
0
2.52
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.988
0.983
ΛΑΪΝΑ
ΠΑΡΘΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.10
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝ.
2.451
0
0
2.451
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/1985
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.451
0
ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
2.32
0
0
2.32
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/09/2001
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
0
0
ΝΤΕΜΙΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
2.034
0
0
2.034
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0
ΚΑΡΑΤΖΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.966
0
0
1.966
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
0
0
0
ΚΡΑΒΑΡΙΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.926
0
0
1.926
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/1994
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.926
0
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.68
0
0
1.68
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.646
0
0
1.646
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1997
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.646
0
0
1.646
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/05/2003
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.766
0.88
ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.577
0
0
1.577
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/09/2002
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.006
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.517
0
0
1.517
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/05/2000
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.517
0
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΟΥΖΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.394
0
0
1.394
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2002
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.823
ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.246
0
0
1.246
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/04/2001
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0.217
ΓΚΑΤΖΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.189
0
0
1.189
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/1995
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.097
0
0
1.097
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/08/1993
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.983
0
0
0.983
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/2004
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
ΣΤΕΦΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.617
0
0
0.617
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1997
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
ΘΑΝΑΣΟΥΔΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.594
0
0
0.594
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/02/1995
5.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΓΚΙΑΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.571
0
0
0.571
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/1996
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
0
ΖΗΚΟΥΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.571
0
0
0.571
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/01/2003
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΔΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.549
0
0
0.549
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/02/1999
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.48
0
0
0.48
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1998
5.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΤΕΡΖΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΟΛΟΜ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.377
0
0
0.377
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/1986
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.297
0
0
0.297
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2002
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.057
0
0
0.057
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/01/2003
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.057