ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
27.567
0
0
27.567
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2000
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.433
1.61
7.867
3.557
9.1
ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
24.593
0
0
24.593
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1999
5.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
7.8
2.267
4.133
2.96
0
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
24.102
0
0
24.102
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/1999
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
6.518
9.2
0.617
0
ΚΟΝΙΔΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
23.757
0
0
23.757
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1984
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.303
0
3.954
7.867
0
8.633
ΤΣΟΥΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
19.323
0
0
19.323
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1982
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
3.589
7.7
2.034
0
0
0
0
0
ΔΕΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
19.119
0
0
19.119
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1984
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.669
2.929
3.389
9.133
ΛΙΓΟΜΙΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
17.033
0
0
17.033
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1993
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
9.133
ΒΡΑΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
16.9
0
0
16.9
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1985
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
7.9
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΕΜΑΝΟΥΗΛ
ΖΩΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
16.9
0
0
16.9
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1997
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
8.6
0
0
0
0
ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
14.527
0
0
14.527
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/2000
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
0
1.89
5.8
4.14
ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
14.061
0
0
14.061
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1995
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
2.56
0
0
7.867
ΚΑΤΣΙΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
12.607
0
0
12.607
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/2001
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
3.347
9.1
ΜΠΟΥΡΛΗ
ΧΡΥΣΣΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
12.516
0
0
12.516
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2003
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
9.133
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
12.119
0
0
12.119
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2001
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.986
9.133
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
12.111
0
0
12.111
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/2001
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.011
9.1
ΓΙΑΜΟΥΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΟΦΙ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
11.691
0
0
11.691
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1985
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
1.691
2.617
2.743
0
2.857
0
ΨΑΡΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.619
0
0
11.619
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/2001
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.486
9.133
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.546
0
0
11.546
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2001
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
9.1
ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.466
0
0
11.466
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.566
8.9
ΣΤΡΑΝΤΖΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.303
0
0
11.303
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2003
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.203
9.1
ΜΑΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.129
0
0
11.129
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/2000
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.029
9.1
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.016
0
0
11.016
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2003
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.883
9.133
ΚΑΛΤΣΟΝΟΥΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
10.471
0
0
10.471
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2001
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
9.1
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.09
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
9.994
0
0
9.994
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
17/06/1998
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.394
4.6
0
0
ΓΙΟΝΤΖΗΣ
ΒΥΡΩΝ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.799
0
0
9.799
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2002
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
8.633
ΜΠΑΛΑΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
9.6
0
0
9.6
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1983
5.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
0
ΓΚΑΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.237
0
0
9.237
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/2001
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
8.3
ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
9.073
0
0
9.073
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.873
8.2
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.8
0
0
8.8
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.567
0
0
8.567
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2003
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΣΙΔΩ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.552
0
0
8.552
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/2000
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
7.867
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.132
0
0
8.132
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2003
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
7.767
ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.064
0
0
8.064
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/2001
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
7.767
ΓΑΡΓΑΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙΜΙΛ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.027
0
0
8.027
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2000
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
7.867
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
7.7
0
0
7.7
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
07/02/2000
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
0
0
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
4.692
0
0
4.692
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16/09/1999
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0.617
3.367
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.24
0
0
3.24
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/02/2000
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΣΙΜΟΝΟΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΛΕΡ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.963
0
0
2.963
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2000
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.963
ΚΥΛΙΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.7
0
0
2.7
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2000
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
0
ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΩΝ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.183
0
0
2.183
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2003
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
2.163
0
0
2.163
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/1977
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.163
0
ΝΙΚΟΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.986
0
0
1.986
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1987
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.986
0
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.463
0
0
1.463
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2001
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
0
ΤΣΕΛΕΚΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.143
0
0
1.143
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
ΜΑΣΤΟΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.663
0
0
0.663
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/05/2002
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
ΜΑΥΡΕΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.651
0
0
0.651
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2001
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ΣΑΒΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.503
0
0
0.503
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2003
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΓΑΪΤΑΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.503
0
0
0.503
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΑΝΤΩΝΑΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.206
0
0
0.206
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2003
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.137
0
0
0.137
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/05/2003
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.046
0
0
0.046
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/2002
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.046
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
36.096
0
0
36.096
52
36.096
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1983
5.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.433
8.367
8.933
2.891
9.5
2.971
0
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΜΗΝΑΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
32.793
0
0
32.793
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2001
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.28
3.14
16.373
ΖΩΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
32.407
0
0
32.407
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1997
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.646
8.967
7.833
2.93
2.051
3.98
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
32.361
0
0
32.361
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.869
8
7.867
5.806
3.82
ΠΑΝΤΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
31.401
0
0
31.401
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
6.667
5.044
8
3.186
3.171
ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
29.34
0
0
29.34
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/02/2001
5.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
7.967
10.733
5.84
0
ΛΕΤΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
28.771
0
0
28.771
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1999
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
7.688
9.2
3.183
0
ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
28.467
0
0
28.467
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1998
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
7.5
5
9.167
0
0
ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
ΔΟΜΝΙΚΗ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
26.473
0
0
26.473
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/1995
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
7.567
6.015
9.2
0
0
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
25.906
0
0
25.906
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/07/1997
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.686
6.389
4.697
2.606
0
3.26
4.269
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
24.485
0
0
24.485
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1998
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
6.851
9.2
0
0
ΚΑΡΑΓΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
24.051
0
0
24.051
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1999
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.137
2.889
3.42
2.606
ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
23.944
0
0
23.944
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/12/1974
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
3.2
1.954
0
1.474
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
6.861
0
2.854
0
ΜΠΑΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
22.068
0
0
22.068
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/1983
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
2.857
8.9
2.977
0
ΧΑΛΙΑΝΔΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
21.49
0
0
21.49
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1994
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
0
0
0
5.167
6.8
6.14
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
20.692
0
0
20.692
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/1999
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.9
3.888
0.937
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
20.4
0
0
20.4
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1997
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
4.667
8.233
0
0
ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
19.61
0
0
19.61
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/02/1998
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
4.667
9.6
3.103
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
17.429
0
0
17.429
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1990
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.571
8.857
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
16.761
0
0
16.761
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.05
8.9
2.811
0
ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
16.581
0
0
16.581
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/09/2000
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
9.133
3.22
3.61
ΓΚΑΛΑΪΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
16.543
0
0
16.543
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/2001
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.726
9.5
3.366
1.951
ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΣΤΑΥ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
16.204
0
0
16.204
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1994
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.291
2.72
7.867
0
1.326
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
16.033
0
0
16.033
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/1996
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.5
0
0
0
0
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ17.09
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
15.126
0
0
15.126
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/2001
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
9.6
2.886
0
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
15.063
0
0
15.063
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1978
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.874
2.503
5.531
3.154
0
0
0
ΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
15.006
0
0
15.006
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/1996
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.539
8.467
0
0
0
0
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
14.566
0
0
14.566
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/01/1998
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
7.9
3.614
0
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΛΕΑΝ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
14.385
0
0
14.385
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1978
5.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
6.451
0
0
0
ΛΟΥΚΑ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
13.903
0
0
13.903
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1998
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
0
4.81
3.76
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
13.881
0
0
13.881
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2001
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.863
1.08
5.59
4.16
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
12.549
0
0
12.549
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/03/1999
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
9.2
0
0
ΛΟΥΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
11.229
0
0
11.229
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
3.329
0
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
8.946
0
0
8.946
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/2001
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.229
3.446
2.271
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
8.227
0
0
8.227
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1979
5.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
0
3.56
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
7.967
0
0
7.967
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
0
0
ΡΕΠΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
7.567
0
0
7.567
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1987
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
0
0
0
ΒΛΑΣΑΚΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
4.891
0
0
4.891
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/1989
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
0
1.714
0
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
4.763
0
0
4.763
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
2.706
0
ΓΚΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
4.526
0
0
4.526
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/2000
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
1.463
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
3.246
0
0
3.246
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/05/1988
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
2.857
0
0
2.857
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1995
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
0
0
0
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
2.571
0
0
2.571
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/2001
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.771
0
0
1.771
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
0
0
0
0
ΟΔΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.714
0
0
1.714
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
ΤΣΑΝΕΚΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.554
0
0
1.554
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/02/2000
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0
0
0
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΟΛ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.231
0
0
1.231
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2001
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.231
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.12
0
0
1.12
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/2002
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.777
0
0
0.777
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/05/2002
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.251
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.526
0
0
0.526
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2003
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΜΑΚΡΗΣ
ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΣΩΚΡΑ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.48
0
0
0.48
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/2001
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.354
0
0
0.354
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/2003
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
ΤΖΑΦΑΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.297
0
0
0.297
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1993
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.229
0
0
0.229
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2001
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
21.81
0
6.41
15.4
106
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2000
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
0
0
0
8.8
ΖΟΥΡΕΛΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
11.897
0
0
11.897
107
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1985
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
3.84
3.314
3.006
1.166
0
0
0
ΡΟΒΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
6.667
0
0
6.667
108
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/02/1999
5.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0
0
0
0