ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΔΑΛΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
52.476
0
0
52.476
1
34.21
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1983
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
8.333
0
4.874
9.633
3.669
18.267
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
49.802
0
0
49.802
2
31.007
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
0
0
0
0
4.5
0
0
2.149
7.867
10.767
15.287
ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
42.501
0
0
42.501
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/1994
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
5.868
19.267
0
9.133
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΡΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
41.784
0
0
41.784
4
32.151
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1997
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
8.2
5
19.267
2.017
0
ΠΕΤΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
39.625
0
0
39.625
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1994
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
4.825
9.2
8.467
9.133
ΧΑΝΤΖΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
38.399
0
0
38.399
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1987
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
7.282
19.267
3.217
0
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
36.38
0
0
36.38
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1989
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
0
8.159
1.954
9.667
0
9.133
ΜΑΛΛΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
34.297
0
0
34.297
8
34.297
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1983
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
7.767
8
0
7.9
3.197
0
ΣΚΑΡΟΓΛΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
33.313
0
0
33.313
9
33.313
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/02/1992
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.101
8.9
3.829
9.167
3.317
0
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
33.3
0
0
33.3
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1994
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.567
0
0
8.167
4
0
0
0
8.467
9.1
ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
33.202
0
0
33.202
11
30.476
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1987
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
2.366
8.433
8.3
0
2.777
2.011
3.32
2.726
ΜΟΥΣΕΛΕΜΙΔΗΣ
ΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
30.816
0
0
30.816
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2001
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.326
9.6
8.757
9.133
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
29.657
0
0
29.657
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/1986
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
4.057
9.133
8.467
0
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
26.467
0
0
26.467
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1981
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
5.639
9.6
2.594
0
ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
25.791
0
0
25.791
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1991
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.046
4.411
0
0
0
0
8.267
9.067
ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
25.633
0
0
25.633
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1987
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
7.733
0
9.6
0
0
ΖΙΩΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
24.652
0
0
24.652
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1990
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.783
5.5
0
0
0
2.411
3.891
0
9.067
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΡΑΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
22.028
0
3.395
18.633
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
9.033
ΜΑΡΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
21.279
0
0
21.279
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1996
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.733
3.12
0
0
0
3.126
8.3
ΚΟΣΚΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
20.191
0
0
20.191
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
0
0
9.2
3.557
0
ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
18.503
0
0
18.503
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1984
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
0
0
0
3.166
3.04
3.554
0.64
1.62
3.14
3.16
ΜΑΛΛΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
18.449
0
0
18.449
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1990
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
0
5.546
8.237
ΚΥΝΔΕΛΕΡΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
14.676
0
0
14.676
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1990
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
7.933
3.749
0
0
0
ΠΡΑΤΣΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
12.931
0
0
12.931
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1982
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
3.431
0
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
11.994
0
0
11.994
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/2002
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
2.423
8.2
ΜΕΓΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
11.434
0
0
11.434
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1983
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
0
0
3.034
0
ΜΑΝΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10.927
0
0
10.927
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1979
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0
0
0
0
2.76
0
ΔΙΔΑΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
10.283
0
0
10.283
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/1984
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
2.583
0
ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
10.126
0
0
10.126
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2001
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.926
8.2
ΚΑΤΖΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.006
0
0
4.006
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1999
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.006
0
ΒΑΡΦΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.04
0
0
3.04
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/1989
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΤΥΧ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.171
0
0
2.171
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1985
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
0
0
0
ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.166
0
0
1.166
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1990
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.823
0
0
0.823
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/05/1987
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
ΔΡΑΓΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.434
0
0
0.434
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1993
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.274
0
0
0.274
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
03/09/1979
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
50.651
0
0
50.651
37
42.008
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1990
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.945
9.433
8.467
9.6
8.793
8.413
ΚΥΖΥΡΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΦ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
47.236
0
0
47.236
38
39.102
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/02/1998
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
0
8.133
8.433
9.6
5.536
8.133
ΚΟΥΛΟΥΣΙΑ ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
44.677
0
0
44.677
39
41.397
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/03/1980
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.091
0
0
7.08
7.933
7.027
7.567
1.189
3.51
3.28
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
41.605
0
0
41.605
40
41.605
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/1983
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.749
5.333
9.867
9.333
10.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.923
0
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
41.507
0
0
41.507
41
32.173
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1991
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
5.769
8.5
7.867
0
8.267
9.333
ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
40.454
0
0
40.454
42
36.524
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1988
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0
0
0
7
8.9
8.5
9.167
2.237
3.93
ΤΣΑΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
40.45
0
0
40.45
43
37.19
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1989
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
7.767
9.567
7.833
3.457
6.097
3.26
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
39.669
0
0
39.669
44
36.799
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/05/1991
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
0
0
0
0
3.349
7.733
2.389
7.867
5.089
1.14
2.87
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
38.753
0
0
38.753
45
36.953
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1979
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
9.1
8.533
4.24
3.8
1.8
ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
38.04
0
0
38.04
46
35.749
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/02/1992
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.966
7.967
7.634
9.633
5.84
0
ΔΟΥΝΑΒΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΣΑΛΒΑΤΩΡ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
37.569
0
0
37.569
47
37.569
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/1985
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
8.233
5.5
9.633
5.669
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
37.429
0
0
37.429
48
37.429
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/05/1987
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
8.367
7.853
9.633
3.209
0
ΒΑΙΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
36.388
0
0
36.388
49
36.388
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1978
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
8.6
8.733
0.823
9.633
0.331
0
ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
36.341
0
0
36.341
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1990
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
8.5
6.823
4.971
8.247
ΓΟΥΒΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
35.126
0
0
35.126
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/09/1994
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
5.893
9.633
8.074
2.891
ΣΕΒΔΑΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΡΙΔ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
34.772
0
0
34.772
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1996
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
7.139
19.2
0
0
ΚΕΤΣΟΓΛΟΥ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
34.737
0
0
34.737
53
30.857
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/04/1998
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
8.467
7.867
2.531
4.926
3.88
ΣΚΛΗΦΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
34.444
0
0
34.444
54
34.444
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1984
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
4.467
8.9
0
9.2
3.277
0
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
34.2
0
0
34.2
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/02/1998
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
9.633
8.467
8.3
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
33.311
0
0
33.311
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
0
0
1.897
0
8.167
5.1
2.8
3.86
3.92
ΜΠΟΥΝΑΤΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
32.809
0
0
32.809
57
30.066
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/1989
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.797
7.8
4.126
9.6
5.486
0
ΚΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
32.447
0
0
32.447
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
7.275
9.633
7.771
0
ΘΕΟΔΟΣΗ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
32.252
0
0
32.252
59
32.252
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/1992
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
4.766
0
0
1.966
0.274
0.926
2.24
3.314
9.5
0
0
ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
31.743
0
0.91
30.833
60
30.833
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/04/1994
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
8.167
5.733
9.633
0
0
ΛΥΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
31.547
0
0
31.547
61
31.547
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1996
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
8.267
5.447
9.633
0
0
ΤΡΙΓΚΟΛΙΔΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
31.543
0
0
31.543
62
31.543
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1979
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
5.4
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.829
0.617
0
0
0
0
0
0
0
0
3.657
4.6
9.6
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
31.268
0
0
31.268
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1998
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
6.073
9.633
7.594
0
ΦΑΚΛΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
31.233
0
0
31.233
64
31.233
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/1991
5.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
8.033
5.333
9.5
0
0
ΑΤΖΑΚΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
31.22
0
1.815
29.405
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1982
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
8.167
0
9.633
2.863
1.509
ΣΤΥΛΙΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
31.064
0
0
31.064
66
31.064
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/1997
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
8.7
7.967
9.2
2.569
0
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
30.878
0
0
30.878
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1995
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
7.767
1.62
5.563
8.329
ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
30.503
0
1.5
29.003
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/1998
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
7.425
9.633
3.211
0
ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΥΓΟΥ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
30.414
0
0
30.414
69
30.414
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1990
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
7.114
9.6
5.1
0
ΜΠΑΤΖΟΥΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
29.799
0
0
29.799
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1987
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
0.754
8.233
5.567
0
3.56
3.151
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΣΤΕΡ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
29.539
0
0
29.539
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1991
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.261
4.594
7.867
0.686
4.511
3.62
ΝΑΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
29.091
0
0
29.091
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/1996
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
3.291
7.435
9.167
3.429
2.889
ΚΑΛΑΘΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
28.607
0
2.5
26.107
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1991
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
4.667
9.5
3.74
0
ΣΤΡΑΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
27.862
0
0
27.862
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
5.738
7.9
6.976
3.74
ΛΟΓΓΙΖΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
27.847
0
0
27.847
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/1985
5.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
2.503
3.063
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
5.683
7.867
0
0
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
25.551
0
0
25.551
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/1996
6.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
3.954
7.867
7.05
3.8
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
24.387
0
0
24.387
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/1991
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
7.967
5.502
0
3.051
0
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
24.023
0
0
24.023
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1999
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.023
8.4
0
9.6
0
0
ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
23.311
0
0
23.311
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/1981
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
8.433
3.76
1.177
2.274
0
ΣΑΡΙΚΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
23.233
0
0
23.233
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1999
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
5.467
9.6
0
0
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
21.585
0
2.77
18.815
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
6.349
4
ΠΕΠΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
20.942
0
2.925
18.017
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/1999
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.736
9.167
3.114
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΙ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
20.907
0
0
20.907
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/1995
5.7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΛΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
20.454
0
0
20.454
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1987
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
3.051
6.26
6.243
3.14
ΣΥΜΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΩΑΝ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
20.332
0
2.455
17.877
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1989
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.297
9.6
3.98
0
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
20.298
0
0
20.298
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1980
5.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
2.857
1.6
7.674
0
ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
19.934
0
0
19.934
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1987
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
8.333
0
0
0
2.434
0
ΛΑΤΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19.913
0
0
19.913
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/1996
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
3.05
5.77
3.36
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19.82
0
0
19.82
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/1992
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.331
0
0
0.514
0
0
0
3.6
1.874
9.5
0
0
ΤΖΙΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
19.131
0
0
19.131
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1997
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
4.823
7.709
ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
18.683
0
0
18.683
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/1997
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0
0
1.531
5.874
5.949
3.5
ΚΟΤΣΟΒΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
17.706
0
0
17.706
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1984
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
7.433
1.806
0
0
0
0
0
ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
17.307
0
0
17.307
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
7.833
8.833
ΜΑΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
16.699
0
0
16.699
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1981
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
5.733
0
2.966
0
ΣΙΣΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
16.48
0
0
16.48
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/02/1985
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
3.143
2.88
2.057
0
ΜΙΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
15.88
0
0
15.88
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/05/1995
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
4.54
1.84
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
14.72
0
0
14.72
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/1983
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.354
1.966
8.4
0
0
0
0
ΤΖΕΛΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
13.629
0
0
13.629
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/2003
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.629
8
ΜΑΚΡΟΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
13.321
0
0
13.321
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/1993
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
0
5.954
0
ΚΑΡΑΒΙΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
13.3
0
0
13.3
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1992
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
5.8
7.9
0
0
ΧΡΟΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
13.281
0
0
13.281
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/02/1999
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.114
9.167
0
0
ΜΑΡΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
13.052
0
1.19
11.862
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/1999
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
2.729
0
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
12.646
0
0
12.646
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1978
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
7.8
2.949
0
0
0
ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
11.778
0
0
11.778
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.811
6.967
0
0
0
0
0
0
ΔΕΡΒΕΝΤΖΑ
ΕΛΛΗ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
11.174
0
0
11.174
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/1998
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3.174
0
ΧΙΟΝΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
10.889
0
0
10.889
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/1984
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
7.7
1.337
0
0
0
ΚΟΝΙΑΡΗ
ΦΑΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10.514
0
0
10.514
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
6.094
3.16
ΣΛΑΤΙΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
10.048
0
0
10.048
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1984
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
0
1.314
0
0
0
0
0
0
ΗΛΒΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.6
0
0
9.6
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/1996
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
0
ΤΑΓΚΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
9.6
0
0
9.6
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/1997
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΛΕΑΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.55
0
0
9.55
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1998
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
0
2.95
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.521
0
0
9.521
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/1986
5.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0.32
1.69
2.61
3.85
ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.4
0
0
9.4
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.133
0
0
9.133
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/1996
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
0
ΜΑΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.006
0
0
9.006
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1993
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
0
4.846
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.95
0
0
8.95
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.411
0
0.891
1.837
0.8
3.01
ΛΑΖΑΝΗ
ΒΑΪΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.537
0
0
8.537
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1976
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.863
2.674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.033
0
0
8.033
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/02/1998
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
ΜΑΝΤΖΙΑΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
7.851
0
0
7.851
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/1988
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
3.337
0.663
0
0
0
0
0
0
2.663
0
ΤΡΑΠΕΖΑΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.38
0
0
7.38
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/1997
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
3.68
ΤΣΙΑΝΑΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.326
0
0
7.326
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/1979
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
3.634
0
0
0
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.217
0
0
7.217
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/1995
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.229
2.989
ΣΑΛΙΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.204
0
0
7.204
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/1994
5.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.174
4.03
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6.81
0
0
6.81
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1989
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.91
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6.803
0
0
6.803
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1996
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
0
0
0
0
2.883
0
ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6.491
0
0
6.491
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/1988
5.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.817
2.674
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6.469
0
0
6.469
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1998
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
2.469
1.531
ΠΑΛΑΜΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
6.417
0
0
6.417
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/02/1996
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
0
2.966
0
ΤΖΙΤΖΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6.363
0
3.74
2.623
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/01/1999
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.623
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5.948
0
4.565
1.383
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/1999
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
0
ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5.731
0
0
5.731
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/1998
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
0
0
0
3.091
0
ΧΡΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
5.691
0
0
5.691
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1996
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
0
2.743
0
ΓΚΡΙΝΤΖΕΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
5.643
0
0
5.643
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
1.04
3.597
0
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5.566
0
0
5.566
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1991
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
2.937
ΤΟΥΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5.5
0
0
5.5
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/12/1981
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΕΝ
ΜΥΡΙΑΜ
ΣΟΛΟΜΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5.189
0
0
5.189
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1982
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
0
2.331
0
0
0
0
ΒΑΡΒΑΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
5.167
0
0
5.167
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/1996
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.567
1.6
0
0
0
ΓΡΟΥΙΤΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
5.12
0
0
5.12
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/1987
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
ΤΣΟΠΑΝΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.949
0
0
4.949
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2001
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
2.88
0
0
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.9
0
0
4.9
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1991
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΒΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.891
0
3.065
1.826
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/1996
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.826
0
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΜΕΡΣΙΝΑ
ΓΕΡΜΑ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.857
0
0
4.857
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/1999
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
2.343
0
0
ΤΣΩΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.823
0
0
4.823
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
5.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
2.469
0
0
ΧΑΣΑΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.657
0
0
4.657
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/1995
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.711
2.946
0
ΤΣΑΚΑΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.637
0
0
4.637
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1984
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
2.5
0
0
ΦΑΣΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.494
0
0
4.494
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/04/2000
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
0
3.031
0
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.354
0
0
4.354
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/1994
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
2.091
0
0
0
ΜΑΚΡΥΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.331
0
0
4.331
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1997
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.331
0
0
0
0
0
0
ΠΡΑΝΤΑΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.231
0
2.86
1.371
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1996
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
0
0
ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.047
0
0
4.047
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
6.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.757
0
2.29
ΤΡΟΥΛΙΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.046
0
0
4.046
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1981
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.046
0
0
0
ΞΑΓΡΕΜΜΕΝΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4
0
0
4
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/1992
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
3.91
0
3.91
0
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1996
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.909
0
0
3.909
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/05/2000
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.909
0
0
0
ΜΩΡΑΙΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3.731
0
0
3.731
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1985
5.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
3
0
ΚΟΛΛΙΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3.611
0
0
3.611
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1992
5.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
1.143
1.006
1.063
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3.6
0
0
3.6
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1995
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
ΜΑΡΚΑΚΗ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.406
0
0
3.406
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/1995
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
0
0
9.167
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.174
0
0
3.174
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/1988
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.317
0.857
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3.129
0
0
3.129
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/01/1993
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
0
ΚΑΡΙΝ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΦΟΚ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2.926
0
0
2.926
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/08/1994
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
1.189
1.097
ΛΙΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2.903
0
0
2.903
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/03/1991
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΡΛΙΩΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2.88
0
0
2.88
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/1987
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2.846
0
0
2.846
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.583
0
0
2.583
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1994
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΙΑ
ΕΡΜΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2.514
0
0
2.514
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/12/2002
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
1.189
ΜΗΤΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2.345
0
2.345
0
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
2.27
0
2.27
0
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/2000
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΙΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.217
0
0
2.217
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1989
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΟΒΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2.057
0
0
2.057
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/1985
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
0
0
0
ΚΛΗΜΑΣΔΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2
0
2
0
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1981
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΩΓΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.886
0
0
1.886
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/1997
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.874
0
0
1.874
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/04/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.64
0.617
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.76
0
0
1.76
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1990
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.76
0
0
1.76
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/1999
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
ΜΙΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.691
0
0
1.691
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/1989
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΖΑΒΕΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.669
0
0
1.669
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1990
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0
0
0
ΧΑΝΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.451
0
0
1.451
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/03/1988
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
0
0
0
ΚΑΡΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.451
0
0
1.451
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/04/1994
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.451
0
0
1.451
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/01/2000
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
0
0
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.44
0
0
1.44
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/01/1994
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
0
0
ΤΡΙΠΟΛΙΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.371
0
0
1.371
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΜΑΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.326
0
0
1.326
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1995
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.594
0.183
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.257
0
0
1.257
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/1990
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΚΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.143
0
0
1.143
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
8.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0
ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.143
0
0
1.143
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/01/1990
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0
ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.067
0
0
1.067
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/1991
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.95
0
0
0.95
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/1995
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.86
0.09
0
ΤΕΓΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΟ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.949
0
0
0.949
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/1993
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.949
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.914
0
0
0.914
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/2002
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΔΙΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.777
0
0
0.777
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2003
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
ΤΣΙΡΝΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.731
0
0
0.731
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1992
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.16
ΧΑΡΙΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.594
0
0
0.594
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/1992
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.526
0
0
0.526
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/1990
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
KATΣΙΓΚΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΚΙΚΑ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.526
0
0
0.526
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/2000
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.526
0
0
0.526
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/01/2003
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΚΟΦΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.503
0
0
0.503
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2002
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΤΟΥΦΕΞΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.457
0
0
0.457
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/1987
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΔΑΣΑΡΓΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.457
0
0
0.457
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/1992
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΚΟΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.366
0
0
0.366
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2003
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
ΜΑΛΕΣΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.32
0
0
0.32
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/1996
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
0
0
0
ΛΥΤΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.251
0
0
0.251
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/1989
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
0
0
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.217
0
0
0.217
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0
0
0