ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΡΟΜΠΟΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
69.726
0
0
69.726
1
60.592
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
8.833
8.4
9.133
7.526
9.633
8.467
9.133
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
59.969
0
0
59.969
2
50.935
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/1994
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.757
8.967
8.411
9.2
5.7
0
9.9
9.033
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΤΗΛΕΜ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
50.657
0
0
50.657
3
42.791
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1988
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
0
0
0
0
0
0
8.767
6.189
4.731
2.537
7.9
8.467
7.867
ΚΑΝΕΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
46.906
0
0
46.906
4
37.772
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1996
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
8.233
3.006
9.6
9.7
9.133
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
46.553
0
0
46.553
5
37.42
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1996
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.3
8.167
8.167
1.051
0
2.569
9.133
ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
28.666
0
0
28.666
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18/12/1978
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
2.263
2.469
3.326
3.2
3.714
3.989
3.577
3.397
0
ΣΙΩΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
26.956
0
0
26.956
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1989
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.9
3.223
0
0
0
7.867
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
22.208
0
0
22.208
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1985
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
8.503
10.5
0.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΑΡΤΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
16.6
0
0
16.6
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1996
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
0
0
0
0
9.067
ΑΓΝΑΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
6.834
0
0
6.834
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1992
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
3.611
0
0
0
ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
30.28
0
0
30.28
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/1995
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
9.067
6.18
0
0
6.833
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
28.913
0
0
28.913
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/1988
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.834
0
0
0
0
8.3
8.093
4.686
0
0
0
0
ΚΡΑΙΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
24.606
0
0
24.606
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1992
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
8.367
8.733
0
4.1
0
0
ΖΑΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
19.426
0
0
19.426
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/05/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
0
0
3.026
7.7
ΖΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
18.835
0
0
18.835
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/1994
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
3.04
7.7
0
0
0
0.229
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
17.236
0
0
17.236
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/1999
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
7.9
2.103
0
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
11.663
0
0
11.663
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1990
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
0
2.463
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
10.677
0
0
10.677
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
4.389
4.151
0.549
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
10.224
0
0
10.224
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/1998
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
7.767
0
0
0
0
ΚΑΤΑΒΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
9.956
0
0
9.956
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/09/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
0
0
2.523
0
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
8.471
0
0
8.471
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2000
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.914
2.251
3.306
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
7.851
0
0
7.851
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/1983
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.886
3.966
0
0
0
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
7.197
0
0
7.197
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/1998
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
0.663
3.266
0
ΚΑΜΠΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
6.846
0
0
6.846
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/2002
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.274
3.571
0
ΠΑΝΤΙΕΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
5.8
0
0
5.8
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/1998
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.697
0
0
3.731
1.371
0
ΛΑΖΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
5.643
0
0
5.643
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1998
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.003
2.64
0
ΚΑΠΑΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
4.491
0
0
4.491
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1988
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
1.051
0
0
0
ΚΑΡΑΠΑΝΤΑΖΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
4.103
0
0
4.103
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/1993
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.334
1.769
0
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
3.8
0
0
3.8
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2001
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.411
2.84
0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
3.706
0
0
3.706
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/1995
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.706
0
0
0
0
0
ΣΟΥΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
3.04
0
0
3.04
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/10/1990
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2.92
0
0
2.92
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
0
ΚΟΥΡΟΥΔΗ
ΛΥΔΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2.92
0
0
2.92
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
9.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
ΜΠΑΝΤΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2.871
0
0
2.871
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2002
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.871
0
ΠΑΠΑΦΙΛΗ
ΑΡΧΟΝΤΩ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2.737
0
0
2.737
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/05/2001
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.737
0
ΞΑΝΘΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2.594
0
0
2.594
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1996
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
0
0
1.051
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΘΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2.583
0
0
2.583
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/2003
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
0
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2.2
0
0
2.2
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/04/1996
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
0
0
0
0