ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.985
0
0.985
0
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/12/1988
8.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
29.76
0
0
29.76
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/1989
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
9.067
0
8.667
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
ΚΟΚΟΒΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
20.774
0
0
20.774
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2000
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0
9.767
9.133
ΠΑΠΑΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΕΡΑΦ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
19.5
0
0
19.5
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1995
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
3.474
0
2.594
0
2.503
9.1
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
18.9
0
0
18.9
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1997
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
9.133
ΠΑΥΛΕΤΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
15.145
0
0
15.145
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.011
9.133
ΚΡΟΜΜΥΔΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΡΙΑΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
12.806
0
0
12.806
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/1990
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
2.126
3.411
2.617
1.211
ΤΣΑΟΥΡΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
12.32
0
0
12.32
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/06/1988
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.314
4.309
2.697
0
0
0
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
11.28
0
0
11.28
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/1987
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.754
2.526
3.954
2.046
ΛΑΠΠΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
9.133
0
0
9.133
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1989
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΦΩΤΑΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
8.133
0
0
8.133
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/10/1998
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
7.223
0
0
7.223
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/01/1992
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
2.797
2.586
0
ΜΑΡΑΥΓΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΘΡΑΣΥ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6.42
0
0
6.42
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16/02/1993
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.197
0
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6.41
0
6.41
0
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/05/1998
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.72
0
0
5.72
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
01/04/1987
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
2.634
0.96
ΜΑΡΝΕΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.566
0
0
5.566
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
09/03/1989
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.663
0
2.903
0
0
0
ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.337
0
0
5.337
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
13/02/1989
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
2.56
0
0
0
0
ΓΚΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.06
0
0
5.06
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29/04/1993
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
0
2.934
0
ΒΡΑΧΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.446
0
0
4.446
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10/11/1988
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
2.194
0
0
0.571
ΠΕΣΥΡΙΔΟΥ
ΑΥΓΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.76
0
0
3.76
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
08/06/1989
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
0.823
0
0
ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.909
0
0
2.909
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
03/07/1987
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.909
ΣΙΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.377
0
0
2.377
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16/05/1990
8.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
0
0
0
1.143
0
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.057
0
0
2.057
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/04/1996
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2
0
0
2
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
13/09/1979
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
ΣΠΙΘΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
1.531
0
0
1.531
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1991
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.051
ΜΕΡΜΙΓΚΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.52
0
0
1.52
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
0
0
0
ΜΕΤΕΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.269
0
0
1.269
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
06/11/2002
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
0
ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.211
0
0
1.211
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22/01/1996
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
1.074
ΣΑΡΕΛΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
0.274
0
0
0.274
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/1992
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
ΠΑΝΟΥΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.251
0
0
0.251
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/03/2000
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
0
0
ΓΚΕΒΡΕΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.137
0
0
0.137
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21/01/1985
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
ΠΑΠΑΦΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
53.728
0
0
53.728
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1999
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
7.394
19.2
7.966
15.533
ΜΑΡΟΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
52.778
0
0
52.778
33
43.645
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/1993
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.491
8.626
7.494
9.167
9.867
9.133
ΠΟΤΟΚΑ
ΦΑΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
51.441
0
0
51.441
34
42.408
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/1990
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.167
6.941
9.6
8.967
9.033
ΝΙΝΙΡΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
51.218
0
0
51.218
35
42.085
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/01/1990
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
0
0
0
0
3.933
0
9.067
7.209
9.6
3.443
9.133
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
50.925
0
0
50.925
36
33.491
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/1989
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
6.758
9.633
16.733
9.067
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
50.76
0
3.66
47.1
37
38
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1995
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
3.067
8.5
0
9.6
9.667
9.1
ΚΟΛΥΡΟΥ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
49.604
0
0
49.604
38
40.471
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/02/1997
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.5
5.837
9.6
8.467
9.133
ΣΤΡΑΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
49.427
0
0
49.427
39
40.293
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/04/1998
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
8.133
6.227
9.6
8.467
9.133
ΧΡΗΣΤΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
47.817
0
0
47.817
40
38.684
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
1.131
8.367
9.133
6.887
7.9
3.986
9.133
ΤΣΙΟΥΜΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
47.669
0
0
47.669
41
38.535
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/03/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
5.629
7.733
5
9.5
3.24
9.133
ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
45.558
0
0
45.558
42
37.691
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1995
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.633
7.767
8.733
5
9.467
3.091
7.867
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΕΡΜΗΓΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
45.011
0
0
45.011
43
37.144
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/01/1980
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
9.133
7.115
9.167
3.329
7.867
ΚΑΒΒΑΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
43.589
0
0
43.589
44
41.306
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1994
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
7.767
9.1
7.139
9.367
0
2.283
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
43.192
0
0
43.192
45
34.059
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/1990
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
8.367
4.286
9.633
3.24
9.133
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
42.487
0
0
42.487
46
33.387
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1994
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
7.187
9.633
8.367
9.1
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
42.333
0
0
42.333
47
33.2
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/1999
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
5.7
9.6
8.5
9.133
ΛΙΑΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
42.139
0
0
42.139
48
33.006
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/1992
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
6.806
9.633
8.367
9.133
ΚΟΥΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
41.404
0
0
41.404
49
33.537
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1998
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
6.737
9.633
8.467
7.867
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
40.8
0
0
40.8
50
32.933
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/05/1998
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
7.733
0
9.633
8.333
7.867
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
40.467
0
0
40.467
51
31.333
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/1994
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
4.4
9.633
8.467
9.133
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
40.188
0
0
40.188
52
31.054
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1998
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
0
8.5
5.7
9.6
3.354
9.133
ΜΕΓΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
40.024
0
0
40.024
53
30.924
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1997
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
5.424
9.633
8.367
9.1
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
39.433
0
0
39.433
54
39.433
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/06/1994
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
8.3
9.1
5.7
9.467
3.2
0
ΜΑΡΚΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
38.6
0
0
38.6
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/1995
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
4.6
9.167
8.5
9.133
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
36.967
0
0
36.967
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/1989
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
6.656
9.6
3.477
9.067
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
36.912
0
0.94
35.972
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/1992
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.05
9.633
3.423
7.867
ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΙΜΗΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
36.59
0
0
36.59
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/1990
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
7.116
9.667
3.44
7.867
ΧΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
36.555
0
0
36.555
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/1994
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
7.8
5.376
9.133
3.271
7.5
ΠΑΤΟΥΝΑ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
36.545
0
0
36.545
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/1990
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
7.116
9.633
3.429
7.867
ΙΟΡΔΑΜΛΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
35.792
0
0
35.792
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1990
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
5.629
9.167
2.697
9.133
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
35.364
0
0
35.364
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1997
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
5
9.5
3.997
9.133
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
34.909
0
0
34.909
63
34.909
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1996
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
9
8.433
9.4
7.218
0
0
0
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
34.414
0
0
34.414
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/1998
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.267
4.381
0
0
9.167
8.5
9.1
ΨΑΡΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
33.84
0
0
33.84
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/1988
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
5
9.5
3.217
7.023
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
33.31
0
0
33.31
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
7.4
0
4.633
8.233
3.233
7.867
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
33.294
0
0
33.294
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1992
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
4.069
9.6
3.626
6.933
ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
33.254
0
0
33.254
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/04/1990
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
6.804
8.233
3.569
7.149
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
32.831
0
0
32.831
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/1998
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
5
9.133
2.897
7.867
ΓΡΑΜΜΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
32.823
0
0
32.823
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1990
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
4.343
7.9
3.477
8.37
ΚΑΡΚΑΖΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
32.787
0
0
32.787
71
32.787
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/06/1997
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
9.333
6.82
9.667
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
32.391
0
0
32.391
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
5.709
8.7
2.983
7.867
ΧΑΡΤΑΜΠΑ
ΑΣΑΝΙΩ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
30.918
0
0.83
30.088
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/1992
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.354
8.2
8.467
9.067
ΤΖΟΥΤΣΑ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
28.553
0
0
28.553
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/01/1996
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
9.2
2.82
9.1
ΣΑΜΑΡΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
28.277
0
0
28.277
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
2.743
0
2.434
8.233
3.503
7.912
ΤΖΗΜΑΝΤΑΚΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
27.989
0
0
27.989
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.297
0
3.074
7.9
8.5
3.217
ΚΑΡΑΒΙΔΑ
ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
27.653
0
0
27.653
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.549
9.6
4.371
9.133
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
27.456
0
0
27.456
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/1993
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
0
8.2
3.4
7.023
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
27.049
0
0
27.049
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1997
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.018
9.5
3.397
9.133
ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
26.791
0
0
26.791
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/03/1999
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.396
0
0
9.2
3.329
7.867
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
26.768
0
0
26.768
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/1991
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.6
3.134
9.133
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΕΛΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
26.498
0
0
26.498
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.069
0
1.166
0
0
1.371
0
5.776
8.233
3.163
2.72
ΚΩΤΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
26.495
0
0
26.495
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2001
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
9.6
3.329
9.033
ΖΩΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
26.448
0
0
26.448
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/01/1998
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
5
9.5
3.231
0.983
ΜΟΥΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
25.251
0
0
25.251
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1993
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
9.633
3.317
7.767
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
25.037
0
0
25.037
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1993
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.771
9
3.266
9
ΣΙΜΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
24.891
0
0
24.891
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1989
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
1.554
8
3.291
2.946
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
24.8
0
0
24.8
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1990
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.446
7.867
3.354
9.133
ΓΕΡΟΤΟΛΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
24.698
0
0
24.698
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/09/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.133
0
5.913
9.2
1.949
2.503
ΛΑΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
24.627
0
0
24.627
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/1998
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
8.067
2.76
8.9
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
24.279
0
0
24.279
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/06/1998
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.63
7.467
8.5
0
0
2.683
0
ΜΑΚΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
24.082
0
0
24.082
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.367
4.217
8.2
3.531
7.767
ΚΟΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
23.964
0
0
23.964
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/10/1993
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
8.233
0
2.486
3.397
2.614
ΚΑΜΠΕΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
23.793
0
0
23.793
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2001
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
9.167
3.226
7.767
ΣΚΟΝΔΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
21.276
0
0
21.276
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
7.867
4.237
6.967
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
21.188
0
0
21.188
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/10/2000
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.105
9.6
2.8
2.683
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΘΕΟΧΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
21.123
0
0
21.123
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/1990
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.211
4.271
4.503
8.137
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
21.081
0
0
21.081
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/1991
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
8
2.023
7.767
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
20.431
0
0
20.431
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
0
3.223
7.9
3.403
3.106
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
20.327
0
0
20.327
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1994
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
0
0
3.26
7.867
ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
19.311
0
0
19.311
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/02/1993
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
5.053
3.043
7.867
ΠΙΛΙΤΣΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΗΛΕΜ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
17.892
0
0
17.892
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1995
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
4.6
8.067
3.386
0
ΤΣΟΓΓΑΡΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
17.801
0
0
17.801
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1999
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
9.6
1.543
0.891
ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΓΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
17.791
0
0
17.791
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1996
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.867
0.48
2.711
0
7.733
ΤΟΣΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
17.58
0
0
17.58
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/1997
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
0
4.214
3.037
2.729
ΜΟΥΡΤΖΗΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
17.565
0
0
17.565
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/1997
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0
0
3.031
7.867
ΡΟΣΕΝΛΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
16.917
0
0
16.917
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1989
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
7.9
3.32
2.497
ΦΡΑΝΤΖΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
16.491
0
0
16.491
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1997
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.669
0
2.309
8
2.514
0
ΠΡΑΤΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
16.454
0
0
16.454
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1991
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
7.9
2.971
2.394
ΚΑΛΤΣΑ
ΑΛΚΗΣΤΗ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
16.153
0
0
16.153
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1991
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
4.667
0
2.32
0
ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
16.119
0
0
16.119
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/2001
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
4.467
3.566
7.767
ΒΥΣΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
15.998
0
0
15.998
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/2001
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
2.594
3.18
7.767
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
15.82
0
0
15.82
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.64
0
0
8
3.18
0
ΛΑΜΠΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
15.808
0
0
15.808
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1997
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
8.233
3.44
2.717
ΜΟΥΡΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
15.757
0
0
15.757
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/04/1998
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
4.567
0
3.069
0.389
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
15.531
0
0
15.531
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/1991
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
2.651
2.626
7.533
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ
ΚΟΡΑΛΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
15.517
0
0
15.517
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1997
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
2.911
3.24
7.08
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
14.92
0
0
14.92
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/1990
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
1.326
2.706
7.7
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
14.732
0
3.58
11.152
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/1992
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.386
7.767
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
14.701
0
0
14.701
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1989
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
7.867
3.52
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
14.42
0
0
14.42
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/03/1999
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
2.217
3.074
0
0.333
0
7.767
ΚΕΡΑΜΙΔΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
14.174
0
0
14.174
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/05/1989
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.474
7.7
ΜΙΧΩΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
14.099
0
0
14.099
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1991
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
6.885
1.674
2.58
ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
14.027
0
0
14.027
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/1990
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
7.867
3.303
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΟΛΥΧ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
14.024
0
0
14.024
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/1995
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.034
3.223
7.767
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΣΥΓΟΥΡΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
13.997
0
0
13.997
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/02/1996
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
4.354
2.931
3.351
0
ΝΤΟΚΟΥΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΟΥ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
13.752
0
0
13.752
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1996
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
7.867
2.743
0
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
13.62
0
0
13.62
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/1991
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
0
0
0
0
0
3.314
3.451
2.129
2.703
0
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
13.568
0
0
13.568
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/2001
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
8.233
3.254
0
ΓΙΑΓΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
12.983
0
0
12.983
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2001
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
7.9
2.797
1.029
ΚΟΥΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
12.851
0
0
12.851
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/11/1994
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
0
6.931
0
2.777
0
ΠΑΤΡΩΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
12.799
0
0.77
12.029
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1992
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
6.5
2.534
0
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
12.547
0
0
12.547
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/2000
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.129
5.051
6.367
ΒΟΥΖΟΥΝΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
12.04
0
0
12.04
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1992
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
4.251
3.829
3.411
ΠΛΗΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
10.606
0
0
10.606
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/04/1988
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
0
3.166
2.383
1.994
0
ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
10.08
0
0
10.08
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/02/1995
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
2.797
4.226
1.8
ΓΚΑΝΙΑ
ΒΑΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
9.9
0
0
9.9
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20/04/1999
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
0
4.433
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΜΑΙΡΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
9.709
0
0
9.709
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1991
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.597
3.877
3.229
ΤΣΙΛΙΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
9.67
0
0
9.67
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2000
8.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.203
6.467
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
9.121
0
8.47
0.651
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/12/1995
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
ΜΠΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
8.807
0
0
8.807
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1991
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
7.767
0
0
0
0
0
ΡΙΖΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
8.606
0
0
8.606
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21/02/1997
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.074
3.451
0
ΓΕΩΡΓΙΛΕ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
8.594
0
0
8.594
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1998
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
2.857
4
ΤΣΑΠΑΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
8.357
0
0
8.357
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/1999
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
0
3.631
2.474
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
7.833
0
0
7.833
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/04/1991
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
7.674
0
0
7.674
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
3.577
1.971
ΖΩΗ
ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
7.555
0
0
7.555
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.306
3.7
1.55
ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
7.337
0
0
7.337
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/1995
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.329
4.009
ΚΙΣΟΥΔΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
7.286
0
3.315
3.971
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/11/2000
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
2.714
0
0
ΑΦΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
7.034
0
0
7.034
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1997
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
2.926
2.817
0
ΝΙΚΟΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6.831
0
0
6.831
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.926
2.146
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6.766
0
0
6.766
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/1995
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
1.234
2.994
0
ΚΟΤΣΙΦΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6.274
0
0
6.274
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/04/1995
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
1.977
1.509
2.297
0
ΒΑΓΙΑΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
6.217
0
0
6.217
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/10/2001
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
3.011
ΓΑΛΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6.183
0
0
6.183
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/04/1988
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.623
0
0
0
0
ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
5.686
0
0
5.686
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/12/2002
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
2.346
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
5.589
0
0
5.589
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/1994
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
0
3.337
0
ΦΩΤΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.506
0
0
5.506
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1993
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
2.969
0
0
ΚΑΤΑΓΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.48
0
0
5.48
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/10/1991
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
0
0
0
3.057
0
ΓΙΑΜΟΥΡΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.411
0
0
5.411
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/02/1986
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
2.751
ΚΟΥΜΠΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
5.376
0
2.645
2.731
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/1995
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
0
ΜΟΥΣΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.269
0
0
5.269
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
3.051
0
ΚΟΜΠΟΧΟΛΗ
ΧΡΗΣΤΙΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.014
0
0
5.014
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/10/1999
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
0
2.591
0
ΚΟΝΤΙΔΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.985
0
4.985
0
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/04/1994
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
4.946
0
0
4.946
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/09/1991
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
0
0
2.934
0
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.823
0
0
4.823
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/2001
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.583
0
ΤΣΙΛΙΜΠΩΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.731
0
0
4.731
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1992
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.731
0
0
0
0
0
ΜΕΙΜΑΡΙΔΟΥ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.44
0
0
4.44
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/02/2001
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
3
0
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.32
0
0
4.32
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/1995
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
0.72
1.371
0
ΠΟΜΟΝΗ
ΑΘΗΝΑ - ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.309
0
0
4.309
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/2001
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.323
2.986
0
ΞΥΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.306
0
0
4.306
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/02/1990
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
2.317
0
0
ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.206
0
0
4.206
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
1.074
0
ΚΟΥΡΣΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.166
0
0
4.166
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
3.251
0
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.157
0
0
4.157
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1990
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0
0
3.014
ΜΠΟΓΙΑΣΚΛΗ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.12
0
0
4.12
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/04/2002
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.229
0.891
ΜΠΑΡΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.031
0
0
4.031
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.911
1.12
ΠΕΡΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.717
0
0
3.717
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1990
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0
2.369
0
ΜΟΥΣΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.646
0
0
3.646
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/11/1991
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
2.663
0
ΜΑΝΙΑΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.646
0
0
3.646
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/12/1992
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.646
0
0
0
0
0
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.637
0
0
3.637
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1995
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
3.089
0
ΣΚΟΥΠΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.563
0
0
3.563
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1989
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
2.774
0
ΑΝΤΩΝΑΡΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.503
0
0
3.503
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/02/1997
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.503
ΓΚΙΟΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
3.494
0
0
3.494
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1995
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.603
0.891
ΓΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
3.459
0
1.065
2.394
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/1993
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.394
0
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.429
0
0
3.429
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/01/1998
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
0
ΓΚΙΝΟΥ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
3.402
0
0.345
3.057
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.057
0
ΠΑΠΑΦΙΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.343
0
0
3.343
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/2002
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.343
0
ΦΟΥΝΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.334
0
0
3.334
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
2.546
0
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.311
0
0
3.311
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/2003
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.311
0
ΜΠΟΓΔΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΓΕΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.291
0
0
3.291
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2001
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
0
1.817
0
ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.206
0
0
3.206
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/2000
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.194
0
0
3.194
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/1990
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.194
ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.177
0
0
3.177
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/1997
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
0
0
0
ΝΤΕΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
3.137
0
0
3.137
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/1997
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.137
0
ΤΡΟΚΑΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.095
0
3.095
0
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1995
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.054
0
0
3.054
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/11/1992
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.054
0
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
2.889
0
0
2.889
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/1994
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.889
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
2.886
0
0
2.886
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/1990
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886
0
ΚΑΖΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΜΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.843
0
0
2.843
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/10/2001
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.843
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
2.843
0
0
2.843
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.843
0
ΤΣΟΥΓΓΑΡΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.72
0
0
2.72
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2001
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
0
0
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
2.703
0
0
2.703
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.703
0
ΒΟΒΛΙΑΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.603
0
0
2.603
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
02/04/2001
8.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.603
0
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.571
0
0
2.571
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0.48
0
0
ΠΟΥΡΝΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
2.526
0
0
2.526
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/1994
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.503
0
0
2.503
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1991
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
0
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.4
0
0
2.4
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/2001
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
0
ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
2.309
0
0
2.309
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
0
ΜΠΕΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.297
0
0
2.297
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2003
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
0
ΤΣΑΠΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.229
0
0
2.229
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/09/1986
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
0
0
0
0
0
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
2.22
0
0
2.22
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2003
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
0
ΜΠΑΣΔΕΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.216
0
0
2.216
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1997
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.216
0
ΚΟΤΣΙΦΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΛΤΙ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.183
0
0
2.183
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/1999
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
0
0
0
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.126
0
0
2.126
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
0
0
0
ΛΑΖΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
1.997
0
0
1.997
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.997
0
ΒΑΣΔΕΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
1.937
0
0
1.937
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/06/2000
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.937
0
ΧΑΡΑΜΗ
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.871
0
0
1.871
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.871
ΚΟΥΡΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
1.829
0
0
1.829
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/1991
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
1.577
0
0
1.577
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1994
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.983
ΓΚΑΜΠΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.437
0
0
1.437
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/2003
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.437
0
ΒΙΟΛΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.417
0
0
1.417
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12/03/1999
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.983
0
0
0.983
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2000
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
ΤΣΙΠΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.88
0
0
0.88
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2001
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0
0
0
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.846
0
0
0.846
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2002
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.823
0
0
0.823
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/05/1996
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0
ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
0.571
0
0
0.571
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΔΗΜΖΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.549
0
0
0.549
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2004
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.526
0
0
0.526
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/08/1991
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.526
0
0
0.526
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2004
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.48
0
0
0.48
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/04/2004
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
0.3
0
0
0.3
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/1992
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.274
0
0
0.274
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1996
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
0
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.103
0
0
0.103
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/1995
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.103