ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
44.212
0
0
44.212
1
35.079
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1996
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
7.412
9.667
9.533
9.133
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
44.118
0
0
44.118
2
34.985
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1982
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
3.474
3.977
9.633
9.467
9.133
ΝΑΣΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
42.815
0
0
42.815
3
33.682
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/1995
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
6.715
9.667
8.467
9.133
ΡΕΠΠΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
38.735
0
0
38.735
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1985
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.251
0
6.284
9.6
8.467
9.133
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
32.368
0
0
32.368
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1991
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.401
9.5
8.367
9.1
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
25.065
0
0
25.065
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2001
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
7.867
3.431
9.133
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
21.088
0
0
21.088
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1990
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
0
5.054
8.467
0
0
0
0
ΝΤΖΙΟΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
18.358
0
0
18.358
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/1994
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
8.367
9.1
ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
6.367
0
0
6.367
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1987
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.367
ΠΕΡΡΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
3.383
0
0
3.383
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1989
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
0
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.977
0
0
2.977
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1998
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.977
0
ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
53.433
0
0
53.433
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1992
5.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
19.2
19.4
9.133
ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
43.995
0
0
43.995
13
34.862
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1996
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
8.833
5.733
9.633
3.629
9.133
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
42.446
0
0
42.446
14
33.312
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/1990
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
6.712
9.167
8.467
9.133
ΚΙΩΚΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
41.4
0
0
41.4
15
32.267
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/1996
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
5.733
9.2
8.367
9.133
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
40.57
0
0
40.57
16
31.436
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2000
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
6.203
9.633
8.467
9.133
ΜΑΝΔΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
39.833
0
0
39.833
17
30.733
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1999
5.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
4.567
9.2
8.467
9.1
ΧΑΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
35.668
0
0
35.668
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
3.634
9.633
8.467
9.133
ΧΟΥΝΤΟΥΛΕΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
34.433
0
0
34.433
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/04/2000
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
0
9.167
8.367
9.133
ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
31.343
0
0
31.343
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/1998
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.263
3.337
9.2
3.443
9.1
ΜΠΑΤΣΙΟΛΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
25.878
0
0
25.878
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.697
0.629
8.233
3.186
9.133
ΠΑΝΕΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
24.522
0
0
24.522
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
9.6
2.76
9.133
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
24.02
0
0
24.02
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/09/1999
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
9.167
3.354
9.133
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
23.035
0
0
23.035
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2001
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
9.2
3.831
7.867
ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
22.918
0
0
22.918
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/1988
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
3.989
0
3.263
9
ΤΙΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
18.673
0
0
18.673
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/2000
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
3.323
3.574
9.033
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
15.503
0
0
15.503
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/02/1999
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
9.2
2.954
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
13.551
0
0
13.551
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1999
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.663
7.9
2.989
0
ΜΑΓΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
12.611
0
0
12.611
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.477
9.133
ΣΤΑΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
12.551
0
0
12.551
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/2001
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
2.994
9.1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
11.506
0
0
11.506
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2001
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
8.3
ΜΙΑΡΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
11.406
0
0
11.406
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/2003
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
8.2
ΤΣΙΟΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
11.26
0
0
11.26
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
8.2
ΛΑΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
11.003
0
0
11.003
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1999
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
0
0
1.326
0.777
ΣΑΛΤΑΦΕΡΙΔΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
10.897
0
0
10.897
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2003
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
8.2
ΠΑΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
10.732
0
0
10.732
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/2002
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.966
7.767
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
10.658
0
0
10.658
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/2001
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
7.767
ΡΟΡΡΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
10.514
0
0
10.514
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2000
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
2.814
0
ΦΕΪΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
7.085
0
0
7.085
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1997
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.085
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
6.833
0
0
6.833
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1997
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
6.286
0
0
6.286
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/1995
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.271
3.014
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
5.486
0
0
5.486
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1989
5.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
2.88
0
0
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
3.794
0
0
3.794
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
0.137
1.211
0
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
3.157
0
0
3.157
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/2003
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.157
ΓΟΥΤΛΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.954
0
0
2.954
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/2002
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.954
ΧΡΥΣΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.931
0
0
2.931
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1997
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.931
ΜΠΑΙΚΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.811
0
0
2.811
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/2003
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
ΤΣΩΚΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.683
0
0
2.683
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/2000
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.683
ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.246
0
0
2.246
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/05/2001
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.246
ΚΟΚΟΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0.846
0
0
0.846
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/2000
6.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0.8
0
0
0.8
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1999
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
0
0
ΜΑΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0.674
0
0
0.674
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/1999
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.674
0
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0.526
0
0
0.526
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/02/2003
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526