ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
26.892
0
0
26.892
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1977
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.864
4.206
8
3.106
4.717
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
15.792
0
0
15.792
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
7.433
4.29
0
0
1.84
0
0
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
6.06
0
0
6.06
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1985
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.23
1.83
ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
4.891
0
0
4.891
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
1.326
1.703
ΠΕΤΡΙΝΟΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
4.41
0
0
4.41
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1974
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.41
0
ΤΑΤΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
3.9
0
0
3.9
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1987
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
0.04
ΚΟΤΣΙΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
3.53
0
0
3.53
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1986
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.53
0
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
38.054
0
0
38.054
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1983
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
1.737
1.874
1.989
2.309
2.72
0
0
3.417
8.9
8.767
0
5.816
ΔΑΦΙΩΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
33.926
0
0
33.926
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1980
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
2.091
2.229
2.331
2.731
2.4
2.549
3.017
7.966
3.88
3.383
ΒΡΟΥΖΕΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
23.559
0
0
23.559
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
1.897
4.514
3.806
0
1.691
2.56
1.531
0
0
6.679
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
23.483
0
0
23.483
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1986
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
5.79
6.39
8.183
ΠΑΜΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
13.33
0
0
13.33
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.51
5.76
4.06
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΙΣΑΑΚ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
10.83
0
0
10.83
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1992
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
3.71
4.06
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
10.72
0
0
10.72
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3.76
3.96
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
10.186
0
0
10.186
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5.186
ΚΟΚΟΤΣΕΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
7.74
0
0
7.74
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2003
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.06
3.68
ΤΣΙΑΟΥΣΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
7.03
0
0
7.03
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2003
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
4.01
ΦΛΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΗΓΑΣ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
6.97
0
0
6.97
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1991
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
3.45
2.36
ΠΡΕΠΟΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
4.263
0
0
4.263
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1995
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.263
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΟΥΦΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
4.03
0
0
4.03
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1987
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
3.41
ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
3.69
0
0
3.69
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1991
8.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
0
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
2.97
0
0
2.97
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
0
ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
2.8
0
0
2.8
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2002
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
0
ΜΠΟΥΓΕΛΗΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
2.42
0
0
2.42
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1986
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
2.37
0
0
2.37
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1973
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
0
ΤΣΙΑΛΑ-ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
2.03
0
0
2.03
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1983
5.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.03
0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
1.45
0
0
1.45
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1984
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
1.25
ΔΙΒΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
1.43
0
0
1.43
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/1986
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.43
0
ΜΥΛΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
5.38
0
0
5.38
29
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/2000
8.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.31
2
3.07