ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΤΣΙΜΗΤΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
30.881
0
0
30.881
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1979
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.441
0
7.101
2.806
9.667
9.867
0
ΟΡΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
25.389
0
0
25.389
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1983
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.986
0
3.01
2.196
7.867
2.23
18.2
ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
70.731
0
0
70.731
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1976
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
6.764
8.8
9.567
8.233
9.6
9.867
9.1
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
29.78
0
0
29.78
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1976
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.087
7.967
9.2
3.393
9.133
ΚΙΟΚΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
19.066
0
0
19.066
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1998
9.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
0
0
0
8.3
3.566
0
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
12.822
0
0
12.822
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1981
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
6.032
3.62
ΤΖΙΓΕΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
9.1
0
0
9.1
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1983
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
7.734
0
0
7.734
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1983
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.734
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΥΡΩΔ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
6.834
0
0
6.834
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1981
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.507
0
0
0
2.664
2.664
0
ΓΟΜΠΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
4.421
0
0
4.421
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
05/12/1973
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
4.421
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
79.967
0
0
79.967
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/10/1967
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.967
3.657
6.767
5.5
3.002
7.533
3.111
3.33
7.5
7.533
7.867
6.467
0
0
ΜΠΟΥΤΣΑΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΟΥ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
50.449
0
0
50.449
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/03/1984
5.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.218
5.563
7.6
3.09
8.267
7.967
9.6
0
3.144
ΣΤΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
44.419
0
0
44.419
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1972
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.667
8.133
7.8
9.167
3.286
0
ΛΩΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
43.613
0
0
43.613
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1984
8.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
8.067
7.733
7.867
9.167
3.046
0
MΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΩΤΗΡ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
43.346
0
0
43.346
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1977
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.144
2.926
2.38
7.5
8.2
8.133
0
7.867
3.197
0
ΧΑΛΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΡΑΛ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
36.217
0
0
36.217
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1973
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
8.033
7.867
9.133
3.317
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
34.644
0
0
34.644
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/1986
9.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.801
7.133
2.642
0
0
8.933
0
9.2
2.576
2.358
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
30.757
0
0
30.757
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1973
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
5.941
2.511
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
8.133
0
3.111
2.86
0
ΦΙΤΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
29.622
0
0
29.622
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1981
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.572
0
7.5
8
1.965
2.858
2.727
ΣΥΡΙΛΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
29.488
0
0
29.488
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1992
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.555
0
8
7.4
9.167
2.367
0
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
28.832
0
0
28.832
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/09/1986
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
7.867
9.633
3.066
0
ΜΠΑΛΑΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
28.53
0
0
28.53
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1977
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
7.8
9.167
3.297
0
ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
27.817
0
0
27.817
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1977
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
8
9.033
2.651
0
ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
18.823
0
0
18.823
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/1977
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.9
2.956
0
ΤΑΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
12.629
0
0
12.629
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1979
8.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2.991
0
1.638
0
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
12.349
0
0
12.349
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1998
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.849
9.5
0
0
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
11.579
0
0
11.579
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
9.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
2.718
0.993
ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
11.023
0
0
11.023
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/03/1980
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.312
7.627
0
0
2.084
0
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
9.487
0
0
9.487
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1989
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.192
5.295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΖΗ-ΠΡΙΦΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
9.167
0
0
9.167
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0
ΤΣΑΠΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
8.205
0
0
8.205
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1984
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.576
2.76
2.869
ΚΑΡΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤOY
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
7.967
0
0
7.967
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1994
8.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
0
ΖΕΡΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
7.133
0
0
7.133
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1984
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
0
0
0
0
ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
6.33
0
0
6.33
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1992
9.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.118
2.542
1.67
ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
6.212
0
0
6.212
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/07/1976
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.727
0
1.485
0
0
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
4.312
0
0
4.312
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1982
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.795
1.518
ΣΑΙΤΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
3.177
0
0
3.177
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1986
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
0
0
0
0
ΓΑΡΓΕΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.675
0
0
2.675
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1980
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.675
0
ΡΩΤΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.618
0
0
2.618
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1978
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.618
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΚΟΣΜ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.238
0
0
2.238
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1999
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.238
0
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.05
0
0
2.05
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1999
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
0
ΤΖΗΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.31
0
0
1.31
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/09/1974
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.31
0
0