ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΑΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
40.753
0
0
40.753
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/08/1978
5.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
1.528
0
0
0
0
0
0
0
3.406
3.668
0
0
0
0
0
3.701
4.498
3.865
7.867
9.633
2.587
0
ΛΑΛΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
62.454
0
0
62.454
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/09/1988
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
7.384
7.667
8.4
8.721
9.5
3.349
9.133
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
45.4
0
0
45.4
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/03/1994
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
7.867
9.6
9.733
9.133
ΠΑΡΑΣΧΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
43.5
0
0
43.5
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1974
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
8.2
8.733
8
7.833
3.655
2.212
ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
41.995
0
0
41.995
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1987
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.162
0
0
8.167
9.1
7.967
9.6
0
0
ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
39.59
0
0
39.59
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1998
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
7.833
9.6
3.69
9.133
ΣΩΤΗΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
38.571
0
0
38.571
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1978
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
9.167
7.967
9.633
3.404
0
ΝΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
37.732
0
0
37.732
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/2000
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
8
9.167
3.199
9.133
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
36.848
0
0
36.848
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1995
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.2
8
9.633
2.948
0
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΟΡΔΑ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
33.623
0
0
33.623
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/08/1976
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.597
7.967
9.2
2.784
7.075
ΠΑΓΑΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
32.698
0
0
32.698
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1989
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.002
9.1
7.867
9.5
3.229
0
ΑΔΑΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
28.753
0
0
28.753
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1978
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
8
9.167
3.153
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
24.133
0
0
24.133
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1989
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
7.5
8.367
0
0
0
0
ΕΓΓΟΝΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
23.876
0
0
23.876
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1976
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
2.26
9.167
3.483
0
ΠΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
21.798
0
0
21.798
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/1978
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.173
4.825
9.2
2.784
2.817
ΚΥΒΡΑΚΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
20.898
0
0
20.898
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1993
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
9.633
3.264
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
20.543
0
0
20.543
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1995
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
9.633
3.21
0
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
20.454
0
0
20.454
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1992
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.5
3.087
0
ΛΕΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
18.225
0
0
18.225
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1971
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.792
0
0
0
0
0
0
0
9.233
7.2
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΒΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
17.233
0
0
17.233
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/02/1989
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
0
9.633
0
0
ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
10.609
0
0
10.609
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/1976
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.642
7.967
0
0
0
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
7.707
0
0
7.707
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/07/1986
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.585
3.122
0
0
0
ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
4.836
0
0
4.836
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1977
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.336
0
2.5
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
4.092
0
0
4.092
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.441
2.651
0
ΚΙΛΙΚΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
3.09
0
0
3.09
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1984
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
0
0
0
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
2.806
0
0
2.806
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1979
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.806
0
0
0
ΜΠΟΥΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
2.509
0
0
2.509
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/1982
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.509
0