ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
10.64
0
0
10.64
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/1989
9.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.031
0
1.441
0.295
0.873
0
0
0
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.572
0
0
1.572
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1984
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.572
0
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
49.417
0
0
49.417
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1978
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
4.018
7.221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
6.967
8.067
7.467
0
9.5
3.199
0
ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΜΙΧΑΗ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
32.389
0
0
32.389
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1994
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.174
8
9.6
3.548
3.068
ΣΕΡΔΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
28.618
0
0
28.618
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1978
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.275
3.733
0
0
0
2.38
0
0
0
7.533
0
9.633
2.063
0
ΚΑΤΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
27.733
0
0
27.733
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/10/1973
5.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
9.967
9.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΚΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
17.6
0
0
17.6
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1992
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.633
0
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
6.026
0
0
6.026
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1987
8.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.537
0
0
2.489
0
ΦΑΝΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
4.467
0
0
4.467
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1998
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.467
0
0
ΚΑΤΣΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.393
0
0
2.393
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/05/1981
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.393
0
0
0
ΔΟΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΙ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.965
0
0
1.965
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1979
8.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.965
0
0