ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
26.233
0
0
26.233
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/1992
9.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
8.267
9.6
0
0
ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
1.79
0
0
1.79
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
0
0
0
0
0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
NIKOΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
0.852
0
0
0.852
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1983
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.852
0
0
0
0
0
0
ΤΟΛΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
26.707
0
0
26.707
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/1980
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.373
0
0
4.8
8.367
10.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
16.083
0
0
16.083
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.424
9.6
3.153
0.906
ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
12.2
0
0
12.2
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1981
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
3.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
9.633
0
0
9.633
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1990
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
0
0
ΖΗΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΣΤΡ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
9.6
0
0
9.6
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1989
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
0
ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
6.472
0
0
6.472
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
8.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
3.426
3.046
ΚΟΚΚΟΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
1.812
0
0
1.812
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1984
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.812
0