ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΤΖΗΚΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Υ/Η
11.748
0
0
11.748
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2003
9.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.548
8.2
ΜΑΝΔΕΛΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Υ/Η
2.869
0
0
2.869
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/2003
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.869
0
ΓΚΙΩΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Υ/Η
44.912
0
0
44.912
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/1997
9.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
7.033
7.4
7.233
8
7.867
2.312
0
ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Υ/Η
35.725
0
0
35.725
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/1994
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
8
7.833
9.5
2.991
0
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Υ/Η
28.203
0
0
28.203
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.277
8.808
9.633
1.485
0
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Υ/Η
26.834
0
0
26.834
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.321
3.493
8.764
8.5
3.566
1.19
ΜΠΛΑΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Υ/Η
25.93
0
0
25.93
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1993
9.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
8
8
2.563
0
ΚΟΤΣΑΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Υ/Η
25.7
0
0
25.7
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1999
9.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
7.967
9.6
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Υ/Η
23.333
0
0
23.333
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
7.967
7.967
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΦΩΤΙΟ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Υ/Η
21.347
0
0
21.347
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1991
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
2.347
3
0
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Υ/Η
17.951
0
0
17.951
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1999
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.8
2.151
0
ΓΚΕΜΠΕΣΑΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Υ/Η
15.833
0
0
15.833
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1992
9.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.867
0
0
0
ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Υ/Η
12.69
0
0
12.69
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
3.057
0
ΜΥΛΩΝΑ
ΖΩΗ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Υ/Η
10.519
0
0
10.519
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1995
9.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
0
7.833
0
0
0
ΤΣΙΠΑ
ΤΙΜΟΘΕΑ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Υ/Η
9.155
0
0
9.155
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1995
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
0
1.921
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Υ/Η
2.282
0
0
2.282
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.282
0
ΣΤΡΙΜΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Υ/Η
1.856
0
0
1.856
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2002
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
0.633
0