ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
11.566
0
0
11.566
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.432
9.133
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΙ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
36.633
0
0
36.633
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.633
9.867
9.133
ΠΟΛΩΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
47.745
0
0
47.745
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1982
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.583
4.127
5.186
8.349
9.633
9.733
9.133
ΒΟΥΛΜΕ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΤΕ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
39.793
0
0
39.793
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2000
9.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.053
7.967
9.633
9.767
9.374
ΤΑΤΣΗ
ΣΩΣΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
28.667
0
0
28.667
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.9
9.133
ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
9.133
0
0
9.133
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΤΡΑΝΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
9.133
0
0
9.133
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2004
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
9.1
0
0
9.1
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΤΖΑΝΝΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
45.971
0
0
45.971
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2000
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
8.967
8.12
9.633
9.9
9.352
ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
45.453
0
0
45.453
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2000
9.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
7.967
9.633
9.867
9.253
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
45.42
0
0
45.42
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2000
9.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.02
9.633
9.9
9.133
ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
45.14
0
0
45.14
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/2000
9.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.967
9.633
9.767
9.374
ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
45.133
0
0
45.133
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/08/1994
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
8
9.633
9.9
9.133
ΣΕΛΕΜΙΔΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
44.866
0
0
44.866
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2000
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
7.967
9.6
9.9
9.199
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
44.533
0
0
44.533
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2000
9.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
7.967
9.6
9.9
9.133
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
44.4
0
0
44.4
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
9.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.6
9.667
9.133
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
39.274
0
0
39.274
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/2000
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.06
4.014
7.967
9.633
8.467
9.133
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
38.565
0
0
38.565
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
9.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
7.867
9.6
3.231
9.133
ΒΟΥΤΣΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
37.441
0
0
37.441
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
9.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.053
7.967
9.6
3.188
8.633
ΜΕΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
36.533
0
0
36.533
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.633
9.9
9.133
ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
36.333
0
0
36.333
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2001
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.633
7.867
9.6
9.733
9.133
ΜΗΤΡΕΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
36.1
0
0
36.1
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.6
9.733
9.133
ΝΤΟΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
36.033
0
0
36.033
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
8.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.633
9.767
8.633
ΤΟΤΟΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
35.233
0
0
35.233
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
9.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.633
8.5
9.133
ΤΣΙΤΣΙΛΙΚΟΥ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
35.233
0
0
35.233
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
8.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.633
8.5
9.1
ΜΠΑΛΛΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΠΑΥΛΟ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
35.22
0
0
35.22
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
9.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.633
8.367
9.253
ΤΣΑΜΠΑΖΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
35.133
0
0
35.133
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.633
8.367
9.133
ΒΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
35.1
0
0
35.1
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
9.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.633
8.467
9.133
ΓΛΥΚΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
35.1
0
0
35.1
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.633
8.467
9.133
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΚ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
35.1
0
0
35.1
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2001
9.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.633
8.367
9.133
ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
35.033
0
0
35.033
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2001
8.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
8.233
9.867
9.133
ΒΑΡΔΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
34.967
0
0
34.967
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.6
8.367
9.133
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
34.9
0
0
34.9
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
9.633
8.367
9.1
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
34.869
0
0
34.869
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
9.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
7.733
9.633
8.367
9.067
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ
ΜΕΛΗΣΣΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
34.767
0
0
34.767
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
9.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.633
8.467
8.667
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
34.733
0
0
34.733
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
8.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
8
9.633
8.467
8.633
ΦΙΛΙΟΥ
ΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
34.633
0
0
34.633
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
9.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.633
8.467
8.667
ΔΑΡΑΔΟΥΜΗ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
34.167
0
0
34.167
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
9.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.2
8.367
8.633
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
30.562
0
0
30.562
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.633
3.362
8.6
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
30.312
0
0
30.312
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2000
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.6
3.579
9.133
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
30.17
0
0
30.17
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
8.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.164
7.967
9.633
3.273
9.133
ΜΠΑΤΑΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
30.126
0
0
30.126
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.295
7.967
9.633
3.098
9.133
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
30.062
0
0
30.062
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
8.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.633
3.362
9.067
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
30.05
0
0
30.05
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.633
3.317
9.133
ΜΩΡΑΙΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
29.995
0
0
29.995
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
8.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.6
3.295
9.133
ΚΟΒΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
29.856
0
0
29.856
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.633
3.59
8.667
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
29.731
0
0
29.731
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.6
3.131
9.133
ΝΕΣΤΟΡΑ
ΧΡΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
29.467
0
0
29.467
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
9.667
9.767
9.133
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
29.454
0
0
29.454
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
9.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.633
3.188
8.633
ΛΙΑΚΟΥ
ΕΛΒΙΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
29.444
0
0
29.444
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.633
3.177
8.633
ΤΗΓΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
29.4
0
0
29.4
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
9.667
9.7
9.133
ΜΠΙΤΖΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
29.375
0
0
29.375
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.6
3.175
8.633
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
29.264
0
0
29.264
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.6
3.164
8.633
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
29.214
0
0
29.214
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.633
2.948
8.633
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΛΑΖΑΡ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
29.2
0
0
29.2
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/2000
9.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.6
3.133
8.6
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
29.2
0
0
29.2
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.6
3
8.633
ΦΑΤΟΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
29.157
0
0
29.157
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.633
3.024
8.633
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΣΠΥΡ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
29.156
0
0
29.156
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2001
9.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.6
2.956
8.633
ΖΕΡΒΑ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
29.106
0
0
29.106
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
8.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.12
8
9.633
3.153
8.2
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
29.097
0
0
29.097
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.667
3.164
8.3
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΑΓΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
29.01
0
0
29.01
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/02/2001
9.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.633
3.21
8.3
ΤΟΥΡΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
28.957
0
0
28.957
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.633
3.024
8.333
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
28.944
0
0
28.944
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.133
3.177
8.633
ΤΖΕΛΕΠΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
28.767
0
0
28.767
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.833
9.633
9.167
9.133
ΛΥΤΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΕΩΝΙ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
28.753
0
0
28.753
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.867
9.253
ΚΥΠΡΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
28.713
0
0
28.713
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.633
3.413
8.3
ΠΥΛΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
28.667
0
0
28.667
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.867
9.133
ΝΤΕΛΗΜΙΧΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
28.633
0
0
28.633
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.867
9.133
ΧΑΣΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
28.567
0
0
28.567
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.767
9.133
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ
ΜΑΡΘΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
28.545
0
0
28.545
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
8.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.167
3.079
8.3
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
28.533
0
0
28.533
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.867
9.067
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
28.467
0
0
28.467
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.7
9.133
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
28.4
0
0
28.4
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2002
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.467
9.633
9.167
9.133
ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
28.33
0
0
28.33
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
9.633
8.467
9.33
ΛΟΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
28
0
0
28
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.867
9.633
8.367
9.133
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
27.7
0
0
27.7
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2002
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.467
9.633
8.467
9.133
ΤΕΡΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
27.399
0
0
27.399
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
3.199
8.2
ΒΟΥΝΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
27.353
0
0
27.353
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
9.867
9.253
ΒΑΣΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
27.32
0
0
27.32
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
9.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
8.467
9.253
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΠΑΜΕ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
27.233
0
0
27.233
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
8.467
9.133
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
27.233
0
0
27.233
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
8.467
9.133
ΚΡΕΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
27.228
0
0
27.228
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.9
9.428
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
27.2
0
0
27.2
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/2002
8.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
8.467
9.133
ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
27.2
0
0
27.2
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
8.467
9.133
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΝΑΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
27.2
0
0
27.2
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
8.467
9.133
ΔΑΒΙΛΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
27.2
0
0
27.2
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
8.467
9.133
ΣΙΔΕΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
27.1
0
0
27.1
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2002
9.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
8.367
9.1
ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗ
ΘΕΟΦΑΝΩ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
27.048
0
0
27.048
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2001
9.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.9
2.948
8.2
ΝΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
26.887
0
0
26.887
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.833
9.167
8.467
9.253
ΜΑΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
26.733
0
0
26.733
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
8.467
8.633
ΤΣΕΛΚΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
26.6
0
0
26.6
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2002
8.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
8.467
8.633
ΣΠΑΛΙΑΡΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
26.067
0
0
26.067
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.6
0
8.6
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
25.9
0
0
25.9
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.6
0
8.3
ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
23.786
0
0
23.786
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.633
3.251
2.902
ΖΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
23.657
0
0
23.657
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.6
3.253
2.804
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
23.485
0
0
23.485
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
9.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.633
3.079
2.773
ΚΟΥΡΟΥΞΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
23.417
0
0
23.417
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2001
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.633
2.945
2.838
ΜΗΛΤΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
23.335
0
0
23.335
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
9.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
9.6
2.989
2.945
ΣΟΚΟΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
23.318
0
0
23.318
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
9.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
3.046
3.439
9.033
ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
23.037
0
0
23.037
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.867
9.633
3.404
9.133
ΓΚΕΡΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
22.573
0
0
22.573
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
9.6
3.231
2.675
ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
22.267
0
0
22.267
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2003
9.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
8.467
9.133
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
21.991
0
0
21.991
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
3.391
9.1
ΚΑΜΠΙΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
21.865
0
0
21.865
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
3.098
9.133
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
21.826
0
0
21.826
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
8.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
8.02
3.253
2.686
ΚΑΠΑΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
21.505
0
0
21.505
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
3.238
8.633
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
21.476
0
0
21.476
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
3.242
8.633
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
21.462
0
0
21.462
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
3.262
8.6
ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
21.367
0
0
21.367
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
3.1
8.633
ΓΙΩΡΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
21.104
0
0
21.104
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
9.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.987
9.6
3.284
6.233
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΕΛΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
21.01
0
0
21.01
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
3.076
8.3
ΤΑΜΠΑΚΗ ΜΩΚΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
21.007
0
0
21.007
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
3.207
8.3
ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΡΙΚ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
20.68
0
0
20.68
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2001
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.9
2.793
1.987
ΣΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΚΑΤΙΝΑ
ΚΥΡΙΑ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
20.146
0
0
20.146
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.133
3.013
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
20.05
0
0
20.05
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
3.45
6.967
ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΙΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
19.894
0
0
19.894
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
9.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.167
0.437
2.424
ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
19.741
0
0
19.741
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2002
9.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
3.011
7.13
ΤΣΙΓΑΡΔΑ-ΜΠΟΥΛΕΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
19.287
0
0
19.287
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.197
8.286
2.504
8.3
ΜΠΟΥΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
18.993
0
0
18.993
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2002
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
2.793
8.3
ΚΑΡΑΓΟΥΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
18.9
0
0
18.9
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2003
9.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.767
9.133
ΠΡΟΣΩΡΑ
ΔΑΦΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
17.959
0
0
17.959
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
3.293
6.767
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
17.833
0
0
17.833
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.633
0
8.2
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
17.6
0
0
17.6
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2003
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.133
ΜΟΥΣΚΕΥΤΑΡΑ
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ
ΣΤΕΦΑ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
17.6
0
0
17.6
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
9.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.133
ΤΣΙΤΣΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
17.6
0
0
17.6
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
9.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.133
ΓΑΛΙΟΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
17.6
0
0
17.6
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2003
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.833
8.467
9.133
ΣΑΡΒΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
16.667
0
0
16.667
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/02/2003
9.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
8.2
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
16.215
0
0
16.215
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
9.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
3.024
2.838
2.552
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
16.177
0
0
16.177
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
9.133
0
7.044
ΡΟΥΣΕΤΟΥ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
16.064
0
0
16.064
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.129
7.9
3.197
2.838
ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
15.975
0
0
15.975
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/2000
9.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
2.063
3.044
2.902
ΦΡΑΝΖΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
15.882
0
0
15.882
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
9.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
3.221
2.948
1.747
ΤΟΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
15.696
0
0
15.696
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
7.196
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
15.593
0
0
15.593
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
9.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
2.598
3.175
2.02
ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΣΧΑ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
15.251
0
0
15.251
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2002
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
3.175
2.476
ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ
ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΙΩΑΝΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
14.884
0
0
14.884
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
3.242
2.509
ΓΥΦΤΟΝΙΚΟΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
14.794
0
0
14.794
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.216
9.6
2.978
0
ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΧΑΡΙΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
14.716
0
0
14.716
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/06/2002
9.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
2.443
2.64
ΤΕΛΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΛΕΞΙ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
14.269
0
0
14.269
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
3.393
2.976
ΜΑΛΟΥΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
14.007
0
0
14.007
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
3.12
1.387
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΣΑΑΚ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
13.78
0
0
13.78
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
2.86
1.419
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
13.779
0
0
13.779
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2001
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.271
8.233
3.275
0
ΤΑΚΕΖΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
13.729
0
0
13.729
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
9.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
3.155
2.707
ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
13.719
0
0
13.719
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2001
9.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
2.948
2.871
ΤΑΚΕΖΗ
ΦΑΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
13.716
0
0
13.716
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
3.155
2.694
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
13.695
0
0
13.695
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
3.153
2.642
ΣΙΤΖΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
13.664
0
0
13.664
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2002
9.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3.046
2.618
ΝΙΑΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΣΤΑΜΑ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
13.618
0
0
13.618
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/2000
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.227
8
3.391
0
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΠΥΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
13.541
0
0
13.541
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
3
2.707
ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
13.302
0
0
13.302
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
3.295
2.107
ΤΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
13.241
0
0
13.241
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
9.633
2.707
0
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
13.186
0
0
13.186
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2002
5.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3.046
2.14
ΜΙΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
13.114
0
0
13.114
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
3.48
0
ΝΙΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΑ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
12.987
0
0
12.987
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.932
5.638
3.293
2.125
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
12.854
0
0
12.854
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
9.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
3.221
0
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
12.832
0
0
12.832
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
3.199
0
ΓΙΑΠΟΥΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
12.788
0
0
12.788
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2002
5.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
3.155
0
ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
12.589
0
0
12.589
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
2.989
0
ΜΑΛΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
12.522
0
0
12.522
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2001
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
3.022
0
ΚΟΥΙΜΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
12.264
0
0
12.264
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
2.65
2.664
ΚΑΠΝΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
12.236
0
0
12.236
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2003
8.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.033
3.603
8.633
ΠΟΡΙΤΣΑΝΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
12.153
0
0
12.153
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
3.153
0
ΑΝΝΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
12.091
0
0
12.091
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.967
2.991
9.1
ΜΑΛΑΜΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
12.079
0
0
12.079
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2001
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.079
ΔΗΜΗΤΡΟΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
11.907
0
0
11.907
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
2.479
1.528
ΚΟΥΠΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΤΩΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
11.895
0
0
11.895
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
9.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.681
6.633
3.581
0
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
11.874
0
0
11.874
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
8.633
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
11.781
0
0
11.781
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
2.181
0
ΓΚΑΛΑΙΤΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
11.593
0
0
11.593
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.393
8.2
ΚΑΣΑΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
11.505
0
0
11.505
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
8.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.205
8.3
ΖΕΡΒΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
11.306
0
0
11.306
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
3.406
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
11.041
0
0
11.041
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.218
9.6
1.223
0
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
10.998
0
0
10.998
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2000
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
3.131
0
ΤΣΙΑΠΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
10.992
0
0
10.992
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
3.173
0.153
ΣΑΜΑΝΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
10.834
0
0
10.834
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
8.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
2.967
0
ΤΑΧΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
10.684
0
0
10.684
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.328
7.9
2.456
0
ΠΑΛΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
10.487
0
0
10.487
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2002
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
2.62
0
ΜΠΑΜΖΑ
ΑΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
10.302
0
0
10.302
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
2.402
0
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
9.567
0
0
9.567
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2004
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
9.133
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
9.528
0
0
9.528
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
3.384
2.967
ΦΩΤΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
9.485
0
0
9.485
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2.513
1.485
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΧΙΛΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
9.29
0
0
9.29
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2001
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.068
3.122
3.1
0
ΣΦΑΝΤΖΙΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
9.133
0
0
9.133
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2003
9.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΤΖΙΤΖΙΚΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
9.133
0
0
9.133
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ-ΛΥΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
9.133
0
0
9.133
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΓΡΑΤΣΙΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
9.133
0
0
9.133
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
9.133
0
0
9.133
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΔΑΛΙΣΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
9.028
0
0
9.028
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
9.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.233
2.882
2.913
0
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
8.994
0
0
8.994
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
9.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.133
3.122
2.738
ΜΕΣΙΡΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
8.86
0
0
8.86
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
9.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.969
3.022
2.869
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
8.598
0
0
8.598
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
3.175
2.738
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΓΑΘΗ
ΣΠΥΡΙ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
8.402
0
0
8.402
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
8.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.166
2.258
2.978
ΔΕΡΕ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
8.38
0
0
8.38
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.902
3.066
2.413
ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
8.264
0
0
8.264
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2001
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.424
3.319
2.522
ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
8.074
0
0
8.074
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.646
3.428
ΒΛΗΣΣΑΡΗ
ΚΥΡΑΤΣΩ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
8
0
0
8
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
ΒΑΓΓΕΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΕΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
7.629
0
0
7.629
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.681
2.664
3.284
0
ΔΑΙΡΕΤΖΗ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
7.476
0
0
7.476
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.035
3.295
1.146
ΜΟΣΧΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
7.258
0
0
7.258
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.987
1.965
3.306
0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
7.247
0
0
7.247
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.002
2.935
1.31
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
7.149
0
0
7.149
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.681
2.391
3.076
0
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
6.777
0
0
6.777
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2001
9.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
1.954
2.869
0
ΤΖΑΝΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
6.763
0
0
6.763
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2000
9.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.408
3.433
0
1.921
ΠΑΠΑΔΗΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
6.519
0
0
6.519
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.266
3.035
3.218
0
ΦΕΚΚΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΤΕ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
6.349
0
0
6.349
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/1984
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
3.131
2.978
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
6.293
0
0
6.293
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2001
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.269
0.808
3.216
ΕΡΜΕΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
6.275
0
0
6.275
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.122
3.153
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
6.199
0
0
6.199
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2002
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.035
3.164
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
6.057
0
0
6.057
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
8.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.002
3.055
0
ΡΕΜΠΟΥΛΑΚΗ
ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
6.013
0
0
6.013
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.207
2.751
3.055
ΕΡΜΕΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.972
0
0
5.972
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.817
3.155
0
ΛΕΝΑΚΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.961
0
0
5.961
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
8.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.373
2.587
ΚΟΥΡΟΥΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.926
0
0
5.926
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
3
ΕΝΤΕΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.849
0
0
5.849
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.882
2.967
0
ΓΚΟΥΜΟΥΔΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.841
0
0
5.841
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2003
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.7
3.199
2.642
ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.828
0
0
5.828
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
9.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.967
2.86
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΟΥΔΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.817
0
0
5.817
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
9.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.066
2.751
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.806
0
0
5.806
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/2001
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.522
3.284
0
ΚΑΤΖΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.775
0
0
5.775
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
9.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.424
0
3.352
0
ΘΩΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.762
0
0
5.762
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
9.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
2.642
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΧΑΡΑΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.742
0
0
5.742
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.828
2.915
0
ΝΑΣΤΟΥ
ΗΛΙΑΔΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.718
0
0
5.718
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.605
2.454
1.659
ΜΑΘΕΣΗ
ΒΑΣΚΑΝΗ
ΧΑΡΑΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.596
0
0
5.596
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
9.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.428
2.168
ΑΛΕΚΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.539
0
0
5.539
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.421
3.118
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.509
0
0
5.509
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.186
2.323
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.491
0
0
5.491
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.707
2.784
0
ΡΟΚΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.328
0
0
5.328
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.205
3.122
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΡΑΤΣΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.308
0
0
5.308
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2003
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.257
3.38
1.928
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.275
0
0
5.275
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.435
1.841
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.214
0
0
5.214
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
9.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.229
1.985
ΓΚΙΟΛΕ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.162
0
0
5.162
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.173
2.989
0
ΠΑΥΛΟΥ
ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.131
0
0
5.131
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.042
3.09
0
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.131
0
0
5.131
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
9.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.242
1.889
ΚΟΥΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.076
0
0
5.076
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.205
2.871
ΚΟΥΚΟΥΖΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΣΤΑΜ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.074
0
0
5.074
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.042
3.033
0
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.02
0
0
5.02
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2002
9.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.009
3.011
0
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ
ΜΕΛΠΩ
ΕΛΕΥΘ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.998
0
0
4.998
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
9.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.273
1.725
ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.976
0
0
4.976
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.991
1.985
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ
ΣΑΠΦΩ
ΕΥΚΛΕ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.973
0
0
4.973
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2002
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.292
2.707
1.974
0
ΣΤΑΘΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΕΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.963
0
0
4.963
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.098
1.865
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.928
0
0
4.928
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
1.614
ΜΑΝΤΖΑΡΑΠΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.878
0
0
4.878
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2001
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.965
2.913
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.78
0
0
4.78
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/2003
9.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.186
1.594
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.758
0
0
4.758
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
1.627
ΤΣΑΡΚΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.747
0
0
4.747
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.849
1.897
0
ΜΟΙΡΩΤΣΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΝΑΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.736
0
0
4.736
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.965
2.771
0
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.668
0
0
4.668
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.205
1.463
ΔΟΥΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.487
0
0
4.487
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.304
2.183
ΣΚΟΥΡΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.465
0
0
4.465
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
1.539
ΡΙΖΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.354
0
0
4.354
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.642
0
1.712
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.212
0
0
4.212
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.965
2.247
0
ΝΤΑΝΤΟΥΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.179
0
0
4.179
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
2.236
ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.17
0
0
4.17
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.528
0
2.642
0
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.144
0
0
4.144
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.638
1.507
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.026
0
0
4.026
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.445
1.581
ΘΑΛΑΣΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.963
0
0
3.963
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.402
1.561
ΓΚΕΛΜΠΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.819
0
0
3.819
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.421
1.397
ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.808
0
0
3.808
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.411
1.397
ΚΙΤΣΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.578
0
0
3.578
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.403
3.175
ΧΟΚΜΕΤΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.428
0
0
3.428
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2002
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.764
2.664
0
ΛΟΥΚΟΔΗΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.413
0
0
3.413
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.413
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.384
0
0
3.384
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.384
0
ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΟΥ
ΦΑΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.349
0
0
3.349
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
0
ΖΗΜΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.349
0
0
3.349
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
9.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
0
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.308
0
0
3.308
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2003
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.308
0
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.284
0
0
3.284
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.284
0
ΚΟΥΛΟΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕΡΙ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.284
0
0
3.284
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
9.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.146
3.284
0
ΓΟΥΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.251
0
0
3.251
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.251
0
ΜΠΟΣΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΤΡΥΦΩ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.197
0
0
3.197
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.197
0
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.166
0
0
3.166
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.166
0
ΛΑΤΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.153
0
0
3.153
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/01/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.153
0
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.142
0
0
3.142
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2002
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.172
4.839
1.81
1.332
ΝΤΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.122
0
0
3.122
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
9.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.122
0
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.1
0
0
3.1
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
9.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
0
ΧΑΛΑΜΠΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.087
0
0
3.087
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/2002
9.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.087
0
ΟΝΤΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.068
0
0
3.068
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.068
0
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.066
0
0
3.066
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2003
9.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.066
0
ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.055
0
0
3.055
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2003
9.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.055
0
ΠΑΡΟΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.022
0
0
3.022
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.022
0
ΣΙΑΜΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΣΑΒΒΑ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.022
0
0
3.022
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
8.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.022
0
ΚΑΙΣΙΔΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.011
0
0
3.011
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/2003
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.011
0
ΚΑΡΣΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΥΛΟ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.011
0
0
3.011
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
9.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.011
0
ΑΚΡΙΒΙΑΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.011
0
0
3.011
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2003
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.011
0
ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3
0
0
3
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.967
0
0
2.967
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.967
0
ΤΣΑΝΑΚΑΛΙΩΤΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.967
0
0
2.967
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.967
0
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΥΜΕΩ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.945
0
0
2.945
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.945
0
ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.937
0
0
2.937
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2003
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
0
ΣΤΑΜΕΝΙΤΟΥ
ΜΑΓΔΑΛIΝΗ
ΔΙΟΝΥ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.913
0
0
2.913
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.913
0
ΦΡΑΓΚΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΖΑΧΑΡ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.913
0
0
2.913
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.913
0
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.88
0
0
2.88
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.852
2.028
ΝΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.88
0
0
2.88
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
ΣΑΚΚΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.871
0
0
2.871
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2001
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.871
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.871
0
0
2.871
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
8.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
9.633
2.871
0
ΚΕΣΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.838
0
0
2.838
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2003
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.838
0
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.784
0
0
2.784
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.518
0
1.266
ΤΖΙΜΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.784
0
0
2.784
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.784
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.705
0
0
2.705
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.705
ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΓΕΩΡ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.686
0
0
2.686
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
0
ΜΥΓΔΑΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.662
0
0
2.662
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/2002
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.662
0
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ
ΠΑΥΛΙΝΑ
ΘΕΟΦΑ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.566
0
0
2.566
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/2003
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.566
0
ΜΠΑΚΑΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.552
0
0
2.552
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.552
0
ΚΟΜΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΡΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.552
0
0
2.552
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.552
0
ΚΑΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.521
0
0
2.521
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2004
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.266
2.256
ΕΛΠΑΣΙΔΟΥ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.478
0
0
2.478
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2004
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.478
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.476
0
0
2.476
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/2003
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.476
0
ΛΟΡΑΝΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.424
0
0
2.424
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.424
0
ΓΡΑΜΠΟΒΑ
ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.421
0
0
2.421
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.421
0
ΛΟΥΒΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.413
0
0
2.413
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.413
0
ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.347
0
0
2.347
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.347
0
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.321
0
0
2.321
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.321
0
KAIMENOΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.293
0
0
2.293
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.197
2.096
0
0
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.282
0
0
2.282
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.282
0
ΚΑΤΣΙΜΗΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.277
0
0
2.277
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.277
0
ΓΟΝΙΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.266
0
0
2.266
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.266
0
ΚΙΑΦΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.258
0
0
2.258
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.258
0
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.249
0
0
2.249
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2002
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.249
0
ΑΡΣΕΝΙΑΔΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.234
0
0
2.234
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.234
0
ΒΟΡΡΙΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.225
0
0
2.225
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2002
8.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.225
0
ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.212
0
0
2.212
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
8.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.212
0
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.205
0
0
2.205
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/04/2004
8.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.609
2.205
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.194
0
0
2.194
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.889
0.306
0
ΜΠΑΣΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.192
0
0
2.192
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2003
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.192
0
ΖΑΜΠΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.192
0
0
2.192
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/2003
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.192
0
ΤΖΕΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΤΡΟ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.183
0
0
2.183
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2002
9.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
0
ΜΠΟΜΠΟΚΑ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.129
0
0
2.129
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.129
0
ΣΑΚΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.096
0
0
2.096
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.096
0
ΣΦΕΤΣΙΟΥ-ΒΑΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.074
0
0
2.074
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2002
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.074
0
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΔΑΜ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.031
0
0
2.031
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.031
0
ΑΡΩΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.031
0
0
2.031
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.031
0
ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.028
0
0
2.028
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
8.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.028
0
ΖΙΟΓΚΑ
ΓΙΑΝΟΥΛΑ
ΖΗΣΟ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.009
0
0
2.009
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.009
0
ΒΡΟΝΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1.941
0
0
1.941
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.094
3.473
1.941
ΜΠΟΛΤΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1.932
0
0
1.932
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.932
ΜΠΟΛΤΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1.79
0
0
1.79
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
ΚΑΠΕΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΥΛΟ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1.788
0
0
1.788
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.788
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1.788
0
0
1.788
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
8.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.788
0
ΑΚΡΙΒΟΣΟΥΛΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1.777
0
0
1.777
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2002
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.777
0
ΑΣΗΜΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1.745
0
0
1.745
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.745
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1.701
0
0
1.701
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.701
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1.668
0
0
1.668
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
9.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.668
0
ΒΡΕΤΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1.592
0
0
1.592
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.592
0
ΜΠΑΛΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΓΥΡ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1.496
0
0
1.496
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.496
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1.441
0
0
1.441
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.441
0
ΚΑΛΑΘΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1.365
0
0
1.365
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.365
ΘΩΜΑΔΑΚΗ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1.277
0
0
1.277
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.277
ΓΙΩΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0.961
0
0
0.961
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
9.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.961
0
ΠΑΠΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0.961
0
0
0.961
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.961
0
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0.895
0
0
0.895
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2002
9.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.895
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0.893
0
0
0.893
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.893
ΖΑΡΡΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0.884
0
0
0.884
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.884
0
0
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0.753
0
0
0.753
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.753
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0.655
0
0
0.655
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.655
ΓΚΟΥΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0.546
0
0
0.546
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.546
0
ΑΝΤΙΟΧΟΥ-ΤΟΥΡΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0.393
0
0
0.393
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.393