ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΡΑΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.21
0
0
3.21
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1967
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΛΑΜΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
48.359
0
0
48.359
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/1975
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.507
5.491
4.694
8
9.633
9.9
9.133
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ-ΒΟΥΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΑ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
47.282
0
0
47.282
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/09/1980
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
8.667
8
9.633
3.395
9.253
ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
47.007
0
0
47.007
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1978
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.533
8.467
8.807
9.6
8.467
9.133
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΤΣΙΡΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΡΟΔΟΛ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
46.878
0
0
46.878
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/1973
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.978
7.5
8
9.633
8.467
8.3
ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
46.383
0
0
46.383
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1978
8.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.445
4.181
4.542
8.415
9.2
8.467
9.133
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΑΝΝΑ
ΣΑΒΒΑ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
38.7
0
0
38.7
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1974
7.44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΛΗΜΑΧΙΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
33.914
0
0
33.914
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/08/1973
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
0
4.673
8
8
3.251
8.2
ΜΕΡΕΜΕΤΗ
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΑΓΓΕΛ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
32.79
0
0
32.79
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1975
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.681
1.266
7.967
9.633
3.142
9.1
ΔΑΜΑΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
32.193
0
0
32.193
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1975
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
3.079
7.933
7.967
3.122
2.959
0
ΜΑΡΟΥΔΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
30.858
0
0
30.858
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1978
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
7.733
7.867
0
3.035
9.133
ΠΙΚΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΦΑ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
29.742
0
0
29.742
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/08/1976
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.633
3.142
9.1
ΡΟΥΠΑΚΑ ΣΒΙΓΓΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
26.116
0
0
26.116
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/1979
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
7.967
9.633
2.749
0
ΙΑΤΡΟΥ - ΤΑΣΟΥΛΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
25.494
0
0
25.494
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/08/1975
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
1.31
5.655
9.633
3.011
2.959
ΜΕΤΑΞΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
24.762
0
0
24.762
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1980
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.467
9.6
4.395
8.3
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΠΥΡ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
23.381
0
0
23.381
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/12/1978
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.917
7.833
9.6
3.011
2.02
ΜΑΡΓΕΛΗ
ΚΟΡΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
23.286
0
0
23.286
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1976
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.633
3.057
2.629
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
21.938
0
0
21.938
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/1971
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.111
7.9
2.727
8.2
ΚΟΝΤΗ ΠΑΤΡΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΚΩΝ/Ν
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
20.967
0
0
20.967
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1977
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
1.834
2.194
1.954
8
2.5
2.694
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
16.485
0
0
16.485
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/08/1973
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.096
3.024
3.199
8.167
ΦΩΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
14.369
0
0
14.369
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/12/1978
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.496
2.74
2.991
7.142
ΜΠΑΚΟΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
11.998
0
0
11.998
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/08/1976
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
2.424
0
1.921
2.151
3.362
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.858
0
0
9.858
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1979
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.245
2.86
2.817
2.937
ΧΑΡΜΑΝΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
8.524
0
0
8.524
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/08/1977
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.849
2.664
3.011
0
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.969
0
0
7.969
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/1975
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.341
4.629
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ-ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.531
0
0
7.531
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/08/1977
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.496
3.207
2.828
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΡΑΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.284
0
0
5.284
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1969
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.991
0
2.293
ΛΙΟΝΤΟΥ
ΔΑΝΑΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.987
0
0
4.987
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.083
2.904
ΠΟΥΡΔΑΛΑ-ΠΑΣΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.275
0
0
4.275
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2002
8.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.456
1.819
ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΙΣΤ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.625
0
0
3.625
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1977
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
0
0
1.441
ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.548
0
0
3.548
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1979
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
1.387
0.699
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.513
0
0
3.513
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2002
8.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.747
1.766
ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.253
0
0
3.253
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.917
2.336
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.956
0
0
2.956
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1977
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.956
ΣΕΡΕΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.509
0
0
2.509
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1974
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
0
2.149
ΧΥΤΗΡΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΡΙΔΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.236
0
0
2.236
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1978
5.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.236
0
ΤΣΙΑΝΑΚΑ-ΚΑΠΑΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0.404
0
0
0.404
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1977
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.404
0
0
0