ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΚΟΥΚΟΡΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1981
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/11/1972
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΑΝΘΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/05/1974
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9.666
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.853
1.647
1.81
2.41
1.947
ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/1974
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΗΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1976
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/1976
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΤΣΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/1976
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1978
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/1979
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.431
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.504
2.927
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/1980
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1981
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.686
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.793
0
0
0
0
0
0
1.955
1.938
0
0
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/05/1982
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΛΕΤΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/1982
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΚΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/1983
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΡΙΠ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1983
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/02/1987
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΠΙΝΙΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1988
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΛΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΓΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1992
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1993
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3.118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.366
1.752
ΤΕΡΨΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/02/1997
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1997
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23.116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.695
0
1.578
0
1.329
9.6
2.633
2.281
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2000
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11.521
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.777
1.887
2.033
2.824
0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0
0
0
0
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2004
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0