ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΡΑΤΣΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/04/1973
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ- ΣΚΕΝΔΕΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/1976
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/1977
5.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/08/1977
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΓΑΡΔΑ-ΜΠΟΥΛΕΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/1978
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1979
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ-ΛΥΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1979
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΗΓΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1979
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1982
5.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/08/1982
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1983
8.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΧΑΡΙΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22/07/1985
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1985
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1986
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΕΣΛΙΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1986
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΟΥ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/02/1987
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1988
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΟΤΣΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/1989
9.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΣΙΓΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1989
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.861
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.861
0
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1989
5.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1989
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/1989
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΕΝΙΤΟΥ
ΜΑΓΔΑΛIΝΗ
ΔΙΟΝΥ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1990
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1990
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
2.916
9.6
2.73
0
ΤΖΕΛΕΠΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1991
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1991
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1991
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΤΣΙΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1992
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1992
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1992
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΘΑΡΑ
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/09/1992
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΧΑΡΑΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1993
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1993
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.187
3.002
0
ΧΟΚΜΕΤΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΝΤΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1993
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1993
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΩΝΙ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1994
8.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1994
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1994
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1994
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1994
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1994
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΝΩΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1994
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΙΤΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
8.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1995
9.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1995
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΘΕΟΔΟ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1995
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΕΣΤΟΡΑ
ΧΡΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΙΝΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/1995
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥ
ΔΗΜΟΚΛΙΑ
ΑΒΡΑΑΜ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/1996
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1996
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΖΑΧΑΡ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1996
9.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9.741
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
1.741
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1996
9.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΑΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1996
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΩΝΗ
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2.419
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.419
0
0
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1996
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1996
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΜΩΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1996
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΖΑΤΖΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1996
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΓΟΥΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1996
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΙΟΥ
ΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1996
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8.611
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.371
5.24
0
0
0
0
0
ΑΚΡΙΒΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1996
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1996
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1996
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΩΡΟΘΕΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1996
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1997
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1997
8.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1997
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1997
9.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΜΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1997
9.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΝΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΧΙΛΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1997
9.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1997
8.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1997
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΜΕ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΤΕ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
9.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
9.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΦΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΝΑΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1997
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΣΧΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1997
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΠΑΤΖΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1997
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΕΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1997
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΟΥΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1997
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ
ΜΕΛΠΩ
ΕΛΕΥΘ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1997
8.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΔΟΥΛΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/09/1997
9.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1998
9.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1998
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1998
9.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2.453
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.767
0.686
0
ΚΕΦΑΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1998
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.35
0
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1998
9.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΩΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1998
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1998
8.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΜΟΥΔΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1998
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΙΩΓΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1998
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1998
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1998
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1998
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΚΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΛΟΥΚΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΜΠΙΡΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/1999
9.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1999
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΛΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1999
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1999
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ
ΣΥΡΜΩ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1999
8.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2.041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.041
0
ΤΖΑΝΝΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1999
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΜΗΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1999
9.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1999
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1999
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΘΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1999
8.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1999
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΙΑΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1999
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΚΑΔΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/1999
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΔΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/1999
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2000
9.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΕΟΝΤΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2000
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ
ΜΑΡΘΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2000
8.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΑΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΑΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2000
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΓΕΩΡ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2.221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.221
0
0
0
ΓΚΙΤΚΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΙΚΙΑΝ
ΜΑΚΡΟΥΗ
ΒΑΧΕ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/2000
8.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΝΤΖΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/2000
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΡΜΕΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/05/2001
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΡΜΕΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΣΕΝΙΑΔΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
9.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
9.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2001
9.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2001
9.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2001
9.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΛΤΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2001
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΠΑΜΕ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2001
9.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΡΑΝΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2001
8.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2001
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΚΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2001
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2001
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΛΙΩΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΕΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2002
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΟΣΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2002
8.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΣΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2003
8.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΣΩΝΗ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΖΩΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΠΜΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2005
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0