Ενιαίος Πίνακας(Β) αναπληρωτών ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα με γνώση της Braille

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ01.00
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ02.00
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ03.00
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.03
ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ05.00
ΓΑΛΛΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ06.00
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ07.00
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ08.00
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ09.00
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ10.00
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ11.00
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ13.00
ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ15.00
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ17.02
ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.08
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.20
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.36
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.38
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ19.00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ32.00
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ33.00
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ)
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ70
Δάσκαλοι
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.12
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.30
ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.33
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.37
ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ-ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.13
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή