ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Για την καλύτερη φόρτωση και επεξεργασία των πινάκων:
   1) Κατεβάστε τη συμπιεσμένη έκδοση του αρχείου (Δεξί click/ Αποθήκευση ως)
   2) Ανοίξτε το αρχείο με εφαρμογή διαχείρισης λογιστικού φύλλου (MS Excel ή αντίστοιχο)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2008-2009


  Πίνακας A Κατάταξης Αναπληρωτών ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα (Τελευταία ενημέρωση: 24-11-2008)

  Πίνακας B Κατάταξης Αναπληρωτών ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα (Τελευταία ενημέρωση: 24-11-2008)

  Πίνακας A Braille Αναπληρωτών ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα (Τελευταία ενημέρωση: 24-11-2008)

  Πίνακας B Braille Αναπληρωτών ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα (Τελευταία ενημέρωση: 24-11-2008)

  Πίνακας A Νοηματικής Αναπληρωτών ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα (Τελευταία ενημέρωση: 24-11-2008)

  Πίνακας B Νοηματικής Αναπληρωτών ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα (Τελευταία ενημέρωση: 24-11-2008)