Πίνακας (B) Κατάταξης Αναπληρωτών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:

ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ01.00 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ02.00 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ03.00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ05.00 ΓΑΛΛΙΚΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ06.00 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ07.00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ08.00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ09.00 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ10.00 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ11.00 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ12.01 ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ12.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ12.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ12.06 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ12.13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ13.00 ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ16.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ16.00 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ17.01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ17.02 ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ17.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ17.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.12 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.18 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.36 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.38 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ19.00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ32.00 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ34.00 ΙΤΑΛΙΚΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ60 Νηπιαγωγοί Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ70 Δάσκαλοι Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.03 ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.33 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.36 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.37 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ-ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή