Πίνακας (Α) Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)

Πίνακας A' Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

      Ενημερώσεις:
      28-02-2012: Πίνακες ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04.01, ΠΕ11.00, ΠΕ16.01, ΠΕ19.00, ΤΕ16.00.
      09-02-2012: Ενημερωμένος πίνακας ΠΕ70 μετά τη συμπληρωματική υποβολή αιτήσεων.
                          Περίοδος ενστάσεων από 10-02-2012 έως και 14-02-2012.
      11-10-2011: Πίνακες ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ70.
      22-09-2011.
      15-09-2011: Κυρωμένοι πίνακες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
      13-09-2011: Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ60 και ΠΕ70.
      01-09-2011: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.

Πίνακας A' Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

      Ενημερώσεις:
      28-02-2012: Πίνακες ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04.01, ΠΕ11.00, ΠΕ16.01, ΠΕ19.00, ΤΕ16.00.
      09-02-2012: Ενημερωμένος πίνακας ΠΕ70 μετά τη συμπληρωματική υποβολή αιτήσεων.
                          Περίοδος ενστάσεων από 10-02-2012 έως και 14-02-2012.
      11-10-2011: Πίνακες ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ70.
      22-09-2011.
      15-09-2011: Κυρωμένοι πίνακες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
      13-09-2011: Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ60 και ΠΕ70.
      01-09-2011: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.

Πίνακας A' Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ με γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

      Ενημερώσεις:
      28-02-2012: Πίνακες ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04.01, ΠΕ11.00, ΠΕ16.01, ΠΕ19.00, ΤΕ16.00.
      09-02-2012: Ενημερωμένος πίνακας ΠΕ70 μετά τη συμπληρωματική υποβολή αιτήσεων.
                          Περίοδος ενστάσεων από 10-02-2012 έως και 14-02-2012.
      11-10-2011: Πίνακες ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ70.
      22-09-2011.
      15-09-2011: Κυρωμένοι πίνακες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
      13-09-2011: Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ60 και ΠΕ70.
      01-09-2011: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.

Πίνακας A' Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

      Ενημερώσεις:
      28-02-2012: Πίνακες ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04.01, ΠΕ11.00, ΠΕ16.01, ΠΕ19.00, ΤΕ16.00.
      09-02-2012: Ενημερωμένος πίνακας ΠΕ70 μετά τη συμπληρωματική υποβολή αιτήσεων.
                          Περίοδος ενστάσεων από 10-02-2012 έως και 14-02-2012.
      11-10-2011: Πίνακες ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ70.
      22-09-2011.
      15-09-2011: Κυρωμένοι πίνακες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
      13-09-2011: Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ60 και ΠΕ70.
      01-09-2011: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.