Ενιαίος Πίνακας(B) αναπληρωτών ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα με γνώση της Braille

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ70
Δάσκαλοι - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή