ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤ/ΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΓΟΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
BRAILLE
ΚΥΚΛΟΣ NOHMATIKHΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΣΕΠ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11.01
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
18/12/1995
7.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11.01
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
67.925
0
22/06/2004
7.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
8.3
8.767
8.6
3.1
9.267
9.567
9.3
8.967
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11.01
3
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8.633
0
27/05/1997
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΣΟΥΡΒΑΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11.01
4
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
74.789
0
28/06/2002
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.237
8.6
8.967
3.851
8.433
0
9.267
9.2
9.267
8.967
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11.01
5
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
65.085
0
07/03/1997
6.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
5.301
6.526
4.217
3.44
9.267
9.267
9.3
8.967
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11.01
6
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
64.479
0
01/11/2004
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.1
9.067
6.762
3.45
9.267
9.567
9.3
8.967
ΠΕΠΠΑ
ΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11.01
7
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
36.368
0.86
30/09/2005
7.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.567
8.567
8.967
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11.01
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
35.134
0
19/09/2008
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
9.533
8.567
8.967
ΚΑΝΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11.01
9
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27.001
0
03/07/2009
6.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.567
8.467
8.967
ΠΑΓΚΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11.01
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8.533
0
10/05/2010
5.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΤΟΥΑΡΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11.01
11
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
10/07/2012
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11.01
12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
52.967
0
14/05/1991
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
0
7.467
8.8
8.933
8.367
9.5
0
0
0
ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11.01
13
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
50.86
0
05/07/1990
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.16
2.66
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
0
0
0
ΣΠΥΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ11.01
14
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
42.019
0
07/05/1998
5.99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.895
8.8
3.046
5.491
8.767
3.16
3.86
0
0
0
ΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΑΓΑΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11.01
15
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
40.577
0
07/09/1998
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
4.04
8.633
9.233
9.4
3.1
3.61
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11.01
16
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27.299
0
15/12/1994
5.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7
8.533
7.01
7.056
0
0
0
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11.01
17
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25.64
0
19/03/1995
6.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.95
4.11
3.92
3.52
3
2.84
3.34
3.96
0
0
0
ΖΕΡΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11.01
18
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16.579
9.875
23/08/1991
7.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
2.35
0
0
7.833
1.726
3.06
0
0
0
ΒΕΛΕΝΤΖΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11.01
19
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9.22
0
17/03/1993
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
3.26
1.67
0
0
0
2.93
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11.01
20
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3.917
0
30/04/2004
6.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
0.937
0
0
ΧΑΪΝΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11.01
21
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25.666
0
06/09/2004
7.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
4.166
5.374
5.717
6.9
0
0
0
ΤΑΜΠΑΚΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11.01
22
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18.112
1.195
18/03/1996
6.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
0
0
3.789
3.02
3.67
0
0
0
ΖΥΜΠΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11.01
23
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18.072
0
08/05/1996
7.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
4.746
3.07
3.69
0
0
0
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11.01
24
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17.937
5.35
03/10/1993
6.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.657
8.047
7.233
0
0
0
ΣΟΥΜΠΑΣΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ11.01
25
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16.033
0
21/10/1994
6.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
0
0
9.5
0
0
0
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ11.01
26
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.55
0
30/06/1993
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.21
3.34
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ11.01
27
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.52
0
25/04/1994
5.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
0
0
0
ΚΟΛΙΟΥ-ΒΕΡΓΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11.01
28
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
06/04/1994
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΑΠΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11.01
29
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
07/10/1994
5.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΡΗΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΜΠΟΣ
ΠΕ11.01
30
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
23/09/2009
6.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0