ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤ/ΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΓΟΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
BRAILLE
ΚΥΚΛΟΣ NOHMATIKHΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΜΕΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΣΕΠ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
ΒΟΥΖΑΒΑΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ71
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
85.9
0
08/07/2003
7.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.3
7.633
9
7.567
9.4
9.133
9.3
9.1
8.933
ΤΖΙΑΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ71
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
39.367
0
29/09/2008
7.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
9.133
9.3
9.467
4.633
ΤΑΛΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΑΟΥΜ
ΠΕ71
3
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΝΑΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
70.1
0
08/07/2004
8.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.567
7.933
0
9.7
7.833
9.3
9.1
8.933
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70.50
4
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΝΑΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
36.267
0
29/07/2003
9.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.233
9.1
8.933
ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ71
5
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΝΑΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8.933
0
21/09/2006
8.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΧΑΛΒΑΤΖΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ71
6
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
104.9
0
28/09/2001
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
7.167
8.967
9.1
7.933
18.067
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ71
7
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
100.3
0
12/10/2001
8.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
8.967
8.967
8.833
9.067
8.833
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΓΑΛΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ71
8
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
100.067
0
06/07/2001
8.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.9
9
8.867
9.133
9.067
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΓΚΙΟΥΡΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ71
9
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
99.833
0
24/09/2001
7.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
7.933
9.267
9
9.133
9.033
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
ΘΕΟΔΟΤΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ71
10
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
99.733
0
08/03/2002
8.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
8.033
9.2
8.867
9.233
8.933
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΦΕΤΣΗ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ71
11
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
99.7
0
04/10/2001
8.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
8.167
9.267
8.833
9.067
8.9
9.667
9.133
9.3
9.1
8.933
ΠΑΠΑΤΣΙΑΚΜΑΚΗ- ΚΩΦΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ71
12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
99.567
0
05/09/2001
7.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
7.967
9.267
8.833
9.133
8.9
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΣΚΑΛΤΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ71
13
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
99.367
0
12/10/2001
7.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
8.067
9.2
8.867
9.133
9.067
9.7
9.133
9.3
9.1
8.9
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ71
14
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
99.333
0
08/10/2001
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
8.033
9.067
8.967
9.1
8.933
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΜΑΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ71
15
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
99.167
0
30/10/2001
7.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
8.033
9.2
9
9.133
8.867
9.7
9.033
9.3
9.1
8.933
ΜΑΚΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ71
16
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
99.133
0
06/07/2001
7.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.733
7.933
9.033
8.4
9.1
8.7
9.7
9.133
9.3
9.1
0
ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ71
17
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
98.967
0
22/08/2001
7.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
8.9
9
9
9.233
9.167
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ71
18
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
98.867
0
06/07/2001
8.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9
9.2
8.967
9.233
8.8
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΞΩΛΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ71
19
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
98.833
0
12/09/2002
8.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
8.9
8.967
8.967
9.133
8.933
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΡΟΥΜΕΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ71
20
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
98.333
0
06/07/2001
8.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
8.167
8.3
8.867
9.133
8.8
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΛΕΩΝΙΔΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ71
21
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
97.667
0
04/10/2001
7.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
7.167
9.267
9
9.133
8.8
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ71
22
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
93.1
0
03/09/2002
8.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.267
8.967
9.233
8.833
9.067
8.567
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΚΩΣΤΑΡΕ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ71
23
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
91.467
0
04/10/2001
8.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
8.9
9.167
0
9.233
9.167
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ71
24
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
91.1
0
11/07/2002
9.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
8.967
8.967
9.133
9.167
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ71
25
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
90.267
0
08/07/2003
8.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.067
9.067
9.233
9.167
9.7
7.833
9.3
9.1
8.933
ΧΑΪΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ71
26
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
90.233
0
25/06/2002
6.99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.167
8.967
9.1
8.9
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ-ΖΩΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ71
27
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
88.967
0
08/07/2003
7.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
8.933
8.867
9.067
8.8
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΑΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ71
28
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
82.867
0
09/07/2004
7.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
9.1
9.267
9.167
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΜΑΣΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ71
29
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
82.6
0
08/07/2005
8.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.033
8.7
19.4
9.133
9.3
9.1
8.933
ΠΑΓΚΡΑΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ71
30
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
82.2
0
08/07/2003
8.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.167
8.867
9.133
0
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΜΠΟΥΧΟΡΙΚΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ71
31
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
82.033
0
08/07/2004
9.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9.133
8.833
9.7
9.033
9.3
9.1
8.933
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ71
32
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
81.733
0
08/07/2003
8.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
8.967
8.867
9.133
0
9.633
9.133
9.3
9.1
8.933
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΠΕ71
33
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
80.933
0
03/10/2002
8.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
9.1
8.067
8.867
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΙΝΤΖΕ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ71
34
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
80.767
0
30/10/2002
8.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.1
9.233
8.867
9.7
9.133
9.3
9.1
8.4
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ71
35
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
80.667
0
08/07/2003
7.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.967
8.833
9.1
8.833
9.7
9.133
0
9.1
8.933
ΒΑΓΕΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ71
36
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
80.367
0
08/07/2004
7.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
8.833
7.933
8.433
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΑΔΑΜ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ71
37
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
79.5
0
14/10/2002
8.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
8.333
9.067
8.8
9.7
7.833
9.3
9.1
8.4
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ71
38
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
79.367
0
23/09/2004
7.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
8.933
8.067
7.7
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΤΟΥΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ71
39
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
77.333
0
08/07/2003
8.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.067
4.3
0
8.933
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΚΑΪΔΑΝΤΖΗ
ΕΛΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ71
40
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
74.6
0
02/07/2003
8.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
7.167
7.733
5
9.367
9.133
9.3
9.1
8.867
ΧΑΣΙΩΤΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ71
41
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
71.067
0
23/09/2004
7.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
8.633
8.067
8.833
9.7
0
9.3
9.1
8.933
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ71
42
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
70.633
0
07/07/2005
7.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
8.4
8.367
9.367
9.133
9.233
9.1
8.4
ΝΙΚΟΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ71
43
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
69
0
12/11/2003
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
8.867
0
7.333
9.7
9
9.3
9.1
8.933
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΠΙΕΤΖΙΚ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ71
44
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
68.6
0
01/11/2004
7.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
7.667
7.9
0
9.367
9.133
9.267
9.1
8.933
ΔΗΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ71
45
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
64.4
0
25/03/2004
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
9.167
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ71
46
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
63.867
0
07/07/2006
8.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
8.633
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ71
47
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
61.767
0
05/07/2006
8.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.8
9.367
7.833
8.833
8.867
8.933
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ71
48
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
59.733
0
05/07/2006
8.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
7.267
9.367
7.833
9.3
9.1
8.933
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ71
49
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
58.3
0
13/09/2006
7.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.4
9.367
5.367
9.3
9.1
8.933
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ71
50
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
55.333
0
07/10/2002
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ71
51
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
55.233
0
04/07/2007
8.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ71
52
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
54.867
0
04/07/2007
8.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ71
53
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
53.733
0
02/07/2007
8.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ71
54
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
53.233
0
02/07/2007
7.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.367
7.833
9.3
9.1
8.933
ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ71
55
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
52.167
0
06/07/2007
8.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.7
9.133
8.3
9.1
8.4
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ71
56
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
50.733
0
12/09/2006
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
0
9.367
6.967
9.3
9.1
8.933
ΠΑΠΑΝΑΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ71
57
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
49.833
0
10/09/2008
9.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.733
18.067
0
9.1
8.933
ΛΙΑΝΕΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70.50
58
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
46.033
0
24/07/2000
7.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.567
9.133
9.3
9.1
8.933
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΒΙΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ71
59
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
45.833
0
07/11/2007
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.133
9.3
9.1
8.933
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΑΡΕΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ71
60
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
45.367
0
24/06/2009
8.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.267
9.3
8.867
8.933
ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΖΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ71
61
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
44.6
0
02/07/2007
7.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.7
0
9.3
9.1
8.933
ΠΑΤΡΙΚΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ71
62
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
43.333
0
10/09/2008
9.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.867
9.133
9.3
9.1
8.933
ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ71
63
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
42.8
0
06/10/2008
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.867
9.133
9.3
9.1
8.4
ΣΙΟΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ71
64
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
42.667
0
06/07/2007
8.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
7.833
9.3
9.1
8.933
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ71
65
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
40.933
0
05/07/2007
8.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
0
4.9
9.3
9.1
8.933
ΔΕΛΛΙΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ71
66
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
36.667
0
30/06/2008
7.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
0
9.3
9.1
8.933
ΚΟΥΤΣΕΛΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70.50
67
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
36.467
0
30/06/2009
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.3
9.1
8.933
ΧΑΙΤΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ71
68
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
35.133
0
02/10/2008
9.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
8.833
8.867
8.4
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ71
69
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
32.167
0
03/07/2009
7.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
9.3
9.1
8.4
ΤΑΛΙΑΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ71
70
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
32.067
0
01/07/2008
9.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
4.9
8.867
8.933
ΤΣΑΜΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ71
71
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31.967
0
06/07/2009
7.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
8.833
8.867
8.933
ΣΟΥΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ71
72
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31.567
0
24/06/2009
7.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
8.833
8.867
8.4
ΤΣΙΝΤΑΒΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ70.50
73
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27.333
0
26/02/2010
8.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.1
8.933
ΜΑΛΛΗ-ΠΟΛΛΑΚΗ
ΔΑΝΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70.50
74
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27.333
0
30/06/2010
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.1
8.933
ΚΑΡΑΛΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ71
75
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26.867
0
18/06/2010
7.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.1
8.467
ΕΚΟΥΤΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ71
76
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26.567
0
18/06/2010
8.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
8.867
8.4
ΦΑΚΑΚΗ
ΞΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ71
77
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26.567
0
18/06/2010
7.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
8.867
8.4
ΝΙΚΟΣΛΑΒΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ71
78
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25.933
0
18/06/2010
9.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
8.267
8.4
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70.50
79
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22.6
0
18/06/2010
8.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
5.367
8.4
ΠΑΡΙΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ71
80
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19.4
0
18/06/2010
8.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
8.867
8.933
ΡΗΓΟΠΟΥΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70.50
81
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18.4
0
17/07/1995
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.1
0
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70.50
82
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17.8
0
23/06/2009
8.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
8.933
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70.50
83
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17.467
0
16/06/2010
8.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
8.633
0
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70.50
84
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17.467
0
17/06/2010
9.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
8.633
0
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ71
85
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13.133
0
08/07/2011
7.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
4.267
ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70.50
86
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.033
0
27/09/2010
8.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
8.133
0
ΓΙΑΚΟΥΜΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ70.50
87
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11.5
0
30/06/2010
9.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
4.267
ΚΙΡΚΙΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70.50
88
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10.433
0
30/06/2010
8.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
3.2
ΚΤΕΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΥΡΚΟΣ
ΠΕ70.50
89
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8.867
0
22/06/2009
7.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
0
ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70.50
90
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8.833
0
18/06/2010
8.99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΘΩΜΗ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ70.50
91
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8.633
0
17/06/2010
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
0
ΖΑΝΤΗΡΗ
ΟΛΓΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ71
92
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8.4
0
22/06/2012
8.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70.50
93
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7.033
0
17/06/2010
7.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
0
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑΡΙΤΩΝ
ΠΕ70.50
94
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7.033
0
17/06/2010
7.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
0
ΖΑΪΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70.50
95
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
11/06/2008
7.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΚΟΥΜΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ70.50
96
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
25/06/2008
7.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΤΤΑΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70.50
97
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
26/09/2008
7.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ70.50
98
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
22/06/2009
8.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΤΣΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70.50
99
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
25/08/2009
5.99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70.50
100
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
11/06/2010
7.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ70.50
101
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
14/06/2010
8.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ70.50
102
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
17/06/2010
9.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70.50
103
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
17/06/2010
8.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ-ΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70.50
104
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
17/06/2010
7.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΡΜΠΕΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70.50
105
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
18/06/2010
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70.50
106
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
14/06/2011
8.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70.50
107
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
14/06/2011
8.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΤΣΦΑΡΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70.50
108
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
22/06/2011
8.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70.50
109
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
22/06/2011
7.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΟΣΟΥ
ΘΕΩΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ70.50
110
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
01/07/2011
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ70.50
111
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
01/07/2011
8.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΥΠΟΛΙΤΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70.50
112
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
01/07/2011
8.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΣΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΡΙΣΗΣ
ΠΕ70.50
113
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
21/06/2012
8.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΡΙΓΚΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70.50
114
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
06/03/2013
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70.50
115
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
17/07/2013
8.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70.50
116
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
30/07/2013
7.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70.50
117
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
30/07/2013
7.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ70.50
118
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΝΑΙ
3.933
0
17/12/1993
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.933
0
ΠΙΡΝΕΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ71
119
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
99.3
0
11/07/2002
8.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
8.067
8.833
9
9.233
9.167
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΠΕΤΣΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ71
120
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
41.9
0
05/07/2006
8.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
0
6.867
0
9.267
9.1
8.933
ΤΡΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ71
121
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
73.333
0
08/07/2005
8.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
9.067
9.067
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ71
122
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
35.167
0
24/06/2009
8.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
9.3
9.1
8.933
ΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ71
123
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
8.933
0
22/06/2012
8.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΤΟΥΛΑΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ71
124
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
25/02/2013
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ71
125
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
127.9
0
08/07/2003
9.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
9.267
9.1
18.267
18.2
19.4
18.267
9.3
9.1
8.933
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ71
126
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
117.767
0
05/10/2001
8.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
8.533
9.033
17.667
9.1
9.033
9.7
18.267
9.3
9.1
8.933
ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ71
127
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
117.333
0
09/11/2004
7.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
8.8
18.133
18.267
19.4
18.067
9.267
9.067
8.9
ΜΠΑΤΖΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ71
128
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
109.7
0
06/07/2001
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.733
8.4
9.167
8.967
9.133
9.133
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ71
129
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
109.533
0
11/07/2002
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
8.867
18.4
9.1
9.1
9.033
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ71
130
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
108.2
0
23/09/2004
7.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.933
8.067
18.2
8.7
9.7
18.267
9.3
9.1
8.933
ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ71
131
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
106.767
0
11/07/2002
8.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
7.533
9.033
17.667
9.1
9.033
9.7
9.133
9.267
9.1
8.933
ΜΠΑΡΟΥΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ71
132
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
106.7
0
11/07/2002
8.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.533
7.967
9.033
8.867
9.1
9.033
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ71
133
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
100.567
0
03/07/2002
7.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
8.767
9.233
9.1
9.267
9.133
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ71
134
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
100.567
0
11/07/2002
8.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.867
9.067
9.1
9.267
9.167
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ71
135
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
100.467
0
22/08/2001
8.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
8.933
9.167
9.067
9.133
9.133
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ71
136
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
100.267
0
11/07/2002
7.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
8.767
8.933
9.067
9.267
9.167
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΒΟΛΙΚΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ71
137
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
ΟΧΙ
100.1
0
11/07/2002
7.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
8.767
9
8.867
9.233
9.167
9.7
9.133
9.3
9.1
8.933
ΤΡΑΧΙΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ71
138
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
-
ΟΧΙ
-
-
ΟΧΙ
-
-
ΝΑΙ
ΟΧΙ
100.067
0
12/10/2001
8.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0