Ενιαίος Πίνακας αναπληρωτών ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα με γνώση της Νοηματικής γλώσσας

Ομαδοποιημένες ειδικότητες: