Πίνακας (A) Κατάταξης Αναπληρωτών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:

ΠΕ01.00 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ02.00 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ03.00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ05.00 ΓΑΛΛΙΚΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ06.00 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ11.00 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ13.00 ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ. Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.36 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ60 Νηπιαγωγοί Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ70 Δάσκαλοι Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.36 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ16.00 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή