Ενιαίος Πίνακας(Α) αναπληρωτών ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα με ταυτόχρονη γνώση της Braille και της Νοηματικής γλώσσας

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ60
Νηπιαγωγοί - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ70
Δάσκαλοι - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ01.00
ΘΕΟΛΟΓΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ02.00
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ03.00
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.01, κλάδος:ΠΕ04.01.50
ΦΥΣΙΚΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.01, κλάδος:ΠΕ04.02.50
ΧΗΜΙΚΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.01, κλάδος:ΠΕ04.04.50
ΒΙΟΛΟΓΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.01, κλάδος:ΠΕ04.05.50
ΓΕΩΛΟΓΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ05.00
ΓΑΛΛΙΚΗΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ06.00
ΑΓΓΛΙΚΗΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ07.00
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ08.00
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ09.00
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ10.00
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ11.00
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ12.06
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ12.08
ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ13.00
ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ15.00
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ17.02
ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.08
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.20
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.22
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.23
ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ. - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.36
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.38
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ19.00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ32.00
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ33.00
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ34.00
ΙΤΑΛΙΚΗΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.11
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.12
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤE01.29
ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.30
ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.33
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.36
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.37
ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ-ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ - ΕΑΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή