Πίνακας (B) Κατάταξης Αναπληρωτών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) με γνώση της Νοηματικής ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:

ΠΕ01.00 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ02.00 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ03.00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ06.00 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ08.00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ09.00 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ10.00 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ11.00 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ12.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ12.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ13.00 ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ16.00 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ17.02 ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ17.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.12 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.36 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ19.00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ32.00 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ60 Νηπιαγωγοί Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ70 Δάσκαλοι Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.33 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.37 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ-ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Απλή HTML μορφή Συμπιεσμένη GZ μορφή