Πίνακας (Α) Κατάταξης Ωρομισθίων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)

Πίνακας A Κατάταξης Ωρομισθίων ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

      Ενημερώσεις:
      25-09-2009: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.
      22-10-2009: Διορθώθηκαν οι πίνακες των κλάδων ΠΕ04.

Πίνακας A Braille Ωρομισθίων ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

      Ενημερώσεις:
      25-09-2009: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.
      22-10-2009: Διορθώθηκαν οι πίνακες των κλάδων ΠΕ04.

Πίνακας A Νοηματικής Ωρομισθίων ΣΜΕΑ ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

      Ενημερώσεις:
      25-09-2009: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.
      22-10-2009: Διορθώθηκαν οι πίνακες των κλάδων ΠΕ04.