Πίνακας (A) Κατάταξης Ωρομισθίων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα με γνώση της Νοηματικής γλώσσας

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:

ΔΕ01.10
ΔΕ01.11
ΠΕ01.00
ΠΕ02.00
ΠΕ03.00
ΠΕ04.01
ΠΕ04.02
ΠΕ04.04
ΠΕ04.05
ΠΕ05.00
ΠΕ06.00
ΠΕ07.00
ΠΕ08.00
ΠΕ09.00
ΠΕ10.00
ΠΕ11.00
ΠΕ12.01
ΠΕ12.04
ΠΕ12.05
ΠΕ12.06
ΠΕ12.13
ΠΕ13.00
ΠΕ14.04
ΠΕ16.01
ΤΕ16.00
ΠΕ17.01
ΠΕ17.02
ΠΕ17.03
ΠΕ17.04
ΠΕ18.01
ΠΕ18.02
ΠΕ18.04
ΠΕ18.08
ΠΕ18.09
ΠΕ18.10
ΠΕ18.12
ΠΕ18.18
ΠΕ18.20
ΠΕ18.24
ΠΕ18.33
ΠΕ18.36
ΠΕ18.38
ΠΕ19.00
ΠΕ32.00
ΠΕ34.00
ΤΕ01.02
ΤΕ01.03
ΤΕ01.04
ΤΕ01.06
ΤΕ01.10
ΤΕ01.11
ΤΕ01.12
ΤΕ01.13
ΤΕ01.19
ΤΕ01.20
ΤΕ01.30
ΤΕ01.33
ΤΕ01.36
ΤΕ01.37