Πίνακας (Β) Κατάταξης Ωρομισθίων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)

Πίνακας B' Ωρομισθίων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα και περιφέρεια

      Ενημερώσεις:
      21-09-2010: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.
      01-10-2010
      09-12-2010
      21-12-2010: Πίνακες ΠΕ09
      23-12-2010: Πίνακες ΠΕ02, ΠΕ11
      27-12-2010: Πίνακες ΠΕ10
      18-01-2011: Πίνακες ΠΕ02
      07-02-2011: Πίνακες ΠΕ04
      08-02-2011: Πίνακες ΠΕ08
      01-03-2011: ΠΕ02
      30-03-2011: ΠΕ11, ΠΕ19.00

Πίνακας B' Ωρομισθίων ΣΜΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα και περιφέρεια

      Ενημερώσεις:
      21-09-2010: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.
      01-10-2010
      09-12-2010
      21-12-2010: Πίνακες ΠΕ09
      18-01-2011: Πίνακες ΠΕ02
      07-02-2011: Πίνακες ΠΕ04

Πίνακας B' Ωρομισθίων ΣΜΕΑΕ με γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα και περιφέρεια

      Ενημερώσεις:
      21-09-2010: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.
      01-10-2010
      09-12-2010
      21-12-2010: Πίνακες ΠΕ09
      18-01-2011: Πίνακες ΠΕ02
      07-02-2011: Πίνακες ΠΕ04

Πίνακας B' Ωρομισθίων ΣΜΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα και περιφέρεια

      Ενημερώσεις:
      21-09-2010: Πρώτη ανάρτηση πινάκων.
      01-10-2010
      09-12-2010
      21-12-2010: Πίνακες ΠΕ09
      18-01-2011: Πίνακες ΠΕ02
      07-02-2011: Πίνακες ΠΕ04