Α/Α
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΥΠΟΧΡ.
ΠΡ. ΩΣ 2001
ΠΡ 2002
ΠΡ 2003
ΠΡ 2004
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑ
ΙΔ.ΕΚΠ.
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.29
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16.833
0.0
0.0
0.0
16.833
OXI
0.0
16.833
7.5
13/03/1998
2
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΑΙΝΕΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ18.29
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0.0
0.937
9.667
0.0
10.604
OXI
0.0
10.604
7.7
20/03/1998
3
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΚΕ
ΠΕ18.29
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0.0
0.0
0.0
1.143
1.143
OXI
0.0
1.143
7.2
02/06/2000
4
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΣΤΟΥΠΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.29
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0.0
0.0
0.0
0.49
0.49
OXI
0.0
0.49
7.3
31/3/1998
5
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΨΑΡΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΤΥΧ
ΠΕ18.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0.0
3.463
2.263
7.241
12.967
OXI
0.0
12.967
6.9
07/07/1998
6
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0.0
2.48
4.206
3.47
10.156
OXI
0.0
10.156
6.8
26/01/2001
7
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΟΥΤΣΑΡΙΓΓΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ18.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2.733
3.9
2.126
0.0
8.759
OXI
0.0
8.759
6.8
18/06/1999
8
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
4.233
1.954
0.0
1.669
7.856
OXI
0.0
7.856
6.6
22/12/1995
9
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
5.533
2.057
0.0
0.0
7.59
OXI
0.0
7.59
7
06/10/1993
10
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ18.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2.433
3.223
0.0
0.0
5.656
OXI
0.0
5.656
7
18/06/1999
11
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΑΣΛΑΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0.0
0.0
1.41
2.48
3.89
OXI
0.0
3.89
7.5
16/10/2002
12
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΣΑΤΟΓΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0.0
0.0
0.0
3.8
3.8
OXI
0.0
3.8
7.6
14/10/1996
13
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΛΑΒΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0.0
0.0
0.0
3.5
3.5
OXI
0.0
3.5
6.6
01/07/1996
14
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΝΗΛ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2.167
0.0
0.571
0.0
2.738
OXI
0.0
2.738
7.1
13/12/1999
15
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΕΣΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0.967
0.0
0.0
0.0
0.967
OXI
0.0
0.967
6.7
30/06/1997
16
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΟΛΙΤΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0.0
0.0
0.914
0.0
0.914
OXI
0.0
0.914
7.1
05/07/2000
17
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΟΛΟΜΒΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ18.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0.0
0.0
0.0
0.61
0.61
OXI
0.0
0.61
7.1
10/11/1997
18
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΤΖΑΜΑΚΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0.333
0.0
0.0
0.0
0.333
OXI
0.0
0.333
6.8
27/1/1998