ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.068
10.2
8.175
23.693
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
0
7.7
4.13
8.8
ΤΕΤΡΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.117
0
0
33.117
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/1996
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
5.767
0
7.933
8.767
8.833
ΓΚΟΡΓΚΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.555
2.47
5.985
22.1
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
9.567
9.133
ΤΣΕΛΕΠΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.58
0
6.58
19
4
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
9.133
ΜΟΣΙΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.528
14.88
7.985
0.663
5
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
0
0
ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.22
0
0
23.22
6
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/2002
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
8.467
9.42
ΚΑΡΑΦΥΛΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.86
0
0
20.86
7
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
8.887
8.833
ΚΟΚΚΑΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.017
0
0
20.017
8
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
9.2
7.867
ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.99
0
0
15.99
9
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.857
9.133
ΤΡΙΑΝΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.1
0
0
14.1
10
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/1998
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
9.133
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.1
0
0
14.1
11
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
9.133
ΚΑΛΛΙΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.6
0
0
1.6
12
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
ΚΑΠΕΛΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.433
10.51
7.19
13.733
13
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
8.833
ΤΖΙΦΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.295
10.8
8.595
11.9
14
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
6.967
ΚΟΥΞΑΡΑ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30
12.4
7
10.6
15
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4
5.2
ΚΟΛΙΤΣΑ
ΧΑΪΔΩ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.058
1.92
10.125
15.013
16
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2001
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.913
9.1
ΠΑΠΑΓΟΥΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.31
8.75
0
15.56
17
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/1998
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
8.893
ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.179
0
0
15.179
18
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.259
8.92
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
70.278
15.07
10.345
44.863
19
35.93
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
7.667
8.167
9.167
9.467
8.933
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΩΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
63.9
10.43
8.345
45.125
20
35.991
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
7.967
8.233
7.9
9.4
9.133
ΣΥΡΙΓΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
62.178
0
0
62.178
21
54.278
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/1986
8.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.833
8.667
0
9.5
9.267
7
8.8
0
0.8
0
0
0
0.411
0
0
7.9
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
60.58
16.94
9.955
33.685
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
6.401
18.117
ΜΟΥΡΔΙΚΟΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
57.868
0
6.235
51.633
23
42.7
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
0
1.833
6.9
7.933
7.9
0
9.2
8.933
ΜΑΡΚΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
57.777
17.7
11.11
28.967
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
0
0
0
0
0
0
0
1.73
8.787
8.95
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
56.543
16.68
11
28.863
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.65
8.447
8.767
ΤΡΑΓΚΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
55.995
13.72
8.705
33.57
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
7.467
5.17
17.133
ΣΙΜΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
55.267
12.91
8.75
33.607
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
6.877
17.43
ΜΙΜΗΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΘΥ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
55.243
4.32
3.19
47.733
28
38.8
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
7.733
8.2
9.6
8.467
8.933
ΤΣΟΥΚΑ
ΞΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
54.913
12.16
9.41
33.343
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
15.6
17
0
ΔΑΡΛΑΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
54.138
20.58
0
33.558
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
7
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.724
ΚΟΤΡΩΝΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
53.757
12.21
7.065
34.482
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
52.889
7
6.925
38.964
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.474
0.16
10.2
4.763
18.367
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ
ΕΡΙΦΥΛΗ
ΑΘΑΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.792
16.15
11.375
24.267
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
4.833
8.167
7.467
ΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.682
16.28
10.235
25.167
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
6.92
8.913
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.668
13.36
9.595
28.713
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1998
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
0
9.6
3.503
7.577
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.243
12.63
6.75
31.863
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
6.14
16.523
ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.021
2.99
9.3
38.731
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
11.297
18.267
ΛΕΚΑΚΟΥ
ΖΩΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
50.835
4.79
8.345
37.7
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
7.533
9.2
8.667
8.8
ΜΠΑΣΜΑΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.935
0
6.485
43.45
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/2000
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.4
9.35
17.7
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.366
11.44
11.66
26.266
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
2.674
0
4.34
8.947
9.093
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.32
17.69
9.205
22.425
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0
6.48
14.277
ΡΙΓΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.143
13.46
10.125
25.558
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.054
15.503
ΒΛΥΣΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.707
16.67
9.91
22.127
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
5.87
8.357
ΝΤΕΜΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.703
14.55
10.16
23.993
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.14
7.68
9.173
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.556
17.8
11.205
19.551
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/02/1999
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
4.789
7.754
4.654
ΘΩΔΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.473
15.35
6.955
26.168
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
7.833
0
0
2.834
7.567
ΛΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.447
13.54
9.8
25.107
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
7.89
8.083
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΚΟΣΜΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.24
12.19
11.61
24.44
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
7.44
9.133
ΛΙΟΚΑΥΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.748
14.61
7.285
25.853
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
4.86
7.533
4.21
8.267
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.712
12.48
9.645
25.587
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
0
6.11
15.677
ΜΙΧΑΛΑΚΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.689
0
0
47.689
51
32.622
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1989
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.646
0
0
0
0
0
1.931
3.611
0
7.667
15.2
8.167
7.467
ΒΛΑΧΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.64
11.84
11
24.8
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
8.067
9.133
ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.337
17.3
5.095
24.942
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
5.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
0
5.062
5.13
7.45
ΚΟΝΙΔΑΡΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.963
14.34
7.47
25.153
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
6.893
6.663
8.23
ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.645
16.61
0
30.035
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.598
0
2.217
0.514
0
0
7.9
6.26
5.546
ΛΕΜΠΕΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.477
15.13
10.19
21.157
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/2000
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
2.21
6.82
8.793
ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.372
15.96
8.895
21.517
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/05/1999
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
2.94
6.39
8.287
ΜΠΙΝΕΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.188
15.17
7.315
23.703
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
6.53
8.007
ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.062
16.09
7.175
22.797
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/1998
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
7.933
6.99
4.04
ΤΕΡΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46
9.6
10.27
26.13
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
8.627
8.137
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.787
17.53
12.11
16.147
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0.137
7.289
8.287
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.732
16.52
8.535
20.677
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.033
0
2.9
6.85
7.893
ΚΑΡΜΑΖΗ
ΜΑΤΙΝΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.531
15.91
10.955
18.666
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.272
6.25
8.143
ΜΑΖΙΩΤΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.247
17.67
9.11
18.467
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
6.93
8.377
ΚΑΤΣΙΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.029
16
11.375
17.654
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
6.807
8.707
ΚΟΥΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΑΜΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.909
15.2
10.52
19.189
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2001
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.354
6.624
8.21
ΚΟΚΛΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.846
0
8.47
36.376
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/1995
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.11
0
0
3.6
0
0
9.667
8.067
8.933
ΒΕΡΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.84
13.48
6.33
25.03
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
9.167
6.27
7.993
ΜΠΑΡΜΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.823
11.3
9.69
23.833
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
7.05
8.883
ΚΑΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓEΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.614
13.42
6.66
24.534
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.233
5.784
7.3
8.217
ΜΠΑΡΜΠΑΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.547
13.75
5.19
25.607
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
1.486
9.3
3.144
7.677
ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.522
14.31
4.785
25.427
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
8.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.267
9.333
2.87
7.957
ΤΣΙΟΥΜΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.408
13.58
10.5
20.328
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.55
13.778
ΜΠΟΥΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.359
14.68
11.425
18.254
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1998
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.037
7.16
8.057
ΛΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.035
13.56
9
21.475
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1997
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1.269
0
0
6.91
8.297
ΠΑΣΧΑΛΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.964
12.7
8.395
22.869
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
0
0
0
5.633
5.326
4.71
ΜΠΟΓΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.946
16.15
5.25
22.546
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/1994
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
0
0
0
0
0
0
0
4.3
7.146
6.167
ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.942
17.03
10.565
16.347
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
0
0
0.96
6.07
8.297
ΒΕΡΔΕ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.713
18.2
10.86
14.653
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.86
7.793
ΒΑΒΑΛΕΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.66
13.26
10.705
19.695
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
2.411
8.117
ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.612
12.42
9.395
21.797
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
7.867
6.25
4.38
ΚΑΒΒΑΔΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.583
15.14
8.285
20.158
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1997
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
0
0.891
3.85
7.483
ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.553
16.46
10.5
16.593
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
5.94
7.663
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΛΕΪΜΟΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.518
11.5
10.315
21.703
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.37
14.333
ΖΑΜΠΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.452
14.21
9.485
19.757
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
2.48
8.077
ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.328
0
0
43.328
86
35.861
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/1993
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0
2.789
0
6.32
5.206
3.497
8
4.667
3.554
7.467
ΔΟΥΡΤΜΕ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.302
16.4
11.065
15.837
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.06
7.777
ΤΣΕΛΕΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.26
13.4
9.27
20.59
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
2.94
8.317
ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ-ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.19
17.14
9.16
16.89
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.65
6.223
10.017
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.112
11.9
7.815
23.397
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.267
7.533
3.03
7.567
ΚΟΛΛΗΤΗΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.098
17.21
11.175
14.713
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.98
7.883
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.05
11.83
5.11
26.11
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
7.6
7.11
8.067
ΧΡΗΣΤΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.88
12.52
10
20.36
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1997
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
0
0
9.333
2.51
8.277
ΝΤΟΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.702
13.65
7.425
21.627
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
5.337
8.09
ΓΥΡΕΛΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.696
14.96
8.345
19.391
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
3.584
7.58
7.93
ΤΣΙΚΡΑ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.664
12.15
4.705
25.809
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
2.377
0
2.194
0
8.614
2.94
7.523
ΤΖΟΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.475
12.03
8.395
22.05
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
4.42
8.297
ΚΑΤΣΟΥΛΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.353
18.85
10.61
12.893
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.663
7.23
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.33
13.34
11.22
17.77
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
6.513
8.297
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.297
13.08
7.3
21.917
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
4.79
7.827
ΧΑΒΡΕΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.172
18.18
9.785
14.207
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.42
7.787
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.149
15.2
10.735
16.214
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/2002
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.004
8.21
ΔΟΥΙΤΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.008
13.5
9.845
18.663
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
7.1
8.313
ΚΑΡΦΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42
13.6
8.44
19.96
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
3.06
7.567
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.933
13.07
10.25
18.613
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
0
0
2.709
3.006
0
4.06
7.513
ΔΑΜΠΡΑΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.787
12.68
8.8
20.307
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
8.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
6.84
11.507
ΤΟΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.625
16.85
10.095
14.68
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
5.21
8.05
ΧΑΜΗΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.532
16.81
10.47
14.252
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.499
7.753
ΚΩΣΤΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.515
17.11
10.625
13.78
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.58
9.2
ΑΡΜΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.332
16.1
10.315
14.917
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1994
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.43
5.78
7.707
ΠΛΑΓΙΑΡΙΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.33
14.21
9.72
17.4
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/1996
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
0
0
3.533
0
6.967
ΝΙΚΑΚΗ
ΜΑΡΚΕΛΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.317
12.27
10.925
18.122
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
7.249
7.883
ΜΠΙΖΕΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.255
14.52
10.955
15.78
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
3.18
7.767
ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.223
9.31
9.44
22.473
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.233
0
0
0
0
0
6.667
0
0
0
0
4.8
7.773
ΦΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.187
16.07
10.08
15.037
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.834
5.783
4.42
ΛΟΥΒΑΡΗ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.182
14.73
11.985
14.467
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
5.3
7.867
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.143
16.86
10.08
14.203
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.267
0
2.77
6.167
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.111
7.88
8.845
24.386
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1999
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.754
3.891
3.62
6.03
8.09
ΛΕΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.957
16.82
9.36
14.777
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
7.977
ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.86
11.4
10.33
19.13
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
2.98
8.217
ΚΙΤΣΩΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.86
16.86
8.8
15.2
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
3.22
4.08
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.805
0
0
40.805
122
33.038
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1990
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
7.677
3.646
8
2.057
3.591
7.767
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.562
15.49
10.25
14.822
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/2001
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.96
7.862
ΚΡΕΒΒΑΘΙΑΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΚ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.434
18.51
9.66
12.264
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1994
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
1.783
3.211
0
2.56
0
3.167
0
0
ΛΟΥΜΠΡΑΝΟΥ
ΑΚΡΙΒΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.399
13.01
10.55
16.839
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
8.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
6.939
8.243
ΖΙΧΝΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.365
6.09
10.83
23.445
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.754
7.969
4.686
8.037
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.288
13.51
7.595
19.183
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
1.04
4.933
3.297
6.838
ΚΟΛΙΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.255
13.72
10.375
16.16
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
0
0
0
0
6.643
8.157
ΠΑΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.166
13.56
11.705
14.901
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
7.933
ΗΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.163
12.2
6.22
21.743
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
4.567
0
3.01
0
6.267
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.937
13.83
10.345
15.762
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1994
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
5.983
7.893
ΚΑΝΕΛΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ-ΣΤΕΛΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.88
6.15
9.86
23.87
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
0
0
0
0.57
15.4
ΚΑΡΑΛΙΔΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.81
12.98
9.33
17.5
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.38
8.12
ΓΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.761
15.62
10.94
13.201
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.687
7.513
ΧΑΤΖΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.722
5.27
10.095
24.357
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
6.74
8.317
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.635
7.73
6.485
25.42
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.267
3.26
7.893
ΤΟΣΚΑ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.542
14.7
10.125
14.717
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.85
7.867
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.515
14.42
10.875
14.22
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.14
8.08
ΚΟΚΚΟΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.5
11.98
9.3
18.22
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.06
6.16
ΓΚΑΣΤΑΡΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.489
13.99
8.625
16.874
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.074
6.92
7.88
ΤΖΙΤΖΩΚΟΥ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.477
7.46
0
32.017
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
6.75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.62
6.713
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.476
16.63
9.41
13.436
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
8.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.276
7.16
ΠΡΟΥΤΣΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.435
8.81
9.75
20.875
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/1996
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0
4.667
6.307
8.21
ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ
ΣΟΥΖΑΝΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.428
10.51
6.595
22.323
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1990
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.333
0.48
0
0
2.551
6.559
6.4
ΜΠΟΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.303
17.12
10.83
11.353
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/1994
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.309
5.734
5.31
ΠΛΙΑΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.245
18.85
10.285
10.11
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.37
5.74
ΠΑΒΕΛΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.225
16.22
8.175
14.83
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
6.35
6.24
ΓΙΑΜΟΥΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.162
15.87
9.845
13.447
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1
7.347
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.13
15.82
8.16
15.15
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.14
9.01
ΧΡΗΣΤΟΝΑΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.072
15.09
11.345
12.637
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.87
7.767
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.035
16.56
9.535
12.94
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.38
6.56
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.948
13.59
10.535
14.823
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.86
7.963
ΑΡΜΕΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.752
7.28
4.175
27.297
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/1998
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.133
4
6.797
ΤΡΟΜΠΕΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.595
17.35
7.845
13.4
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/1993
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
3.131
0
0
0
0
3.89
3.99
ΦΕΤΣΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.408
14.37
10.425
13.613
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.53
7.083
ΦΑΚΗ
ΚΛΕΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.373
12.88
10.69
14.803
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
5.956
7.933
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.332
16.18
11.175
10.977
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
7.737
ΓΚΛΑΒΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.32
15.42
9.19
13.71
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/08/2002
9.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.49
7.22
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.256
6.76
8.66
22.836
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
0.503
4.933
4.7
7.867
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.249
5.47
8.11
24.669
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
8.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
9.333
6.83
8.277
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.235
9.57
8.875
19.79
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.99
12.8
ΤΣΑΚΙΡΔΑΗ
ΕΛΠΙΔΑ -ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.206
10.47
8.69
19.046
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.627
7.44
7.979
ΦΙΝΑΛΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.145
10.93
6.315
20.9
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/05/1999
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
9.167
0
6.5
ΤΡΑΙΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.144
17.75
7.36
13.034
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
9.114
ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.125
17.03
10.235
10.86
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.72
6.14
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.937
13.81
1.58
22.547
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.433
0
9.133
2.99
3.99
ΜΑΡΚΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.932
15.42
8.625
13.887
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.167
4.01
5.71
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.932
16.54
9.735
11.657
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.47
6.187
ΔΡΑΜΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.923
13.1
10.77
14.053
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.11
7.943
ΤΑΣΟΥΛΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΕΥΡΥΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.862
17.21
7.25
13.402
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
2.62
5.949
ΤΖΟΒΑΡΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.846
17.81
9.595
10.441
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5.441
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.845
14.12
10.375
13.35
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
3.16
7.56
ΜΠΟΥΤΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.823
12.88
11.08
13.863
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.15
7.713
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.807
12.18
11.22
14.407
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.27
8.137
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.796
9.35
5.69
22.756
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1989
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
2.594
0.926
2.423
2.411
6.263
7.156
ΓΑΛΑΖΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.718
12.36
11.125
14.233
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.31
7.923
ΒΙΔΟΥΡΑ
ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.547
8.49
6.91
22.147
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
6.6
8.08
ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.352
14.57
9.625
13.157
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.79
7.367
ΔΟΥΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.315
10.66
11.565
15.09
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/1994
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
11.15
ΤΣΕΚΟΥΡΙΔΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.29
14.09
10.345
12.855
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.384
7.471
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.277
12.11
9.5
15.667
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
1.92
3.45
7.52
ΝΑΖΙΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.27
4.83
7
25.44
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
6.18
14.027
ΜΠΡΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.27
12.62
10.02
14.63
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.7
7.93
ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.217
11.4
10
15.817
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
6.56
7.357
ΝΤΑΓΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.18
14.3
10
12.88
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/1998
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.06
6.82
ΓΙΑΓΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.143
13.31
10.22
13.613
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
7.613
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΡΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.1
17.1
0
20
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1999
5
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ
ΕΡΙΦΥΛΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.087
14.59
10.22
12.277
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.01
7.267
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.085
13.3
8.235
15.55
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2001
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
6.69
6.85
ΚΑΒΡΟΧΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.073
9.54
10.16
17.373
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.467
6.92
7.987
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.033
9.93
10.55
16.553
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
6.05
7.693
ΜΑΚΑΡΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΔΑΜΙΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.984
16.73
9.08
11.174
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.943
2.64
0
0
0
1.749
2.743
0
0.1
ΤΖΩΡΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.951
15.25
7.955
13.746
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
8.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.126
3.97
6.65
ΤΣΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.938
17.22
10.035
9.683
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2001
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.583
4.1
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.918
11.12
10.08
15.718
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.594
8.123
ΧΡΗΣΤΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.877
14.41
9.16
13.307
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
4.62
6.237
ΣΤΕΡΓΙΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.875
12.18
11.175
13.52
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2001
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.53
7.99
ΠΛΟΥΜΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.85
11.97
11.05
13.83
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.86
7.97
ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.762
10.68
10.785
15.297
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2001
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.05
8.247
ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.709
14.07
9.5
13.139
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.599
6.541
ΠΑΡΟΥΣΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.612
14.07
10.785
11.757
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/08/2002
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.74
6.017
ΒΡΟΝΤΖΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.56
16.91
8.97
10.68
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.11
5.57
ΦΛΕΓΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.558
0
0
36.558
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/05/1998
8.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.166
0
0
5.267
15.2
5.087
7.839
ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.495
20.09
9.145
7.26
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
5.56
ΠΗΓΙΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΦΡΙΞΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.491
15.11
8.565
12.816
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.493
7.323
ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.459
15.5
6.125
14.834
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1998
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
1.474
4.16
ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.361
14.63
8.205
13.526
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2001
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.24
7.286
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.318
10.43
10.19
15.698
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/03/1997
9.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.778
2.92
8
ΜΠΟΥΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.308
14.48
8.285
13.543
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
3.13
5.58
ΜΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.282
9.84
10.065
16.377
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
6.56
8.247
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.215
19.77
9.145
7.3
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.73
3.57
ΜΟΥΤΣΟΥΛΗ
ΘΩΜΑΗ
ΖΩΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.167
17.18
6.69
12.297
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.929
7.369
ΔΟΥΚΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.14
15.85
10.25
10.04
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.53
6.51
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.082
0
0
36.082
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
7.967
7.9
3.849
7.467
ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.041
17.85
9.86
8.331
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
5.886
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.974
10.17
9.395
16.409
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.766
6.79
7.853
ΓΚΑΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.956
15.6
9.02
11.336
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
6.25
3.92
ΠΑΣΧΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.91
13.05
9.22
13.64
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.82
8.82
ΚΑΨΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.875
12.96
9.675
13.24
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.64
6.6
ΣΑΜΟΥΧΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.87
19.25
11.25
5.37
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
2.44
ΔΑΜΠΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.822
10.81
10.425
14.587
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
4.92
7.647
ΤΣΑΠΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.76
12.62
8.8
14.34
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65
3.99
8.7
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.75
15.21
7.25
13.29
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.46
5.83
ΜΑΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.635
16.51
8.565
10.56
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.21
5.35
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.535
14.59
10.845
10.1
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
5.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
6.76
ΑΝΕΣΤΗ
ΑΝΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.505
17.57
7.315
10.62
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
3.93
4.71
ΓΑΟΥΤΣΗ
ΒΙΚΕΝΤΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.45
13.74
8.91
12.8
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.33
6.47
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.375
18.89
8.985
7.5
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
3.8
ΠΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.359
11.28
7.955
16.124
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1995
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0
1.28
0
2.349
0.96
0.823
3.86
5.55
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.332
7.77
6.895
20.667
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
4.1
7.433
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.318
6.65
9.41
19.258
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/1994
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
0
6.933
0
2.94
8.013
ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.303
0
9.33
25.973
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4
9.167
3.12
8.287
ΣΚΑΡΔΑΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.295
17.14
10.785
7.37
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/2001
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
5.55
ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.285
5.55
7.035
22.7
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
0
7.5
0
7.567
ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.274
17.61
9.785
7.879
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/12/1997
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
5.259
ΜΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.251
14.09
7.11
14.051
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2002
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.491
6.57
3.99
ΚΑΚΟΛΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.158
15.62
10.985
8.553
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
5.773
ΓΑΛΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.15
6.22
9.19
19.74
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
4.833
5.18
8.127
ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΤ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.078
4.44
6.705
23.933
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/12/1997
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
7.6
3.5
7.467
ΔΙΑΜΑΝΤΕΛΛΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.033
10.45
9.69
14.893
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.76
8.133
ΜΟΥΣΤΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.033
14.1
5.94
14.993
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.193
6.8
ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.951
16.48
7.345
11.126
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
0
0
6.143
4.08
ΒΕΛΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.95
15.98
11.27
7.7
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
4.72
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΩΤΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.936
18.52
9.035
7.381
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/2000
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.241
4.14
ΧΗΡΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.93
16.37
9.5
9.06
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
2.77
2.79
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.89
16.93
11
6.96
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
3.09
ΚΑΦΦΕ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.862
14.05
10.455
10.357
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.787
5.57
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.85
16.16
9.77
8.92
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
1.92
5.02
ΦΥΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.79
17.47
7.69
9.63
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/2000
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.71
4.92
ΖΑΜΠΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΡΙΑΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.715
13.4
0
21.315
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.033
0
0
4.891
0
0
9.2
0
3.19
ΜΗΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.706
8.25
10.985
15.471
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/2001
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
5.671
8.18
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.61
6.58
8.97
19.06
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1994
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
2.56
7.467
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.595
12.1
10.645
11.85
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.11
7.74
ΖΟΥΓΚΟΥΡΛΗ
ΑΝΝΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.565
15.38
10.175
9.01
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.96
4.05
ΦΕΛΕΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.557
13.29
11.05
10.217
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
7.287
ΑΡΩΝΙΑΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.55
15.11
10.75
8.69
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
5.79
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.535
14.78
8.425
11.33
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.56
6.77
ΚΑΤΣΩΧΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΛΕΑΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.517
12.82
8.36
13.337
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
0
0
2.68
3.89
ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΕΩ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.48
12.29
6.36
15.83
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
5.53
9.22
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.4
19.58
7.08
7.74
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
4.98
ΓΚΕΡΛΙΩΤΟΥ
ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.383
9.7
10.22
14.463
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.91
7.553
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.305
15.98
9.065
9.26
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.11
5.15
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.282
18.99
10.595
4.697
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/2000
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
4.08
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.25
18.43
7.8
8.02
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
4.04
ΤΖΟΥΒΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.241
6.01
0
28.231
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
7.467
0
2.56
2.971
0
3.92
4.38
ΚΑΛΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.217
9.39
9.77
15.057
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1989
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.87
5.22
6.967
ΣΕΛΑΜΗ
ΑΛΕΞΙΑ
ΖΑΦΕΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.21
11.23
6
16.98
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
4.02
3.66
ΣΑΡΓΙΩΤΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.198
10.76
11.315
12.123
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.77
7.353
ΧΑΤΖΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.179
11.75
9.3
13.129
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/2002
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.469
6.66
ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.155
12.69
9.205
12.26
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.92
6.34
ΛΙΝΑΡΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.145
13.46
8.235
12.45
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.86
5.59
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.097
15.98
8.55
9.567
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
2.78
2.02
ΜΗΤΣΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.085
16.65
9.675
7.76
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
3.96
ΚΡΙΚΩΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.062
8.26
8.22
17.582
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
7.106
7.807
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.05
14.63
9.91
9.51
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/1999
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.51
4
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.04
16.87
9.5
7.67
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.75
1.92
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.012
0
9.345
24.667
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
8.033
0
3.833
8.367
0
ΖΥΜΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.985
9.78
8.785
15.42
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1998
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
0
6.64
6.997
ΛΑΡΔΙΚΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.95
15.71
10.36
7.88
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
3.91
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.925
16.23
7.815
9.88
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/1998
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.99
3.89
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.885
17.88
8.845
7.16
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
4.13
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.878
10.63
0
23.248
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1997
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
0
0
0
8.833
0
9.3
0
2.614
ΝΤΖΑΒΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.875
9.34
10.095
14.44
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
5.19
7.33
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.865
15.01
8.065
10.79
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.01
3.78
ΜΑΓΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.845
13.83
9.675
10.34
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.45
6.89
ΔΗΜΙΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.84
19.04
10.02
4.78
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.78
0
ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.78
12.72
11.44
9.62
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
5.7
ΜΠΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.751
8.59
9.595
15.566
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.619
7.948
ΔΗΜΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.738
6.55
7.175
20.013
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
2.02
6.47
7.623
ΣΑΡΑΝΤΗ
ΛΟΥΚΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.685
12.33
9.735
11.62
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.07
6.55
ΜΑΝΙΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.67
16.51
10.44
6.72
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
4.04
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.638
12.84
9.625
11.173
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.503
5.67
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.595
7.63
8.625
17.34
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
7.16
7.67
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.592
3.72
3.75
26.122
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
7.05
7.343
7.93
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.585
15.85
11.455
6.28
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.35
4.93
ΓΚΡΙΤΖΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.58
17.25
8.3
8.03
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
4.01
ΒΛΕΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.555
16.38
9.235
7.94
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
4.03
ΒΑΛΑΣΚΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.527
4.07
0
29.457
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.533
5.7
5.233
6.03
6.96
ΠΙΛΑΤΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.525
17.85
11.175
4.5
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
1.76
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.523
7.9
9.08
16.543
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
6.78
7.783
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΑΡΕΤΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.5
15
9.94
8.56
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.93
3.63
ΣΙΔΕΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.485
11.47
8.705
13.31
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/2000
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.72
6.59
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.463
16.38
10.11
6.973
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/2001
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.88
4.95
0
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.44
18.49
6.25
8.7
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
5.9
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.415
14.36
9.535
9.52
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
5.72
ΖΗΚΥΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.355
19.05
9.845
4.46
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
3.34
ΑΒΡΑΜΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.34
11.17
4.55
17.62
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
3.26
6.34
4.42
ΛΟΥΔΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.336
17.97
10.22
5.146
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/1995
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
2.017
ΚΟΥΤΣΙΩΝΑ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.31
18.42
9.02
5.87
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
3.98
ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.309
11.98
8.25
13.079
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.344
8.734
ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.248
1.63
9.285
22.333
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
6.19
8.277
ΗΛΙΑ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.235
12.02
10.065
11.15
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
6.55
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.195
17.21
10.535
5.45
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
2.57
ΚΡΑΝΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.115
20.65
6.565
5.9
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3.9
ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.08
16.23
5.16
11.69
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.84
6.85
ΚΡΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.075
16.11
10.675
6.29
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
3.78
ΦΑΝΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.036
13.93
6.705
12.401
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.821
6.58
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.03
13.15
7.02
12.86
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
3.86
6.84
ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.015
8.82
10.625
13.57
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.89
6.68
ΧΟΥΣΙΑΔΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.903
15.65
8.91
8.343
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1994
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
0
0
0
0
0
3.49
3.87
ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.895
15.53
9.625
7.74
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.96
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.88
15.3
7.08
10.5
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
6.66
ΡΙΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.865
11.85
7.955
13.06
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.16
6.9
ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΛΑΔ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.815
15.85
8.065
8.9
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
3.69
3.11
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.72
17.19
7.41
8.12
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
4.62
ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.714
17
0
15.714
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/2003
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.774
5.94
ΒΕΛΜΑΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.705
14.63
10.535
7.54
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.76
2.78
ΚΟΥΤΛΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.69
17.63
6.91
8.15
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.09
4.06
ΓΚΟΓΚΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.684
15.99
6.02
10.674
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.806
6.869
ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.661
15.15
6.205
11.306
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
0.394
2.663
3.88
3.9
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.65
2.72
6.375
23.555
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.267
3.269
6.64
8.38
ΚΑΤΣΙΑΝΗ
ΞΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.556
18.28
9.72
4.556
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
2.476
0
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.543
14.86
10.33
7.353
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
8.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
5.57
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.47
10.65
9.5
12.32
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
9.66
ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.45
14.25
6.86
11.34
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
6.74
ΤΣΙΡΩΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.43
14.04
9.25
9.14
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
5.38
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.42
8.72
0
23.7
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
6.58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
ΧΑΝΤΖΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.395
15.48
8.875
8.04
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
4.05
ΡΕΖΙΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.186
12.8
9.5
9.886
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/01/2002
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.894
4.991
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.16
17.91
10.22
4.03
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
1.44
1.333
ΔΑΝΕΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.135
15.01
9.175
7.95
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
8.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
4.05
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΙΟΓΕ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.12
13.15
8.55
10.42
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.16
5.26
ΚΑΨΑΣΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.085
12.11
8.285
11.69
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
1.086
5.139
5.283
ΣΠΑΝΟΜΑΝΩΛΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.027
4.66
0
27.367
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1995
6.3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΓΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.023
15.71
11.36
4.953
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1996
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.103
1.85
ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.989
18.44
11.08
2.469
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/2000
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.973
17.99
10.16
3.823
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.823
ΣΚΟΡΔΙΩΤΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.947
8.12
11.08
12.747
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
3.26
6.71
ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.936
13.45
7.3
11.186
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.389
6.797
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.935
13.8
9.345
8.79
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.55
5.24
ΞΑΝΘΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.922
9.75
3.595
18.577
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.677
7.9
ΔΡΟΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.882
9.4
9.315
13.167
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.86
6.307
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.845
7.58
9.47
14.795
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2001
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.25
7.545
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.805
11.36
6.625
13.82
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2001
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
4.04
6.43
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.795
22.7
9.095
0
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΔΑΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.786
10.71
5.375
15.701
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
2.886
6.36
5.21
ΤΖΙΜΠΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.785
8.59
10.145
13.05
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2001
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.27
7.78
ΚΑΤΣΟΥΔΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.754
10.95
11.22
9.584
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1994
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.01
5.574
ΠΑΠΠΑ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.75
17.58
6.33
7.84
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
4.16
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.703
9.22
7.02
15.463
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6.72
6.743
ΣΟΥΓΙΑ
ΛΥΔΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.652
15.6
0
16.052
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.433
0.446
0
5.133
2.69
5.35
ΡΙΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.65
14.02
7.52
10.11
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.57
3.77
3.77
ΖΑΧΑΡΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.647
11.17
7.36
13.117
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.81
6.307
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.625
17.02
6.535
8.07
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
4.05
ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.605
11.82
6.565
13.22
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.66
6.56
ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.595
15.41
6.955
9.23
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
3.01
4.84
ΦΙΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.585
12.5
9.455
9.63
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
6.71
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.579
9.85
8.125
13.604
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
5.72
6.804
ΤΣΙΤΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.542
10.84
4.735
15.967
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
3.21
3.59
ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.522
6.69
10.97
13.862
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.89
7.972
ΧΙΩΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.52
17.3
6.33
7.89
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/1996
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.18
3.71
ΚΑΛΛΙΟΛΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.49
14.32
3.25
13.92
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
8.28
2.63
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.475
15.08
9.205
7.19
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
5.58
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.474
0
0
31.474
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
6.95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΓΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.47
17.12
9.3
5.05
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
1.85
ΛΑΔΑΚΑΚΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.464
11.3
9.285
10.879
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.239
5.64
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.455
9.13
8.675
13.65
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1991
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
5.65
ΣΥΡΙΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.453
7.58
7.33
16.543
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
0
2.623
5.62
ΠΑΠΠΑ
ΕΛΕΝΗ-ΙΣΑΒΕΛΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.43
10.93
9.16
11.34
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.12
6.22
ΤΣΙΑΤΣΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.429
13.95
7.565
9.914
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/1996
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2.81
5.104
ΤΣΙΜΠΙΔΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΚΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.425
15.65
10.985
4.79
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
1.84
ΧΡΟΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.415
13.83
9.145
8.44
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
5.74
ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.338
6.11
9.565
15.663
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.03
5.93
7.703
ΛΑΛΟΥΔΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.322
7.69
11.175
12.457
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/01/2000
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.04
6.417
ΤΣΙΑΧΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.306
10.38
0
20.926
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/1993
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
8.567
8.133
3.3
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.26
18.11
7.19
5.96
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
3.82
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.25
15.69
8.66
6.9
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3.9
ΓΚΡΙΛΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.22
13.88
8.72
8.62
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.18
3.44
ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.215
16.53
8.675
6.01
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.01
ΤΑΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.208
14.42
4.955
11.833
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
0
5.65
3.76
ΜΑΛΕΑ
ΑΘΗΝΑ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.198
12.69
3.425
15.083
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
2.4
0
0
7.5
2.76
0
ΤΖΕΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.17
6.58
10.41
14.18
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/2002
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
7.78
ΚΗΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.16
16.54
6.75
7.87
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.91
KΟΛΩΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.145
13.25
9.675
8.22
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1998
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.94
3.28
ΛΕΝΤΖΙΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.109
16.03
10.61
4.469
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
1.849
ΣΤΑΪΚΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.065
14.78
6.235
10.05
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.65
5.4
ΒΕΓΙΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.04
13.91
10.36
6.77
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
2.8
ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ-ΠΑΜΕΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.997
0
8.97
22.027
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
2.03
4
7.997
ΣΠΗΛΙΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.99
12.13
10.36
8.5
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.22
4.28
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.989
9.09
8.145
13.754
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
6.06
6.46
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΜΠΟΥΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.988
11.59
3.955
15.443
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
3.83
2.58
ΓΚΟΡΜΠΑΚΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.971
6.15
8.25
16.571
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
4.037
6.17
5.541
ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.969
17.9
10.175
2.894
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.894
0
ΠΛΙΑΚΩΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.92
14.25
11.11
5.56
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/1993
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.48
ΣΤΡΩΜΑΤΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.898
12.73
8.485
9.683
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
2.423
0
2.92
2.271
ΜΠΑΟΥΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.88
16.83
6.86
7.19
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.27
2.92
ΓΑΛΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.857
8.66
11.19
11.007
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
7.517
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.826
17.97
10.125
2.731
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.429
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.82
11.09
9
10.73
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.67
4.06
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.805
14.32
9.815
6.67
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.67
ΜΠΑΝΤΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.804
14.17
7.875
8.759
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1992
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0
4.633
4.057
0
0
0
0
ΚΟΡΑΣΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.79
17.23
6.58
6.98
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.86
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΛΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.765
11.9
9.285
9.58
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.73
3.9
3.95
ΤΣΙΟΥΛΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.759
15.88
10.02
4.859
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.87
1.989
ΤΣΕΡΓΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.755
18.66
8.035
4.06
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.06
0
ΝΤΑΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.75
14.13
7.52
9.1
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.05
5.05
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.75
18.39
9.36
3
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
ΜΠΟΥΡΙΚΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.74
10.65
8.66
11.43
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/05/1999
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
7.03
ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.725
17.06
9.625
4.04
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.04
ΜΑΥΡΙΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.698
8.57
10.83
11.298
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.871
2
6.427
ΑΜΒΡΑΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.695
16.31
11.395
2.99
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
0
ΤΣΟΥΜΕΖΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.66
15.97
9.91
4.78
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1997
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
1.98
ΣΕΜΕΡΤΖΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.648
7.23
0
23.418
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/1998
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
0
5.067
9.367
2.89
2.46
ΑΡΓΥΡΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.625
14.36
8.285
7.98
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
4.02
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.61
17
6.66
6.95
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3.95
ΚΑΦΕΤΖΗ
ΑΓΑΘΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.589
16.2
8.675
5.714
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/2002
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
0
3.76
ΚΑΡΑΜΑΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.575
15.71
6.985
7.88
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.95
3.93
ΤΣΙΟΠΑΝΑ
ΦΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.567
5.17
8.75
16.647
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/2000
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
6.37
7.687
ΑΛΑΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.53
7.13
0
23.4
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.733
0
0
0
0
7.567
0
4.54
4.56
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.53
15.2
8.27
7.06
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.17
2.89
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.508
16.64
9.925
3.943
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2001
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
1.903
ΣΚΟΥΡΛΗ
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.47
14.72
9.69
6.06
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
8.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
3.82
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΥΡΙΑΝΘΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.445
12.49
7.875
10.08
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/1993
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.18
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.424
17.51
7.815
5.099
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.589
2.51
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.415
17.9
8.565
3.95
435
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.95
ΚΟΥΡΕΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.343
8.48
10.205
11.658
436
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.93
6.728
ΜΗΖΥΘΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.335
15.81
4.375
10.15
437
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.48
3.67
ΜΠΡΑΤΣΟΥ
ΜΥΡΤΩ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.321
8.18
8.895
13.246
438
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/2000
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
9.366
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.32
9.9
6.05
14.37
439
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
1.9
4.27
ΚΑΟΥΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.32
9.55
9.41
11.36
440
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.91
6.45
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.245
14.31
7.205
8.73
441
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
4.76
ΤΣΑΚΝΑΚΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.225
9.6
10.985
9.64
442
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
6.68
ΚΟΡΜΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΘΕΟΔ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.22
9.98
7.97
12.27
443
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
5.78
4.05
ΠΑΧΟΥΜΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.22
15.18
6.02
9.02
444
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
5.7
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΖΟΛΔΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.215
13.6
6.845
9.77
445
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.7
3.79
5.28
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.185
14.38
5.535
10.27
446
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.23
4.04
ΜΑΡΙΝΟΥ
ΘΕΑΝΩ-ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.18
18.14
8.69
3.35
447
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.175
11.61
9.565
9
448
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.32
4.68
ΜΑΡΚΑΤΟΥ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.165
9.29
8.175
12.7
449
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.89
6.81
ΔΟΥΒΑΛΕΤΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.141
11.16
9.36
9.621
450
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.791
3.83
ΣΤΡΑΒΑΡΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.082
12
10.315
7.767
451
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
0
0
ΕΓΓΛΕΖΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.065
12.75
10.095
7.22
452
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
3.41
ΤΣΙΜΠΩΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.043
14.37
6.36
9.313
453
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.723
3.59
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΔΑΝΑΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.04
11.97
6.02
12.05
454
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.58
6.47
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.025
16.3
6.095
7.63
455
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
3.66
ΟΚΤΩΡΑΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.022
11.05
9.625
9.347
456
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.447
3.9
ΓΚΟΤΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.016
6.76
10.985
12.271
457
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.971
7.3
ΝΑΣΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.014
15.6
6.41
8.004
458
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
0
1.88
4.81
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.011
11.87
9.75
8.391
459
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0