ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΑΪΝΙΔΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.533
0
0
21.533
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1996
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
9.133
7.467
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.382
8.28
2.205
1.897
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.167
0
0
8.167
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.933
0
0
7.933
4
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15/10/1996
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
0
ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.098
0
0
19.098
5
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1988
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
0
9.133
8.833
ΜΠΑΡΑΚΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
79.972
0
2.005
77.967
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1988
7.35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.833
ΚΟΚΚΑΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
69.491
0
0
69.491
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1990
5.92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
8.8
ΤΣΟΓΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
52.022
0
0
52.022
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1992
6.47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
8.7
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
47.044
0
0
47.044
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
5.98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.6
ΒΕΡΓΟΥ-ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΕΡΓΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
44.619
0
0
44.619
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1989
7.19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΓΕΝΕΡΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
42
2
0
40
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
7.71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
40.059
0
0
40.059
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1992
8.22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
40
0
0
40
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/1993
7.7
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΦΑΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
38.889
0
0
38.889
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1989
6.64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
36
0
0
36
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.733
19.267
ΦΛΙΟΥΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
35.163
6.33
0
28.833
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1988
6.78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΠΑΓΑΝΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
31.721
0
3.69
28.031
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1998
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.197
7.9
16.933
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
31.009
0
0
31.009
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
3.646
3.806
3.051
1.863
2.754
2.551
2.934
1.429
5.9
ΠΑΠΑΧΑΝΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
30.242
0
0
30.242
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
7.9
3.723
8.3
8.833
ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
29.883
0
0
29.883
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
8.3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΕΤΣΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
26.205
0
0
26.205
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.829
9.633
4.509
2.126
3.109
ΔΟΥΜΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
25.291
0
0
25.291
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.633
0
3.111
3.203
3.343
ΓΙΑΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
24.253
6.52
3.41
14.323
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.886
0
0
0
2.103
3.143
1.917
3.274
ΣΩΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
24.157
0
4.785
19.372
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.906
7.867
8.6
ΓΚΟΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
23.333
0
0
23.333
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
6.69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΡΤΖΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22.778
0
0
22.778
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
6.89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22.732
0
0
22.732
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2001
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
8.933
5.366
0
0
ΞΑΝΘΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22.709
6.67
3.205
12.834
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.183
6.651
ΣΙΑΛΜΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22.562
0
2.52
20.042
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1988
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
0.423
0
0
0
0
0
2.583
0
2.389
2.377
3.237
ΣΕΛΗΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22.272
0
1.69
20.582
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.9
0
0
1.349
2.8
0
ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22.175
2.83
1.27
18.075
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
0
3.933
2.137
0
0
0
1.234
2.92
2.39
0
2.911
ΚΟΥΡΕΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.743
0
0
21.743
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1989
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.914
0.971
3.486
2.514
0
1.886
6.903
3.069
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.624
0
0
21.624
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1997
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.718
7.471
0
2.811
3.623
0
0
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.473
4.64
0
16.833
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1990
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
9.167
0
0
ΒΡΕΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.3
0
0
21.3
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.149
0
0
0
0
0
0
0
5.199
3.24
3.37
3.343
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.19
0
4.285
16.905
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1989
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
7.867
8.467
ΠΑΛΠΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.168
0
3.225
17.943
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1990
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
0
0
3.22
2.729
3.294
ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.165
0
0
21.165
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1991
7.65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΡΟΒΕΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.192
5.48
5.115
9.597
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1993
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.966
0
2.089
3.543
ΝΙΝΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.048
0
1.83
18.218
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.954
8.267
3.051
2.946
0
ΝΟΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20
0
0
20
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1995
6.52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.891
0
3.02
16.871
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1993
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
0
0
0
7.867
3.497
0
0.64
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.573
1.24
3.615
14.718
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
2.736
0
3.149
0
0
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.401
0
0
19.401
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1987
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
0
2.514
5.301
4.286
0
0
0
1.509
0
1.574
0
2.434
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.193
0
0
19.193
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
0
4.72
0
0
3.643
2.831
3.566
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.07
0
0
19.07
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
9.2
3.6
3.95
0
ΚΑΛΤΣΑ
ΑΡΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19
0
0
19
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
3.314
3.029
1.76
4.194
0
0
0
1.2
1.657
3.023
ΧΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.943
8.12
4.3
6.523
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.689
3.6
ΜΟΥΜΟΥΛΕΤΣΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.707
0
0
18.707
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1988
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
0
5.207
8.667
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.667
0
0
18.667
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
7.767
0
0
1.977
0
2.123
ΜΑΚΑΡΟΥΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΚΕΥΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.602
5.52
3.565
9.517
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1997
8.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
0
0
0
1.563
1.529
3.169
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.542
0
0
18.542
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1995
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
0
7.033
3
3.626
2.86
0
ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.536
0
0
18.536
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1988
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
2.857
0
0
3.233
7.7
0
0
0
0
0
3.443
0
0
ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.433
0
0
18.433
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
5.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.167
0
0
ΜΥΤΑΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.412
0
0
18.412
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
3.28
4.309
3.89
0
ΤΑΞΙΑΡΧΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.3
0
0
18.3
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1991
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
2.634
4.99
1.509
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.288
0
0
18.288
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.286
0
0
1.966
3.589
0
1.109
0.823
1.166
5.133
0.217
0
0
ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.185
0
0
18.185
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1988
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
0
0
3.703
3.44
7.5
1.633
0
0
0
0
0
ΓΑΛΑΝΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.125
0
0
18.125
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1989
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
7.283
5.51
3.32
ΕΞΑΠΗΧΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.109
0
0
18.109
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1989
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
6.467
0
0
0
0
2.114
1.394
0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.044
0
4.735
13.309
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.274
3.2
3.149
3.686
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.028
7.74
4.845
5.443
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
0
3.294
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΑΜΕ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.829
0
0
17.829
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2001
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
9.167
0
3.429
ΠΛΑΙΝΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.736
0
0
17.736
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1988
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
0
0
0
5.633
0
0
0
2.331
0
0.88
0.491
0
ΓΚΙΒΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.495
0
0
17.495
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/1991
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
6.5
0
1.966
3.263
ΝΑΝΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.391
0
0
17.391
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1990
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
6.833
8.867
ΤΡΙΒΕΛΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.311
0
0
17.311
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0
8.8
0
0
0
2.933
0
0
0
0
0
0
1.006
2.743
ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.134
0
0
17.134
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
5.606
5.286
3.134
0
ΠΑΠΠΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.133
0
0
17.133
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΚΟΡΚΟΤΣΙΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.133
0
0
17.133
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2001
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.127
0
0
17.127
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
6.666
6.064
2.477
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.109
0
0
17.109
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.92
3.957
2.609
1.714
2.909
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.067
0
0
17.067
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1990
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.067
0
0
ΡΙΖΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.776
0
0
16.776
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1997
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.5
0
0
0.743
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.62
0
0
16.62
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1987
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
2.514
8.36
0
0
2.523
0
0
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
ΚΑΙΤΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.568
0
0.315
16.253
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
0
0
4.829
5.071
0.709
0
2.446
0
0
ΠΑΣΧΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.53
3.43
0
13.1
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
8.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
5.133
0
0
0
ΒΡΑΔΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.519
0
2.285
14.234
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1989
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.051
0
0
0
0
1.406
3.089
1.806
2.883
ΓΟΥΝΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.484
0
0
16.484
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1992
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
0
0
0.663
1.954
5.133
ΜΠΑΚΑΣΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.359
0
0
16.359
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1988
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
0
6.633
4.88
0
2.16
0
0
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16
0
0
16
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
8.05
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.891
0
0
15.891
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.133
2.023
0
7.9
2.834
ΒΑΡΟΥΤΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.815
0
0
15.815
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1988
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
2.271
1.429
2.286
ΓΚΑΡΜΑΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.669
0
0
15.669
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1988
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
2.96
1.497
2.377
2.206
1.954
2.697
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.567
0
0
15.567
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
8.167
0
0
0
0
0
ΜΑΤΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.544
3.27
3.865
8.409
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1997
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
6.9
0
0
0
0
0
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.988
0
0
14.988
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1988
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
4.367
0
0
0
7.067
0
0
0
0
1.737
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.932
0
4.365
10.567
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1998
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
0
3.8
0
0
0
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.749
0
0
14.749
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
0
0
2.554
0
3.294
ΜΑΝΤΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.572
0
4.255
10.317
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1989
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
0
3.117
3.04
2.389
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.517
0
0
14.517
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1989
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
0
0
0
0
0.96
1.086
0
2.446
0
0
0
3.314
0
3.191
ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.469
0
0
14.469
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1997
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.606
4.834
2.651
2.377
ΚΑΠΕΛΛΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΣΤΕΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.421
5.45
0
8.971
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1992
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.514
0
1.563
0
0
2.894
ΜΠΑΡΚΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.413
0
2.47
11.943
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
2.966
7.263
ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.23
0
3.315
10.915
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1990
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.567
0
1.349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΓΓΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.204
0
0
14.204
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
7.655
4.499
0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.107
0
0
14.107
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1993
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
9.6
2.716
0
0
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.872
0
1.505
12.367
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1991
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
6.6
0
0
0
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.565
1.68
5.005
6.88
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.457
2.423
ΧΥΜΑ
ΔΑΦΝΗ
ΤΡΙΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.543
0
0
13.543
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1988
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
4.767
0
1.543
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.469
0
1.16
12.309
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1988
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
0
0
0
2.891
2.4
0
1.783
0.914
2.251
ΑΝΔΡΙΩΤΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.166
0
0
13.166
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0
2.823
1.691
2.857
0
1.326
1.063
2.549
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.95
0
0
12.95
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
2.36
1.623
0
ΟΡΦΑΝΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.925
5
3.205
4.72
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
8.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.72
ΚΟΡΛΟΚΩΣΤΑ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.641
6.41
0
6.231
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1993
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
0
0
3.443
ΚΡΙΘΑΡΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΔΑΜΙΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.493
8.89
0
3.603
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
0
0
2.38
ΚΑΣΒΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.291
0
0
12.291
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1988
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
0
0
0
0
0
0
2.331
0
0.926
0
0
ΤΣΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.211
0
0
12.211
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
0
0
0
0
0.983
0
0
0
0
0
0
1.729
ΤΣΙΡΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.54
1.34
0
10.2
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
8.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
0
0
0
0
0
6.833
0
0
0
0
0
ΚΑΝΤΖΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.433
0
0
11.433
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1989
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΙΓΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.42
0
0
11.42
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2000
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
5.994
0
1.666
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.394
5.44
4.88
1.074
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1999
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0
0
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.376
0
1.38
9.996
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1989
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
0
0
0
0
0
0
0
1.86
1.017
0
2.286
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.275
3.84
5.035
2.4
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
0
ΧΑΛΚΙΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.189
6.49
3.065
1.634
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
8.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0.846
0
ΘΕΜΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.162
0
4.785
6.377
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1996
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.137
0
ΚΩΣΤΕΛΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.138
0
0
11.138
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
0
1.68
3.291
0
0
0
0.667
0
0
0
0
ΛΥΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.869
0
0
10.869
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1990
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.223
0.983
3.154
1.509
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.846
1.21
4.91
4.726
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.123
0.983
1.62
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.775
0
1.375
9.4
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1988
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΟΓΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.744
5.58
3.535
1.629
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1992
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.629
ΣΠΑΘΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.645
5.78
4.865
0
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/05/1996
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΤΣΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.645
7.94
2.705
0
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.618
0
0
10.618
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
2.851
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΓΑΘΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.583
0
0
10.583
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.383
0
0
4.583
0.617
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.581
0
0
10.581
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1988
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
5.067
0
0
3.126
0
0
ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΕΤΤΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.577
0
0
10.577
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1992
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
0
0
0
0.983
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΑΜΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.453
0
0
10.453
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
0
0
1.223
0
0
0
6.533
0
0
ΓΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.45
5.16
4.33
0.96
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
ΚΑΡΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.426
4.32
4.815
1.291
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2002
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
ΦΑΡΣΑΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.376
0
1.25
9.126
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.297
2.48
2.56
0.789
ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.298
0
0
10.298
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1999
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
3.131
ΚΙΣΣΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.185
8.26
1.925
0
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.165
6.37
1.475
2.32
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΔΑΛΕΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.16
6.61
3.55
0
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΚΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.083
3.59
2.55
3.943
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.663
0
0
0
0
0
ΒΛΕΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.938
0
2.005
7.933
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
0
ΜΕΝΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.7
0
0
9.7
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1990
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.426
0
0
9.426
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.926
3.5
0
ΤΟΤΣΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.34
0
4.94
4.4
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
1.143
0
0
ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.085
3.5
4.065
1.52
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1992
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.96
5.33
3.63
0
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.94
0
4.36
4.58
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1988
8.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
ΖΟΥΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.9
0
0
8.9
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
0
0
0
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.81
7.98
0.83
0
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1991
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΥΦΗΣ
ΡΗΓΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.79
8.79
0
0
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1993
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΡΕΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.783
0
0
8.783
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
8.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
5.629
0
0
0
0
0
ΓΙΑΓΤΖΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.75
6.48
2.27
0
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
8.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.72
4.75
3.97
0
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.663
5.98
0
2.683
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.683
ΔΡΥΜΩΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.526
0
0
8.526
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1988
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
0
0
3.143
2.149
1.771
0
0
0
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.367
0
3.91
4.457
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
1.646
0
0
ΜΠΛΑΝΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.339
0
5.345
2.994
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1993
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
0
0
0
0
0
ΔΕΒΕΤΖΑΚΗ
ΟΛΓΑ - ΜΑΡΙΑ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.23
5.82
2.41
0
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.173
0
4.47
3.703
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1990
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.703
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.17
8.17
0
0
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1988
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.167
0
0
8.167
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1997
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.165
5.35
2.815
0
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
8.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΙΟΤΣΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.115
7.88
0.235
0
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΑΚΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.091
0
0
8.091
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.903
0
2.823
0.366
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΧΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΙΚΤΩ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.07
6.91
1.16
0
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΔΑΦΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.05
0
0
8.05
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1996
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.81
0
0
2.44
3.8
0
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.04
0
0
8.04
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/05/1990
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.49
3.84
2.71
0
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.018
0
0.285
7.733
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1991
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΖΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.989
0
0
7.989
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2003
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.177
2.811
0
ΚΥΡΙΑΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.967
0
0
7.967
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
ΔΟΥΓΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.785
7
0.785
0
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1995
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.733
0
0
7.733
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
0
0
0
0
0
ΛΑΣΔΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.7
7.7
0
0
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1989
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.668
0
2.285
5.383
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.383
0
0
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.629
0
0
7.629
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1998
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.646
2.983
0
0
ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.45
7.45
0
0
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.427
0
2.33
5.097
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1988
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
3.589
0
0
0
0
ΜΟΥΡΙΔΗ
ΣΙΜΟΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.39
7.39
0
0
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΟΥΝΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.383
0
0
7.383
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
5.463
ΜΙΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΗΣΣΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.34
7.34
0
0
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΛΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.33
7.33
0
0
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1995
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΜΑΥΡΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.33
3.59
3.74
0
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1998
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΟΝΤΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.328
0
4.985
2.343
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
0
0
ΣΙΣΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.27
2.89
4.38
0
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΗΣ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.25
7.25
0
0
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.22
7.22
0
0
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΗΦΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.215
3.57
3.645
0
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.188
0
0
7.188
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
4.833
1.28
0
0
0
0
ΣΕΡΡΗ-ΤΣΑΜΗΤΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.181
3.82
2.095
1.266
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2002
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
1.129
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.17
7.17
0
0
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2004
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.163
2.5
0
4.663
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.663
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΟΣΜΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.125
0
2.565
4.56
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1990
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0
2.869
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.114
5.64
0
1.474
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.1
7.1
0
0
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΜΑΤΣΑ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.063
0
0
7.063
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1990
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0
0
1.029
0
3.2
0.8
0
1.154
0
0
0
0
ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.029
0
4.38
2.649
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.649
0
0
ΤΣΩΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7
0
0
7
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1990
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
ΒΥΘΟΥΛΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.97
6.97
0
0
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.96
4.24
2.72
0
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.954
0
0
6.954
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1988
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
2.537
0
2.771
ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.92
6.92
0
0
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1989
8.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΓΕΤΑΚΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.911
0
0
6.911
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1989
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.911
0
0
0
ΘΕΜΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.91
2.25
4.66
0
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΒΑΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.85
6.85
0
0
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1991
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.849
0
3.72
3.129
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
0
0
ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.833
0
0
6.833
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15/07/1981
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
0
0
0
0
0
ΠΑΓΩΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.83
2.86
3.97
0
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.795
0
3.675
3.12
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
9.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
ΔΡΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.79
2.09
2.38
2.32
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0.834
0
ΣΠΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.674
1.01
4.75
0.914
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1990
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
ΚΑΒΑΦΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.67
6.67
0
0
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1990
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΕΛΜΗ ΚΑΝΕΛΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.66
6.66
0
0
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.66
6.66
0
0
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΝΙΑΚΟΥ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.6
6.6
0
0
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΗΤΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.57
6.57
0
0
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1992
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΤΣΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.566
0
0
6.566
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.566
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.564
0
3.455
3.109
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.5
0
0
6.5
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2002
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
0
0
0
ΠΙΤΣΙΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.44
4.09
2.35
0
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.435
3.84
2.595
0
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.429
0
3.755
2.674
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
0
0
0
0
0
0
0
ΑΔΑΜ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.39
6.39
0
0
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΛΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.3
6.3
0
0
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.286
0
5.36
0.926
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
0
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.283
0
0
6.283
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
2.283
ΣΟΥΓΛΕΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.26
6.26
0
0
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΙΑΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.23
6.23
0
0
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2004
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΝΤΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.012
0
4.755
1.257
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
ΠΡΕΖΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.98
5.98
0
0
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16/04/1992
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΧΟΛΙΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.968
0
3.705
2.263
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
0
0
1.143
0
0
0
0
ΦΥΝΤΙΚΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.943
0
0
5.943
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3.623
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡA
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.886
0
0
5.886
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
0
0
2.526
0
0
0
0
ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.873
2.01
0
3.863
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0
0
0
0
3.086
0
0
ΠΑΤΣΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.807
2.73
0
3.077
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.077
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.75
5.75
0
0
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.634
0.7
3.505
1.429
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.622
0
0
5.622
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.622
ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.62
5.62
0
0
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.611
0
0
5.611
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1990
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
3.669
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.611
2.44
0
3.171
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1993
8.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.58
5.58
0
0
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.567
0
0
5.567
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
0
0
0
ΚΛΕΑΡΧΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.556
0
1.785
3.771
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
0
0.754
0
ΖΟΥΜΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.53
0
0
5.53
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1989
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.53
ΣΑΚΚΑ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.52
5.52
0
0
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΝΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.501
0
3.33
2.171
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
8.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
0
0
ΓΚΕΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.47
5.47
0
0
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.43
0
0
5.43
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
1.851
0
1.967
0
0
0
0
0
ΠΗΧΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.43
5.43
0
0
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.39
5.39
0
0
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΟΥΜΑΚΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.372
0
4.595
0.777
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0.48
0
ΚΟΝΔΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.371
0
0
5.371
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1988
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
0
0
2.171
0
0
0
0
0
0
ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.345
3.22
2.125
0
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΝΙΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.32
5.32
0
0
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/1995
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.31
5.31
0
0
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1994
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.245
0
4.365
0.88
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0
0
0
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.24
4.64
0.6
0
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.23
5.23
0
0
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1988
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΛΙΑΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.2
5.2
0
0
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΣΚΕΣΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.19
3.72
1.47
0
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΗΡΕΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.143
0
0
5.143
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.115
0
5.115
0
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1993
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΒΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.931
0
0
4.931
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.931
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΤΖΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.926
0
0
4.926
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1988
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0
0
0
3.234
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.846
0
0
4.846
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1988
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.783
0
2.56
0
0
0
0
0
ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.834
0
0
4.834
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1989
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
2.686
0
0
0
0
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.815
0
4.815
0
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΛΙΩΤΗ
ΘΕΩΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.8
4.8
0
0
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.78
4.78
0
0
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΠΑ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.73
4.73
0
0
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.686
0
0
4.686
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1990
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
1.589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΕΝΤΖΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.66
0
4.66
0
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.6
4.6
0
0
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1990
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.59
4.59
0
0
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.57
4.57
0
0
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΠΑΛΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.549
0
0
4.549
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
2.629
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.537
0
0
4.537
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.537
0
0
0
0
0
ΤΣΙΩΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.53
4.53
0
0
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.517
0
0
4.517
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
0
0
0
0
0.617
0
0
0
0
ΤΖΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.48
0
0
4.48
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
0
0
0
2.423
0
0
0
0
0
ΖΕΙΜΠΕΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.469
0
0
4.469
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1988
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
1.463
0
0
0
0
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.41
4.41
0
0
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1999
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ
ΡΟΖΑΛΙΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.32
4.32
0
0
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΛΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.32
4.32
0
0
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.29
4.29
0
0
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
8.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.267
0
0
4.267
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2000
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.267
0
0
0
ΝΤΑΜΠΑΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.263
0
0
4.263
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1987
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
0
2.514
0
0
0
0
0
ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.263
0
0
4.263
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1988
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0
1.303
0
1.783
0
0
0
0
ΚΟΤΡΟΚΟΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.24
3.28
0
0.96
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1991
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
0
ΧΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.24
4.22
0.02
0
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΝΘΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.2
4.2
0
0
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1992
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΝΤΖΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.19
0
4.19
0
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1996
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.175
0
4.175
0
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.16
0
4.16
0
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΕΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.14
4.14
0
0
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.13
4.13
0
0
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.13
0
4.13
0
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΓΑΝΤΖΟΥΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.114
0
0
4.114
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1988
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0
0
0
0
2.286
0
0
0
0
ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.1
1.69
2.41
0
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.065
0
4.065
0
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΜΤΖΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.06
2.29
1.77
0
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΟΥΡΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.038
0
2.735
1.303
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0
0
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.989
0
0
3.989
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1990
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ
ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.975
0.11
3.865
0
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/06/1992
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.87
3.87
0
0
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.86
0
3.86
0
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΟΥΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.83
3.83
0
0
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΔΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.82
3.82
0
0
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1990
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΛΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.815
0
3.815
0
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΗΜΜΕΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΛΟΥΑΝΑ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.8
0
3.8
0
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.77
0
3.77
0
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
8.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.77
0
3.77
0
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΞΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.74
0
3.74
0
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΑΛΙΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.714
0
0
3.714
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0
0
0
0
0
0
2.994
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.693
1.67
0
2.023
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1988
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
0
0
0
0
ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.675
0
3.675
0
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.66
0
3.66
0
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1991
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΩΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.646
0
0
3.646
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.646
0
0
0
0
0
0
ΓΑΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.595
0
3.595
0
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1990
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.58
3.58
0
0
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.58
0
3.58
0
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
8.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.56
3.56
0
0
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.549
0
0
3.549
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1992
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.549
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.497
0
0
3.497
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.497
0
0
0
ΡΕΣΒΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.467
0
0
3.467
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.467
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.463
0
0
3.463
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1993
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
1.68
0
0
0
ΜΟΥΣΣΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.455
0
3.455
0
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2002
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.41
3.41
0
0
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.383
0
0
3.383
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.37
3.37
0
0
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΑΜΟΥΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.354
0
0
3.354
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
0
0
0
1.234
0
0.72
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.35
3.35
0
0
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΛΕΜΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.349
0
0
3.349
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
0
0
0
0
0
0.983
ΤΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.333
0
0
3.333
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1989
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
0
0
0
0
0
ΑΓΟΡΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.33
3.33
0
0
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
9.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΙΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.326
0
0
3.326
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1988
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
0
0
0
2.114
0
0
0
0
ΣΕΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.314
0
0
3.314
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΑΤΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.314
0
0
3.314
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
0
0
0
0
0
ΚΑΚΑΛΙΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.285
1.72
1.565
0
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/1995
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.28
3.28
0
0
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1989
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΛΟΥΜΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.257
0
0
3.257
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
8.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΟΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.24
0
3.24
0
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΝΔΑΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.19
0
3.19
0
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1990
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.189
0
0
3.189
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
1.497
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.167
0
0
3.167
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
0
0
0
0
0
ΦΛΩΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΙΜΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.143
0
0
3.143
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1992
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
0
0
0
0
0
0
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.103
0
0
3.103
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1995
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
1.02
0.22
0
ΜΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΥΔ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.097
0
0
3.097
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΛΙΜΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.07
3.07
0
0
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.046
0
0
3.046
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.046
0
ΛΑΠΙΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.04
0
2.08
0.96
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1989
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
0
0
ΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.017
0
0
3.017
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1988
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
0
0
0
0
ΡΟΖΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.017
0
0
3.017
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1989
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
2.537
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΓΓΑ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.955
0
2.955
0
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.949
0
0
2.949
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΠΟΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.91
2.91
0
0
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1996
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΕΧΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.91
2.91
0
0
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2002
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.903
0
0
2.903
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1990
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.82
0.52
2.3
0
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΧΟΥΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.79
2.79
0
0
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΤΑΚΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.74
0
2.74
0
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1997
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΜΑΪΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΡΩΦΙΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.72
0
0
2.72
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
0
0
0
0
ΣΤΑΜΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.711
1.1
0
1.611
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
0
0
0
ΤΡΕΝΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.705
0
2.705
0
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1992
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΩΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.69
0
2.19
0.5
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΛΚΙΒ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.69
0
2.69
0
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.663
0
0
2.663
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1988
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
1.863
0
0
0
0
ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.66
2.66
0
0
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.645
0
2.645
0
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.645
0
2.645
0
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΡΜΠΑ
ΙΟΥΛΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.591
0.02
0
2.571
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.58
0 (60)
2.58
0
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1999
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΤΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.58
2.58
0
0
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2003
8.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΙΩΓΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.565
0
2.565
0
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1990
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΛΑΒΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.535
0
2.535
0
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1996
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΚ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.52
0
2.52
0
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.5
2.5
0
0
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2004
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΓΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.491
0
0
2.491
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
8.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
0
0
0
0
0
ΑΥΓΕΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.49
0
2.49
0
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1993
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.48
0
0
2.48
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/1988
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
0
0
0
0
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.47
2.47
0
0
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΑΘΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.469
0
0
2.469
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1990
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΡΟΥΛΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.457
0
0
2.457
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΑΚΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.45
2.45
0
0
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.44
0
2.44
0
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1996
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΒΡΑΜΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.36
0
2.36
0
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/1992
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΗ
ΑΡΕΤΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.352
0
0
2.352
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.31
2.31
0
0
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.3
2.3
0
0
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1989
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.3
0
2.3
0
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.285
0
2.285
0
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.28
2.28
0
0
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1991
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.27
0
2.27
0
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΜΑΤΘΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.18
2.18
0
0
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΔΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.171
0
0
2.171
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.16
0
0
2.16
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1990
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
1.257
0
0
0
0
0
0
ΣΦΥΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.16
0
2.16
0
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/1992
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.14
2.14
0
0
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
8.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.13
0
2.13
0
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
8.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΕΡΕΜΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΛΠΙΔ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.12
2.12
0
0
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΤΣΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.12
2.12
0
0
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.091
0
0
2.091
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1988
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
0
0
ΚΑΙΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2.08
0
2.08
0
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΑΚΡΙΤΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
2
2
0
0
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.977
0
0
1.977
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.95
1.95
0
0
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/2002
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.94
0
1.94
0
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΜΑΧΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.929
0
1.22
0.709
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1998
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.91
1.91
0
0
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.88
1.88
0
0
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.845
0
1.845
0
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.81
1.81
0
0
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
8.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.78
1.78
0
0
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
7.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.77
1.77
0
0
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.76
1.76
0
0
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1996
7.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.74
1.74
0
0
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1996
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.733
1.15
0
0.583
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
0
0
ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.705
0
1.705
0
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.7
1.7
0
0
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2001
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΑΒΕΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.691
0
0
1.691
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1990
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ - ΣΥΝΕΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.67
1.67
0
0
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.66
0
1.66
0
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
8.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.65
1.65
0
0
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.646
0
0
1.646
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1990
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.63
0
1.63
0
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΙΦΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.62
1.62
0
0
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.615
0
1.615
0
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΔΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.61
0
1.61
0
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΠΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.6
0
0
1.6
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
0
0
0
ΧΡΟΝΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.6
0
0
1.6
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/1995
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.58
0
1.58
0
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.579
0
1.27
0.309
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1998
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.309
0
0
ΤΟΥΡΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.566
0
0
1.566
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1988
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.565
0
1.565
0
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2000
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΣΑΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.55
0
1.55
0
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΝΑ
ΒΑΪΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.535
0
1.535
0
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΗΚΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.52
0
1.52
0
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1991
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΣΙΜΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.51
1.51
0
0
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2004
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.497
0
0
1.497
435
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.49
0
1.49
0
436
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2001
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.463
0
0
1.463
437
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1989
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
0
0
0
0
ΤΟΣΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.44
0
0
1.44
438
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1988
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΝΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.395
0
1.395
0
439
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1995
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΓΑΛΟΥΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.395
0
1.395
0
440
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2001
8.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.34
1.34
0
0
441
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΑΣΙΤΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.3
0
1.3
0
442
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΠΛΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.3
0
1.3
0
443
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.285
0
1.285
0
444
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΑΚΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.285
0
1.285
0
445
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.27
0
1.27
0
446
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
8.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΙΛΙΑΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.24
0
1.24
0
447
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΥΔΡΑΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.223
0
0
1.223
448
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1996
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
0
ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.21
1.21
0
0
449
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.2
0
0
1.2
450
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1988
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
0
0
0
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.2
0
0
1.2
451
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΟΥΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.18
1.18
0
0
452
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1998
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.145
0
1.145
0
453
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΙΤΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1.13
0
1.13
0
454
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1997
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0