ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ- ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.536
0
0
18.536
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/08/1982
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
1.408
5.12
0
5.232
6.776
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΖΗΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
6.537
0
0
6.537
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
2.011
0.549
1.326
0.8
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
6.011
0
0
6.011
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
2.354
1.714
0
ΠΛΕΣΣΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.337
0
0
1.337
4
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΙΚΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.594
0
0
0.594
5
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1992
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΛΙΑΠΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.309
0
0
0.309
6
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/1995
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.309
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.267
0
0
23.267
7
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2002
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
9.133
9.167
ΧΑΝΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
8.516
0
0
8.516
8
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2005
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.516
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.097
0
0
1.097
9
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
ΑΙΣΩΠΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.549
0
0
0.549
10
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.824
0
0
18.824
11
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1995
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
9.1
9.267
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.467
0
0
18.467
12
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2001
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.167
ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
13.137
3.87
0
9.267
13
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2001
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΜΗΤΣΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
12.721
0
0
12.721
14
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
1.211
1.143
9.167
ΓΑΛΩΝΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
12.519
0
0
12.519
15
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1989
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.633
0
0
0.526
4.16
1.714
2.857
1.531
1.097
ΔΗΜΕΡΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.45
10.45
0
0
16
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1997
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.09
0
0
10.09
17
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2003
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
9.267
ΠΑΝΤΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.415
0
0
9.415
18
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1996
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.149
9.267
ΠΕΤΡΑ
ΦΙΛΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.281
0
0
9.281
19
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
9.167
ΜΠΟΥΡΛΙΔΗ
ΑΘΗΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
8.371
0
0
8.371
20
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0.366
0
0
0
0
0
1.006
ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
5.43
5.43
0
0
21
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
4.777
0
0
4.777
22
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
1.2
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
1.463
ΠΙΛΑΒΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
3.303
0
0
3.303
23
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1991
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
0
1.211
0
0
0.274
0.594
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
2.423
0
0
2.423
24
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.12
ΠΕΤΡΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
2.366
0
0
2.366
25
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.394
0
0
1.394
26
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0.709
0
0
ΜΠΟΥΣΛΗ
ΕΛΛΗ - ΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.291
0
0
1.291
27
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2005
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
ΜΟΣΧΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.189
0
0
1.189
28
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.823
0
0
0.823
29
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.8
0.8
0
0
30
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.617
0
0
0.617
31
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
ΖΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.549
0
0
0.549
32
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2004
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
33
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1996
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΖΙΑΓΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.434
0
0
0.434
34
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
5.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΒΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.434
0
0
0.434
35
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΛΕΦΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.183
0
0
0.183
36
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
265.267
0
0
265.267
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1972
6.64
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΡΒΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
183.5
0
0
183.5
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1981
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΞΙΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
89.591
0
0
89.591
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1990
7.45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.025
9.267
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
79.459
0
0
79.459
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1989
7.3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
9.3
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
78.6
0
0
78.6
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1994
7.18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
75.844
0
0
75.844
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1992
8.65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.267
ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
75.067
0
0
75.067
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
7.6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.267
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
72.222
0
0
72.222
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/11/1992
6.37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
70.847
0
0
70.847
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1991
8.3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
9.267
ΜΠΕΝΕΤΟΥ
ΑΛΚΗΣΤΙΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
67.844
0
0
67.844
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.267
ΚΡΙΤΣΕΛΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
64.622
0
0
64.622
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/1989
7.54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
59.4
0
0
59.4
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1994
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
9.267
ΧΑΣΑΝΑΓΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
55.9
0
0
55.9
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
6.58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
9.267
ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
55.633
0
0
55.633
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1995
6.21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
53.003
7.07
0
45.933
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1997
6.2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
51.914
0
0
51.914
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1998
6.58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.466
8.167
9.267
ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
50.887
0
0
50.887
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1995
6.83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
9.167
ΠΡΑΝΤΖΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
50
0
0
50
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
7.34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΓΚΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
48.889
0
0
48.889
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
6.26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
48.7
0
0
48.7
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1989
6.59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΡΦΥΡΗ
ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
47.533
0
0
47.533
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
9.267
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
47.262
0
0
47.262
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1989
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.033
0
9.067
0
0
3.474
0
7.967
9
3.354
8.367
0
0
ΒΕΛΕΝΤΖΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.544
0
0
46.544
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1992
7.5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.267
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.267
0
0
45.267
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
7.8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΚΑΣΣΑΡΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.857
2.69
0
39.167
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1993
6.42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΑΚΡΙΒΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΒΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.23
0
0
41.23
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
5.97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΚΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.169
0
0
41.169
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
6.37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.61
11.01
1.535
28.065
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
3.131
3.36
1.189
18.533
ΣΟΥΓΛΕΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.089
0
0
40.089
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
6.98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
9.267
ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40
0
0
40
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
7.65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΛΑΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.267
0
0
39.267
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1992
6.58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.195
8.46
1.55
29.185
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.543
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
3.863
18.533
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.891
0
2.375
36.516
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.583
9.267
ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΥ
ΠΑΝΤΟΥΛΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.552
11.48
3.69
23.382
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.551
0.297
18.533
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.218
10.17
0.395
27.653
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1991
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
0
0
0
0
0.709
1.006
1.989
2.263
2.954
18.333
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.039
2.9
0
35.139
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1996
7.3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΡΕΓΓΙΝΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.008
6.88
2.72
28.408
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1999
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.366
4.509
18.533
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.938
0
0
37.938
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1985
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
0
8.633
9.167
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΔΡΗ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.5
0
0
37.5
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
8.55
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΓΑΖΗ
ΧΑΡΙΤΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.011
0
0
37.011
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1994
7.6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.367
8.867
ΠΡΑΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.181
0
0
36.181
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1991
6.29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.914
9.267
ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.041
4.66
1.83
29.551
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1993
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
6.857
18.533
ΜΗΤΡΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36
0
0
36
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2002
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.733
19.267
ΚΙΣΣΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.767
0
0
35.767
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/1990
7.88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΣΙΛΑ
ΦΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.624
12.73
2.47
20.424
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/1990
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
4.046
0
0
1.269
0.686
1.623
0
0.903
9.167
ΛΥΧΝΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.497
11.73
1.205
22.562
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1994
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.469
18.333
ΠΑΣΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.361
0
0
35.361
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
6.5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΣΙΟΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.293
11.11
2.955
21.228
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.894
0
18.333
ΜΠΟΙΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.267
10.13
1.315
23.822
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1995
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.989
8.567
9.267
ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.209
12.39
2.375
20.444
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
2.754
5.78
1.12
9.167
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.133
0
0
35.133
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1993
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.867
19.267
ΔΟΥΡΗ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.065
0
0
35.065
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1998
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
3.669
0
0
5.074
4.983
18.333
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.58
8.59
2.785
23.205
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1994
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.729
1.143
18.333
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.772
10.74
0
23.032
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
1.063
1.531
0.297
1.029
18.267
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΤΘΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.408
0
0
33.408
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1997
6.21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
9.267
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.35
12.08
2.095
19.175
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1989
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.794
2.149
2.709
1.257
9.267
ΒΕΗ
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.331
3.88
0
29.451
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1998
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.411
3.566
17.474
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.15
6.61
2.94
23.6
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1996
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
1.886
1.303
1.166
17.2
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ
ΑΡΕΤΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.1
0
0
33.1
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/1993
5.98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.533
9.267
ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.005
11.85
3.205
17.95
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
7.3
9.267
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.878
0
0
32.878
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
7.25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.234
1.166
9.267
ΚΟΥΤΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.54
8.66
2.58
21.3
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΧΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.521
0
0
32.521
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1996
6.4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.254
9.267
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.369
0
0
32.369
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
9.267
ΤΕΡΖΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.32
9.29
3
20.03
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
3.131
4.729
1.714
9.267
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.273
7.43
0
24.843
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
3.16
2.06
17.133
ΚΟΥΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.236
13.71
0
18.526
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2003
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
17.2
ΣΙΟΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.215
13.48
1.535
17.2
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.194
2.48
0
29.714
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
3.771
1.966
1.726
1.6
17.2
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.967
0
0
31.967
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
6.67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
9.267
ΚΟΝΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.944
0
0
31.944
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
6.78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΚΟΓΙΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.851
12.84
2.41
16.601
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
5.471
0
9.267
ΤΑΜΠΑΡΑ
ΒΑΪΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.84
1.84
0
30
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΖΕΛΗ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.665
6.46
2.16
23.045
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.971
0.937
4.377
2.16
2.377
12.222
ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.636
11.66
0.455
19.521
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1990
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
2.789
0
0
2.149
1.371
1.874
0
0
9.167
ΤΣΙΑΓΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.503
11.41
3.22
16.873
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0.594
0.571
14.405
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.496
8.98
1.895
20.621
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/02/1992
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.566
1.6
1.234
2.274
2.686
0.994
9.267
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.491
12.05
0.94
18.501
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1992
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
1.829
4.557
1.166
9.167
ΤΖΙΩΡΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.398
10.71
3.33
17.358
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
3.337
1.463
9.267
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.375
0
0
31.375
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
7.45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.211
1.097
9.167
ΜΠΟΥΖΑΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.293
5.14
2.235
23.918
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
8.789
3.494
9.167
ΑΓΓΕΛΩΝΙΑ
ΠΟΛΥΜΝΙΑ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.281
7.45
1.065
22.766
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1991
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.994
0
0
0
0.571
17.2
ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.137
9.19
2.44
19.507
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
0.96
5.166
1.943
9.267
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.97
12.76
2.94
15.27
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
2.069
1.874
9.167
ΣΩΠΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.962
12.73
2.645
15.587
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/1996
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
1.086
2.983
1.006
9.267
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΜΕΛΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.912
10.8
0
20.112
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2000
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
1.303
3.566
3.749
0
9.267
ΜΠΑΤΣΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.628
0
0
30.628
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΤΣΑΟΥΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.302
12.96
2.895
14.447
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
2.903
9.167
ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.257
10.11
0
20.147
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1999
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
3.383
3.406
1.006
9.267
ΓΚΛΑΒΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.18
12.31
1.8
16.07
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1992
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
3.52
9.167
ΧΑΛΔΟΥΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.842
12.34
3.235
14.267
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
1.36
9.267
ΜΠΟΥΤΟΥΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.745
10.36
1.02
18.365
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
1.851
5.567
9.267
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.655
9.71
2.05
17.895
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1998
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0
0.983
0.891
2.469
2.366
1.051
9.267
ΤΣΙΑΚΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.468
11.56
1.91
15.998
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.726
2.309
0.686
1.44
0.571
9.267
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΟΡΔ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.453
12.16
0
17.293
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.16
9.133
ΤΣΑΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.267
12.01
2.47
14.787
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1992
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0
2.469
2.229
9.267
ΣΓΟΥΡΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.267
0
0
29.267
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1998
7.63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΔΕΜΙΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.245
8.23
0
21.015
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
2.72
4.651
1.2
9.267
ΚΟΝΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.202
7.42
1.75
20.032
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
2.377
4.834
1.92
9.267
ΚΑΜΠΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.933
0
0
28.933
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.83
7.08
3.16
18.59
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1997
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.149
0.869
0
0
2.08
3.994
2.331
9.167
ΑΜΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.755
10.16
0
18.595
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1998
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.771
2.754
2.903
9.167
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.742
0
2.455
26.287
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
9.006
5.92
9.167
ΖΕΡΒΑ
ΑΘΗΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.74
11.13
0
17.61
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1992
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.234
1.28
3.554
1.086
9.267
ΓΩΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.735
13.13
2.955
12.65
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
1.143
9.267
ΜΠΕΤΖΕΛΟΥ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΤΡΥΦ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.734
12.05
0
16.684
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
3.349
0.8
9.267
ΚΑΡΠΟΥΖΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.665
0
0
28.665
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
1.863
8.8
0
3.769
0
0
0
0
9.167
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.642
9.83
0.985
17.827
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/02/1995
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.366
2.126
2.069
9.267
ΚΟΚΕΛΙΔΟΥ
ΡΟΔΟΠΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.618
12.53
3.05
13.038
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1997
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
0.846
9.267
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.538
10.16
0
18.378
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1993
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
2.24
2.583
0.503
2.697
0
9.167
ΤΙΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.536
0
0
28.536
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/2004
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.903
9.367
17.267
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.467
9.1
0
19.367
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
6.51
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΣΣΕΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.437
11.52
2.05
14.867
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
2.183
9.267
ΚΑΝΑΒΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.403
11.21
2.315
14.878
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.577
2.831
0
9.167
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.35
11.27
0.33
16.75
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.446
2.263
0
1.791
0
9.267
ΚΑΝΛΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.333
11.14
1.035
16.158
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
3.44
0
9.267
ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.322
11.23
3.08
14.012
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.503
2.217
0.983
9.167
ΣΛΑΜΠΕΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.272
12.28
2.8
13.192
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.989
0.937
9.267
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.239
13.07
3.285
11.884
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/1998
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.617
0
9.267
ΡΙΖΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.228
7.11
0
21.118
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1989
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
2.389
2.857
0
1.634
0
1.589
0
9.267
ΚΟΥΤΧΙΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.222
0
0
28.222
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2000
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
8.11
17.667
ΠΟΝΤΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.202
8.99
0
19.212
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
2.4
1.989
2.24
2.24
9.167
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.184
12.24
0
15.944
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1999
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
3.086
9.167
ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.127
7.76
0
20.367
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1993
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.629
2.423
5.577
9.167
ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.986
5.03
1.8
21.156
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
2.857
1.92
3.334
2.949
8.702
ΓΚΟΡΕΖΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.919
10.91
0
17.009
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
2.754
11.786
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΑΟΥΜ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.912
10.94
2.845
14.127
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1992
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.514
1.463
9.167
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.765
10.13
0
17.635
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
2.16
0.469
9.167
ΛΟΥΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.727
10.32
2.22
15.187
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
2.377
2.011
9.267
ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.723
11.97
0
15.753
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.074
2.046
8.633
ΦΟΥΛΙΔΗ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.718
10.54
0
17.178
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1997
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.326
2.263
3.257
9.167
ΧΑΝΤΖΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.695
7.96
3.36
16.375
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
3.68
2.811
9.267
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.683
12.79
2.095
12.798
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
1.371
0.549
1.154
9.267
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.627
11.9
0
15.727
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
3.726
1.577
9.167
ΠΙΛΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.592
8.85
3.05
15.692
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
3.44
1.051
9.167
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.57
10.92
0
16.65
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
0
0.709
4.514
1.771
0
0
9.267
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.546
7.22
2.845
17.481
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
1.691
0
3.643
0
9.267
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.474
12.07
0
15.404
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
2.606
1.166
9.267
ΚΥΔΩΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.392
9.45
3.08
14.862
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.129
4.467
9.267
ΠΕΔΟΥΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.355
10.11
2.41
14.835
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1991
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
2.251
9.167
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.342
8.03
0
19.312
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
1.303
3.429
2.88
9.267
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.281
8.74
0
18.541
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1989
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.126
1.737
1.291
0
0
0.811
1.52
0.789
0
9.267
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.275
11.43
1.455
14.39
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
2.4
9.167
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.208
0
0
27.208
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.467
1.474
9.267
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.134
12.72
0.035
14.379
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1999
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0
1.943
0.549
10.219
ΚΟΥΠΟΥΡΤΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.09
10.29
0
16.8
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/1998
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
8.9
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.088
8.83
0
18.258
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
3.634
2.683
0.571
9.267
ΜΠΙΓΚΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.084
8.47
0.41
18.204
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
1.897
1.44
0
9.167
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.074
9.01
0
18.064
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1992
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
4.04
2.057
0.971
9.167
ΦΩΤΙΑΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.937
8.63
0
18.307
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
0.88
1.509
1.794
2.789
1.691
9.267
ΛΙΑΤΖΟΥΡΑ
ΣΥΡΑΓΩ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.903
13.67
2.815
10.418
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1992
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.251
0
9.167
ΖΙΩΓΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.884
6.3
0
20.584
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.989
0
2.423
0.457
3.177
1.371
9.167
ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΤΘΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.847
12.56
0
14.287
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
1.92
1.211
1.143
9.167
ΜΠΙΧΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.845
12.46
2.535
11.85
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.563
1.12
9.167
ΚΟΥΚΟΥΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.798
13.31
3.33
10.158
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
9.267
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.735
0
0
26.735
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
5.79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.726
0
0
26.726
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
5
0
0
3.206
8.733
8.141
ΒΛΑΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.652
9.79
2.375
14.487
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2000
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0.777
1.28
2.249
0
9.267
ΛΟΥΚΑΔΑΚΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.62
12.83
0
13.79
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1992
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
2.466
0.617
0.96
9.267
ΠΛΑΤΑΡΑ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.616
13.76
1.315
11.541
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1997
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.131
9.267
ΚΑΛΠΟΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.593
12.82
0
13.773
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
2.766
9.133
ΨΩΜΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΑΒΡΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.495
6.7
0
19.795
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.966
4.663
9.167
ΚΑΤΣΕΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.487
0.34
0
26.147
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
2.503
7.506
3.566
9.167
ΓΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΙΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.461
0
0
26.461
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
0
2.903
1.771
2.503
2.103
2.509
1.989
9.267
ΚΑΤΖΙΛΙΕΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.336
9.18
2.815
14.341
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
0
0
0.674
0.869
2.091
1.097
9.267
ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.242
13.19
3.785
9.267
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΤΙΜΟΘ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.222
5.39
2.845
17.987
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
2.389
1.874
1.989
9.267
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.182
9.96
0.175
16.047
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1992
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
2.651
1.92
9.167
ΠΑΛΙΑΤΣΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.18
11.98
2
12.2
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
1.68
0
8.6
ΓΙΑΛΟΨΟΣ
ΧΑΡΙΣ
ΛΕΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.147
8.98
0
17.167
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.167
ΣΙΝΑΝΙΔΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.121
10.04
0
16.081
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
3.246
1.223
0.549
9.167
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΒΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.092
12.78
0
13.312
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/1994
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
12.284
ΖΕΡΔΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.084
11.34
0
14.744
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.537
1.76
9.167
ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.065
12.27
1.785
12.01
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1997
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
1.257
0.48
9.267
ΔΑΛΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.063
8.96
2.955
14.148
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
2.903
0.891
9.133
ΒΑΡΔΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.041
12.58
0
13.461
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1992
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0
12.204
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.04
13.12
2.625
10.295
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.503
9.267
ΚΑΡΒΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.983
9.47
1.985
14.528
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1998
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
3.406
0
9.133
ΑΓΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.981
7.22
0
18.761
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1999
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
2.971
3.234
2.1
0
0
9.267
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.881
9.46
2.645
13.776
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0.891
1.189
1.006
8.633
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΑΣΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.778
6.42
0
19.358
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
3.029
3.291
0.549
9.267
ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.748
11.3
2.69
11.758
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1992
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
1.154
0.903
9.267
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.693
7.49
2.205
15.998
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.549
0
0
0.183
0
0
0
0
0
2
0
9.267
ΚΑΠΕΛΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.672
9.42
0
16.252
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1997
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0.971
2.503
2.446
9.167
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.666
8.68
3.205
13.781
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.611
1.903
0
9.267
ΑΜΟΝΑΧΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.656
7.8
0
17.856
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1992
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
1.326
2.286
2.491
1.474
0
8.633
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.645
6.65
0
18.995
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
2.194
1.851
2.103
1.554
9.167
ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.629
4.73
0.52
20.379
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1997
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
1.143
1.863
3.28
3.494
1.189
8.633
ΠΑΠΑ
ΤΑΤΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.545
13.3
0
12.245
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
1.063
1.017
0
0
8.633
ΤΖΕΛΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.536
8.6
3.175
13.761
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1993
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
2.743
0.754
9.167
ΠΡΕΚΑΤΕ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.524
10.39
2.11
13.024
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
2.134
0
9.267
ΚΟΥΒΡΟΥΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.521
11.79
2.86
10.871
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2000
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.237
0
8.633
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.517
0
0
25.517
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
7.2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.395
13.34
2.145
9.91
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/1994
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
9.167
ΜΠΡΕΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.358
11.19
2.25
11.918
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
2.4
0
0
9.267
ΒΑΚΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΔΑΜΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.315
4.59
0
20.725
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.371
1.966
4.526
2.229
8.633
ΤΣΙΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.305
5.77
0.645
18.89
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
1.646
3.7
1.554
9.167
ΚΟΥΤΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.299
9.91
2.785
12.604
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
1.223
9.267
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.282
12.39
3.625
9.267
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΑΓΓΙΣΤΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.267
11.94
3.02
10.307
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
0
9.267
ΚΥΖΙΡΗ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.261
9.88
0
15.381
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
1.623
0.869
1.177
9.267
ΚΟΡΟΞΕΝΟΥ
ΙΟΡΔΑΝΑ
ΣΤΕΛΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.174
11.64
1.25
12.284
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1994
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
1.691
9.267
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.097
13.36
2.47
9.267
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΦΑΠΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.088
10.05
0
15.038
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
0.594
0
0.617
2.057
9.267
ΤΑΜΠΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.065
4.93
0
20.135
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
1.634
0
0.206
1.28
1.417
4.549
9.267
ΣΙΟΥΛΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.038
11.36
3.41
10.268
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
0
8.633
ΠΑΠΑΝΤΟΥ
ΛΟΥΙΖΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.03
11.74
1.315
11.975
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
1.074
9.267
ΜΙΤΣΙΛΕΓΓΑΣ
ΖΑΡΙΦΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.028
11.56
3.16
10.308
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.174
0
9.133
ΓΙΑΛΑΓΚΟΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.967
13.45
2.25
9.267
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ
ΚΛΕΙΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.962
13.25
0
11.712
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
1.109
9.267
ΦΕΡΕΣΙΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.935
11.36
0
13.575
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1999
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
2.274
1.829
0
9.267
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.931
12.19
0 (60)
12.741
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.211
1.051
9.267
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.93
12.69
2.205
10.035
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1993
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0
0
0
0
9.167
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.922
8.14
0
16.782
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
8.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
3.211
2.366
1.143
8.633
ΦΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.904
9.31
0
15.594
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
0.594
7.433
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΗΜΕΛΑ
ΑΛΕΞ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.902
11.26
2.25
11.392
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.983
9.267
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.862
12.75
2.845
9.267
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΣΑΛΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.847
13.56
2.02
9.267
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.835
13.84
2.395
8.6
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΙΓΚΑΡΔΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.802
12.39
3.145
9.267
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1995
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.689
0
2.065
22.624
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.474
0
2.18
0
17.667
ΦΩΤΙΑΔΗ
ΦΑΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.637
13.23
0
11.407
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
9.167
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.589
8.55
0
16.039
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1991
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
0
0
2.686
1.429
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΤΣΟΚΑΝΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.508
12.78
1.19
10.538
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
1.166
0
9.167
ΓΚΟΥΜΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΑΣΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.467
0
2.27
22.197
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0
2.903
7.269
2.149
9.1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.433
6.2
0
18.233
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
9.167
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.3
4.3
0
20
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1992
6.47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΘΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.246
6.77
0
17.476
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/08/1998
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
2.514
2.491
1.691
9.133
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.201
8.53
1.94
13.731
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.023
1.074
8.633
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΞ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.199
0
0
24.199
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
2.56
6.331
5.92
8.976
ΚΟΛΤΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.131
0
0
24.131
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
2.457
4.366
4.069
3.177
8.633
ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.962
2.63
0
21.332
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
8.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.866
8.733
8.733
ΜΑΣΤΟΡΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.881
11.19
0
12.691
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
1.326
1.6
8.633
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.863
6.11
0
17.753
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1999
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
1.029
0.914
3.383
2.949
8.633
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.853
2.15
3.315
18.388
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
0
0
0
0
4.249
3.871
8.633
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.851
6.34
3.52
13.991
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1992
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0
0
0.766
0
1.097
2.351
0
8.633
ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.722
9.56
3.44
10.722
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1998
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.089
0
8.633
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.686
10.61
2.875
10.201
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1989
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.086
8.567
ΜΑΚΡΗ
ΞΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.686
13.91
0
9.776
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0
0
8.633
ΚΟΝΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.667
0
0
23.667
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
6.49
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.654
10.62
0
13.034
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
2.926
1.394
8.6
ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.65
9.64
1.02
12.99
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
1.829
8.567
ΜΑΧΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.635
10.3
0
13.335
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
0
0
0
0
0.069
0
0
8.633
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.603
3.38
0
20.223
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1996
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
3.166
1.749
3.966
0
8.6
ΜΗΤΤΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.586
12.96
1.535
9.091
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
8.633
ΚΙΒΕΡΤΖΙΚΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.581
11.21
0
12.371
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1996
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
1.349
1.166
8.6
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.569
11.85
0
11.719
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.731
0
1.097
0.663
8.633
ΤΣΑΝΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.546
12.45
1
10.096
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
0
0
0
0
8.633
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.5
10.89
0.5
12.11
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1997
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
1.143
1.303
8.567
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.492
6.29
2.345
14.857
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1999
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0.594
1.097
2.749
0.583
8.6
ΑΛΕΚΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.462
10.19
2.455
10.817
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
8.6
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.459
12.61
0.535
10.314
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1996
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0
0
0
8.6
ΚΑΤΣΙΑΠΗ
ΒΑΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.447
7.13
1.705
14.612
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1999
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
2.651
1.166
8.567
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.412
5.36
3.315
14.737
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
3.154
1.337
8.6
ΠΑΝΟΜΜΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.393
12.9
1.86
8.633
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΓΕΩΡΓΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.349
12.13
1.91
9.309
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.229
8.6
ΤΣΙΑΚΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.335
11.65
0
11.685
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
1.577
0.549
8.633
ΣΠΕΝΔΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.33
13.61
0
9.72
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.526
8.6
ΕΥΤΑΞΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.295
13.48
0
9.815
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/1998
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0
0
0
8.467
ΤΖΙΒΕΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.253
13.34
0
9.913
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2001
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.663
0
8.633
ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.221
11.26
0
11.961
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
1.006
8.567
ΤΑΚΕΤΖΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.213
10.27
0
12.943
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
1.234
0.549
8.6
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.212
0
0
23.212
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1997
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
4.731
4.56
2.886
8.567
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.189
11.48
1.565
10.144
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
0
0
0
8.567
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.183
4.34
2.22
16.623
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1999
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
2.08
1.211
2.903
0
8.6
ΤΟΝΟΖΛΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.17
12.49
2.08
8.6
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΠΑΤΡΩΝΑ
ΒΑΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.129
10.75
1.985
10.394
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0.617
8.6
ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΙΜΟΘ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.104
9.51
0
13.594
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1994
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
1.829
0.617
0.583
8.691
ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.073
14.44
0
8.633
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.05
8.85
0
14.2
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
1.646
1.6
8.6
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.006
8.78
2.3
11.926
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1995
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
1.131
0
0.274
8.6
ΣΙΜΙΝΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.99
10.46
3.05
9.48
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/1994
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0
8.6
ΓΚΟΡΤΣΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.979
10.35
0
12.629
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.029
0
0
8.6
ΣΙΟΖΙΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.972
0
0
22.972
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1989
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
4.6
0
0
0
1.223
0
0.983
0
8.6
ΖΕΝΤΕΛΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.963
11.07
0
11.893
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
8.933
ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.941
11.21
0
11.731
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2000
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
1.051
8.623
ΡΑΓΚΟΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.936
11.25
0
11.686
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2000
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0.594
1.714
8.623
ΓΡΙΜΑΝΗ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.889
9.29
3.25
10.349
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
0
8.6
ΚΑΠΑΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.886
12.47
0
10.416
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1992
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
8.633
ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.878
13.26
0
9.618
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
8.567
ΤΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.872
11.12
1.815
9.937
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1996
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
8.806
ΤΣΙΑΡΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.815
12.09
0
10.725
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
1.131
0.777
8.633
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.759
12.17
0
10.589
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
8.6
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.75
4.91
0
17.84
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
0
5.029
5.486
5.92
ΑΛΕΒΙΖΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.735
8.82
0
13.915
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
1.189
2.263
8.567
ΒΛΑΧΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.728
13.66
0
9.068
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
8.633
ΚΥΡΓΩΤΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.725
7.38
1.785
13.56
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2000
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
2.491
8.6
ΦΤΑΚΑ
ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.719
6.93
0
15.789
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
3.177
0
0
1.211
8.6
ΔΑΒΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.705
9.98
0
12.725
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
1.177
0.72
1.143
8.633
ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.704
9.69
1.19
11.824
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1994
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
0
1.68
8.567
ΝΤΑΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.696
10.67
1.735
10.291
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.143
8.6
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.694
7.83
0
14.864
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
2.057
1.234
8.567
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.684
8.7
0
13.984
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
2.491
1.691
8.567
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.669
5.52
0
17.149
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
2.514
2.606
1.166
8.6
ΠΟΛΙΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.653
4.19
0.345
18.118
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
8.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
0.263
1.8
0
0
1.84
0
0
0.549
8.6
ΜΠΛΙΟΣΚΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.653
11.13
0.375
11.148
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.12
0.914
0
8.633
ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.644
11.85
0
10.794
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
8.6
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.635
8.91
1
12.725
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/09/2002
8.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
2.629
8.633
ΚΑΤΣΙΜΠΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.583
9.33
2.985
10.268
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.086
8.633
ΠΑΠΑΤΣΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.581
10.69
0
11.891
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
1.326
0.846
8.6
ΠΑΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.569
10.77
0
11.799
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2002
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
0.571
8.633
ΧΟΠΑΛΑΚΗ
ΜΟΣΧΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.558
12.85
0
9.708
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
8.633
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.558
12.72
1.205
8.633
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1996
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.55
11.04
2.91
8.6
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΑΤΑΡΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.517
13.15
0
9.367
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1990
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
0.114
0
8.567
ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.347
11.22
2.66
8.467
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.314
0
0
22.314
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
0.754
2.571
3.931
3.177
2.469
9.057
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.101
10.49
0
11.611
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
2.743
6.994
ΤΡΙΜΜΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.024
7.23
0
14.794
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.651
0.617
0.549
8.737
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.958
12.01
0
9.948
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1994
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
8.039
ΦΛΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.94
6.33
2.785
12.825
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.114
1.714
6.996
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΡΩΞΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.841
6.48
0
15.361
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/1996
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
3.349
2.446
6.572
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.8
9.76
2.44
9.6
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1993
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0.594
8.297
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ
ΓΑΛΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.759
0
0
21.759
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.16
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.126
ΓΙΑΝΝΑΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΡΑΓΚΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.609
7
0
14.609
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
2.606
1.051
8.997
ΤΣΕΚΡΕΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.467
10.11
3.205
8.152
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
0
0
0
6.632
ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.374
3.15
1.675
16.549
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.589
0.571
4.351
1.623
6.414
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.35
0.41
0
20.94
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1994
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
2.937
3.257
3.554
1.12
6.963
ΤΣΑΠΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.233
12.82
0
8.413
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
7.339
ΤΖΕΛΕΠΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.136
0
0
21.136
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1990
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.867
0
6.467
2.146
0
5.657
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.037
11.02
1.16
8.857
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.731
7.623
ΒΛΑΜΗ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.844
0
0
20.844
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
8.867
8.8
ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.768
0
0
20.768
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.44
0.709
1.783
1.6
5.629
2.4
6.636
ΜΑΝΙΤΣΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.738
4.03
0
16.708
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2003
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.775
8.933
ΦΡΑΓΓΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.716
0
0
20.716
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
7.381
1.371
1.143
8.867
ΜΑΚΡΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.714
4.38
2.625
13.709
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
2.537
0.8
8.554
ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.674
12.25
0
8.424
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
0.743
0
0
6.218
ΞΕΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.666
0
0
20.666
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.606
6.967
5.067
5.027
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.651
9.81
0.47
10.371
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1993
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
2.126
6.851
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.647
12.36
0
8.287
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
1.326
0
0
3.967
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.566
0
0
20.566
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1982
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.311
1.92
2.149
2.454
0
6.732
ΦΛΩΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.511
0
0
20.511
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1995
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.911
9.267
8.333
ΚΟΥΡΤΕΣΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.5
12.66
3.52
4.32
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1997
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0
0
0
0
0
0
4.183
ΜΑΝΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.431
10.59
0
9.841
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
0
0
0.88
6.538
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.411
0
0
20.411
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0
0
0
0
0.503
0
2.217
3.36
2.217
3.349
3.874
1.554
1.783
ΣΤΡΑΤΑΚΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.396
0
0
20.396
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1995
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
1.954
7.9
8.633
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.327
13.07
0
7.257
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/1993
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
1.291
3.977
ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.301
0
0
20.301
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2002
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.734
8.533
9.033
ΜΑΚΑΡΩΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.285
0
0
20.285
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
4.094
3.497
8.833
ΚΕΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.248
0
1.955
18.293
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
1.737
7.039
8.9
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.242
0
0
20.242
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1991
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.191
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.351
0
0
ΚΑΤΣΑΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.24
0
0
20.24
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.833
3.99
3.314
1.154
0
0
1.029
0
2.511
0
6.409
ΣΤΑΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.172
0
0
20.172
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1999
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.306
8.067
8.8
ΤΣΑΚΙΡΕΛΗ
ΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.129
11.31
0
8.819
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
0.48
0
0
5.973
ΜΑΥΡΟΥΔΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.101
0
0
20.101
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1990
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.463
0
0
6.667
3.109
0
2.637
0
4.226
ΤΖΩΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.091
0
0
20.091
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/1994
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.714
3.897
5.114
1.097
6.268
ΚΑΝΑΡΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.083
0
1.925
18.158
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/1998
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.125
9.033
ΔΙΑΚΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.067
0
0
20.067
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
0
9.367
9.1
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20
0
0
20
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1989
7.44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΝΔΡΑΝΤΩΝΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20
0
0
20
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
7.56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΚΕΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20
0
0
20
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2000
6.35
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΥΤΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.975
7.41
0
12.565
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
0
1.874
0
0
0
0
3.057
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.904
12.69
2.845
4.369
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0
3.294
ΖΕΡΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.828
0
0
19.828
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/2003
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
8.833
8.8
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.807
11.45
0
8.357
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
5.569
ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.767
0
0
19.767
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
8.533
8.433
ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.74
0.06
0
19.68
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1998
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
2.709
2.331
2.4
5.203
5.083
ΚΑΡΑΤΖΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.677
5.6
0
14.077
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0.571
3.291
7.814
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.667
0
0
19.667
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1995
7.4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΛΩΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.615
10.23
1.425
7.96
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
0
7.549
ΠΑΛΛΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.609
0
0
19.609
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
3.131
3.223
2.183
8.923
ΖΟΥΡΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.576
7.91
0
11.666
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1997
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
1.326
1.829
1.691
5.106
ΧΑΖΑΠΗ
ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.567
0
0
19.567
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/1989
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
5.1
0
0
0
0
0
0
0
5.467
ΠΑΓΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.546
0
2.565
16.981
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0
2.034
4.297
0
1.646
8.867
ΒΛΑΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.525
11.87
1.175
6.48
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.48
ΜΠΟΥΛΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.523
9.61
1.08
8.833
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/08/2000
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.462
10.78
0
8.682
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1999
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
1.051
1.12
0
5.733
ΜΑΝΘΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.444
0
0
19.444
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.3
2.034
0.343
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.384
0
0
19.384
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.917
7.967
8.5
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.357
4.94
0
14.417
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
6.107
7.533
ΜΠΙΛΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.267
0
0
19.267
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.267
ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.257
0
0
19.257
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
0
8.667
8.933
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.231
13.12
0
6.111
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
5.539
ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.166
0
0
19.166
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
5.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
1.371
3.051
3.086
4.069
1.691
2.286
1.097
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.165
8.95
0
10.215
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
8.867
ΓΙΑΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.16
0
0
19.16
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2002
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.937
4.731
4.137
5.354
ΡΕΓΓΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.135
0
0
19.135
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1989
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.726
0
0
6.667
0
0
2.82
0.8
3.123
ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.085
0
0
19.085
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
8.567
7.947
ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.063
0
2.33
16.733
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1999
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
8.867
ΣΚΑΡΠΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.971
0
0
18.971
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
6.537
9.033
ΜΠΑΤΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.957
10.56
0
8.397
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1993
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
2.217
5.654
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.937
0
0
18.937
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1996
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
1.543
0.594
1.509
1.989
3.543
8.914
ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.919
0
0
18.919
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1999
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.586
8.733
8.6
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.911
9.64
0
9.271
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1992
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0.366
0
0.891
6.711
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΘΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.905
11.45
2.875
4.58
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/1996
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.537
4.043
ΖΕΡΒΑ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.9
0
0
18.9
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
3.2
3.234
4.123
5.771
ΣΚΑΛΙΔΗ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.87
0
0
18.87
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.754
5.817
0
0
0
0
0
2.931
0
7.367
ΜΥΛΩΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.844
9.94
1.315
7.589
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0.754
5.6
ΠΑΣΑΔΕΛΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.808
0
0
18.808
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2001
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
3.109
3.12
2.32
8.933
ΛΑΦΤΣΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.79
8.5
3.05
7.24
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1995
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.28
5.48
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.756
0
0
18.756
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1983
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
0
1.086
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0
0
4.1
5.1
3.467
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΒΑΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.75
6.85
0
11.9
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
1.771
1.189
0.914
7.043
ΤΣΙΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.709
0
0
18.709
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1993
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
15.6
ΖΩΗΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.703
0
0
18.703
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.803
8.8
8.1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.58
0
0
18.58
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1991
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
0
0
0
0
1.451
1.097
2.011
0
2.631
2.674
0.583
4.571
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.55
0
0
18.55
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
9.1
8.867
ΧΑΛΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.533
0
0
18.533
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1998
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.067
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ
ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.496
0
0
18.496
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1991
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
4.32
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
2.674
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.48
0
0
18.48
435
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1997
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
2.309
2.926
0
5.206
1.989
4.931
ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.446
0
0
18.446
436
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.806
0
3.291
0
0
0
0
0.663
0.869
1.474
0.926
3.417
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.446
0
0
18.446
437
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
2.331
5.92
2.994
5.074
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.444
0
0
18.444
438
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.337
8.773
7.333
ΚΑΤΣΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.441
3.57
0
14.871
439
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
2.663
3.566
2.48
4.837
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.434
0
0
18.434
440
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2000
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.834
8.667
8.933
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.433
0
0
18.433
441
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.167
ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΙΜΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.411
0
0
18.411
442
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
0
0
1.303
3.177
3.12
4.914
1.429
4.229
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.325
0
0
18.325
443
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.703
0
0
2.933
2.869
0
0
0
0
1.303
2.446
0
5.071
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.269
0
0
18.269
444
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1993
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
3.2
4.351
3.017
5.346
ΒΟΛΑΚΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.269
0
0
18.269
445
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/1994
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
2.149
0
0.137
0.731
0
0
0
1.6
1.994
4.011
4.549
ΑΔΑΜΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.261
0
0
18.261
446
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.394
0
0
8.867
ΡΟΥΓΓΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.243
0
0
18.243
447
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.617
3.086
5.751
2.903
3.886
ΤΣΙΑΝΤΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.229
11.36
1.875
4.994
448
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1997
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.994
ΜΗΤΣΟΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.221
4.31
0
13.911
449
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1991
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.703
3.097
2.229
4.883
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.217
0
0
18.217
450
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1990
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
8.667
8.933
ΔΡΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.192
10.1
3.235
4.857
451
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0