ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
10.845
0
0
10.845
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/09/1987
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
8.833
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.733
0
0
31.733
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2000
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
9.133
17.667
ΤΣΙΟΥΡΒΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.526
0
0.815
23.711
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
6.246
9.1
6.8
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.71
0
0
23.71
4
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/1996
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.743
9.133
8.833
ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.482
0
0
23.482
5
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1991
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.515
9.133
8.833
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.9
0
0
22.9
6
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1997
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
9.133
8.8
ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.533
0
0
22.533
7
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1991
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.067
8.567
ΜΥΛΩΝΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
14.087
0
0
14.087
8
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2001
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
2.434
1.371
8.361
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
4.823
0
0
4.823
9
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
1.006
1.051
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΟΣΟΓΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
0.686
0
0
0.686
10
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
0
ΔΑΝΟΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
114.635
0
0
114.635
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1984
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.833
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
106.679
0
0
106.679
12
88.712
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1982
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
5.344
5.856
4.144
4.672
6.72
6.768
5.408
0
0
0
0
0
0
0
9
0
7.633
7.933
8.533
8.233
8.467
9.133
8.833
ΤΖΙΩΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
92.774
0
0
92.774
13
75.008
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/1983
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
7.433
7.874
8.567
7.533
8.867
7.733
9.2
9.867
9.133
8.633
ΣΟΥΦΛΕΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
90.082
0
0
90.082
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
5.81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.833
ΣΚΟΝΔΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
80.435
0
2.535
77.9
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1985
7.34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
17.667
ΝΙΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
77.485
0
0
77.485
16
59.551
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1983
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
7.685
8.367
7.867
9.167
8.467
9.133
8.8
ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
65.089
0
0
65.089
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/08/1989
6.32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
8.833
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
64.218
0
5.47
58.748
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1989
6.69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.833
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
50.784
0
6.77
44.014
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1984
5.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0.297
1.189
2.777
8.263
4.731
6.009
2.831
8.7
9
ΑΛΑΜΠΟΥΡΤΖΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
49.657
0
0
49.657
20
40.824
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1996
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
7.877
8.733
7.867
8
2.98
0
8.833
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
48.889
0
0
48.889
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
6.64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
47.06
6.9
6.25
33.91
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1995
5.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
0.937
2.72
3.269
8.08
0
2.011
14.378
2.423
ΑΔΑΜΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
46.178
0
0
46.178
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/02/1990
6.5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
8.633
ΤΟΥΝΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
45.833
0
0
45.833
24
37
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1997
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.867
8.333
8.6
7.967
8.233
0
0
8.833
ΚΟΚΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
41.04
0
0
41.04
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1990
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
2.171
0
7.691
8.2
4.457
8.28
8.8
ΚΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
40.957
1.59
0
39.367
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
5.77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
38.958
8.18
6.895
23.883
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.714
5.84
6.169
4.56
3.6
ΝΤΟΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
38.801
1.66
6.41
30.731
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1986
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
0
3.929
7.767
16.933
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
38.798
0
0
38.798
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1993
5.87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.843
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
37.369
5.01
3.205
29.154
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/1987
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
2.08
5.44
7.92
4.806
5.509
ΜΙΛΙΓΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
36.63
10.84
6.565
19.225
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1997
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.791
7.633
8.8
ΜΠΑΤΡΑΣ
ΒΑΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
36
0
0
36
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.733
19.267
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35.849
0
0
35.849
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1998
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
9.394
7.657
6.171
9.689
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35.617
0
2.66
32.957
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1985
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
0
0
0
3.086
4.297
4.091
2.549
6.377
3.017
5.94
ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35.556
0
0
35.556
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1991
6.05
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35.479
0
4.065
31.414
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1992
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.926
8.006
5.82
12.663
ΓΚΙΟΥΜΕ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΙΛΤΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
34.8
0
0
34.8
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1995
5.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
2.949
4.56
1.531
4.326
11.606
4.617
4.343
ΤΑΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
34.186
8.5
0
25.686
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1986
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.389
0
0
0
0
0
0
8
0
0
2.057
8.24
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.794
0
5
28.794
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
1.783
3.429
6.326
6.4
7.463
ΚΩΝΣΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.756
9.89
5.535
18.331
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1990
5.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.914
4.651
4.309
2.297
4.16
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.734
10.06
7.5
16.174
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1996
5.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.154
2.8
4.983
2.274
4.963
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.535
0
0
33.535
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
5.34
7.824
7.867
0.996
4.159
3.679
3.009
ΚΟΥΦΟΠΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.231
9.18
6.72
17.331
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1997
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
3.029
2.503
1.451
0
1.749
ΜΠΑΤΖΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.139
0
0
33.139
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
2.514
8.233
0
4.937
6.894
9.509
ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.993
0
5.235
27.758
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1988
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.463
6.604
5.7
2.549
2.534
3.277
3.631
ΣΑΡΙΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.866
8.9
4.675
19.291
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2000
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.303
3.817
4.98
2.08
5.946
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.854
5.66
0
27.194
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/1988
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
1.874
4.549
4.754
6.029
2.789
5.394
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.075
0
6.75
25.325
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1993
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
7.867
0
2.377
6.063
3.551
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.98
4.05
0
27.93
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/1986
5.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
8.41
3.291
3.234
3.017
3.177
ΜΟΝΟΒΑΣΙΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.848
9.03
6.94
15.878
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1992
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
2.011
3.726
0
1.874
0
ΔΕΔΟΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.588
0
7.205
24.383
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
2.914
3.2
2.869
6.463
2.891
4.377
ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.347
0
3.55
27.797
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1989
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
1.863
5.3
0
2.466
3.494
4.674
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.086
8.25
6.485
16.351
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
5.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.246
7.311
2.629
4.023
ΒΡΥΝΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.001
7.97
6.8
16.231
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1988
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
0
2.194
2.66
1.894
2.949
ΦΑΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.892
0
4.125
26.767
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1991
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
8.933
8.8
ΒΛΑΧΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.766
0
0
30.766
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1992
5.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.074
6.286
6.88
5.714
6.891
ΜΠΕΡΕΒΕΣΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.606
0
0
30.606
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1991
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.343
3.086
5.097
4.674
5.189
5.063
3.154
ΧΑΛΚΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.547
0
0
30.547
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
5.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.164
8.2
1.706
5.383
8.094
ΖΑΜΠΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.516
0
0
30.516
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
7.8
8.2
0
3.96
2.823
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.419
3.31
1.86
25.249
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1997
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
3.78
6.319
4.333
3.017
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.253
0
0
30.253
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/1986
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
7.719
2.697
3.669
3.68
1.897
8.9
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.871
6.28
4.535
19.056
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/05/1987
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
0
0
0
0
0
0
2.331
0
2.989
3.154
1.029
5.12
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.799
0
2.22
27.579
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
2.569
5.334
9.367
9.167
ΖΟΡΚΑΔΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΡΣΕΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.648
0
0
29.648
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1986
6.09
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.043
ΚΟΥΚΟΥΝΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.408
3.63
0
25.778
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1989
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
4.728
7.633
0
3.04
3.371
5.063
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.367
7.97
4.86
16.537
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
1.623
2.229
3.086
ΒΕΛΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.351
9.75
3.875
15.726
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/1987
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
1.143
1.577
2.869
2.834
2.126
4.537
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.332
2.28
0
27.052
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6.7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.028
0
0
29.028
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
6.08
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.964
0
0
28.964
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1996
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
3.203
5.06
8.652
4.183
ΚΕΣΑΝΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.954
0
3.285
25.669
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
3.714
5.28
6.583
2.88
6.023
ΚΟΥΦΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.863
0
0
28.863
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/05/1985
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0.903
0
5.446
0
0
0
0
6.9
0
2.683
2.811
0
1.52
ΣΤΑΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.86
0
0
28.86
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
5.64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.771
ΞΥΓΚΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.735
0
1.8
26.935
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1987
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.101
5.832
5.259
4.953
2.11
1.68
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.484
6.81
0
21.674
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.771
6.429
1.36
2.4
5.714
ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.456
0
4.065
24.391
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1996
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
2.949
2.377
5.186
4.914
5.903
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.436
0
4.375
24.061
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1998
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
0
1.143
4.183
4.69
8
5.257
ΤΣΑΦΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.431
0
1.875
26.556
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22/03/1990
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.7
9.067
8.467
0
0
0
2.323
ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.326
0
2.035
26.291
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
9.2
8.3
7.533
ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.114
0
0
28.114
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1992
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0.891
0
0
0.32
0.891
1.509
6.32
6.011
4.823
3.714
2.949
ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.093
0
0
28.093
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
5.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
0
0
0
0
0
0
2.903
2.446
2.66
9.367
8.867
ΝΤΕΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.081
7.69
3.75
16.641
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1995
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
1.917
8.667
4.366
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.948
0
0
27.948
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1992
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
2.171
3.246
3.52
7.9
8.733
ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.882
6.55
2.375
18.957
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1990
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
5.48
5.691
6.117
ΚΑΡΔΙΤΣΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.868
0
0
27.868
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1995
5.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
0
0.48
9.267
9.167
0.8
0.754
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.703
0
0
27.703
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
5.34
9.1
4.063
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.686
0
6.875
20.811
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
5.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
0.914
3.074
5.851
4.411
4.766
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.674
0
0.065
27.609
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
8.342
7.867
8.6
ΛΟΥΚΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.633
2.68
6.47
18.483
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1989
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
3.917
4.783
3.109
4.251
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΡ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.624
7.64
0.75
19.234
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1998
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
3.063
3.154
4.537
2.24
3.211
ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.611
0
0
27.611
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/01/1990
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
2.949
3.874
4.194
3.634
4.594
2.674
2.686
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.475
0
0
27.475
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1991
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
0.617
5.418
6.783
2.731
6.394
2.171
1.84
ΤΕΡΖΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.475
8.58
5.455
13.44
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0.709
0
0
0
2.96
2.423
4.834
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.459
0
1.72
25.739
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/1995
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.817
6.933
0
5.21
3.95
3.829
ΤΣΑΝΟΥΛΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.43
0
0
27.43
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1985
5.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
2.469
8.233
2.789
2.24
3.566
ΤΑΜΠΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.409
0
0
27.409
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1987
5.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
3.977
7.697
5.429
4.843
1.006
1.943
0.617
ΛΑΖΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.408
0
0
27.408
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1987
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
0
0
0.286
0.64
0
0
8.4
0
4.171
0
4.377
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.389
0
0
27.389
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.68
7.703
6.566
5.44
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.336
0.78
5.47
21.086
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1998
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.789
4.469
2.606
0
3.314
3.017
2.891
ΛΕΦΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.211
0
0
27.211
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1988
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.057
8.069
6.56
5.76
2.766
ΠΡΙΤΣΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.097
0
0
27.097
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1988
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
2.583
2.846
ΣΕΡΒΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.022
3.49
0
23.532
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/1985
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.501
2.171
4.297
4.831
2.286
2.446
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.983
0
3.455
23.528
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1995
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
8
0
3.9
3.094
ΠΑΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.914
0
0
26.914
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
5.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
5.486
7.68
5.577
6.251
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.763
0
6.395
20.368
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
0
0
5.906
2.423
3.806
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.689
0
0
26.689
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1985
5.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
5.267
3.14
5.677
3.46
2.011
ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.671
0
0
26.671
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1987
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
7.967
1.589
4.103
2.674
2.171
ΛΥΚΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.519
0
0
26.519
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1985
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
0
3.497
0
7.533
0
1.783
2.251
2.354
ΤΡΙΠΙΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.514
0
0
26.514
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1989
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.834
0
6.767
7.833
3.086
4.726
3.269
0
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.427
0
0
26.427
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1989
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0.709
9.6
6.217
7.867
0
ΜΑΚΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.416
6.53
0
19.886
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1994
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
2.72
3.749
4.034
2.537
3.76
ΛΙΑΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.352
0
0
26.352
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1998
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
7.633
0
7.867
2.286
4.367
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.348
0
0
26.348
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1991
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
2.423
3.474
5.531
2.926
3.76
ΧΡΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.162
0
0
26.162
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1984
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
8.167
5.3
0
3.411
2.729
1.189
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.127
0
1.05
25.077
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
ΓΙΑΛΑΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙA
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.112
0
0
26.112
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1991
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
7.867
0
3.229
4.48
3.737
ΨΥΧΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.05
0
2.41
23.64
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1989
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.406
7.867
0.64
5.851
4.573
2.709
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.004
0
0
26.004
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1988
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
7.967
1.82
3.46
2
2.057
ΒΑΣΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.927
0
0
25.927
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1986
5.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.097
6.27
3.223
4.389
1.143
3.806
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.897
0
0
25.897
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1992
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.133
4.62
3.23
1.28
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΡΜΑΤΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.883
6
0
19.883
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
4.29
2.75
5.21
0
ΤΑΣΣΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.837
0
0
25.837
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1984
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.311
3.954
3.886
5.074
2.171
3.44
ΜΠΑΖΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.827
0
0
25.827
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
4.533
1.886
0
0
0
0
0
7.6
5.133
3.314
0
0.64
ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.67
0
0
25.67
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
0
0
0
0
0.629
6.784
8.633
0
2.974
0.983
0
ΝΤΟΓΚΑΡΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.634
9.47
0
16.164
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1986
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.867
3.131
2.16
2.651
1.6
2.754
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.607
0
0
25.607
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
3.349
3.966
8.924
0
3.14
1.737
2.377
ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.537
0
0
25.537
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1990
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
1.577
2.56
4.32
4.974
4.54
4.434
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ
ΕΛΠΙΣ
ΟΜΗΡΟ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.477
0
0
25.477
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
6.9
0
5.549
3.77
2.191
ΒΟΥΖΟΥΚΑΣ ΔΟΒΙΣΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.399
6.71
6.22
12.469
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1994
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
1.406
4.88
2.149
3.52
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.371
0
0
25.371
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24/02/1988
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
3.829
4.229
3.611
5.486
2.846
2.766
ΒΡΑΧΑΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.369
0
6.955
18.414
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1985
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
0
2.88
4.583
2.017
2.034
ΚΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.354
6.69
4.61
14.054
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1985
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
2.629
3.677
0.731
4.914
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΙΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.341
0
3.33
22.011
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/05/1987
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0.64
1.531
2.263
3.931
6.194
2.971
3.474
ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.266
7
0
18.266
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
1.349
3.197
4.626
2.789
4.523
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.247
0
0
25.247
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1997
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
5.317
10.203
4.95
2.457
ΚΕΡΑΣΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.147
0
0
25.147
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1999
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.364
1.634
2.469
7.057
6.011
1.463
2.149
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.136
0
0
25.136
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1989
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
0
0
0
0
0
0
5.267
2.96
5.85
3.94
2.286
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.123
8.37
7.19
9.563
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1997
5.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.403
1.646
2.514
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.718
0
0
24.718
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1984
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.392
0
0
0
1.989
0
0
0
1.234
0
0
7.417
1.303
3.954
3.2
0.891
1.337
ΠΗΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.658
9.1
5.375
10.183
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1999
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
3.04
2.274
3.52
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.648
1.95
3.125
19.573
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1993
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
9.1
8.933
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.564
2.98
2.05
19.534
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1985
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.863
2.497
0
0
0.183
0
0
0
4.366
2.091
3.174
0.411
2.949
ΚΙΤΣΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.563
0
0
24.563
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1997
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
4.149
8.571
0
1.577
3.3
2.806
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.494
0
0
24.494
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1986
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
2.194
2.171
7.604
3.34
2.617
ΚΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.452
2.58
3.705
18.167
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1986
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.164
1.6
2.331
2.454
2.149
2.469
ΚΟΥΚΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.382
0
0
24.382
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1993
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
8.803
5.54
1.806
ΜΑΥΡΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.369
0
0
24.369
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1990
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
2.343
4.606
4.809
5.549
4.046
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.349
0
0
24.349
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1993
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
6.091
5.62
3.303
6.34
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.307
0
0
24.307
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/02/1990
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
0
0
0
0
0
0
1.063
8.029
2.9
4.78
3.65
1.943
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.277
0
0
24.277
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
7.98
2.869
4.537
4.206
0.983
2.034
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.271
0
0
24.271
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
5.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
4.834
2.24
5.737
6.18
1.326
3.063
ΨΑΡΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.256
0
0
24.256
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1984
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.136
3.888
3.728
3.504
3.984
4.016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΑΒΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.211
0
5.36
18.851
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1989
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.823
2.286
2.354
2.251
4.709
0.663
2.783
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.145
0
0
24.145
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1985
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.864
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
7.051
7.967
0
1.417
1.829
1.577
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.108
0
0
24.108
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1985
5.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
8.3
0
2.606
2.103
2.466
ΓΑΒΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.099
3.8
0
20.299
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1991
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
8.6
8.933
ΡΟΒΙΘΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.05
0
0
24.05
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1999
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
2.766
3.08
8.167
9.1
ΜΗΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.891
0
0
23.891
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1998
5.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.974
6.443
6.78
5.694
ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗ
ΑΓΛΑΪΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.813
0
5.16
18.653
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1998
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
9.133
1.22
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.647
9.12
1.41
13.117
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/01/1987
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
0.777
2.286
3.483
1.051
2.274
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.61
9.38
6.47
7.76
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2002
5.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2.754
3.006
ΛΑΛΙΩΤΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.603
0
0
23.603
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1998
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
1.394
8.833
8.992
2.92
ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.596
0
0
23.596
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/08/1988
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
7.867
1.28
0
5.771
0.811
ΜΕΞΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.481
5.85
0.94
16.691
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1987
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
0
7.949
0.983
1.371
2.834
2.743
0
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.473
0
0
23.473
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1999
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
2.229
5.597
4.854
2.96
ΒΑΤΜΑΝΙΔΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.437
0
0
23.437
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/1994
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
5.3
5.749
3.017
6.491
ΔΑΛΙΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.426
0
2.895
20.531
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1987
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
3.314
0
2.743
5.6
2.32
0
1.509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.309
ΛΑΖΑΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.409
0
0
23.409
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2001
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
4.931
6.16
4.317
ΤΣΑΠΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.391
0
4.66
18.731
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1992
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
2.24
5.346
3.737
5.626
ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.389
0
0
23.389
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1985
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.303
7.98
4.737
2.24
2.671
0
2.457
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.38
0
0
23.38
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1989
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
4.526
5.417
5.814
2.971
2.834
ΒΑΛΑΒΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΡΑΛΛΗ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.368
0
0
23.368
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/03/1986
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
8.167
5.27
0
2.057
2.96
2.789
ΡΕΜΟΥΝΤΗ
ΕΥΡΩΠΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.361
8.11
6.05
9.201
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1987
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.984
0
0
2.594
0
3.903
0
0
0
0
0
0.72
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.124
2.06
7.11
13.954
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1990
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
2.709
2.091
2.571
2.274
2.994
ΖΕΡΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.045
0
6.485
16.56
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1988
5.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
3.051
7.6
0
4.743
0.8
0
ΚΑΛΤΣΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.966
0
0
22.966
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1998
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
2.114
4.583
5.889
3.417
5.694
ΜΕΒΟΡΑΧ
ΙΣΑΑΚ ΙΝΟ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.949
3.78
1.33
17.839
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1988
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
0
0
0
0
8.367
6.867
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.931
0
5.925
17.006
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1986
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
1.691
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
1.429
1.886
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.921
0
0
22.921
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
2.789
8.733
7.633
0
1.926
0
0.903
ΞΕΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.891
0
0
22.891
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1982
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.64
4.411
0
2.069
0
2.08
1.326
1.451
2.983
0.537
1.394
ΚΑΡΑΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.891
0
0
22.891
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/1993
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
3.383
4.514
4.731
5.44
1.211
2.286
ΘΩΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.837
0
0
22.837
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
2.171
3.337
5.54
3.691
6.086
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.807
0
0
22.807
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1997
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
9
9.133
3.371
ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.794
0
6.645
16.149
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1987
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
3.886
5.337
2.263
2.331
ΤΑΡΛΑΤΖΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.685
0
0
22.685
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1985
9.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0
0
0
0
0
0
8.5
8.5
0
5.125
0
0
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.64
0
0
22.64
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1984
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2.811
2.709
3.303
2.8
3.017
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.554
0
3.83
18.724
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/1997
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
8.147
2.634
1.12
5.44
ΜΠΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.512
6.51
5.705
10.297
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.366
3.817
2.114
ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.446
0
0
22.446
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1985
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.669
0
0
0
0
6.9
2.263
4.149
2.466
0
0
ΚΑΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.39
0
0
22.39
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1986
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
2.32
6.071
3.84
2.591
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.297
0
0
22.297
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1987
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.133
0
0
0
0
7.467
7.207
0
0
0
3.49
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.254
0
0
22.254
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1989
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
0
1.931
0
0
4
4.223
3
0
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.241
3.75
4.8
13.691
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/1994
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.371
3.68
3.337
3.303
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΥΙΔ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.229
0
0
22.229
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1997
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.865
5.267
0
6.061
3.87
2.166
ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.226
0
0
22.226
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1986
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.223
6.32
3.886
6.797
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.225
1.16
5.625
15.44
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1986
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
2.914
1.349
1.806
4.251
2.286
2.377
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.224
0
0
22.224
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
5.78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΙΟΚΑΣ
TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.179
0
6.645
15.534
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1993
5.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
6.46
2.811
3.2
ΚΑΔΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.137
0
0
22.137
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1989
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
5.621
2.63
6.386
3.82
0
ΜΠΑΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.122
3.83
4.675
13.617
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
1.829
2.274
7.206
1.68
ΛΟΥΒΕΡΔΗ
ΕΡΙΦΥΛΛΗ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.064
5.32
1.91
14.834
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1990
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
3.909
3.84
2.469
1.6
ΒΕΛΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.011
0
0
22.011
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
2.469
4.926
4.823
4.949
3.131
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.006
0
0
22.006
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1995
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0.857
3.383
5.926
5.383
2.789
2.846
ΔΟΥΒΛΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.963
0
0
21.963
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1995
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
6.517
5.091
8
1.92
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.889
0
0
21.889
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
6.3
8
2.274
1.36
0
2.651
ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΩΡΟΘ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.851
0
0
21.851
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/1986
5.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
2.491
2.491
1.669
0
8.533
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.827
0
0
21.827
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1997
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
0
7.633
0.9
2.93
2.73
0
ΡΟΥΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.804
1.81
0
19.994
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1985
5.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
0
0
0
0
0
0
0
5.589
6.714
3.166
3.166
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.8
0
0
21.8
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2000
7.82
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΤΑΝΑΡΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.786
2.94
4.22
14.626
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1992
5.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
5.654
2.64
2.091
2.16
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΟΥΙΖΑ
ΠΕΤΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.757
0
0
21.757
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1988
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
0
0
4.137
4.149
4.737
6.037
2.423
ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.74
0
5.72
16.02
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1993
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.906
9.114
ΜΠΙΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.698
0
0
21.698
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1987
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
0
0
0
0
0
0
0
0
4.434
5.609
3.017
2.971
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.664
7.23
0
14.434
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1991
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
3.966
3.04
2.72
2.891
ΡΙΤΣΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΘΙΜΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.655
0
0
21.655
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
1.894
4.699
3.87
3.326
ΠΑΠΑΓΟΥΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.631
0
0
21.631
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/02/1987
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
3.669
4.366
6.854
2.56
3.36
ΜΑΛΙΓΚΟΥΡΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.605
0
6.065
15.54
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1995
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.623
3.863
5.163
1.2
1.691
ΚΑΚΛΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.594
2.71
6.455
12.429
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/1998
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
4.331
3.411
0
1.966
ΤΣΑΓΓΕΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.566
0
0
21.566
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.469
4.8
3.726
2.949
2.766
2.857
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.528
7.51
1.47
12.548
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
9.233
1.829
ΓΟΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.496
3.88
0
17.616
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
8.6
8.228
ΣΙΑΝΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.429
10.91
4.565
5.954
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1984
5.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
2.149
2.389
ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.416
10.81
2.675
7.931
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
5.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
2.126
0.663
0.423
1.691
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.369
10.34
0
11.029
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.131
2.537
2.48
1.28
ΜΠΙΖΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.309
0
0
21.309
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.103
8.034
5.371
4.8
ΜΑΝΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.276
2.91
1.5
16.866
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1997
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
3.657
5.826
2.217
1.737
ΔΟΥΡΟΥΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.233
0
0
21.233
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1985
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
8.433
1.154
2.663
1.806
1.257
4.16
ΝΤΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.094
8.5
6.08
6.514
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1989
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
0
0
2
1.04
1.497
ΘΗΒΑΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.068
0
0
21.068
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1984
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.233
0
0
2.869
1.989
0.891
2.103
0
0.914
3.469
2.606
2.994
ΧΗΡΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.051
0.96
0
20.091
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1998
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
4.549
5.714
3.954
1.76
1.714
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.04
0
0
21.04
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.333
6.867
1.429
3.026
3.74
1.646
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΕΩ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.028
0
0
21.028
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1989
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
5.633
0
0
0
0
0.48
1.943
4.286
1.646
1.874
0.343
2.171
ΔANIΛOYΛH
EIPHNH
ΓPAMΜΕΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.019
7.21
5.58
8.229
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1995
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
2.766
2.331
ΔΑΓΛΑΡΤΖΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.976
0
0
20.976
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1995
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0.389
1.463
3.714
6.819
3.654
2.343
1.543
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.973
1.63
5.86
13.483
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/1999
5.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.094
2.24
6.149
ΚΡΟΚΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.963
0
0
20.963
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
5.69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.9
0
6.08
14.82
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
3.611
3.017
2.034
4.9
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.899
9.03
3.595
8.274
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2002
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
3.646
2.594
0
ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.869
0
0
20.869
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.131
0
2
5.051
5.143
3.086
3.154
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.86
0
0
20.86
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1994
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
7.767
0
0
0
2.331
2.857
2.971
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
ΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.856
6.65
0
14.206
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
0
3.257
2.549
0
3.52
0.366
1.28
2.251
ΠΕΤΡΟΤΣΑΤΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.824
5.2
1.91
13.714
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1993
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
0
1.589
0.423
2.583
2.926
2.4
2.994
ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.804
0
1.625
19.179
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1986
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
1.417
2.446
4.911
2.474
1.097
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.8
0
0
20.8
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10/02/1994
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
8.367
7.8
0
0
0
0
0
ΜΑΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.743
0
0
20.743
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1984
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0
0
0
0
0
0
6.833
2.267
2.64
2.891
2.34
1.166
1.783
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.731
0
0
20.731
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
2.606
8.636
8.7
ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΡΙΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.726
0
0
20.726
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1997
5.96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΜΑΝΗ
ΦΛΩΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.711
0
0
20.711
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1987
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.851
1.006
2.469
5.346
2.206
2.834
ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.7
0
0
20.7
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2000
5.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.467
4.933
9.3
0
ΗΛΙΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.685
2.09
0
18.595
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.744
5.091
2.8
2.96
ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.655
0
0
20.655
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1989
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
1.711
9.1
9.067
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.617
0
0
20.617
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1994
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
2.137
4.149
3.806
2.96
3.086
3.314
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.608
5.78
4.485
10.343
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1995
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
2.411
3.349
1.989
1.166
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.56
0
0
20.56
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1994
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
1.497
2.354
4.046
4.663
2.697
2.903
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.554
0
0
20.554
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1987
5.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
0
2.034
0
0
0
0
8.467
0
0.72
0
0
ΑΡΚΑΣ-ΚΟΛΕΤΣΟΣ
ΡΟΔΟΛΦΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.54
10.14
0
10.4
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1994
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
2.846
1.92
1.486
2.469
ΛΑΛΑΚΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.521
2.17
0
18.351
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
4.091
5.654
2.789
2.811
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.444
0
3.955
16.489
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1989
5.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
2.549
3.266
4.56
2.137
2.491
ΚΑΛΤΣΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.429
0
0
20.429
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1999
5.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
5.074
5.343
2.537
4.251
ΑΔΡΑΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.374
0
2.97
17.404
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.633
7.633
0
2.343
0
1.794
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.369
0
1.535
18.834
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
3.269
3.371
3.497
2.983
2.949
ΜΠΕΝΕΤΟΥ
ΑΜΠΕΛΙΑ - ΙΟΥΛΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.348
0
0
20.348
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1994
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
8.9
8.933
ΚΑΝΤΙΚΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.32
0
0
20.32
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/1988
5.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.497
5.143
5.76
5.92
ΝΑΛΕΤΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.296
7.01
6.535
6.751
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1994
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
4.694
ΘΩΜΑ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.284
0
0
20.284
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1992
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
1.44
3.943
6.957
2.87
2.377
ΜΑΤΣΑΜΑΚΗ
ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.26
0
8
12.26
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1992
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0
0
1.657
4.134
3.04
2.56
ΣΚΟΡΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.23
10.81
6.3
3.12
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1993
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
1.703
0
ΨΑΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.217
0
0
20.217
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1987
5.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
3.543
4.857
4.011
2.8
2.789
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.137
0
0
20.137
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1987
5.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
4.286
2.24
2.949
3.977
3.211
3.291
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.103
0
0
20.103
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.303
9.033
8.767
ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.086
0
0
20.086
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1989
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
5.417
6.44
2.869
2.206
ΖΟΡΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.054
0
0
20.054
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1987
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
1.851
3.086
3.806
4.489
2.697
3.303
ΦΛΟΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20
0
0
20
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1995
6.2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΒΙΘΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.903
0
2.66
17.243
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1986
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
0
0
0
0
0
0
0.697
1.84
2.88
2.126
0
0
ΚΕΦΑΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.9
0
0
19.9
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/1996
6.32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΧΑΤΖΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.893
6.91
0
12.983
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
5.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.503
4.343
4.137
ΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.892
0.36
3.8
15.732
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1997
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
1.509
5.267
1.086
2.809
1.737
1.234
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.865
5.68
3.785
10.4
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1989
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
2.366
1.68
4.057
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.849
0
0
19.849
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
1.589
2.686
3.143
3.177
4.317
2.743
1.28
ΛΕΓΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.84
0
0
19.84
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1995
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
0
6.637
3.177
4.77
3.93
0
ΠΑΛΗΟΣΕΛΙΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.831
0
0
19.831
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1991
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
2.949
5.066
4.709
2.446
2.834
ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΗΛΙΟΔΩΡΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.831
7.38
3
9.451
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1995
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
2.354
4.354
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.771
0
5.315
14.456
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/1997
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
0
0
0
6.081
5.231
0
ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.769
0
5.33
14.439
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
3.68
2.126
ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.667
0
0
19.667
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1998
5.64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΡΟΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.659
0
0
19.659
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
8.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
5.029
9.133
3.863
ΣΥΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.646
0
0
19.646
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
0
4.114
9.2
2.4
0
1.189
ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.624
0
0
19.624
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1992
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0.823
0
0
1.234
ΤΖΙΑΝΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.617
10.04
0
9.577
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1992
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
4.389
4.8
ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.611
0
0
19.611
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
4.754
4.686
2.903
2.869
ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.607
10.35
0
9.257
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1985
5.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
4.366
1.051
1.669
ΖΙΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.593
9.11
7
3.483
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.363
1.12
0
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.563
0
0
19.563
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1985
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
2.08
4
0
0.64
5.14
2.8
2.651
ΜΠΛΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.558
0
0
19.558
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
8.605
8.933
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.501
11.33
0
8.171
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
5.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
0
0
0
3.349
2.446
ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.497
0
0
19.497
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1996
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
2.286
1.074
1.76
3.794
1.851
3.2
2.4
2.949
ΠΡΟΦΗΤΗΛΙΩΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.462
0
4.565
14.897
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1992
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
2.331
0
2.903
3.8
2.08
2.743
ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΙΑΚΩΒ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.454
2.53
7.19
9.734
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1991
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
0
0
0.709
4.431
1.349
2.766
ΜΠΡΟΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.432
2.93
2.065
14.437
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1998
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.983
3.509
0
0
1.291
4.654
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.405
0.97
0
18.435
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1985
5.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
0
0
0
7.967
8
0
0
0
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.401
0.41
2.66
16.331
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1998
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
1.12
2.651
4.069
4.834
1.691
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΖΑΦΕΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.376
7.44
0
11.936
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1987
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
6.633
1.771
1.783
0
0
0
ΜΠΑΓΟΥΡΔΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.37
9.91
0.58
8.88
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1992
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
0
0
0
0
0
0
1.406
1.12
3.177
ΜΟΥΝΤΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.355
0
0
19.355
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/1996
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
0
0
7.6
0
0.514
3.69
2.617
ΚΟΝΤΟΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.304
0
0
19.304
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1984
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.766
0
0
0
7.967
3.84
2.194
1.234
1.474
1.829
ΓΚΑΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.302
0
0
19.302
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/02/1992
5.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.269
8.2
8.833
ΜΙΧΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΕΝΕΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.279
0
0
19.279
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1989
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.433
2.149
0
0
0
0
0
0
0
0.949
3.423
3.103
2.103
1.12
ΝΤΟΒΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.248
0
0
19.248
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1985
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
0
0
3.909
0
0
0
0
1.143
1.909
2.397
0
0.857
ΒΛΑΧΟΣ
ΖΩΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.223
0
5.16
14.063
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1999
5.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
5.571
2.571
3.097
ΤΕΜΠΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.177
0
0
19.177
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
2.72
4.56
4.743
2.926
3.154
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.107
9.85
0
9.257
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
1.783
2.423
1.189
1.177
1.28
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.101
0
0
19.101
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1998
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.233
8.7
0.56
3.107
2.33
1.17
0
ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.097
0
0
19.097
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1986
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
5.691
4.457
1.577
4.091
ΜΠΑΤΖΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.086
4.4
4.595
10.091
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.897
2.297
1.806
1.874
1.029
ΡΕΝΕΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.083
0
0
19.083
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1984
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
2.4
0
8.233
0
0
2.834
0.949
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.051
0
0
19.051
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1996
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
2.274
3.737
4.114
4.64
2.149
1.577
ΚΟΚΟΡΕΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.04
0
1.44
17.6
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2001
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
8.933
ΖΩΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.037
0
6.66
12.377
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1991
5.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
3.966
3.28
0
0
2.743
ΚΑΛΕΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.991
0
0
18.991
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1986
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
0
0
0
0
0
0
0
2.114
3.657
1.211
5.186
2.343
2.149
ΒΛΑΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.969
0
3.125
15.844
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1995
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.551
7.223
3.07
0
ΛΑΔΙΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.962
5.45
3.375
10.137
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1995
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
3.189
1.897
1.337
2.069
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.924
0
0
18.924
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1986
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
2.994
0
0
0
0
0
0
6.698
0.983
0.754
1.986
1.211
1.874
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.869
0
0
18.869
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1995
5.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.829
4.72
4.88
2.606
2.834
ΚΑΒΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.868
3.88
6.205
8.783
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/1996
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.76
2.537
1.486
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.854
0
4.58
14.274
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
4.8
3.966
2.08
1.92
ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.852
0
7.035
11.817
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1985
5.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.343
0
0
0
4.503
0
0
2.971
0
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.833
2.81
7.36
8.663
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1997
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.714
4.949
0
0
ΣΠΑΘΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.789
0
6.8
11.989
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1989
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
4.617
2.16
1.806
ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.786
0
5
13.786
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/05/1987
5.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
1.977
4.551
2.331
2.274
ΜΑΔΕΜΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.763
0
0
18.763
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.122
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0.389
1.86
0
0
1.726
ΚΑΡΑΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.743
0
0
18.743
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.337
6.623
2.057
1.669
2.731
1.326
ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.706
0
0
18.706
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1986
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
3.817
5.586
2.88
3.2
ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.687
0
0
18.687
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1985
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
4.74
2.14
2.64
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.651
0
0
18.651
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1995
5.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
3.92
3.086
4.629
2.777
3.246
ΤΕΝΤΖΕΡΑΚΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.629
0
0
18.629
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/1998
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.154
1.017
5.646
5.2
2.754
2.857
ΒΙΤΣΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.601
0
7.095
11.506
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1989
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0
3.52
4.983
2.637
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.587
0
4.69
13.897
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1995
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
2.434
3.817
2.949
2.96
ΜΠΕΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.537
0
0
18.537
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
2.274
3.383
5.029
2.674
2.331
2.206
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
ΑΡΕΤΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.514
0
0
18.514
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1999
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
1.383
1.577
2.057
5.04
2.606
4.731
ΜΠΟΥΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.501
3.56
3.83
11.111
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1996
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
0
2.629
6.289
ΜΠΟΖΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.473
10.18
2.19
6.103
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1991
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
2.537
0.743
1.486
0.914
ΚΟΥΚΟΓΙΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.448
0
0
18.448
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1984
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
0
0
1.623
7.933
3.2
2.24
0.709
1.131
1.097
ΖΟΡΜΠΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.434
0
0
18.434
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1986
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.926
0
0
0
0
0
0
0
0
3.886
2.571
5.646
2.114
2.834
ΤΑΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.433
0
0
18.433
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1999
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.167
ΜΠΑΚΑΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.396
5.53
0.5
12.366
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1998
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
3.143
2.171
2.491
2.891
ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.355
0
4.11
14.245
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/1986
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
7.216
2.126
0
1.794
0
2.171
ΣΤΑΜΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.33
11.07
4.22
3.04
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
2.491
ΜΗΤΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.309
5.56
0
12.749
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2000
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
0
1.92
2.034
1.189
4.383
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.284
8.81
0
9.474
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1984
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
0
0
0
0
0
1.486
2.583
3.109
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.28
2.19
3.75
12.34
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1988
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
6.9
1.851
1.577
0
0.617
0.663
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.28
0
0
18.28
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
5.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.457
2.823
2.846
5.109
1.634
2.411
ΜΑΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.271
7.5
4.44
6.331
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
2.56
1.691
1.554
ΠΑΡΔΑΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.225
0
4.845
13.38
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1986
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0.183
0
1.909
7.231
1.657
0
ΜΑΜΑΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.206
0
0
18.206
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1985
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
8.046
4.709
1.417
1.291
1.211
0
ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.133
0
0
18.133
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1986
5.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
0
3.531
0
0
0
0
0
0
3.76
0.48
1.029
ΚΙΡΚΙΛΕΣΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.091
0
0
18.091
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
2.034
0
4.4
4.506
4.569
0.686
ΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.09
0
2.25
15.84
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1989
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
4.72
3.086
2.423
2.686
ΜΠΕΡΚΕΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.086
10.97
4.925
2.191
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1994
6.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.191
0
0
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.069
5.06
0
13.009
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1986
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.7
1.28
1.806
1.737
0.983
0.503
ΔΕΡΜΑΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.067
0
0
18.067
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.933
ΓΚΟΛΦΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.046
0
0
18.046
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/08/1991
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
4.64
5.84
2.857
2.949
ΛΟΥΦΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.034
0
0
18.034
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1986
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
0
0
0
0
0
1.417
3.246
2.457
2.971
3.554
1.451
1.554
ΤΣΑΚΑΝΙΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.936
0
6.11
11.826
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1999
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.906
1.737
8.183
ΖΑΧΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.92
0
0
17.92
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
5.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.863
3.863
4
3.109
3.086
ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.9
6.66
7
4.24
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.291
1.783
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.883
0
0
17.883
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.497
5.394
1.906
2.709
1.257
ΔΕΤΣΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.874
0
0
17.874
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
5.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
1.52
3.189
5.486
3.543
1.189
1.989
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.832
8.8
7.035
1.997
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1986
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.997
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.826
0
0
17.826
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2001
5.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.834
2.206
6.114
3.04
5.631
ΓΙΑΓΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.776
0
5.985
11.791
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1997
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.371
0
0
3.589
4.831
0
0
ΦΟΥΡΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.768
0
0
17.768
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1984
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.72
0
0
5.333
1.554
0
0
0
0
1.931
2
0
0.229
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.767
0
0
17.767
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1984
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.154
2.274
0
7.652
0.549
4.286
0
0
0
1.851
0
ΜΠΕΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.716
11.03
5.315
1.371
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1996
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0.594
ΜΑΡΚΑΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.713
1.71
0
16.003
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1988
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
6.129
3.029
3.737
ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.691
0
0
17.691
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/1985
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.572
2.903
4.741
3.474
0
ΛΑΝΤΑΒΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΡΑΦ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.691
0
0
17.691
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1987
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
3.177
3.771
4.366
2.629
1.554
ΦΟΥΝΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.685
10.23
7.455
0
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1990
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.685
7.19
0
10.495
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
5.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
1.829
ΛΑΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.681
5.11
0
12.571
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1993
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
4.457
2.697
2.514
ΑΣΠΡΟΜΟΥΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.662
0
0
17.662
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1989
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0
5.567
5.6
0
0
0
0
0
0
4.667
0
0
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.646
0
5.735
11.911
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1994
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.071
2.811
4.029
ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.612
4.4
6.595
6.617
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2000
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
2.286
2.377
ΗΜΟΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.6
0
0
17.6
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
5.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
3.474
3.543
3.703
2.491
2.217
ΣΚΟΥΤΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.574
0
0
17.574
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1993
5.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
3.109
2.354
4.18
2.343
2.606
ΜΠΟΧΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.564
4.36
7.25
5.954
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/05/1988
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
1.829
2.903
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.56
0
0
17.56
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1987
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.211
1.886
1.234
0.754
2.96
2.514
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.557
10.05
4.33
3.177
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1994
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
1.417
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.549
0
0
17.549
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
2.88
4.511
3.741
1.783
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.514
1.95
6.33
9.234
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1987
5.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0.709
0.56
0
2.606
2.949
1.097
0
1.097
ΖΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.466
3.24
6.5
7.726
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
2.823
0
1.657
0
ΔΟΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.458
0
0
17.458
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1993
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
8.033
7.733
0
0
0
1.211
ΚΩΣΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.451
4.03
7.41
6.011
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
2.331
1.989
ΚΟΥΣΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.407
0
0
17.407
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1984
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
6.256
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.971
0
0.914
0.366
0
0
0
0
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΣΧΟΥΛΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.394
0
0
17.394
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1983
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.32
1.646
3.771
2.32
0
0
1.909
1.737
1.691
0
0
ΛΙΑΡΑΚΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.386
0
5.035
12.351
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.874
0
0
5.394
0
0
0
0
0
0
3.083
0
0
ΒΙΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.383
0
0
17.383
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1985
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0.594
1.943
2.469
3.863
2.754
0.983
1.577
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΠΟΛΥΑΝΘΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.368
0
0
17.368
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1987
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
2.823
0
1.097
1.623
0.754
8.933
ΓΙΑΤΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.365
0
1.25
16.115
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1985
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
1.886
3.154
1.44
0
1.669
ΕΞΟΥΖΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.357
0
0
17.357
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1990
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
3.349
4.571
4.58
2.354
2
ΣΕΙΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.348
0
1.315
16.033
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1989
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
8.433
0
0
0
0
ΤΣΩΝΗ
ΖΩΙΤΣΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.346
0
0
17.346
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1994
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0.891
1.577
1.669
1.794
5.266
2.88
2.514
ΡΕΠΠΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.326
0
0
17.326
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0.983
2.469
3.154
3.223
3.2
1.966
1.257
ΛΙΤΚΕ
ΜΙΧΑΗΛ
ΟΘΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.3
0
0
17.3
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
5.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
4.8
5.494
2
2.4
ΚΑΡΑΦΩΤΗ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.26
0
0
17.26
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1990
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
2.651
3.98
3.531
2.526
1.897
ΒΑΡΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.218
6.39
3.205
7.623
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.703
1.211
1.509
1.463
1.737
ΒΟΝΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.204
0
4.375
12.829
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1992
5.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
4.411
2.137
5.046
ΝΑΟΥΜ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.192
11.01
4.845
1.337
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
ΤΖΙΑΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.177
0
0
17.177
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
2.594
3.577
3.851
3.074
3.074
ΣΓΑΡΔΕΛΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.11
8.81
8.3
0
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1991
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΖΕΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.051
6.46
0
10.591
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1992
8.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
1.326
2.309
2.454
0.571
2.069
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.986
0
3.125
13.861
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1994
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
1.577
4.76
2.29
0
ΖΕΥΓΩΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.983
8.88
0
8.103
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2003
5.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
2.594
2.971
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.98
0
0
16.98
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1987
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
7.267
7.633
0
0.389
1.029
0
ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.949
0
0
16.949
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/09/1992
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
1.086
0
0
3.531
0
8.4
0
0
1.497
0.789
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.846
0
1.36
15.486
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1992
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.994
4.243
4.26
2.274
3.234
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.82
0
0
16.82
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1985
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.131
6.9
0
0
3.166
1.623
0
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.733
0
0
16.733
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.733
0
0
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.657
0
6.58
10.077
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1988
5.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
6.146
2.286
1.074
ΠΑΠΠΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΔΑΜΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.571
3.43
7.175
5.966
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1988
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
1.829
1.749
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.547
0
0
16.547
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1986
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.367
1.137
0
0
0
0
0
8.7
0
0.343
0
0
0
ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ
ΑΓΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.504
0
0
16.504
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1985
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
0
3.086
2.583
2.88
1.189
ΚΟΥΡΑΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.481
1.29
6.22
8.971
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/1994
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
2.926
2.434
ΝΟΧΟΥΤΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.474
0
0
16.474
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
7.571
7.6
0
0
0
0
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.469
0
0
16.469
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1994
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
3.349
3.063
2.96
2.549
2.891
ΣΠΑΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.463
0
0
16.463
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1995
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.24
6.28
2.88
3.063
ΨΥΧΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.444
0
5.175
11.269
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1993
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.543
4.16
3.566
ΖΟΥΝΑΡΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.444
1.41
6.565
8.469
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1999
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
3.657
2.434
1.394
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.435
11.06
5.375
0
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΛΑΠΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.365
9.88
6.485
0
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΖΟΥΠΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.36
0
0
16.36
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
6.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
0
1.84
3.17
3.81
0.64
ΜΠΡΟΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.349
0
0
16.349
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1988
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
4.634
4.606
2.949
2.949
ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.301
2.27
0
14.031
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1986
5.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.192
5.896
0
1.223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
ΚΑΡΠΟΥΖΑ
ΜΑΛΑΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.251
0
0
16.251
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
2.56
3.543
3.337
2.537
2.949
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.229
0
1.455
14.774
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1984
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
6.833
0
0
2.374
0
0
ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.217
0
0
16.217
435
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1980
5.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
3.189
3.2
3.451
2.674
1.92
ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.217
0
0
16.217
436
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/06/1989
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.891
1.257
3.04
4.777
1.794
1.886
ΤΕΛΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.196
0
2.345
13.851
437
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
6.423
2.949
3.017
ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.186
0
0
16.186
438
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1999
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.237
6.017
6.931
0
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.173
0
0
16.173
439
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1986
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.928
1.634
2.617
2.423
1.371
1.2
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.133
0
0
16.133
440
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2001
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
7
ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.106
5.74
0
10.366
441
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1995
5.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
5.291
2.949
1.189
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.056
6.09
0
9.966
442
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
3.806
2.297
1.154
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΟΛΥΖΩΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.054
0
0
16.054
443
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1990
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
2.32
3.383
3.977
3.037
1.463
ΓΡΥΠΑΙΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.034
10.16
0
5.874
444
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1997
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.76
1.669
1.166
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.034
0
0
16.034
445
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
5.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
3.497
3.714
2.617
2.914
ΦΩΤΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
15.989
4.11
3.285
8.594
446
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1999
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.337
2.469
2.789
ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
15.956
6.67
1.035
8.251
447
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1998
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
2.446
2.651
0
ΤΣΑΠΡΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
15.944
8.47
0
7.474
448
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
2.046
2.549
1.12
0
1.166
ΜΩΡΑΙΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
15.941
0
1.175
14.766
449
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
5.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
4.023
3.589
1.92
1.989
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
15.886
0
0
15.886
450
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0