ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΚΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.703
0
0
23.703
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/08/1988
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.303
9.133
9.267
ΠΕΣΚΕΛΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
11.891
0
0
11.891
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1989
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
3.514
0
1.531
1.509
1.806
2.229
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
4.251
0
0
4.251
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1988
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
2.286
ΚΑΦΤΑΝΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
2.777
0
0
2.777
4
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.834
0.823
1.12
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
2.56
0
0
2.56
5
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/1987
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
0
0
0.8
0
0
0.549
ΠΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
0.526
0
0
0.526
6
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1986
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
0.389
0
0
0.389
7
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1994
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
ΚΑΚΟΔΕΙΠΝΑΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.25
0
0
27.25
8
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
5.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.85
9.133
9.267
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
23.367
0
0
23.367
9
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
9.133
9.267
ΘΕΙΑΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
36.045
0
0
36.045
10
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1987
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.111
6.6
4.967
9.1
9.267
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.054
0
0
30.054
11
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
3.086
5.596
9.1
9.267
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.233
0
0
28.233
12
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1994
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
4.967
9.133
9.267
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.95
4.94
0
22.01
13
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1990
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
4.72
3.977
1.714
9.267
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.526
0
0
24.526
14
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
5.574
9.133
9.167
ΔΑΝΔΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
23.533
0
0
23.533
15
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
9.467
9.133
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.367
0
0
23.367
16
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/1989
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
9.133
9.267
ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.367
0
0
23.367
17
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1998
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
9.133
9.267
ΜΠΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
23.3
0
0
23.3
18
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1991
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
9.1
9.267
ΚΟΤΖΑΦΙΛΙΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.491
0
0
22.491
19
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
1.943
9.133
9.267
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.887
12.62
0
9.267
20
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/1992
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΖΑΧΑΡΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
13.627
4.46
0
9.167
21
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/1990
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
13.544
0
0
13.544
22
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1998
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.943
0.434
0
9.167
ΜΑΓΚΛΑΡΑ
ΠΑΝΑΓΟΥΛA
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.19
0
0
11.19
23
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1985
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
9.167
ΑΔΑΜΙΔΗΣ
ΑΔΑΜ
ΓΕΩΡ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.187
7.09
0
4.097
24
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.097
0
0
ΜΑΓΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.152
0
0
11.152
25
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2000
5.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
9.267
ΖΩΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.935
0
0
10.935
26
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
9.267
ΜΠΕΛΕΚΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
9.773
0
0
9.773
27
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1989
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
9.133
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.403
0
0
3.403
28
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2002
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.403
ΖΟΥΒΕΛΕΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
2.777
0
0
2.777
29
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/1995
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
1.703
ΣΚΟΥΤΑΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
1.097
0
0
1.097
30
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2004
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
ΦΑΡΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
0.594
0
0
0.594
31
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΚΟΙΛΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
0.537
0
0
0.537
32
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.537
ΓΚΕΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
89.211
0
0
89.211
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
5.88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.267
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
76.156
0
0
76.156
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
6.5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.3
ΜΠΑΝΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
75.487
0
0
75.487
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1991
6.3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΓΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
69.933
0
0
69.933
36
51.567
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1984
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
0
8.133
8.633
8.4
9.167
8.467
9.1
9.267
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
54.283
0
0
54.283
37
36.383
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/1986
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
7.8
8.5
9.6
2.983
8.633
9.267
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
54.13
0
0
54.13
38
36.996
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1983
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
0
0
5.367
1.269
7.4
0
8.5
8
3.094
7.867
9.267
ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
51.915
0
0
51.915
39
34.449
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1995
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
5.591
7.6
0
8.067
9.9
8.3
9.167
ΚΩΣΤΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
50.333
0
0
50.333
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1989
5.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
2.2
16
0
5.367
18.267
ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΦΕΙ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
49.634
8.28
0
41.354
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1999
5.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
4.263
6.206
16.533
0
2.651
9.267
ΚΟΥΚΟΣΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
49.629
6.09
0
43.539
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1993
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.143
3.44
6.48
4.914
3.029
18.533
ΔΡΟΣΟΥΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
47.062
3.89
0
43.172
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
0
0
0
1.356
1.886
3.177
3.04
4.991
6.411
2.331
18.333
ΦΩΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
46.89
9.55
0
37.34
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1988
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
1.02
9.151
10.301
9.267
ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
46.782
10.78
0
36.002
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1990
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
7.9
8.674
8.116
9.267
ΡΟΔΙΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
46.286
6.13
0
40.156
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/09/1990
5.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.411
3.154
5.691
4.8
3.086
18.533
ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
46.056
0
0
46.056
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1985
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
44.733
6.89
0
37.843
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
5.65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
9.267
ΛΕΚΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΠΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
44.429
8.65
0
35.779
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
7.908
3.2
8.23
5.06
9.267
ΔΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
44.39
0
0
44.39
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1990
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.251
7.017
8
1.829
3.603
2.423
17.267
ΑΥΔΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.816
9.31
0
34.506
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1994
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.867
8
1.406
0
9.267
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.744
0
0
43.744
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/1989
7.03
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΒΟΥΤΣΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΩΓΡΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.549
8.82
0
34.729
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1991
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
8.2
5.074
4.654
9.167
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.199
5.06
0
38.139
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1986
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.734
8.467
0
6.469
5.303
9.167
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
42.33
0
0
42.33
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1987
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
8.433
0
2.806
5.257
17.2
ΑΡΤΕΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
42.037
12.05
0
29.987
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1987
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.651
8.6
0
2.957
1.669
3.943
9.167
ΓΙΑΛΛΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
41.959
10.12
0
31.839
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1985
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.867
2.491
3.111
2.203
7.9
9.267
ΚΟΛΕΤΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
41.681
11.85
0
29.831
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
4.48
0
0
1.76
1.874
0
3.691
2.194
1.051
4.96
9.133
ΦΡΑΓΓΑΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
41.456
12.44
0
29.016
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.517
1.711
0.754
9.267
ΜΕΙΜΑΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
41.427
9.05
0.705
31.672
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
7.8
9.6
2.103
0
9.267
ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
41.208
0
0
41.208
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1989
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3.417
5.28
6.034
4.674
13.802
ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
40.8
5.2
0
35.6
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1992
7.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΨΑΡΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
40.51
8.45
0.725
31.335
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
2.651
4.069
4.937
5.769
2.731
9.167
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
40.186
7.8
0
32.386
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
5.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.433
4.709
4.606
4.797
3.574
9.267
ΑΘΑΝΑΙΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
40
0
0
40
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1989
6.26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑΜ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
40
0
0
40
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1990
5
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.996
0.91
0
39.086
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1993
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.526
2.034
16.733
19.267
ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
39.852
3.73
0
36.122
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1993
6.63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΑΜΙΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
39.779
13.29
1.455
25.034
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1985
5.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
5.949
17.2
ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΥΣΟ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.768
3.25
0
36.518
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1995
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
3.417
0.823
7.709
3.989
6.3
3.723
9.267
ΜΙΧΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.593
0
0
39.593
71
30.993
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1984
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.384
0
0
0
0
0
1.829
1.257
3.12
0
0
0
0
1.303
8
6.867
8.233
0
0
0
8.6
ΝΤΟΛΚΕΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.464
2.72
0
36.744
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
7.885
5.763
6.297
6.227
9.167
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
39.431
3.3
0
36.131
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1985
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.166
0
0
9.133
8.633
0
1.6
4.331
9.267
ΚΡΑΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.396
0
0
39.396
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
5.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
3.12
5.28
9.189
2.309
17.133
ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.082
11.26
0
27.822
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
6.227
3.591
5.651
1.257
9.267
ΦΟΥΣΤΕΡΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.021
7.82
0
31.201
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1999
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.554
4.514
5.497
5.451
3.017
9.167
ΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39
0
0
39
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
5.55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΕΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
38.885
2.19
0
36.695
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
5.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
8.984
8.735
5.914
2.166
8.633
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ
ΑΓΛΑΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
38.866
2.39
0
36.476
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1988
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
2.994
5.177
4.617
8.187
8.933
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
38.818
11.6
0
27.218
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1994
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
1.154
3.909
4.366
3.783
3.517
0.8
9.267
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
38.703
0
0
38.703
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
2.309
4.137
4.251
5.383
8.141
12.744
ΑΨΕΜΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
38.161
5.51
0
32.651
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1986
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.707
0
0
0
0
0
0
3.167
8.233
0
2.671
2.606
9.267
ΑΔΑΜΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΣΤΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.939
0
0
37.939
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1975
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.941
7.7
8.5
8
0
2.849
0.846
8.6
ΠΑΥΛΙΤΣΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.668
9.67
0
27.998
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
1.726
5.231
5.249
4.731
9.267
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.519
0
1.21
36.309
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1985
5.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.55
5.889
3.314
7.043
2.88
8.633
ΜΑΝΩΛΗ
ΑΓΟΡΩ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.394
0
0
37.394
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1984
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
6.126
8.967
2.149
1.669
4.523
4.071
8.633
ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.296
7.37
0
29.926
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1989
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
7.767
0
2.766
1.76
9.133
ΠΑΝΤΟΥΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.28
4
0.53
32.75
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
8.194
8.5
0
1.897
2.514
9.267
ΠΑΜΠΕΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.176
0
0.685
36.491
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
3.714
4.194
6.651
8.269
4.023
8.633
ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
37.019
0
0
37.019
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
8.683
2.431
6.657
4.629
12.448
ΜΑΡΜΑΡΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
36.978
0
0
36.978
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/1998
6.76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΧΩΤΑ
ΝΙΝΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
36.671
0
0
36.671
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1990
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
8.4
8.4
5.133
2.36
2.526
9.167
ΦΑΣΣΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
36.551
0
0
36.551
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1988
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.395
6.633
5.067
3.131
4.009
3.683
8.633
ΜΑΓΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
36.527
12.49
0
24.037
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2000
5.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
3.554
4.983
5.209
8.6
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
36.458
0
0
36.458
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1988
5.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.931
5.5
8.3
1.737
2.423
5.4
9.167
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
36.198
10.97
1.075
24.153
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/1989
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.891
6.006
4.451
8.805
ΖΕΙΜΠΕΚΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
36.186
9.56
0
26.626
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1986
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.194
0
0
8.167
1.851
2.943
2.711
2.126
8.633
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
36.1
0
0
36.1
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2001
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
9.3
9.133
8.933
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
36
0
0
36
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1992
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.733
19.267
ΠΑΠΠΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.944
0
0
35.944
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1994
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
4.046
4.617
6.551
2.537
17.267
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.937
0
0
35.937
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1986
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
0
0
0
0
0
6.833
7.967
1.989
2.729
2.453
8.6
ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΒΙΚΤΩΡ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
35.934
3.31
0
32.624
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.04
4.567
0
4.851
0.88
14.286
ΤΟΜΠΟΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
35.875
6.25
0
29.625
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1988
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
3.36
3.771
3.406
4.034
4.626
8.633
ΦΛΕΣΣΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.843
0
0
35.843
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
7.6
9.6
6.666
3.76
5.566
ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
35.806
0
0
35.806
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/1986
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
6.8
7.733
0
2.571
2.834
8.633
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.768
0
0
35.768
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1987
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
8
3.667
2.614
4.02
8.633
ΣΕΦΕΡΗ
ΖΩΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.713
0
0
35.713
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
16.4
2.98
0.1
8.633
ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.688
2.54
0
33.148
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
5.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
8.4
0
3.351
4.163
8.633
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
35.666
0
0
35.666
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1987
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
0
7.533
7.833
8.533
0
0
2.583
8.6
ΚΑΡΥΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.62
0
0
35.62
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1987
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
2.217
0
0
4.046
0.533
0
0
4.194
4.9
5.713
8.816
ΛΑΝΤΖΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.589
5.41
0
30.179
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1986
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.016
0
0
0
0
0
0
0.743
7.467
0
7.4
0
0
0
2.377
1.429
8.748
ΡΟΥΤΖΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
35.582
0
0
35.582
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
5.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
1.349
3.291
5.34
3.931
5.78
4.789
8.748
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.548
0
0
35.548
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1989
6.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.528
0
0
35.528
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1994
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
8.2
5.943
5.251
8.633
ΜΠΟΧΩΤΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
35.499
5.64
0
29.859
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
35.381
0
0
35.381
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1985
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.107
7.76
0
0
1.714
2.514
0
2.949
1.486
1.349
2.903
0
8.6
ΡΗΓΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙNH
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
35.378
10.68
0
24.698
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1989
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.633
2.343
0
5.803
2.286
8.633
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.362
0
0
35.362
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1987
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
0
2.697
3.92
5.691
4.48
6.066
3.109
8.748
ΜΕΝΤΖΑΛΗΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
ΔΡΟΣΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
35.359
8.52
0.765
26.074
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/1986
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
3.177
2.697
1.749
5.051
4.9
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
35.351
10.38
0
24.971
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
1.783
0.594
6.217
1.051
8.725
ΓΙΑΤΣΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.333
12.53
0
22.803
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1991
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.554
4.457
5.266
2.423
8.6
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.324
5.88
0
29.444
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
5.43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.261
0
0
35.261
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1988
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
7.822
2.526
5.737
6.646
2.971
8.633
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
35.258
0
0
35.258
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1989
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
0
0
0
0
6.633
5.606
4.251
6.386
3.074
8.713
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
35.224
0
0
35.224
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1991
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.891
0
0
0
0
2.869
2.64
7.733
5.383
3.074
0
8.633
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΘΕΚΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.171
0
0
35.171
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1989
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
4.446
8.64
3.451
3.229
2.474
8.633
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.123
0
0
35.123
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.133
4.25
5.34
8.633
ΣΠΑΝΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.027
5.2
0
29.827
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/02/1994
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.367
0.777
3.131
6.92
5.551
7.08
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.011
0
0
35.011
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1990
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
6.186
3.303
4.297
6.406
5.546
8.793
ΜΑΤΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.946
6.49
0
28.456
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1997
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
3.109
3.92
3.383
4.531
2.549
8.633
ΒΟΥΖΙΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.757
0
0
34.757
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1987
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.069
7.069
8
1.989
2.963
2.069
8.6
ΠΑΠΠΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.741
0
0
34.741
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
7.767
5.357
6.05
8.633
ΠΑΛΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.725
7.1
0
27.625
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1998
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
4.29
6.556
6.053
8.967
ΣΙΓΑΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.68
0
0
34.68
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1991
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
7.032
7.981
5.211
2.657
2.503
8.633
ΧΑΜΠΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.624
9.93
0.015
24.679
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
4.629
4.194
3.291
2.811
8.633
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.612
10.07
0
24.542
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/1987
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.984
1.552
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
1.646
1.314
2.469
1.277
8.633
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
34.528
0
0
34.528
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1986
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
6.867
8.008
3.154
2.077
3.846
8.633
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.525
0
0
34.525
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1986
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
5.257
4.023
4.6
2.989
3.2
3.994
8.656
ΧΡΥΣΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΝΙΚΗΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
34.367
0
0
34.367
139
34.367
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/1986
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
8.867
8.467
9.6
0
0
0
ΝΑΘΕΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.256
0
0
34.256
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1991
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
8.2
5.356
4.567
8.633
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
34.256
0.71
0
33.546
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.657
7.8
5.417
4.843
8.829
ΜΗΤΡΕΛΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.21
9.69
0
24.52
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1992
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
2.354
3.977
5.509
2.754
8.6
ΚΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.112
6.14
0
27.972
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
1.669
6.623
5.006
2.56
10.606
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.017
11.99
0
22.027
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1984
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
2.537
2.149
4.9
3.074
2.8
ΜΠΙΖΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
33.996
0
0
33.996
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/1988
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.433
8.367
5.3
0
3.014
3.249
8.633
ΤΑΙΓΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.93
0
0
33.93
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1985
7.39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
33.822
0
0
33.822
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.206
6.64
7.926
6.349
8.702
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.821
0
0
33.821
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1993
9.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.157
0.537
7.767
2.72
4.097
4.943
8.6
ΚΑΡΑΜΤΖΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.759
0
0
33.759
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1986
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
7.133
8.467
0
2.126
0
8.633
ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.743
0
0
33.743
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1987
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
2.766
3.84
4.48
7.4
4.783
8.6
ΚΕΡΑΜΙΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.66
12.59
1.545
19.525
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1993
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
0
0.903
3.657
4.229
8.633
ΛΕΩΝΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.618
10.94
0
22.678
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1989
6.72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.602
0
0
33.602
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.208
2.994
7.633
9.167
0
0
8.6
ΤΣΙΝΤΖΙΛΩΝΗ
ΑΓΑΠΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
33.591
0
0
33.591
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1988
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
6.6
7.967
0
3.814
2.877
8.633
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.445
0
0
33.445
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
3.566
2.183
1.2
2.846
4.32
8.9
8.933
ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.429
0
0
33.429
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2000
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
4.994
5.509
4.046
2.103
12.377
ΜΠΟΥΖΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.339
0
0
33.339
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1989
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.52
0.571
5.12
6.423
6.226
3.84
8.633
ΜΑΝΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.298
0
0
33.298
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/02/1988
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
0
0
0.389
0
0
8.667
8.467
0
2.283
3.26
8.633
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.277
0
0
33.277
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
6.933
2.1
4.65
3.86
8.6
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ
ΖΩΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
33.267
0
0
33.267
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/08/2002
8.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.533
17.733
ΚΤΕΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.243
0
0
33.243
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
2.08
4.217
5.349
5.677
5.629
8.6
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.228
0
0
33.228
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1987
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
1.029
0
8.633
7.967
6.6
0
0
8.633
ΚΑΚΑΒΟΥΛΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.155
0
0
33.155
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1989
6.5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.229
8.633
ΜΑΝΤΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.043
8.35
0
24.693
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1994
5.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
2.263
3.909
5.329
2.937
8.736
ΜΠΑΚΑΒΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.903
0
0
32.903
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1989
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
7.881
8.5
0
3.397
2.434
8.633
ΨΥΧΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
32.78
0
0
32.78
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1991
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
5.233
2.54
6.026
9.133
8.933
ΛΙΓΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.745
9.34
0
23.405
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1990
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.406
0
5.337
3.84
0
1.189
0
0
0
0
0
0
8.633
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΒΑΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.713
10.4
1.245
21.068
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/1993
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
1.783
4.64
2.857
8.633
ΤΑΜΑΝΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
32.705
0
0
32.705
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
5.44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.183
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
32.635
8.07
0
24.565
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1995
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.08
5.851
8.633
ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.569
7.66
0
24.909
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1996
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
5.897
4.594
13.149
ΜΙΧΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.476
0
0
32.476
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1991
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.149
3.977
1.2
4.129
4.849
5.449
8.725
ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
32.451
0
0
32.451
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1986
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.433
0
3.129
3.523
8.633
ΒΑΡΘΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.34
0
0
32.34
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.133
3.14
3.6
8.6
ΓΕΡΑΚΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.225
4.97
0
27.255
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1989
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
0
0
5.783
4.914
4.297
3.131
8.467
ΜΑΛΑΚΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.186
0
0
32.186
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/1986
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.538
5.3
2.469
4.663
3.086
8.131
ΧΑΤΖΗ
ΚΕΡΑΣΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
32.093
0
0
32.093
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1992
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
8.2
4.536
3.924
8.6
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.057
0
0
32.057
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
5.54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
8.6
ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.009
0
0
32.009
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
0
0
0
0
0
0
6.6
0
5.063
5.26
5.16
8.6
ΞΑΝΘΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
31.923
0
0
31.923
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1996
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.829
3.2
3.137
8.417
6.834
6.506
ΔΡΙΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
31.9
0
0
31.9
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/02/1986
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
8.267
8
9.033
ΚΟΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
31.796
0
0
31.796
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
5.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
2.937
0
3.143
7.516
7.693
8.633
ΓΑΡΔΙΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
31.78
0
0
31.78
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1992
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
3.909
2.206
4.606
4.64
4.114
10.751
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
31.776
0
0
31.776
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/1986
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
1.509
4.091
5.006
4.937
8.633
ΜΠΕΣΙΝΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
31.611
2.84
0
28.771
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1989
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
3.017
2.366
4.4
4.489
4.849
7.777
ΠΑΝΤΖΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
31.467
0
0
31.467
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1987
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
3.589
7.167
8
0
1.483
0
8.6
ΤΣΙΛΙΑΚΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
31.461
0
0
31.461
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1987
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.472
1.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
7.967
1.611
2.9
1.417
6.54
ΝΙΚΟΥΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
31.423
5.28
0
26.143
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1987
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
0
0
0
0
0
4.469
3.04
0
2.914
5.257
8.646
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
31.388
11.79
0
19.598
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
9.133
8.933
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
31.305
3.81
0
27.495
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/1988
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.274
5.182
0.72
3.371
5.28
2.034
8.633
ΧΑΤΖΗΑΥΓΕΡΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
31.22
11.5
0
19.72
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
0.549
2.503
3.92
2.857
8.6
ΤΖΙΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
31.199
0
0
31.199
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/1986
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.467
0
2.591
2.286
8.6
ΛΙΓΓΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
31.068
0
0
31.068
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/1999
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.126
2.526
6.08
4.731
4.971
8.633
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
31.015
0
0
31.015
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1992
6.5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
31.002
0
0.685
30.317
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1991
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
4.633
0
3.366
5.103
8.949
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.965
7.89
0
23.075
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1993
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
3.723
5.974
2.857
8.567
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.953
0
0
30.953
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1987
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
0
0
0
0
0.663
0.206
5.767
2.377
3.151
0.823
8.567
ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
30.756
0
0
30.756
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
5.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
7.633
3.507
5.301
3.53
8.567
ΧΡΟΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
30.739
4.62
1.41
24.709
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1997
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
1.966
3.2
3.417
4.56
1.989
8.8
ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.619
6.57
0
24.049
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1989
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.223
4.686
2.926
3.291
7.843
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.529
0
0
30.529
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1993
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
1.92
6.674
3.997
4.297
11.206
ΤΣΙΑΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
30.521
0
0
30.521
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1989
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
5.95
4.663
3.611
4.491
3.269
6.503
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.215
12.82
0
17.395
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1990
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
2.754
4.057
2.114
0
0
6.515
ΧΑΤΖΑΚΗ
ΘΕΟΝΥΜΦΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.2
0
0
30.2
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1995
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
4.503
2.389
2.88
2.786
5.523
3.026
7.643
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
30.171
0
0
30.171
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1997
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
4.606
0
4.617
4.8
4.32
9.771
ΠΑΓΩΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.1
0
0
30.1
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
1.006
6.201
8.5
8.233
1.966
0.137
1.977
ΤΕΡΤΣΟΥΔΗ
ΧΑΡΙΣΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
29.836
12.21
0
17.626
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1996
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.08
2.217
3.04
8.049
ΤΖΑΒΑΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
29.796
0
0
29.796
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1988
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
8.667
7.833
1.497
2.731
0
7.719
ΨΑΡΡΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
29.751
7.13
0.76
21.861
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1989
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
2.663
0.549
2.549
2.994
6.34
ΜΑΡΓΑΡΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
29.745
10.07
0
19.675
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1980
8.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
1.909
3.82
2.343
6.552
ΘΩΜΑΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
29.698
0
0
29.698
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1989
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
6.433
5.033
2.42
1.943
3.043
7.82
ΒΙΣΒΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.661
8.25
1.485
19.926
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/02/1995
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.626
8.2
9.1
ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
29.425
0
0
29.425
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1992
5.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
6.533
1.486
2.137
6.72
2.183
8.4
ΔΑΒΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
29.355
0
0
29.355
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1989
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
7.8
3.24
4.07
3.954
2.557
ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΥΔΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
29.345
0
0
29.345
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
5.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
5.533
0
0
2.711
6.6
8.9
ΣΟΛΩΜΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
29.104
0
0
29.104
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1996
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
4.069
5.131
6.026
4.977
7.301
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
28.964
0
0
28.964
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1990
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
2.423
6.32
6.297
4.457
7.318
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.947
0
0
28.947
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1987
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
2.331
4.829
3.237
4.28
7.603
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.917
0
0
28.917
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1995
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
3.966
3.966
1.794
0.777
6.14
3.84
6.583
ΝΑΝΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
28.904
7.38
0
21.524
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1994
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
1.143
1.52
4.786
3.074
7.601
ΓΟΥΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.751
0
0
28.751
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1999
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
3.806
4.183
5.297
4.629
9.991
ΓΙΑΤΣΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
28.478
0
0
28.478
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1991
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
8
0.571
3.726
1.006
6.975
ΔΙΟΛΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.362
0
0
28.362
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
5.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
7.933
3.621
0
0
5.493
3.157
6.397
ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
28.158
6.13
0
22.028
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1987
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
0
1.28
1.657
2.777
1.543
5.269
2.411
6.771
ΡΗΓΑ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.006
3.28
0
24.726
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1987
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
0
0
1.611
5.537
7.243
9.1
ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
28.002
0
0
28.002
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/1993
5.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
2.72
4.126
4.891
4.977
8.933
ΚΟΡΑΚΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.959
0
0
27.959
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0.503
0
5.3
5.953
3.79
3.75
7.863
ΜΑΚΡΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
27.869
10.94
0
16.929
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1989
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
3.634
4.103
7.546
ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.819
8.01
0
19.809
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
1.966
3.531
4.297
2.789
6.106
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.776
11.4
1.205
15.171
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/02/1994
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.663
5.743
4.766
ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.743
9.6
0
18.143
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.914
4.32
0
1.303
2.114
7.491
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.611
0
0
27.611
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
4.4
8.663
4.914
2.971
2.903
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
27.566
0
0
27.566
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1986
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
1.829
2.057
2.08
6
8.333
ΚΑΛΙΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
27.497
0
0
27.497
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
1.166
2.697
7.935
7.166
ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΣΤΡΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.429
0
0
27.429
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/1989
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
4.76
7.484
6.153
6.803
ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.358
0
0
27.358
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1988
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
1.943
3.223
4.1
4.691
6.734
ΒΕΝΙΩΤΗ
ΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.288
0
0
27.288
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1999
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
3.667
2.554
8.167
9.1
ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.255
0
0
27.255
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1994
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
0
0
2.309
3.166
2.971
9.133
8.933
ΛΑΜΠΡΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.236
0
0
27.236
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/1996
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.365
2.491
3.326
3.451
5.269
3.051
6.283
ΝΤΑΛΑΜΑΓΓΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.198
0
0
27.198
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.666
8.14
8.71
7.682
ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.195
0
0
27.195
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1987
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
0
4.446
4.566
2.594
8.556
ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.159
0
0
27.159
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1992
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.025
8.933
ΓΥΦΤΟΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΓΙΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.085
8.47
0
18.615
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1988
5.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
9.267
0
0
0
1.326
0
0
0
0
0
0
5.76
ΠΑΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.989
0
0
26.989
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1989
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
8.5
7.967
1.189
0
0
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.844
9.35
0
17.494
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
4.286
4.4
1.051
5.803
ΚΑΡΙΒΑΛΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.615
10.57
0
16.045
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1990
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
0
7.233
0
1.863
2.994
0.88
1.783
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.591
0
0
26.591
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
5.81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.55
0
0
26.55
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1992
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
2.446
3.611
5.074
4.957
9.067
ΡΗΓΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.539
0
0
26.539
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1992
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
7.833
3.291
0
1.669
5.486
6.934
ΛΑΠΑΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.538
0
0
26.538
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1988
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
6.884
1.577
2.971
4.123
2.949
6.286
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.459
9.35
0
17.109
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1992
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
2.331
2.217
4.183
2.594
0.503
3.2
0
1.897
ΜΠΡΟΜΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.224
9.82
0
16.404
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/2001
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
0
0.937
8.867
ΚΑΠΠΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.213
12.72
0
13.493
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
1.017
0
0
1.851
8.933
ΤΖΕΛΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.169
0
0
26.169
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1990
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
0.503
3.943
6.24
6.094
5.983
ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.162
0
0.11
26.052
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1986
5.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
2.829
3.909
5.1
5.749
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.136
12.31
0
13.826
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1988
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
0
0
1.623
1.303
1.829
2.834
6.054
ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.126
0
0
26.126
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1996
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
4.046
5.383
7.029
6.423
ΖΙΑΖΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.117
0
0
26.117
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
5.794
5.6
3.246
1.646
6.151
ΚΟΥΡΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.057
0
0
26.057
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.737
4.914
5.303
5.086
2.4
4.617
ΚΟΜΜΑΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.009
0
0
26.009
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1989
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.066
1.703
4.251
4.551
4.374
5.063
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.009
14.63
0
11.379
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
5.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
8.933
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.983
0
0
25.983
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1987
5.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
7.167
6.19
0
2.194
0
3.466
ΚΟΡΔΕΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.976
0
0
25.976
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1987
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
8.267
0
0
5.197
4.17
1.109
ΚΟΡΩΝΙΤΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.911
1.43
0
24.481
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/06/1990
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
2.903
7.767
0
0
5.023
4.754
3.211
ΚΟΥΛΑΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
25.862
0
0
25.862
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/1989
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
7.733
2.56
6.187
3.61
2.674
ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.852
0
0
25.852
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1994
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.433
0
2.12
6.099
6.209
4.991
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.817
0
0
25.817
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1992
6.7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΙΤΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.809
15.04
0
10.769
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2001
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
1.326
2.503
5.683
ΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.785
0
0
25.785
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1990
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
3.291
4.02
3.631
8.933
5.04
ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.765
0
0
25.765
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1990
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.873
7.958
8.933
ΓΚΟΤΖΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.661
12.69
0
12.971
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.023
0.686
0
3.2
3.223
5.84
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.613
12.19
0
13.423
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
1.36
2.206
2.651
5.491
ΠΑΠΑΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.544
0
0
25.544
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/2002
6.13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
3.42
ΣΑΛΤΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.517
0
0
25.517
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/1993
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
4.423
2.766
5.063
4.24
5.62
ΤΕΛΙΤΖΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.507
0
0
25.507
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1985
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
1.006
4.149
5.431
4.36
3.994
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.489
0
0
25.489
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/1986
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
8
0
2.443
1.143
5.203
ΧΑΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.409
4.7
0
20.709
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1998
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
8.274
3.68
1.886
4.514
ΣΑΡΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΣΜΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.403
0
0
25.403
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
3.166
3.131
3.371
2.434
2.423
3.863
5.026
ΓΚΙΟΥΝΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.392
0
0
25.392
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
8.367
8.726
ΣΚΕΥΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.381
12.99
0
12.391
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1989
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
1.063
0.914
1.989
2.666
0
4.331
ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.369
0
0
25.369
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1979
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
6.833
9.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.946
6.523
ΣΚΟΥΦΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.34
0
0
25.34
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/1997
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
0.983
2.72
2.983
3.383
5.237
3.554
5.634
ΚΑΛΟΡΙΤΗ
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.247
7.19
0
18.057
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
5.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
3.497
3.2
2.651
2.411
5.291
ΚΟΥΡΟΥΔΗ
ΤΡΙΑΔΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.17
7.57
0
17.6
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1995
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
0
2.4
3.246
2.971
0.754
5.291
ΣΑΛΤΑΣ
ΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.166
0
0
25.166
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
3.406
3.086
3.897
4.526
1.84
5.28
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.111
0
0
25.111
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1998
5.67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.511
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.101
0
0
25.101
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1991
5.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
0
2.834
0
0
3.486
3.314
2.309
1.074
0
2.537
0
2.48
ΚΑΛΤΣΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.094
0
0
25.094
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1985
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.133
3.646
5.644
2.994
4.363
1.44
1.874
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.017
0
0
25.017
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1993
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
2.331
3.337
3.726
3.54
2.994
6.346
ΦΙΛΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.977
2.89
0
22.087
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
1.817
3.269
3.269
2.914
4.251
ΣΑΡΔΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
24.923
0
0
24.923
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1997
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
8.357
8.233
ΜΗΤΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.863
0
0
24.863
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1985
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.551
1.006
3.314
3.697
3.886
5.409
ΚΩΝΣΤΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.844
0
0
24.844
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1989
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
2.686
2.926
4.271
4.289
4.006
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.819
4.29
0
20.529
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
5.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.669
5.669
1.28
7.911
ΚΟΤΣΙΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.804
13.65
0
11.154
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1992
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
1.84
2.16
1.177
4.171
ΠΑΠΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.719
12.33
0
12.389
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
5.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
2.491
0.96
1.577
1.897
4.206
ΒΛΑΧΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.586
0
0
24.586
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1996
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.44
0
8.7
4.6
5.846
0
0
ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
24.507
0
0
24.507
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1985
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
0
0.274
0
0
7.75
8.5
0
1.509
0
3.194
ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.442
0
0
24.442
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
6.725
3.117
8
ΤΡΥΦΩΝΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.427
10.51
0
13.917
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1989
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
0
2.397
2.629
5.691
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.414
0
0
24.414
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/1995
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
3.669
4.614
5.76
2.789
5.903
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΛΕΟΒ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.351
0
0
24.351
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1986
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
6.9
8
0
1.917
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.335
2.51
0
21.825
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1986
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
6.867
0
0
2.583
1.68
3.429
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.296
0
0
24.296
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1992
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
6.662
8
5.149
3.114
0
0
ΜΟΥΡΝΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.228
0
0
24.228
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1992
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
5.233
0
3.483
2.663
4.849
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.204
5.69
0
18.514
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/05/1987
5.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
6.4
1.326
3.874
1.44
1.737
0.914
ΚΩΣΤΑΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
24.163
0
1.775
22.388
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1986
5.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
2.949
2.363
2.251
3.217
3.574
ΤΑΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.104
0
0
24.104
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/1987
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.052
1.029
2.24
3.691
4.629
5.463
ΚΟΥΜΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.079
0
0
24.079
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1996
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
7.843
0
5.837
3.89
4.589
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.076
9.47
0
14.606
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
2.229
0
1.977
2.08
3.143
4.274
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
24.07
0
0
24.07
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
5.189
7.733
4.317
2.933
1.371
0
ΡΕΝΤΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.067
0
0
24.067
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1988
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
5.377
6.667
0.046
2.423
2.649
2.963
3.589
ΜΥΛΩΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.016
0
0
24.016
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/1996
5.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.263
0.674
1.737
3.68
2.114
5.068
3.749
1.12
5.611
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.998
0
0
23.998
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/1986
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.9
6.767
5.3
0
0
2.469
3.563
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
23.981
0
0
23.981
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1987
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
6.533
4.633
0
1.863
2.74
3.211
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
23.965
0
0
23.965
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1992
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.674
1.669
3.889
8.433
9.3
ΚΟΥΡΤΕΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
23.958
0
0
23.958
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/1987
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
0.72
0
4.457
1.314
0
0.526
1.289
2.834
3.451
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.954
5.7
0
18.254
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1998
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
4.663
0.56
1.863
0
8.654
ΠΑΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.934
0
0
23.934
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1992
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.6
1.886
1.726
3.123
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.926
10.1
0
13.826
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
3.211
2.194
2.914
0.983
3.974
ΣΑΚΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.789
10.99
0.51
12.289
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1996
5.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
1.589
0.891
2.594
2.034
4.723
ΖΗΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
23.755
0
0
23.755
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1988
5.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
7.967
0
1.417
3.037
2.834
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.68
0
0
23.68
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1991
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
0
0
0
0
0
0
0.891
2.366
2.046
3.371
4.217
2.934
5.649
ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.679
3.66
0
20.019
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0.869
8.622
3.623
5.557
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.643
9.22
0
14.423
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
3.291
3.52
2.286
3.154
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.634
0
0
23.634
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1986
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
1.543
3.497
3.429
4.946
3.68
4.849
ΡΑΣΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.577
4.72
0
18.857
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1995
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
0.983
3.051
2.834
4.24
3.211
0
2.914
ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.504
9.75
0
13.754
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
1.44
2.56
0.811
1.669
2.377
4.074
ΦΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.491
0
0
23.491
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
2.709
8.867
8.933
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.474
5.46
0
18.014
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1996
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
3.2
2.857
2.754
3.269
1.989
2.757
ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.393
6.97
0
16.423
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
4.777
4.766
4.96
ΜΑΙΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.381
11.05
0
12.331
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1996
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
1.737
1.76
1.589
2.834
3.154
ΝΤΟΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.363
14.94
0
8.423
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
5.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0.617
2.32
1.051
2.72
ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
23.361
13.35
0
10.011
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1995
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
1.554
1.989
4.983
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.337
0
0
23.337
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1993
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.206
0
0
0
0
0
0
0
3.314
4.263
4
2.194
5.36
ΖΟΡΜΠΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.286
0
0
23.286
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1999
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
3.337
5.303
4.857
2.56
5.674
ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
23.275
0
0
23.275
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1984
8.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
8.467
1.76
1.474
1.189
1.486
ΜΑΡΘΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.18
14
0
9.18
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
1.211
0.663
1.223
3.02
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.169
12.86
0
10.309
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1989
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
0
0
1.143
2.24
6
ΠΛΟΥΜΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.158
6.35
0
16.808
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1989
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
0
1.486
2.16
0.549
5.58
ΜΑΝΙΣΟΓΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.154
0
0
23.154
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1992
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
1.28
3.954
0
4.32
0
0
8
0
0
0
0
ΠΑΤΣΟΥΡΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.074
0
0
23.074
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1996
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.309
3.623
6.543
3.063
5.537
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.04
0
0
23.04
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
3.497
4.091
6.066
2.937
3.557
ΜΑΛΕΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.946
0
0
22.946
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/1988
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
3.131
1.737
2.389
2.366
3.189
4.683
4.057
ΠΑΝΑΗΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.931
6.08
0
16.851
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
3.92
3.017
2.697
5.32
ΠΑΠΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.893
2.4
0
20.493
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.435
7.967
4.091
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.849
0
0
22.849
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
6.8
5.354
6.026
2.6
0
ΚΑΣΣΟΥ
ΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.829
12.16
1.24
9.429
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1989
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0.777
1.28
1.989
0.594
2.274
ΚΑΡΜΑΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.822
0
0
22.822
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1984
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.073
3.44
0
2.96
2.8
0
0
2.594
2.24
4.714
ΝΤΑΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.821
0
0
22.821
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1987
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
6.667
0.72
2.217
2.74
3.517
4.251
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.806
3.88
0
18.926
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1989
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
1.806
1.737
0.503
1.737
1.189
4.1
2.743
4.974
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
22.671
0
0
22.671
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1985
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.834
3.566
3.817
0
1.029
1.097
1.554
2.377
1.643
2.754
ΝΤΑΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.666
0
0
22.666
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
2.446
2.903
2.914
5.911
2.583
4.537
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.633
11.57
0
11.063
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
2.046
2.72
2.297
2.206
ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.573
13.79
0
8.783
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1988
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
1.497
0
0
0
0.411
0
2.011
4.531
ΒΟΥΡΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.346
9.58
0
12.766
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.034
2.251
2.869
3.211
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.329
7.32
0
15.009
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1992
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
2.411
2.731
2.16
6.06
ΤΟΥΜΠΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.309
0
0
22.309
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1992
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
0.434
1.211
2.823
2.617
4.56
2.789
6.457
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.304
5.89
0
16.414
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1992
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
3.131
2.651
3.966
1.234
4.106
ΝΤΑΦΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.281
0
0
22.281
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
8.259
0.503
3.663
3.61
4.566
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.251
0
0
22.251
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1987
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
8.902
2.446
2.686
3.28
2.389
1.749
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.183
6.32
0
15.863
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
4.891
2.857
3.051
3.269
ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.171
4.54
0
17.631
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2000
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
4.48
2.994
3.657
ΜΠΑΛΩΤΗ
ΦΟΙΒΗ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.161
11.03
0
11.131
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
2.983
2.674
3.303
ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
22.137
0
0
22.137
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.36
0
2.926
0
0
0.366
3.52
2.789
0
0
2.834
0.137
2.206
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ-ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
22.117
0
0
22.117
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/1986
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
0
6.867
1.303
1.749
2.26
0
8.933
ΧΩΡΙΑΤΕΛΛΗ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.117
0
0
22.117
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1995
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.097
2.286
7.366
3.15
3.75
3.463
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.116
7.35
0
14.766
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1992
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
3.086
3.36
2.263
4.96
ΚΟΒΑΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.106
0
0
22.106
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/1994
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
2.537
3.074
4.703
4.134
1.76
5.074
ΓΚΙΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.031
10.42
0
11.611
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/1987
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
0
0
1.6
0
3.211
ΡΑΓΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.989
0
0
21.989
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1992
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.914
5.029
6.389
4.571
3.086
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.983
0
0
21.983
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1997
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
4.617
4.557
5.394
6.454
ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΥΣΣΑ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
21.935
0
0
21.935
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1985
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
5.3
0
3
2.889
2.48
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.93
2.43
0.1
19.4
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1986
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0.88
0
6.8
0.891
2.649
5.094
1.2
1.154
ΡΑΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.915
0
0
21.915
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1989
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
7.867
0.457
2.98
0
2.011
ΚΟΥΝΑΒΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.869
6.6
0
15.269
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2001
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
4.366
2.743
4.549
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.767
0
0
21.767
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.267
3.5
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.754
6.22
0
15.534
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1995
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
3.166
3.154
1.989
4.209
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.726
0
0
21.726
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/1986
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
1.76
0
2.057
2.194
3.143
3.783
3.017
5.429
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.63
14.65
1.66
5.32
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1991
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
0
3.331
ΗΛΙΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.616
1.93
0
19.686
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1988
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
2.317
5.797
5.926
2.571
ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.598
0
0
21.598
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1996
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΟΥΡΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΕΣΤΟ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
21.561
10.39
0
11.171
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1996
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
1.646
1.829
5.96
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.531
10.58
0
10.951
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
2.949
5.351
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.506
0
0
21.506
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1986
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
1.646
2.571
4.229
3.977
2.443
3.554
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
21.451
0
0
21.451
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26/06/1987
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
6.667
3.8
0.663
2.589
0
0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.42
2.75
1.825
16.845
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1986
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
1.143
3.111
2.72
8.933
ΜΠΙΖΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΚΙΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.389
0
0
21.389
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1988
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
3.509
2.88
5.48
2.411
4.64
ΖΩΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.347
0
0
21.347
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1989
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
9.133
8.933
ΠΑΓΩΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
21.339
0
0
21.339
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1984
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
0
0
0
0
0
0
8.767
0
0
0
0
0
8.767
1.291
0
0
ΚΑΛΟΓΕΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
21.328
0
0
21.328
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/1986
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.133
0
0
0
2.949
0.343
0
2.594
0
5.349
4.83
1.89
1.24
0
ΚΑΡΑΤΣΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.324
6.76
0
14.564
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1990
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.143
1.417
2.97
3.914
ΣΑΡΜΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.307
0
0
21.307
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1993
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
7.733
7.633
0
1
2.12
2.111
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.297
0
0
21.297
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1990
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
3.269
5.28
6.211
2.194
2.766
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.29
7.57
0
13.72
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
0.994
1.897
2.126
1.806
4.177
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.274
0
0
21.274
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
4.48
4.64
4.434
0
4.657
ΣΙΟΥΜΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.223
0
0
21.223
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/2001
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
3.074
8.16
8.8
ΜΑΧΑΙΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.206
0
0
21.206
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1994
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
0
3.771
5.994
2.549
2.491
ΘΕΜΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.12
0
0
21.12
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1985
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
7.733
0
7.867
1.44
2
0
0
ΛΙΟΥΝΤΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.107
0
0
21.107
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
5.8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.009
0
0
21.009
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/1987
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
4.594
5.474
2.937
4.86
ΤΟΥΡΚΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.997
0
0
20.997
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1988
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.801
5.848
0
2.606
2.811
2.651
1.28
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
20.996
0
0
20.996
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/1988
5.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
0
1.429
2.64
2.171
5.923
KΩΝΣΤΑΝΤΑ
ΕΥΛΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.996
9.99
0
11.006
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1992
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0.503
1.246
2.423
3.931
1.154
1.383
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓIΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.969
0
0
20.969
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/01/1994
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
3.291
4.389
5.917
2.891
2.983
ΤΣΕΦΑ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.914
0
0
20.914
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1991
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
1.326
2.343
2.034
2.651
6.011
4.629
1.691
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.84
0
0
20.84
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1997
5.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
2.13
3.394
5.047
2.469
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.82
11.54
0
9.28
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/2001
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
2.583
5.143
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.807
0
0
20.807
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1994
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
6.933
0
2.68
3.66
0
ΠΑΠΠΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.771
0.06
0
20.711
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
5.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.943
6.633
8.5
0
0.457
0
2.011
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΡΙΚ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
20.764
0
0
20.764
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1975
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7.067
2.126
0
1.931
0
2.64
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
20.753
0.29
0
20.463
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/1990
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
1.646
3.246
3.937
3.291
2.263
3.829
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.693
12.91
0
7.783
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/2001
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
4.766
ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.663
0
0
20.663
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1996
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
3.223
4.754
4.514
1.829
3.714
ΣΤΡΙΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.589
0
0
20.589
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
2.989
6.754
2.697
4.537
ΜΠΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.56
0
0
20.56
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.92
2.72
4.023
3.36
3.223
2.286
1.84
ΚΑΛΥΒΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.52
0
0
20.52
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1992
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
5.611
3.337
4.447
4.519
1.646
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.494
6.25
0
14.244
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1986
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.238
0.366
2.034
1.371
0
3.234
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.49
10.75
0
9.74
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1991
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.094
2.286
0
1.577
0
1.783
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΡΙΑΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.464
7.95
0
12.514
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1991
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
2.514
2.423
1.097
3.44
ΠΤΩΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.423
0
0
20.423
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0
0
0
0
2.149
0
5.2
1.646
1.817
0.697
3.394
3.851
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.407
0
0
20.407
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1985
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
1.472
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
0
0
0
0.526
2.297
5.626
ΣΑΡΔΕΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.374
0
0
20.374
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/1999
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
2.834
2.743
8.454
4.697
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.356
14.23
0
6.126
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/1988
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.126
ΚΙΤΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.277
0
0
20.277
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1989
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
3.394
6.163
4.103
4.811
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.217
4
0
16.217
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1991
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
3.12
2.366
4.434
2.731
2.606
ΛΥΧΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.189
0
0
20.189
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
5.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
2.48
5.929
5.22
1.531
1.977
ΠΑΠΑΔΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.133
0
0
20.133
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1986
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
7.333
5.3
0
0
0
0
ΑΝΑΠΛΙΩΤΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.133
12.6
0.51
7.023
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1992
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.023
ΤΟΥΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.117
9.5
0
10.617
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1986
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
0
0
7.554
0
0
0
0
2.377
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.11
9.87
0
10.24
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1997
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
3.326
1.749
2.229
1.851
ΛΟΥΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.109
0
0
20.109
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.606
5.309
0
0
3.497
2.366
2.971
2.789
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΣΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.07
14.15
0
5.92
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2000
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
2.583
0.549
ΠΑΠΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.06
6.38
0
13.68
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1991
5.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
0
1.874
1.931
2.629
4.091
ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΑΚΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.049
0
0
20.049
435
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1986
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0
8.833
7.867
2.709
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
19.984
0
0
19.984
436
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1992
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
7.6
0
2.28
0
3.337
ΒΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
19.926
0
0
19.926
437
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1988
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
0.846
3.474
2.08
4.249
5.209
2.137
1.589
ΜΠΑΤΣΙΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
19.875
0
0
19.875
438
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1991
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
2.4
8.281
8.6
ΔΗΜΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
19.797
10.22
0
9.577
439
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
2.08
2.491
2.72
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
19.741
11.21
0
8.531
440
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1990
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
0
0
1.997
0
0
ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
19.72
0
0
19.72
441
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/2001
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
4.663
3.474
2.731
6.954
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
19.687
0
0
19.687
442
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1992
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
6.433
3.933
0
0
3.56
2.617
ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
19.634
0
0
19.634
443
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
2.949
4
3.36
2.743
3.989
ΠΕΡΒΑΝΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
19.629
11.72
0
7.909
444
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/1986
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
0.629
1.257
1.143
2.754
ΓΚΙΩΣΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
19.623
0
0
19.623
445
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1987
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0.366
0.571
4.16
4.914
3.143
2.24
2.72
ΜΩΡΑΙΤΗ ΚΑΚΚΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
19.589
0
0
19.589
446
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
3.051
3.497
3.611
3.291
3.349
ΜΗΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
19.526
0
0
19.526
447
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1989
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
5.414
2.24
9.586
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
19.397
11.18
0
8.217
448
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
5.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
2.377
1.051
1.554
2.514
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
19.357
10.1
0
9.257
449
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1995
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
0
2.023
0
0
2.354
2.994
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
19.317
0
0
19.317
450
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1990