ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΤΣΑΚΑΝΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.453
0
0
17.453
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
4.967
0
5.987
ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.967
0
0
6.967
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
0
2
ΜΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.17
0
0
6.17
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1991
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.65
0
ΛΕΟΝΤΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
55.077
0
0
55.077
4
53.667
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1981
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
0
0
0
3.2
0
7
0
8.6
9.133
0
0
0
0
7.967
7.9
0
0
1.41
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.037
9.37
0
36.667
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
5.98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΛΙΟΥ
ΛΟΥΙΖΑ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.028
0
0
32.028
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
6.93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.632
0
0
31.632
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1990
5.97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.797
5.05
0
25.747
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1995
5.93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.622
0
0
29.622
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1989
6.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΣΟΥΛΤΑΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.167
0
0
29.167
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
7.46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΙΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28
10.55
2.145
15.305
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1989
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
0
0
0
0
8.967
0
0
0
0
0
0
1.189
0
1.45
ΓΑΖΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.6
8.86
0
18.74
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
15.8
0
0
2.734
ΚΟΝΤΕΛΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.548
8.09
5.22
14.238
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.867
3.143
0
0
0
0
0.663
0
2.4
1.166
ΜΠΕΝΕΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.418
12.25
2.285
12.883
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
4.933
0
1.45
ΔΗΜΗΤΡΑΣΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.141
0
0
25.141
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1995
5.65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
ΜΕΡΜΗΓΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.887
11.06
4.3
9.527
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
0
0
0
0
0
0
1.96
ΛΙΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.566
0
0
24.566
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1987
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.034
3.36
3.177
0
5.457
3.48
0
3.097
0
1.96
ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.189
10.1
1.86
12.229
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
3.229
0
0
ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.954
0
0
21.954
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/1998
6.52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.835
10.3
2.315
9.22
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.566
3.654
ΚΥΤΤΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.669
9.04
4.16
8.469
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.909
0
1.56
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.009
0
0
21.009
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1987
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
2.754
2.743
2.8
2.423
0
2.994
0
2.414
0
1.36
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.571
6.96
0
13.611
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
0
2.389
2.023
ΜΠΟΥΛΟΥΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.329
12.59
1.345
6.394
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.394
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.235
1.04
5.36
13.835
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1988
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0.709
1.074
1.417
1.657
0.171
0
1.44
ΦΑΚΑΡΟΥ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.134
11.78
4.44
3.914
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1998
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.134
0
0
1.78
ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.447
5.52
0
13.927
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
1.143
1.84
2.263
5.211
3.127
ΦΩΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.263
0
0
19.263
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.189
0
0
0
0
0
0
0
2.526
2.583
2.537
6.429
ΓΚΙΚΑ
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.602
8.21
5.535
4.857
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
0
2.64
ΣΜΥΡΝΗ
ΛΟΥΚΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.541
13.58
1.83
3.131
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/1998
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.131
0
1
ΦΥΝΔΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.245
0
0
18.245
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.084
0
0
0
0
0
5.977
2.343
1.051
0.79
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.207
7.1
3.05
8.057
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
2.411
0
2.674
0
2.263
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ
ΒΕΡΟΝΙΚΗ
ΙΣΙΔΩ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.155
12.92
5.235
0
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.001
9.15
0
8.851
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1995
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
0
1.886
0
0
2.48
0
0
1.96
ΚΑΛΛΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.828
0
2.925
14.903
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1998
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.166
3.263
6.474
ΜΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.441
7.99
5.485
3.966
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1998
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.966
ΚΑΛΛΙΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.24
12.97
4.27
0
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.165
14.96
2.205
0
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1992
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.125
13.56
3.565
0
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1988
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.114
10.71
2.175
4.229
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
0
2.08
ΓΙΑΓΙΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.08
12.06
5.02
0
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1991
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΝΕΝΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.052
8
4.205
4.847
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.877
0
1.97
ΓΟΥΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.892
0
0.175
16.717
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.211
0
0
0
8.2
3.266
0
0
1.04
ΚΑΛΟΥΠΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.779
6.57
2.815
7.394
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1987
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
4.423
1.909
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΝΕΡΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.715
11.81
3.985
0.92
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.92
ΚΟΡΟΜΒΟΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.672
0
0
16.672
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
5.92
0
1.886
0
0
0
0
ΣΤΑΜΟΥΛΗ-ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.346
0
0
16.346
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.986
2.697
0
2.24
0
0
5.4
0
0
0
0
0
0
3.023
0
ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.057
0
0
16.057
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1987
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
1.177
4.023
3.246
2.389
0
1.006
0
2.263
0
0
ΔΗΜΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.057
0
0
16.057
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1988
5.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
0
0
0
0
0
2.946
2.571
1.04
ΜΠΑΚΑΤΙΝΑΚΗ
ΚΩΝ/ΝΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.851
8.68
0
7.171
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.326
0
0
0
1.189
0.857
0
0
1.8
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.848
0
0
15.848
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1992
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.574
8.373
0
0
0
0
0
0
0
0.9
ΓΚΙΡΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.83
12.53
3.3
0
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΡΟΥ
ΡΑΛΛΟΥ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.805
4.18
4.345
7.28
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
2.88
1.56
ΦΡΑΝΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.694
0
0
15.694
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
1.863
1.623
0
1.611
1.6
2.403
0
0
ΚΟΛΕΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.633
0
0
15.633
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1987
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
8.533
0
0
0
0
0
3.466
0
1.92
ΦΑΣΟΥΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.571
3.6
4.705
7.266
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
2.526
2
ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.52
10.55
4.97
0
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.505
10.11
5.395
0
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΡΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.501
9.27
4.425
1.806
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1994
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0
0
ΔΕΛΛΗ
ΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.483
2.45
0
13.033
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.433
6.6
0
0
1
ΠΗΧΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.445
12.88
2.565
0
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/05/1989
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.431
11.13
2.735
1.566
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
0
0
ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.38
9.75
3.66
1.97
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.97
ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ
ΔΟΜΝΙΚΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.355
10
4.345
1.01
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.01
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.257
14.16
0
1.097
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
ΓΑΛΑΤΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.206
0.37
1.205
13.631
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1991
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.533
5.767
0
0
0
0
0
0
2.331
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.205
11.52
3.205
0.48
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.035
10.54
2.455
2.04
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
ΚΟΥΡΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.94
9.78
5.16
0
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.915
10.88
4.035
0
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.895
11.5
3.395
0
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΒΟΥΛΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.861
8.9
3.55
2.411
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1987
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.411
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.765
10.08
3.125
1.56
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
ΜΑΚΑΡΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.746
0
3.86
10.886
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1988
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
0
0
0
0
1.189
0.297
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.705
12.36
2.345
0
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΩΤΗ
ΖΩΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.63
10.39
3.25
0.99
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.99
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.52
0
0
14.52
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.233
9.267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.405
9.45
4.955
0
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.392
0
0
14.392
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/1992
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.886
5.252
0
0
0
0
0
0
3.314
0
1.94
ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.37
14.37
0
0
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1991
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.36
0
0
14.36
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1990
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0
8.8
0
0
0
0
0
2.171
0
0
1.56
ΚΟΥΒΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.349
0
0
14.349
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1987
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.497
1.851
0
9
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΘΟΥΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.295
10.74
1.535
2.02
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1995
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
ΜΗΛΙΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.266
8.1
5.035
1.131
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1987
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.109
0
0
14.109
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1988
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
0
0
0
0
0
0
0
1.874
7
0
0
0
0
2.231
2.009
0
ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.08
12.1
0
1.98
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.025
12.56
0.565
0.9
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
ΤΣΙΓΚΟΖΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.009
0.6
0
13.409
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1991
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
3.977
3.611
1.851
0
0
0
0
0
3.317
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.917
10.16
0
3.757
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
0
0
1.46
ΦΑΡΟΥΠΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.91
10.41
3.5
0
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1995
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.901
0
2.58
11.321
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.517
6.274
1.53
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.886
0
4.095
9.791
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1988
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
0
0
0
0
0
0.491
0
0
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.88
13
0
0.88
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2002
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
ΠΟΥΛΗ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.805
12.77
1.035
0
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΧΙΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.78
13.78
0
0
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.775
5.93
4.845
3
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1988
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΜΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.75
13.75
0
0
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΑΚΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.74
10.55
3.19
0
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΟΜΜΥΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.66
13.66
0
0
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΒΟΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.599
8.36
0.05
5.189
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1990
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
2.994
0
0
0
0
0
ΜΠΑΖΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.57
8.99
4.58
0
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1993
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.55
11.5
2.05
0
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/08/2000
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.537
10.37
0
3.167
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1996
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΑΤΣΙΔΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.503
0
0
13.503
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.886
0
0
0
2.717
2.646
0
2.254
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.491
6.47
5.535
1.486
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
1.063
0
ΜΑΓΚΛΑΡΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.409
6.06
0
7.349
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.349
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.38
13.38
0
0
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.27
13.27
0
0
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.26
13.26
0
0
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/1992
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΑΝΤΖΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.133
0
4
9.133
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
ΠΑΠΑΣΑΙΚΑ
ΧΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.12
13.12
0
0
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2003
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.099
10.52
2.11
0.469
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
0
0
0
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.025
7.79
4.395
0.84
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.84
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.97
11.03
0
1.94
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1987
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.95
12.95
0
0
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/2001
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.905
9.37
3.535
0
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΚΡΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.811
4.53
0
8.281
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΡΓΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.76
10.83
0
1.93
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
ΝΤΑΦΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.73
9.51
3.22
0
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.689
0
0
12.689
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1987
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7
0
0
0
0
0
0
2.914
3.566
1.006
0
0.503
0
0
0
0
0
ΣΑΜΟΛΑΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.65
9.49
3.16
0
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.64
8.41
3.3
0.93
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.93
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.64
12.64
0
0
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.634
6.56
2.52
3.554
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
0
0
0
0
0
0.48
0
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.63
12.63
0
0
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.613
0
0
12.613
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
0
0
0
0
0
4.48
0
0
ΞΑΝΘΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.605
9.32
3.285
0
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.6
12.6
0
0
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΥΡΙΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.59
12.59
0
0
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1987
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.587
0
0
12.587
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.549
7.467
0.571
0
0
0
0
0
0
ΡΕΜΠΕΛΟΥ
ΙΣΜΗΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.585
9.8
2.785
0
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΗΜΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.58
12.58
0
0
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.56
12.56
0
0
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1995
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΩΜΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.553
9.31
0
3.243
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.243
ΛΕΚΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΡΙΑΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.53
12.53
0
0
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2003
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΕΝΤΕΡΛΕΝ
ΣΟΦΗ
ΡΕΝΕ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.51
12.51
0
0
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.46
11.46
1
0
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1991
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.43
10.81
0
1.62
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
ΑΡΓΥΡΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.345
10.42
1.925
0
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΠΕΡΓΟΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.32
11.05
0
1.27
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2003
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.27
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.3
0
0
12.3
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.233
9.067
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.29
11.96
0.33
0
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.234
6.56
3.16
2.514
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.154
0
0
12.154
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1986
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
3.154
0
0
0
0
0
0
ΨΑΡΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.15
12.15
0
0
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.125
7.98
4.145
0
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΚΟΥΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.12
12.12
0
0
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.1
12.1
0
0
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1993
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.095
0
5.095
7
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1991
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΚΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.071
8.5
0
3.571
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.571
0
ΧΑΝΔΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΒΥΡΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.05
12.05
0
0
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΔΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.05
12.05
0
0
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.006
0
0
12.006
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.354
3.726
0
0
0
0
2.446
0
0
1.48
ΤΣΙΧΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.96
11.96
0
0
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΙΤΗ
ΡΩΜΑΛΕΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.928
3.69
2.875
5.363
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1996
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
0
1.371
0
0
0
1.02
ΖΟΥΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.909
11.04
0
0.869
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.894
0
0
11.894
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.133
5.367
0
0
1.394
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.865
7.88
3.985
0
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΟΙΜΟΝΑΚΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.86
11.86
0
0
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
8.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.81
6.6
0.72
4.49
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.71
1.04
1.74
0
ΓΟΥΓΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.72
9.11
2.61
0
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΣΟΥΡΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.72
11.72
0
0
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.71
11.71
0
0
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.7
11.7
0
0
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.69
7.98
2.69
1.02
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.68
11.68
0
0
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2004
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.66
11.66
0
0
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΟΥΤΡΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧH
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.58
11.58
0
0
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1988
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΙΤΣΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.571
6.5
4.705
0.366
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0
0
0
0
ΚΟΛΥΜΠΙΑΝΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.555
6.77
4.785
0
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1995
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΙΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.541
8.05
0
3.491
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.491
0
0
0
ΚΟΛΕΜΕΝΟΥ
ΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.509
0
0
11.509
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.297
3.771
0
0.754
0.594
2.091
0
0
0
0
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.507
9.29
0
2.217
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.5
11.5
0
0
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2003
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.46
0
0
11.46
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/1998
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6.9
0
0
0
0
0.56
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.41
11.41
0
0
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΩΚΡΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.386
8.12
2.375
0.891
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1990
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.37
11.37
0
0
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1988
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.347
9.56
0
1.787
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0.92
ΚΟΚΟΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.28
11.28
0
0
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΚΟ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.261
1.65
0
9.611
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
3.417
2.274
ΚΙΤΣΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.26
9.48
0.86
0.92
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.92
ΒΑΚΑΔΗΜΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.26
11.26
0
0
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.24
11.24
0
0
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.239
6.84
3.69
0.709
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
ΖΓΚΟΡΖΕΛΣΚΑ
ΜΑΛΓΚΟΡΖΑΤΑ
ΕΝΤΜΟΥΝΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.233
0
0
11.233
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1996
5.8
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΝΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.212
3.11
2.285
5.817
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1996
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
0
2.594
0
0
0
0
0
0
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.21
11.21
0
0
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΛΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΝΙΚΗ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.14
9.28
1.86
0
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.135
9.68
1.455
0
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.13
11.13
0
0
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.124
10.53
0
0.594
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
ΚΑΜΙΤΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.111
0
3.02
8.091
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/1990
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0
0
2.434
0
0
0
0
0
0
3.217
0
1.88
ΑΜΑΞΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΛΕΟΝΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.08
11.08
0
0
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΛΩΝΑ
ΧΡΥΣΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.07
11.07
0
0
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΛΩΝΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.039
0
4.625
6.414
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.217
3.197
0
ΨΑΡΑ
ΜΑΛΑΜΩ
ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.013
0
0
11.013
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1988
5.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
ΤΟΛΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΤΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.006
0
0
11.006
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1990
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.663
0
0
4
0
0
0
0
2.343
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.006
0.53
2.75
7.726
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1996
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
3.04
2.377
0
0.297
0.56
0
0
ΣΤΕΝΟΥ
ΒΙΟΛΕΤΑ
ΣΑΡΑΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11
11
0
0
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1997
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.98
9.62
1.36
0
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/1998
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΗΜΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.96
10.96
0
0
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.95
10.95
0
0
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.95
10.95
0
0
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΘΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.92
10.92
0
0
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΟΜΗΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.897
0.01
0
10.887
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
8.767
0
0
0.84
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΞΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.875
7.95
2.925
0
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1990
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.87
10.87
0
0
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1995
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΜΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.85
8.94
1.91
0
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/08/1997
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.82
10.82
0
0
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.81
7.47
0.94
2.4
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
0.229
0
ΛΑΚΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.8
10.8
0
0
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/1997
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.79
9.91
0
0.88
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
ΠΛΑΦΑΔΕΛΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.783
0
0
10.783
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.349
5.434
ΡΕΒΥΘΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΛΤΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.751
0
0
10.751
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
0
3.017
0
0
0
2.134
0
0
0
ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ
ΜΑΡΙ
ΑΓΚΟΠ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.743
2.63
0
8.113
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
3.017
1.817
0
0
0
0
0
0
0
0.97
ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.737
0
0
10.737
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.943
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.794
ΠΙΤΣΟΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.71
10.71
0
0
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2003
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΝΑΒΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.62
8.46
2.16
0
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1996
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.61
10.61
0
0
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/1997
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΣΗΜΑΚΗ
ΘΗΡΕΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.58
10.31
0.27
0
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.514
0
0
10.514
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0
2.971
0.549
0.903
0
1.943
0
1.577
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.504
0
0
10.504
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1988
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
2.537
0
0
0
0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΕΥΚΟΘΕΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.483
7.9
0
2.583
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.074
0
0
0.96
ΛΥΓΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.461
4.09
1.625
4.746
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.409
0
2.337
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.45
10.45
0
0
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1996
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΙΩΑΚΕ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.42
0
0
10.42
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1987
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
0
1.063
2.949
0
0
1.509
0
0
1
ΙΓΓΛΕΖΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.42
10.42
0
0
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.34
7.09
3.25
0
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1992
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΛΕΙΩ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.34
10.34
0
0
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ-ΕΥΦΗΜΙΑ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.34
10.34
0
0
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.28
10.28
0
0
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1993
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.277
7.82
0
2.457
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
ΛΟΥΚΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.24
0
0
10.24
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1986
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.326
1.531
0
0
1.989
1.737
1.657
0
0
0
0
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.23
10.23
0
0
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.206
4.18
0
6.026
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1998
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
0
0
1.737
1.397
ΣΟΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.2
10.2
0
0
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1995
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΟΥΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.2
10.2
0
0
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.14
10.14
0
0
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.137
0
0
10.137
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1986
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
3.931
3.349
0.594
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.13
10.13
0
0
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
8.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΒΟΥΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.08
10.08
0
0
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.015
6.2
3.815
0
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.004
7.97
0
2.034
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1985
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0
0
0
ΠΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10
8.45
0.27
1.28
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
ΒΡΥΣΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10
10
0
0
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10
10
0
0
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΙΑΝΤΣΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.997
3.47
1.11
5.417
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1988
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
0
4.091
0.571
0
0
0
0
0
0.286
0
ΜΟΥΣΕΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.99
9.99
0
0
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.971
8.76
0
1.211
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.617
0
0
ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.956
0
0
9.956
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1988
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.497
1.909
2.537
0
0.983
0
1.03
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.95
7.62
2.33
0
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1991
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.935
8.06
1.875
0
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗ
ΘΕΟΝΥΜΦΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.93
9.93
0
0
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/04/1995
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΙΛΛΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΝΟΜΙΚ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.91
0
0
9.91
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1989
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
0
1.543
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.85
0
0
9.85
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1988
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
0
0
0
0
0
1.05
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.836
6.78
0
3.056
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1997
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
0
0
0
0
0
1.41
ΣΑΜΠΡΗ
ΜΑΡΙΚΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.824
2.91
0
6.914
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
2.514
0
0
0
0
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.81
9.81
0
0
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1995
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.81
8.85
0
0.96
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
ΔΕΔΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.8
9.8
0
0
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.79
5.82
3.97
0
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
7.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.78
9.78
0
0
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1997
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.78
9.78
0
0
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΣΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.746
3.36
1.815
4.571
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2002
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
2.697
ΤΣΙΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.74
9.74
0
0
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/08/2004
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.737
9.36
0
0.377
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.73
9.73
0
0
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.72
9.72
0
0
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.72
6.4
0
3.32
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.71
9.71
0
0
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/08/1997
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.7
8.7
0
1
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ΧΡΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.68
9.68
0
0
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.67
8.45
1.22
0
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΜΠΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.65
9.65
0
0
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.64
9.64
0
0
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΒΙΚΗ
ΘΕΩΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.6
9.6
0
0
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΜΕΝΤΖΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.6
9.6
0
0
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.59
6.37
3.22
0
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΝΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.58
9.58
0
0
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
8.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΛΤΗ
ΟΛΓΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.543
0
0
9.543
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1988
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.057
3.909
0
0
0
0
0.617
0
0.96
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.54
5.85
3.69
0
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΛΑ
ΑΘΗΝΑ-ΤΑΤΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.54
9.54
0
0
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/1999
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΘΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.5
9.5
0
0
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΧΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.47
9.47
0
0
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΩΣΗ
ΝΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.47
9.47
0
0
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΡΛΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.403
0
0
9.403
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
0
0
0
0
0
0
1.803
0
ΓΡΗΓΟΡΑ
ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.4
7.29
2.11
0
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΝΤΖΑΡΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.39
9.39
0
0
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΤΖΑΡΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.39
9.39
0
0
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΕΥΦΗΜΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.38
6.38
3
0
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/08/2000
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΝΙΩΡΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.35
9.35
0
0
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΕΜΠΕ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.337
0
0
9.337
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
0
0
0
0
0.731
0.206
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΚΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.309
1.56
4.455
3.294
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.294
0
0
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.305
0
5.065
4.24
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
0
0
0
0
1.189
1.554
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.27
9.27
0
0
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.269
0
0
9.269
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1995
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
3.611
0
0
0
2.183
0
0
0
0
ΦΑΣΟΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.18
9.18
0
0
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΟΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.15
9.15
0
0
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1994
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΑΕΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.15
7.95
0
1.2
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/2004
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
ΤΑΜΠΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.093
0
0
9.093
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1992
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.533
3.4
0
0
2.16
0
0
ΜΑΥΡΟΥΔΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.07
9.07
0
0
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.067
0
0
9.067
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.06
8.12
0
0.94
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1995
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
ΠΑΙΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΡΣΠ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.01
9.01
0
0
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9
6.23
2.77
0
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9
8.15
0
0.85
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.85
ΓΑΖΑΡΟΥ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9
9
0
0
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2001
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΔΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9
9
0
0
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.99
8.99
0
0
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1994
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.99
8.99
0
0
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΝΙΩΚΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.97
8.97
0
0
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ
ΜΑΡΘΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.965
8.87
0.095
0
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.93
8.93
0
0
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΦΕΞΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.9
0
0
8.9
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/01/1988
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΩΝΗ
ΦΙΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.89
6.65
0
2.24
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
0
0
1.577
ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.886
0
0
8.886
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1992
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
2.126
0
0
0
0
0
0
2.651
0.92
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΑΚΗ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.885
5.51
3.375
0
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2001
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΦΛΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.88
8.88
0
0
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1995
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΡΒΕΑ
ΕΥΑ - ΒΙΒΙΑΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.87
8.87
0
0
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1991
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΥ
ΧΑΙΔΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.849
0
0
8.849
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1995
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
1.029
0
0
0
0
0.32
ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.845
4.78
4.065
0
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗ
ΙΣΜΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.83
8.83
0
0
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΕΜΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.82
8.82
0
0
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΡΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.8
0
0
8.8
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1988
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΥΡΟΜΑΛΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.765
7.14
1.625
0
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΡΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΙΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.76
8.76
0
0
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΑΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.74
4.54
0
4.2
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.7
8.7
0
0
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.67
8.67
0
0
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.639
0
0
8.639
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1988
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
7.633
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.634
0
0
8.634
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/05/1998
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
2.326
2.846
1.851
ΤΣΑΓΚΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.62
8.62
0
0
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΟΥΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.61
8.61
0
0
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1995
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.6
0
0
8.6
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΣΟΝΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.6
8.6
0
0
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/1998
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΜΟΥΣΗ
ΛΙΤΣΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.59
8.59
0
0
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΝΗ
ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.58
8.58
0
0
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2001
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.56
8.56
0
0
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.55
8.55
0
0
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΙΒΑΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.547
0
0
8.547
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0
0
0
0
1.88
ΧΟΛΕΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.51
8.51
0
0
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΗΡΩ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.5
6.06
2.44
0
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΡΛΕΜΗ
ΝΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.5
8.5
0
0
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.48
8.48
0
0
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.47
7.37
0
1.1
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1
ΚΑΡΟΥΣΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.46
8.46
0
0
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.45
8.45
0
0
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.433
0
0
8.433
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1990
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΠΕΡΙΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.43
8.43
0
0
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΣΟΥΛΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.43
8.43
0
0
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1996
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.41
8.41
0
0
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΡΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.4
8.4
0
0
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΛΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.4
8.4
0
0
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.367
0
0
8.367
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1987
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ
ΙΣΜΗΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.291
0
3.565
4.726
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.057
1.669
0
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.26
8.26
0
0
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΜΠΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.25
8.25
0
0
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.23
8.23
0
0
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΟΥΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.22
5.64
2.58
0
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1994
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.19
8.19
0
0
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΤΑΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.165
5.21
2.955
0
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1995
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.16
8.16
0
0
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1999
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.15
8.15
0
0
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.09
8.09
0
0
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ
ΦΙΛΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.089
0
0
8.089
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1988
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.937
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.103
1.029
0
1.12
0.9
ΛΕΟΛΕΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.03
8.03
0
0
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1998
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΤΤΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.97
7.97
0
0
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΣΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.96
7.96
0
0
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
8.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.95
7.95
0
0
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΖΔΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.95
7.95
0
0
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/2001
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΑΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.942
5.65
1.595
0.697
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.697
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.93
7.93
0
0
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΡΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.93
7.93
0
0
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΡΙΖΑ
ΡΕΒΕΚΚΑ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.921
0
0.41
7.511
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1988
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
3.714
0
0
0
0
0
1.097
0
0
ΜΠΡΙΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.874
0
0
7.874
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
0
0
3.349
0
0
0
2.274
0.72
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.86
7.86
0
0
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΟΥΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.86
7.86
0
0
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΕΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.857
0
5.94
1.917
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/01/2000
5.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.917
0
0
ΓΙΩΤΙΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.85
7.85
0
0
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/1998
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.83
7.83
0
0
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ-ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.78
7.78
0
0
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.75
7.75
0
0
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2001
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.735
5.2
2.535
0
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.726
0
0
7.726
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0.983
6.034
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.72
7.56
0
0.16
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
0
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.71
7.71
0
0
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2001
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.69
5.42
2.27
0
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΚΑΛΙΑΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.66
7.66
0
0
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/1998
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΝΤΕΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.64
7.64
0
0
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.62
7.62
0
0
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΟΛΤΣΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.62
7.62
0
0
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΑΒΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.61
7.61
0
0
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.61
7.61
0
0
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1999
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.59
2.87
0
4.72
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.56
7.56
0
0
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1995
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.55
7.55
0
0
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1996
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΚΟΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.531
0
0
7.531
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
3.223
1.966
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.5
0
0
7.5
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1986
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.476
3.68
1.83
1.966
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
0
0
0
0
ΓΛΥΜΙΔΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.45
7.45
0
0
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΣΤΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.44
7.44
0
0
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.44
7.44
0
0
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΥΛΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.433
0
0
7.433
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1992
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.43
7.43
0
0
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΘΕΝΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.43
7.43
0
0
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2003
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΜΠΩΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.429
0
0
7.429
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.977
3.451
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΟΣΕΔΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.41
7.41
0
0
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΙΔΟΥ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.41
7.41
0
0
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.38
7.38
0
0
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.34
7.34
0
0
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.3
7.3
0
0
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.28
7.28
0
0
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΙΟΥΡΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΡΑΣΜΙΑ-ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.28
7.28
0
0
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.26
7.26
0
0
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.26
7.26
0
0
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.25
7.25
0
0
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.233
0
0
7.233
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗ
ΚΡΙΣΤΙΝ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.232
0
0
7.232
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1987
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
2.067
0
0.389
1.189
2.286
0
0
0
0
ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.224
0
0
7.224
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
0
0
0
2.126
1.166
0
1.35
ΜΠΙΤΣΑΞΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.22
5.7
1.52
0
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.216
0
0
7.216
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1988
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
1.714
2.39
2.38
0
ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.2
7.2
0
0
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΤΣΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.191
6.62
0
0.571
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.18
7.18
0
0
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1988
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.174
5.3
0
1.874
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1989
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.16
7.16
0
0
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΠΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.1
5.08
2.02
0
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΙΣΤΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.1
7.1
0
0
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΑΦΕΡΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.095
2.78
4.315
0
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.07
7.07
0
0
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1996
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΙΤΙΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.06
7.06
0
0
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1997
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΗΡΟΤΑΓΑΡΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.05
7.05
0
0
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.036
0
3.69
3.346
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
1.7
0.571
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.03
7.03
0
0
435
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2003
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.03
7.03
0
0
436
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.01
7.01
0
0
437
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.967
0
0
6.967
438
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΗΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.96
6.96
0
0
439
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.951
0
3.145
3.806
440
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/2001
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.134
0
1.671
ΚΑΛΥΒΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.95
6.95
0
0
441
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.93
6.93
0
0
442
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗ
ΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.91
6.91
0
0
443
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.9
6.9
0
0
444
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/1998
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΧΟΝΤΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.873
0
0
6.873
445
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.873
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.86
6.86
0
0
446
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.86
6.86
0
0
447
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.85
6.01
0
0.84
448
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/08/2004
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.84
POUPARD
NATHALIE
PIERRE
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.82
6.82
0
0
449
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΕΝΕΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.79
6.79
0
0
450
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/08/1997
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.74
6.74
0
0
451
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΡΙΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.68
6.68
0
0
452
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0