ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΜΙΧΑΛΕΡΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.6
0
0
27.6
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
4.967
9.133
8.633
ΧΑΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.733
0
0
22.733
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1997
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
9.133
8.633
ΣΕΧΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.04
0
3.875
10.165
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
8.633
ΝΑΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
84.767
0
0
84.767
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/1983
6.21
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΥΡΕΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
78.535
18.68
3.455
56.4
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
7.57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΙΚΟΥΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
70.496
13.62
10.77
46.106
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
8
9.633
9.7
9.133
8.633
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
ΜΕΛΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
70.493
19.37
9.44
41.683
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/08/1998
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
2.72
9.633
9.7
9.133
8.633
ΚΑΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
68.907
17.31
4.645
46.952
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
8.267
9.6
9.867
9.133
8.6
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
68.442
12.23
9.625
46.587
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
8
9.033
9.867
9.133
8.633
ΟΣΤΑΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
67.909
16.12
5.375
46.414
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
0
8.267
9.2
9.067
9.133
8.633
ΤΣΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
66.902
20.57
9.065
37.267
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.867
9.133
8.633
ΜΠΟΥΤΚΑΡΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
66.124
18.25
5.69
42.184
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.017
9.5
9.867
9.133
8.667
ΔΗΜΑΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
62.617
14.5
7.55
40.567
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1989
6.66
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΙΜΕΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
61.35
12.75
5.8
42.8
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
9.6
9.767
9.133
8.633
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
61.303
10.03
8.94
42.333
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1999
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
9.133
9.867
9.133
8.633
ΙΑΚΩΒΑΚΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
60.378
11.87
5.875
42.633
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
9.633
9.767
9.133
8.633
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
60.304
3.14
3.285
53.879
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
6.042
13.762
14.686
9.133
8.633
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙA
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
60.195
11.3
6.595
42.3
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
9.167
9.7
9.133
8.633
ΖΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
58.862
9.28
5.875
43.707
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
8.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.64
9.667
9.633
9.133
8.633
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
58.202
11.99
8.69
37.522
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
9.6
9.767
9.133
8.633
ΤΣΕΝΤΖΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
57.143
10.57
0
46.573
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1993
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
0
8.3
9.667
2.64
9.133
8.633
ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥH
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
56.627
14.5
6.36
35.767
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
8.367
9.133
8.633
ΘΩΜΑΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
56.594
15.46
0
41.134
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1992
8.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.806
8
9.633
3.729
8.3
7.667
ΒΕΡΒΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
56.542
6.75
8.22
41.572
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
8
0
13.952
9.133
8.567
ΠΟΡΦΥΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
56.272
9.76
0
46.512
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1996
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
0
8.3
9.667
8.367
9.1
8.633
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
56.25
18
4.19
34.06
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
9.633
3.849
9.133
8.633
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΝΤΙΑΝΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
55.353
18.35
10.77
26.233
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2002
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.133
8.633
ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
54.748
7.01
6.705
41.033
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
0
0
0
7.867
8.467
14.524
8.633
ΤΙΛΚΕΡΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
54.486
0
1.735
52.751
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.618
8.233
7.9
8.467
9.133
15.4
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
54.317
16.42
0
37.897
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
3.297
7.867
17.133
ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
54.136
0
2.97
51.166
31
33.432
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
0
8.258
2.594
9.2
9.7
9.133
8.6
ΓΚΟΥΒΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
53.806
19.04
0
34.766
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1997
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0
0
5.1
9.633
2.846
7.867
8.6
ΚΑΡΑΓΙΩΡΑ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
53.386
13.85
0
39.536
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1991
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
7.967
9.633
3.769
8.3
8.633
ΦΕΣΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
53.367
13.65
6.25
33.467
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
8.467
8.3
7.5
ΤΣΙΑΡΑ
ΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
53.272
11.09
0
42.182
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1994
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
1.806
8.067
9.6
3.389
9.133
8.633
ΓΚΙΝΤΕΡ
ΗΡΑ - ΕΥΓΝΩΣΙΑ
ΛΟΤΑΡ ΜΑΝΦΡΕΝΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
53.058
16.75
10.175
26.133
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
9.133
8.633
ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
52.323
13.48
4.97
33.873
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
6.407
9.233
8.633
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
52.174
7.08
6.5
38.594
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
9.5
8.367
9.1
8.633
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
52.065
6.86
7.47
37.735
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
7.833
9.7
9.133
8.6
ΣΤΡΟΥΜΠΗ
ΚΥΡΑΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.881
3.12
4.19
44.571
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
4.914
8.2
9.167
3.391
9.133
8.633
ΡΑΤΣΚΑ
ΣΟΥΣΑΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.567
0
2.8
48.767
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
16
9.667
9.133
8.633
ΜΑΚΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.322
20.21
9.845
21.267
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
8.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
9.133
8.633
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.27
7.94
0
43.33
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
8.133
0
9.133
5.998
9.133
8.6
ΠΑΓΩΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.143
21.02
10.425
19.698
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.931
9.133
8.633
ΚΑΠΟΓΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.107
11.73
2.47
36.907
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
3.14
8.3
17.267
ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.027
15.05
10.11
25.867
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
9.133
8.6
ΚΟΚΟΛΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
50.958
13.96
8
28.998
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
9.133
17.133
ΜΠΙΖΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
50.526
16.71
3.565
30.251
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
3.017
9.133
8.6
ΜΑΝΑΒΗ
ΣΑΒΒΑΤΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
50.481
12.43
0
38.051
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
11.271
3.346
9.133
8.6
ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
50.445
9.01
6.235
35.2
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
8.5
8.9
8.6
ΓΑΒΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
50.273
9.13
7.11
34.033
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
8.467
9.133
8.633
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
50.167
0
0
50.167
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/1997
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
18.333
8.467
9.133
8.567
ΓΑΡΙΤΑΤΖΗ
ΕΛΕΩΝΟΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
50.146
16.16
3.895
30.091
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
3.257
9.133
8.567
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
50.093
0
4.36
45.733
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1999
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
10
9.133
8.6
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ
ΦΙΟΡΟΥΛΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.955
18.71
7.86
23.385
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
3.594
9.1
8.633
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.879
4
9.375
36.504
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0
0
0
7.9
9.9
9.133
8.633
ΨΙΛΛΕΛΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.619
7.51
4.44
37.669
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
9.133
8.333
9.133
8.6
ΚΡΙΑΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.183
6.06
7.75
35.373
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
7.9
9.067
9.133
8.633
ΓΙΑΤΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.942
18.2
9.25
21.492
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1997
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.726
9.133
8.633
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.645
11.95
10.595
26.1
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
9.133
8.633
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.332
19.7
7.985
20.647
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1995
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
9.133
8.633
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.008
9.2
0
38.808
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
7.154
9.6
3.794
8.3
8.633
ΓΡΟΥΔΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.888
5.77
6.285
35.833
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
8.467
9.133
8.633
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.819
11.1
3.535
33.184
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
9.033
3.446
9.1
8.633
ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.681
0
1.27
46.411
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1991
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.543
3.291
4.343
0
9.167
8.367
9.133
8.567
ΚΑΠΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.621
0
1.91
45.711
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
0
0
0
0
1.303
8.3
9.2
8.467
9.133
8.6
ΠΑΡΑΛΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.544
10.13
7.52
29.894
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.594
9.033
17.267
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.533
13.51
9.625
24.398
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2000
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
3.569
9.133
8.633
ΡΑΠΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.512
0
0
47.512
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0.731
0
2.149
0
0
1.166
15.733
8.367
9.133
8.633
ΣΑΓΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΗΣΣΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.231
0
0
47.231
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
3.303
3.28
8.3
9.667
3.154
9.133
8.633
ΖΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.19
0
0
47.19
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.869
0
3.154
5.767
9.167
8.467
9.133
8.633
ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.14
3.68
4.83
38.63
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.763
6.633
8.467
9.133
8.633
ΜΠΕΤΖΟΥΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.044
15.91
0
31.134
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1989
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
0
9.633
3.226
8.2
8.567
ΠΛΕΣΣΑ
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.599
13.18
9.645
23.774
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2000
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.041
9.133
8.6
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΙΩΑΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.419
8.1
0
38.319
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
9.167
3.186
9.133
8.633
ΜΑΚΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.403
0
0
46.403
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1995
6.89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.577
9.067
8.633
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.38
17.84
5.55
22.99
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.566
2.674
7.867
7.883
ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.062
0
5.395
40.667
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
9.433
8.467
9.133
8.567
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΔΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.022
17.07
0
28.952
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
3.386
7.767
8.6
ΣΦΗΝΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.66
16.09
8.3
21.27
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.503
9.133
8.633
ΤΣΙΡΟΥΚΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.586
19.2
6.315
20.071
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1995
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
8.3
8.6
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.445
4.3
7.145
34
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
8.467
9.067
8.567
ΜΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΕΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.415
0
0
45.415
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1993
6.6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.251
0
0
45.251
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1989
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
2.933
2.789
8.2
9.133
3.583
9.133
8.633
ΝΤΖΟΥΦΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.137
16.94
9.145
19.052
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
8.3
7.804
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.885
0
0.16
44.725
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
0
0
8.267
9.2
8.367
8.3
7.7
ΝΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.716
0
0
44.716
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1988
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
7.933
8.3
7.9
2.869
9.133
7.667
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.668
0
3.735
40.933
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1988
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
9.633
8.467
9.133
8.633
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΚΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.648
0
5.91
38.738
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.905
9.033
9.133
7.667
ΖΩΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.505
2.65
7.955
33.9
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
8.467
9.133
8.633
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.328
5.47
8.19
30.668
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0.594
2.843
8.367
9.133
8.633
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.08
0
8.08
36
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
9.067
9.133
8.633
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.925
0
7.625
36.3
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2002
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
9.2
9.867
9.133
7.7
ΖΗΦΚΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.718
18.69
8.095
16.933
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
8.633
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.7
0
0
43.7
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/1992
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
9.167
8.467
9.133
8.633
ΦΛΕΡΙΑΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.429
13.03
3.035
27.364
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1998
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
7.9
3.28
6.933
8.633
ΑΔΑΜΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.342
0
3.875
39.467
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
7.9
8.367
9.1
8.633
ΚΑΡΤΣΩΝΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.054
13.16
0
29.894
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
3.594
8.2
8.633
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.98
0
8.58
34.4
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
8.467
9.1
7.5
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.871
0
0
42.871
100
31.3
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1980
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
2.034
8.2
9.2
3.266
8.3
3.271
ΜΠΟΥΡΑΤΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.701
16.31
0
26.391
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
2.057
6.833
8.467
ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.208
0
6.875
35.333
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
8.367
9.133
8.633
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.187
4.33
9.44
28.417
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3.617
9.133
7.667
ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.18
0
0
42.18
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.017
0
2.549
8.267
9.2
3.414
9.133
8.6
ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.833
0
0
41.833
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1988
9.17
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΜΒΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.737
11.51
7.61
22.617
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1999
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
3.91
9.133
8.633
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.703
13.79
10.175
17.738
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.971
8.3
8.467
ΔΑΜΠΑ
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.65
0
1.875
39.775
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
8.3
9.6
8.467
9.1
2.926
ΔΟΠΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.414
5.08
11.11
25.224
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.133
7.624
ΚΙΟΥΣΗ
ΦΟΙΒΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.092
0
7.735
33.357
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1991
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.911
1.28
8.467
9.133
8.567
ΠΕΡΙΜΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.022
12.9
2.52
25.602
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1991
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
9.633
3.666
9.133
1.33
ΣΙΨΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.946
0
0
40.946
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1998
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
8.233
9.633
3.814
9.133
8.6
ΚΟΡΟΜΗΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.878
6.65
0
34.228
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
9.633
3.671
9.133
8.567
ΔΡΕΚΟΛΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.26
19.26
0
21
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
2.16
0
1.817
2.663
2.309
8.6
ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.031
0
0
40.031
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
7.633
9.6
0
8.3
7.131
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.914
7.06
3.705
29.149
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
3.749
7.767
8.467
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΟΜΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.51
20.06
6.035
13.415
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
8.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.614
7.767
3.034
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.364
0
0
39.364
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
8
8
3.814
9.133
8.633
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΣΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.321
10.71
1.645
26.966
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/02/2000
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
2.811
3.454
7.767
8.633
ΘΩΜΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ
ΑΧΙΛΕΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.185
18.55
5.235
15.4
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.433
ΔΕΣΥΛΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.137
8.17
0
30.967
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2001
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1
9.033
0
8.2
8.633
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.958
0
0
38.958
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
2.56
1.76
2.88
9.633
3.489
9.133
8.6
ΞΑΝΘΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.918
0
0
38.918
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.794
8.267
6.6
3.357
8.3
8.6
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.8
0
7.5
31.3
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
8.467
9.1
4.7
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.71
17.19
4.315
17.205
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2002
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
6.467
8.567
ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.396
16.58
0
21.816
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
1.097
3.48
3.106
8.567
ΑΠΛΑΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.369
18.82
0
19.549
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1995
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
2.646
2.491
6.211
ΤΣΟΜΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.186
0
0
38.186
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1988
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
0
0
0
0
8
0.389
3.251
9.133
7.712
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.046
15.63
3.72
18.696
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.214
6.915
8.567
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.993
14.79
4.735
18.468
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
7.4
8.633
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.813
0
0
37.813
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2000
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
6.043
9.167
3.546
9.133
8.633
ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.789
22.66
4.815
10.314
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
8.6
ΔΑΔΑΛΙΑΡΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.738
14.29
0
23.448
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
9.6
0
2.514
8.633
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.728
10.52
8.75
18.458
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
9.1
8.467
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.391
0
1.5
35.891
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1998
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
9.6
2.957
9.133
8.633
ΣΟΥΡΟΥΛΑΓΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.075
0
0.86
36.215
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2000
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.533
9.5
3.449
9.133
8.6
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.96
18.76
0
18.2
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
0
0
8.567
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.75
0
0
36.75
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
9.133
3.083
9.133
7.433
ΧΑΣΙΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.254
0
0
36.254
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.01
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
2.251
8.3
9.433
0
0
3.289
ΚΑΡΥΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.873
10.05
5.41
20.413
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
3.137
8.3
7.719
ΚΟΜΙΑΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΠΥΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.577
11.3
5.145
19.132
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
8.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.266
8.2
7.667
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.536
13.29
8.425
13.821
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
7.867
3.074
ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.373
0
0
35.373
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
9.6
3.331
9.133
7.742
ΜΠΟΓΚΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.347
11.4
5.625
18.322
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.989
7.767
7.567
ΚΙΓΜΑ
ΚΛΕΙΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.34
10.61
5.875
18.855
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
8.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
8.2
7.638
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.993
0
0
34.993
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
0
0
2.731
9.5
3.383
9.1
7.605
ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.989
0
0
34.989
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1997
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
9.633
2.914
9.133
7.741
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.831
0
0
34.831
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1995
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.646
8.867
7.767
5.486
9.133
0.933
ΦΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.667
1.58
0
33.087
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
9.6
3.137
9.133
5.55
ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.638
0
0
34.638
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.697
9.5
3.6
9.133
7.708
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.304
0
0
34.304
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
6.5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.156
0
6.69
27.466
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1989
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
0
2.034
2.669
8.467
9.133
3.22
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.063
13.48
0
20.583
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
2.354
2.889
7.673
ΝΤΑΛΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.903
8.87
7.345
17.688
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
8.3
7.742
ΜΑΚΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.782
11.89
5.735
16.157
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
7.767
6.733
ΝΙΚΗΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.609
5.43
0
28.179
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
3.506
7.767
7.74
ΚΑΝΙΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.256
11.97
8.595
12.691
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.591
9.1
0
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.19
5.05
0
28.14
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1988
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
3.017
8
0
2.811
8.3
2.789
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΖΩΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.188
17.98
6.175
9.033
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.082
0
0
33.082
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.674
0
8.3
8.233
3.674
8.2
0
ΚΥΡΙΑΚΟΓΓΟΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.063
9.97
8.11
14.983
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1999
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.297
8.2
3.486
ΠΕΛΑΓΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.895
0
0
32.895
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
1.669
8.3
8.233
3.663
9.133
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΜΕΡΟΠΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.86
0
0
32.86
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1989
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
8
9.5
2.946
8.3
1.04
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.788
0
0
32.788
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
6.9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
3.377
ΑΘΟΥΣΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.731
22.63
7.05
3.051
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
0
0
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.683
16.33
0
16.353
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
0
0
6.853
ΔΟΥΚΑ ΒΑΝΩΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.6
0
0
32.6
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
0
0
0
0
0
0
3.554
8.267
7.9
2.8
8.3
1.55
ΚΟΥΤΟΥΠΣΙΔΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.496
12.98
6.535
12.981
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.294
7.767
1.92
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.431
16.75
6.315
9.366
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
8.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
3.306
3.351
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.236
6.99
0
25.246
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1993
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
2.846
6.933
6.333
ΒΡΑΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΤΣΑΜΠ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.185
8.25
0
23.935
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2001
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
3.14
7.767
3.429
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.9
12.11
3.785
16.005
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.934
5.939
7.131
ΦΕΣΤΙΔΟΥ
ΑΥΓΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.845
8.47
5.035
18.34
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1990
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
2.24
8.2
0
ΣΙΑΚΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.746
21.63
3.845
6.271
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.271
ΜΠΑΜΠΑΝΑΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.711
0
0
31.711
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1996
7.21
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
3.411
7.767
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.689
8.33
8.625
14.734
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1992
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
8.3
3.194
ΜΑΡΑΠΙΔΟΥ
ΑΓΑΘΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.226
19.36
3.235
8.631
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.797
2.537
3.297
ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.22
0
0
31.22
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1995
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
2.937
2.686
8.267
0
3.297
9.133
3.231
ΛΙΑΣΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.987
19.73
2.22
9.037
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1991
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.354
2.617
3.066
ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.887
9.22
0
21.667
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΜΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.779
0
1.955
28.824
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.404
0
9.36
3.389
8.3
1.371
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ
ΜΕΡΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.633
9.91
7.595
13.128
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
6.971
3.174
ΓΙΩΡΤΣΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.445
2.94
0
27.505
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
9.6
2.651
6.721
2.866
ΛΥΚΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.348
8.69
7.925
13.733
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
5.433
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.046
8.37
1.845
19.831
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1988
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
0
8
0
2.777
3.091
3.14
ΣΚΕΥΗ
ΙΖΑΜΠΕΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.734
0
0
29.734
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
6.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0
0
8.3
7.9
3.849
8.2
0
ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.58
10.94
7.61
11.03
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.263
7.767
0
ΡΑΠΑΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.543
14.13
7.02
8.393
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2001
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
2.594
2.781
ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.283
13.62
6.065
9.598
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1989
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
7.767
0.94
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΩΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.151
0
6.205
22.946
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1988
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
9.167
3.183
9.133
0
ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.489
15.48
7.315
5.694
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
0
0
3.5
0
0
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.348
7.93
6.035
14.383
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.274
8.2
2.909
ΜΠΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.062
15.66
5.955
6.447
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1995
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.694
2.343
1.41
ΤΑΤΑΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.008
0
0
28.008
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1992
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.989
8.233
2.103
3.017
8.2
3.254
ΓΚΟΥΜΑ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.889
12.34
6.72
8.829
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.231
2.697
ΙΒΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.886
7.4
9.235
11.251
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1997
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
8.2
0
ΣΑΚΙΩΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.853
12.83
3.675
11.348
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
5.122
3.197
ΣΙΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.364
4.42
7.425
15.519
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1996
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
9.133
3.094
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.151
2.28
0
24.871
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1995
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.36
0
9.133
2.834
2.537
3.006
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ
ΣΥΛΒΙΑ ΑΝΤΖΕΛΑ
ΣΩΚΡΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.934
18.6
3.5
4.834
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.434
0
ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛ
ΕΥΓΕΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.815
15.78
0
11.035
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1997
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.65
3.306
3.08
0
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.649
17.1
0
9.549
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
3.546
2.78
ΤΖΗΚΑ
ΧΡΥΣΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.599
6.75
6.785
13.064
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/09/1996
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.197
7.867
2
ΒΟΖΙΝΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.442
0
2.425
24.017
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1989
6.67
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.434
3.611
4.271
ΧΑΡΤΖΑΒΑΛΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.406
11.12
0
15.286
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1987
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
2.537
1.92
2.64
1.714
3.286
ΚΑΡΑΔΕΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΡΑΤΖΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.356
0
0
26.356
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.703
8.3
8.233
2.983
2.217
0.92
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.335
13.68
6.175
6.48
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
8.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.214
3.266
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.29
0.54
1.845
23.905
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.534
7.045
2.923
8.3
0.103
ΝΙΩΤΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.287
0
8.675
17.612
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2001
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.277
5.845
9.1
1.39
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.251
0
0.36
25.891
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
0
0
0
0
0
4.983
0
1.68
5.453
2.983
8.3
2.286
ΔΟΥΜΑΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.212
3.71
6.955
15.547
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
3.114
7.867
1.96
ΓΚΡΙΤΖΑΛΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.181
0
0
26.181
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2001
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
8.248
8.933
ΖΩΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.096
10.55
3.8
11.746
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
3.297
2.72
3.191
ΚΟΤΕΝΤΣΗΣ
ΠΑΡΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.075
0
1.69
24.385
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.537
1.326
7.9
3.529
9.133
1.96
ΨΑΛΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.97
0
4
21.97
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
9.167
0
8.3
1.6
ΓΙΕΣΤΕΡ
ΣΑΝΤΡΑ
ΓΚΕΡΧΑΡΝΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.96
20.41
4.02
1.53
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2001
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.911
0
0
25.911
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2000
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
9.2
3.571
8.3
2.063
ΒΑΡΔΑΞΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.748
10.89
6.925
7.933
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1988
8.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
4.168
0.92
ΚΑΛΙΑΦΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.733
2.6
8.3
14.833
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.083
9.133
2.617
ΤΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.456
18.65
0
6.806
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.031
1.474
2.3
ΖΩΝΟΥΔΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.401
0
0
25.401
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
8
3.503
7.867
3.083
ΤΖΙΩΡΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.345
13.46
0
11.885
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.649
7.767
1.47
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.274
9.13
4.595
11.549
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.706
7.433
1.41
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.22
8.87
5.955
10.395
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
2.629
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΚΑΤΡΙΝ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.213
16.98
0
8.233
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
0
0
0
ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.097
14.86
0
10.237
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1998
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
3.083
2.491
2.434
ΠΑΜΠΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.047
0
0
25.047
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2000
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.057
9.133
2.82
8.067
0.97
ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.977
1.15
8.565
15.262
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
9.133
2.669
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.943
0.64
5.3
19.003
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
3.114
3.723
8.2
2.697
ΜΙΧΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.943
0
0
24.943
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
9.2
3.443
8.2
2.203
ΚΑΡΣΑΝΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.74
11.84
0
12.9
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1
7.8
0
0
0
ΒΛΑΖΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.724
0
0
24.724
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1
7.867
3.457
8.3
0
ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.63
7
7.345
10.285
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2002
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
2.519
ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.533
21.52
0
3.013
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.013
ΓΕΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.481
15.46
2.895
6.126
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
2.74
2.06
ΚΑΖΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.435
6.65
6.3
11.485
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.209
8.167
2.11
ΚΥΡΤΛΙΩΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.405
0
4.77
19.635
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
0
3.52
0
3.643
9.067
1.52
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.291
4.96
0
19.331
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1999
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
3.286
6.967
0.046
ΒΟΥΛΤΣΙΔΗ
ΝΙΟΒΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.271
17.18
0
7.091
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
0.971
0
0
0.92
ΘΩΜΑΤΟΥ
ΡΕΓΓΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.247
13.05
0
11.197
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2002
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
3.149
3.194
2.843
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.102
0
0
24.102
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
8.267
0.674
2.717
7.867
1.88
ΒΛΑΣΑΚΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.04
14.75
0
9.29
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0
6.137
1.85
ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.036
11.01
2.72
10.306
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.591
4.686
2.029
ΜΠΑΙΖΑΝΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.833
0
6
17.833
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2001
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
3.511
9.133
2.56
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.798
11.38
1.83
10.588
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
2.354
0
0
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.696
13.93
5.095
4.671
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/2002
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.831
1.84
ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.514
19.28
0
4.234
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2001
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
0
0
0
2.966
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.475
13.02
8.815
1.64
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
ΝΤΕ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΚΕΛΕ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.45
0
4.75
18.7
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1997
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
9.1
0
ΒΕΡΜΠΗ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.434
0
0
23.434
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1996
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
3.343
8.3
2.591
ΛΟΡΕΤΖΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.234
19.92
0
3.314
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.224
12.98
3.175
7.069
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.229
1.92
ΧΑΝΤΖΑΡΑ
ΑΝΝΙΤΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.214
0
0
23.214
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2000
6.67
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.414
ΚΟΥΝΤΟΥΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.151
20.16
0
2.991
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.991
ΠΑΤΣΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.11
15
8.11
0
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2001
9.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΡΑΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.995
4.45
4.36
14.185
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
2.697
7.733
0.943
ΦΑΡΣΑΡΑΚΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.967
7.25
0
15.717
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
7.9
1.989
3.034
0.92
ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.867
0
0
22.867
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/1992
5
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.267
0
0
0
0
ΓΟΝΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.853
14.09
2.08
6.683
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.637
0.937
3.109
ΠΑΡΑΦΟΡΟΥ
ΦΑΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.84
21.4
0
1.44
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2002
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
ΤΣΟΛΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.82
20.25
0
2.57
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.57
ΤΣΑΓΓΕΤΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.763
10.38
3.69
8.693
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.331
4.362
1
ΜΠΑΛΑΦΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.707
20.51
0
2.197
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
7.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.197
ΣΑΜΑΡΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.64
21.68
0
0.96
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
ΤΖΗΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.576
9.05
0
13.526
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1991
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
3.06
3.574
3.351
2.443
ΧΑΪΤΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.525
0
0
22.525
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
8.933
2.046
0
0
7.7
0.92
ΜΟΣΧΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.427
0
0
22.427
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
0
3.269
3.2
0
3.7
2.229
7.767
0.057
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΒΡΑΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.29
22.29
0
0
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.244
0.14
8.61
13.494
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1997
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
8.2
3.351
ΑΓΑΘΟΥ
ΠΑΝΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.076
0.35
9.095
12.631
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.497
9.133
0
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.054
10.18
3.86
8.014
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2001
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
2.343
3.249
ΣΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.97
19.93
0
2.04
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
ΒΡΕΚΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.954
0
7.205
14.749
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.071
9.1
2.577
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.917
3.5
4.705
13.712
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
0
1.166
2.663
5.461
1.44
ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.863
0.57
4.36
16.933
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
9.033
0
ΛΙΑΛΙΟΥ
ΕΥΘΑΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.749
13.32
0
8.429
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.931
2.957
2.54
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.716
6.35
0
15.366
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1993
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
8.3
2.549
3.511
0
0
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΜΦΥΛΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.685
1.17
0
20.515
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/08/1998
9.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
3.149
7.767
0
ΤΣΕΡΩΝΗ
ΑΛΕΞΑ-ΜΑΡΙΑ-ΤΑΝΙΑ
ΣΠΥΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.614
0
8.675
12.939
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
8.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.806
9.133
0
ΜΟΣΧΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.43
21.43
0
0
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/1999
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΘΑΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.415
12.02
4.095
5.3
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
2.4
0
ΓΙΟΦΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.364
0
0
21.364
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
4.046
0.663
5.133
3.083
4.828
0
ΒΑΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ-ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.362
12.87
4.815
3.677
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2002
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.657
0
1.02
ΔΑΜΠΡΑΤΖΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.2
20.06
0
1.14
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
8.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.17
18.63
0
2.54
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΒΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.12
9
4.61
7.51
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2002
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
4.086
0.99
ΨΥΛΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.113
0
7.05
14.063
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.514
8.2
2.349
ΜΠΑΚΟΥΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.11
0
0
21.11
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.13
18
0.98
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.09
20.17
0
0.92
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
9.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.92
ΣΥΚΙΩΤΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.93
20.93
0
0
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.899
17.51
0
3.389
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
8.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.389
ΚΟΤΣΩΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.895
10.11
10.785
0
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΓΚΑΔΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.875
17.2
3.675
0
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/1992
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.847
4.62
4.75
11.477
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.194
7.011
1.271
ΓΙΟΡΝΤΑΜΗ-ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.784
18.15
0
2.634
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.634
ΔΕΒΕΛΑΣΚΑ
ΣΑΣΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.75
0
9.75
11
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
8.2
0
ΧΟΥΝΤΑΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.74
18.88
0
1.86
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
8.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
ΑΡΜΑΓΑΝΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.736
13.45
4.5
2.786
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
8.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.786
0
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.606
15.96
0
4.646
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
4.211
ΜΑΝΩΛΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.561
2.8
7.02
10.741
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.091
6.71
0.94
ΜΠΑΜΠΑΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.557
18.56
0
1.997
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.997
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ
ΦΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.538
13.77
2.645
4.123
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
0
2.66
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.496
15.75
0
4.746
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1995
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
0
0
0
0
2.894
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.49
19.63
0
0.86
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/2001
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.86
ΣΠΑΝΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.468
3.07
6.175
11.223
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.023
8.2
0
ΛΕΝΟΥΔΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.45
20.45
0
0
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2003
8.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.421
8.75
0
11.671
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
2.571
0
1.5
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΘΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.314
0
8.05
12.264
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
8.167
1.274
ΕΚΑΤΟΔΡΑΜΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.291
19.16
0
1.131
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/08/2004
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
ΒΟΣΣΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.259
10.23
0
10.029
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2001
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.194
1.234
2.32
ΡΗΓΑΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.21
20.21
0
0
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2000
8.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΖΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.154
0
0
20.154
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1997
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
2.954
7.7
0
ΧΑΡΒΑΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.98
18.98
0
1
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ΔΡΟΛΑΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.97
0
0
19.97
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1991
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.28
8
2.331
2.969
2.709
1.47
ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.94
19.94
0
0
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1996
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΙΛΕ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΚΟΥΝΑΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.867
12.35
4.52
2.997
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
0
1.34
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.85
17.07
0
2.78
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.741
17.53
0
2.211
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.211
ΛΑΜΠΟΥΣΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.68
18.08
0
1.6
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
ΔΕΡΕ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.593
9.13
0
10.463
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.783
0
4.571
1.109
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.523
17.42
0
2.103
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.52
17.76
0
1.76
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
ΓΚΕΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.47
19.47
0
0
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.435
14.81
4.625
0
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2001
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΥΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.33
18.35
0
0.98
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.98
ΜΑΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.324
10.11
0
9.214
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
3.266
2.629
2.189
ΖΑΧΕΙΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.29
16.72
0.69
1.88
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2001
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
ΡΕΚΚΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.23
19.23
0
0
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/1992
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΛΙΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.211
2.75
5.735
10.726
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2000
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
8.2
0
ΠΙΠΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.183
16.68
0
2.503
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
8.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
2
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.165
0
4.925
14.24
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.554
8.2
2.486
ΚΑΟΥΝΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.099
16.19
0
2.909
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2001
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.909
ΤΖΗΚΟΥΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.06
19.06
0
0
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΠΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.984
0
4.83
14.154
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.389
8.2
2.566
ΜΕΡΙΓΚΟΥΝΗ
ΑΓΛΑΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.98
17.98
0
1
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/2002
9.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ΝΟΤΑΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.92
16.28
0
2.64
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
0
0
0
0
ΑΠΛΑΔΑ
ΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.91
18.91
0
0
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2005
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.875
11.45
7.425
0
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΚΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.829
4.43
0
14.399
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
2.946
2.24
0.98
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.746
16.68
0
2.066
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/09/2003
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.066
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.72
18.72
0
0
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΤΖΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.667
15.2
0
3.467
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.653
11.15
0
7.503
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1995
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.943
2.549
2.011
ΛΑΠΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.6
18.6
0
0
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.55
18.55
0
0
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
8.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ
ΜΑΙΡΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.529
15.6
0
2.929
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
1.9
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.481
18.39
0
0.091
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
8.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.469
6.75
3.25
8.469
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
3.217
2.08
ΛΑΚΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.39
18.39
0
0
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.21
18.21
0
0
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2000
9.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.19
18.19
0
0
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1994
8.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΛΒΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.163
0
6.125
12.038
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
7.867
2.206
ΤΣΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.103
14.16
0
3.943
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2000
8.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
1.509
ΖΗΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.06
18.06
0
0
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΛΤΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.899
5.5
4.91
7.489
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1997
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.149
2.48
1.86
ΠΑΝΤΑΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.887
12.03
0
5.857
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2000
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.311
0
0
2.546
ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.882
0
8.815
9.067
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.875
11.99
0
5.885
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1993
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
0
0
5.233
0
0
0
ΑΡΜΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.804
15.73
0
2.074
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.074
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.779
16.35
0
1.429
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
0
0
ΤΡΟΥΛΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.707
0
0
17.707
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
6.83
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
ΜΑΝΑΝΑ
ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.704
14.53
0
3.174
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.174
ΝΤΕΒΕΤΟΥΔΗ
ΣΙΛΒΙΑ
ΟΤΤΟ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.7
17.7
0
0
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΤΙΝΗ
ΛΟΥΙΖΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.579
8
1.75
7.829
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
2.674
2.72
ΧΡΙΣΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.555
0
5.36
12.195
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.286
7.767
1.143
ΑΛΒΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.511
0
0
17.511
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1996
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
7.9
2.48
3.4
1.08
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.28
16.35
0
0.93
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.93
ΜΙΜΙΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΡΙΑΜΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.28
15.75
0
1.53
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.22
12.84
0
4.38
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
1.98
ΑΡΜΟΥΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.17
17.17
0
0
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.127
11.69
0
5.437
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2001
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
3.174
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.066
0
6.035
11.031
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
8.2
0.98
ΚΟΥΣΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.059
14.91
0
2.149
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
0
0
0
0
0
ΖΕΚΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.01
17.01
0
0
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
9.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΙΝΟΥΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.987
12.13
0
4.857
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
2.617
0.731
ΜΠΑΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.946
15.78
0
1.166
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
ΚΡΑΛΛΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.85
16.85
0
0
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.822
0.7
5.27
10.852
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
8.167
0
ΚΟΥΤΣΙΟΓΓΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.794
3.79
2.75
10.254
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.949
1.909
2.511
3.069
1.817
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.77
15.93
0
0.84
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/2004
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.84
ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.671
6.34
4.16
6.171
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
8.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.76
3.109
0
ΧΡΟΝΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.67
13.17
3.5
0
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΛΑΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.67
14.87
0
1.8
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
ΤΣΙΤΙΝΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.527
15.11
0
1.417
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
ΤΣΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.49
16.23
0
0.26
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.26
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.461
13.43
0
3.031
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
0
0.94
ΚΤΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.451
13.58
0
2.871
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
0
0.86
ΔΑΛΑΒΕΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.431
4.19
0
12.241
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0.366
2.709
ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.42
16.42
0
0
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΑΠΑΛΗ
ΧΡΥΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.06
13.92
1.22
0.92
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.92
ΥΨΗΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.987
0
4.145
11.842
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.469
6.833
1.54
ΛΑΜΠΙΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.96
15.96
0
0
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1997
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.83
15.83
0
0
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
8.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.83
15.83
0
0
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.74
15.74
0
0
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1990
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΑΘΗΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.736
13.11
0
2.626
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0.866
ΝΙΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.69
13.13
0
2.56
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1998
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
0.377
0
0
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΙΛΙΑΔΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.601
8.11
0
7.491
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
2.737
2.926
ΔΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.58
14.75
0
0.83
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1995
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.83
ΚΡΑΛΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.51
15.51
0
0
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.48
14.58
0
0.9
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
9.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
ΤΖΕΡΕΜΕ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.46
15.46
0
0
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.39
15.39
0
0
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.313
9.25
0
6.063
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
1.303
2.451
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.31
15.31
0
0
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.253
9.11
0
6.143
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1994
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.269
0
1.874
0
0
0
ΜΠΛΑΤΖΩΝΗ
ΕΛΕΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.22
14.65
0
0.57
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
9.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.57
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.166
11.2
0
3.966
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
8.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
2.183
0
0
0
ΜΑΥΡΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.104
4.38
4.47
6.254
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.014
0
ΜΟΥΤΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.096
9.19
0
5.906
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.643
0
0.354
3.909
ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.91
14.91
0
0
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
8.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΑΚΑΚΗ
ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΛΗΤΩ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.91
14.91
0
0
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΡΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.89
9.84
5.05
0
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1997
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΩΤΑ ΚΟΥΜΑΣΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.851
8.78
0
6.071
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.946
3.126
0
ΓΥΦΤΑΚΗ
ΤΡΩΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.827
10.53
0
4.297
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
0
0
0
0
2.251
0
0
ΗΛΙΑΔΗ
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.75
14.75
0
0
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.731
0
0
14.731
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
2.651
2.48
0
ΜΠΟΤΣΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.726
9.32
2.455
2.951
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
1.246
0.46
ΡΟΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.712
0
2.455
12.257
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
2.297
1.189
3.617
2.789
ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.671
9.22
4.08
1.371
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1990
8.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
0
0
0
0
0
ΔΑΒΡΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.63
14.63
0
0
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
8.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΥΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.603
10.96
0
3.643
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.214
1.429
0
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.577
7.39
0
7.187
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.849
2.469
1.87
ΔΙΔΙΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙNH
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.562
3.34
0
11.222
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
8.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
2.989
0
0
ΒΑΛΑΒΑΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.534
8.22
3.845
2.469
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
ΜΠΟΥΜΠΑ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.51
11.53
0
2.98
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2003
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ
ΦΩΤΟΥΛΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.5
14.5
0
0
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
9.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΑΣΤΑΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.5
14.04
0
0.46
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
8.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
ΒΛΑΧΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.45
14.45
0
0
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2001
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.45
14.45
0
0
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.44
14.44
0
0
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2003
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΣΚΟΙΑ
ΦΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.425
2.41
3.375
8.64
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.014
2.714
2.911
ΜΠΟΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.42
12.83
0
1.59
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1999
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.59
ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.4
14.4
0
0
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΖΑΝΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.376
6.52
5.25
2.606
435
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1991
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
0
ΜΠΑΛΑΣΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.358
4.72
4.315
5.323
436
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
2.423
0
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.289
7.5
0
6.789
437
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
2.594
1.646
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΝΗ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.281
9.07
0
5.211
438
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2001
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
1.851
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΕΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.247
10.92
1.91
1.417
439
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.96
0
ΚΕΡΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.235
9.53
4.705
0
440
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1989
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.2
12.4
0
1.8
441
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.184
12.79
0
1.394
442
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
0
ΛΙΓΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.13
14.13
0
0
443
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.059
3.05
8.22
2.789
444
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1988
8.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
0
0
ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.033
0
1.8
12.233
445
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/1991
6.69
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.007
12.83
0
1.177
446
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14
14
0
0
447
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
8.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14
9.48
0
4.52
448
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.126
1.394
0
ΜΠΑΡΟΥΤΑ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.88
13.88
0
0
449
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2001
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0