ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΛΙΑΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.89
0
0
8.89
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
2.95
3.61
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
39.333
0
0
39.333
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
8.66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
37.331
0
0
37.331
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
9.33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
8.93
ΗΣΑΪΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
26.257
0
0
26.257
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1999
8.67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.557
ΚΑΠΕΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
25
0
0
25
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
8.7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24.759
0
0
24.759
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
8.67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΜΕΝΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.327
0
0
17.327
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
5.63
7.717
ΔΡΟΣΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.989
0
0
16.989
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1977
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
2.42
4.433
8.867
ΡΟΔΙΤΗ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.594
0
0
16.594
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.094
7.867
0
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.974
0
0
15.974
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
3.84
4.21
5.114
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.81
0
0
15.81
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1996
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
3.33
5.23
3.95
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.437
0
0
14.437
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
3.01
3.31
5.477
ΙΓΓΛΕΣΗ-ΡΑΜΜΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.86
0
0
13.86
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1979
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.7
4.01
3.21
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.48
0
0
13.48
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
4.46
3.36
3.02
ΚΕΡΚΕΖΗ
ΟΛΓΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.39
0
0
13.39
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.67
3.98
4.74
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.32
0
0
13.32
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1988
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.34
4
3.86
4.12
ΚΩΔΟΥΝΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.121
0
0
13.121
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
3.154
0
1.566
0
2.71
3.84
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.727
0
0
12.727
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1998
8.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
0
2.34
4.1
4.07
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.353
0
0
12.353
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2002
9.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.14
4.483
3.73
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.88
0
0
11.88
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2001
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
4.18
3.89
ΜΗΤΣΑΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.86
0
0
11.86
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.01
3.91
3.94
ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.85
0
0
11.85
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
2.6
2.7
3.91
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.8
0
0
11.8
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2001
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
1.82
3.68
3.8
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.79
0
0
11.79
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
3.93
3.92
ΔΑΦΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.76
0
0
11.76
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
3.83
3.96
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.52
0
0
11.52
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.47
3.6
3.45
ΜΑΡΟΥΔΑ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.47
0
0
11.47
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1991
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.79
3.72
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.395
0
0
11.395
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.761
7.633
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.37
4.08
0
7.29
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
4.03
ΚΡΑΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.323
0
0
11.323
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.26
5.143
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.29
0
0
11.29
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
3.41
4.01
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.269
0
0
11.269
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2001
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.959
1.21
0
4.1
ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.23
0
0
11.23
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
2.5
3.72
1.97
ΣΚΟΥΡΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.17
0
0
11.17
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
4.02
4.04
ΛΥΤΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.15
0
0
11.15
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1999
8.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.86
3.81
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.09
0
0
11.09
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
4.03
3.85
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.09
0
0
11.09
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
4.3
4
ΜΙΜΙΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.027
0
0
11.027
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
3.71
3.997
ΣΙΤΟΡΕΓΚΟ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.97
0
0
10.97
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1997
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
3.81
3.62
ΓΚΙΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.92
0
0
10.92
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
4.19
4.09
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.903
0
0
10.903
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2002
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
5.733
1.99
ΚΑΡΑΤΟΣΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.9
0
0
10.9
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2001
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
3.05
4
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.84
0
0
10.84
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
4.16
4.04
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.71
0
0
10.71
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.53
3.66
3.52
ΣΑΕΡ
ΕΛΕΝΗ
ΦΟΥΑΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.6
0
0
10.6
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2001
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.85
3.82
ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.59
0
0
10.59
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1995
9.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
2.49
3.16
3.76
ΑΛΜΠΕΡΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.5
0
0
10.5
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.98
3.9
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.481
0
0
10.481
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2002
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.711
0
4.03
ΒΕΝΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.48
0
0
10.48
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.94
4
ΓΑΓΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.427
0
0
10.427
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1998
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.207
3.77
2.45
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.42
0
0
10.42
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
4.06
3.15
ΔΑΪΣΠΥΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.4
0
0
10.4
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1986
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.76
3.35
ΓΚΟΓΚΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.39
0
0
10.39
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2003
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.58
3.81
ΠΑΛΑΝΤΖΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.279
0
0
10.279
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1998
5.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
2.171
0
0
2.47
2.7
2.48
ΣΔΡΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.15
0
0
10.15
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
9.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
4.46
3.81
ΚΟΥΛΟΥΘΡΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.1
0
0
10.1
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2000
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
3.7
2.64
ΒΙΔΑΛΗ
ΜΟΣΧΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.04
0
0
10.04
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
9.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
3.72
4.02
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.016
0
0
10.016
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
3.58
4.866
0
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.97
0
0
9.97
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
2.73
2.7
3.72
ΧΑΡΑΚΤΙΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.93
0
0
9.93
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/2002
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
2.81
3.5
ΣΑΡΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.92
0
0
9.92
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1999
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.86
2.72
ΜΕΛΙΦΡΟΝΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.92
0
0
9.92
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/2001
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
3.49
3.93
ΠΑΓΩΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.87
0
0
9.87
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1985
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
3.96
2.22
ΣΑΠΟΥΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.87
0
0
9.87
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.71
3.42
ΒΡΕΤΖΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.86
0
0
9.86
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1996
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.8
2.77
ΛΙΑΝΟΣΤΑΘΗ
ΜΑΡΘΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.84
0
0
9.84
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.73
3.75
ΣΑΡΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.839
0
0
9.839
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/2000
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
2.54
4.779
ΦΟΥΡΝΟΓΕΡΑΚΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.786
0
0
9.786
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1991
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
0
0
0
0
3.8
3.3
ΚΟΥΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.72
0
0
9.72
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1999
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.28
3.76
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.576
0
0
9.576
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1996
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
1.006
2.36
3.33
0
ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.47
0
0
9.47
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2001
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
2.91
0
3.64
ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.41
0
0
9.41
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
3.76
3.79
ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.35
0
0
9.35
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
8.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
3.07
3.46
ΤΖΙΒΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.21
0
0
9.21
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1999
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
2.73
3
2.06
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.15
0
0
9.15
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1993
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
2.68
3.96
ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.04
0
0
9.04
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
3.59
2.85
ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.02
0
0
9.02
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.27
3.17
ΣΚΙΤΖΑΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9
0
0
9
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.933
0
0
8.933
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
9.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
6.503
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.86
0
0
8.86
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1998
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
2.48
3.03
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.84
0
0
8.84
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2003
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
2.46
3.36
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.82
0
0
8.82
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
9.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.38
0
3.88
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.76
0
0
8.76
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
2.66
2.62
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.63
0
0
8.63
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.25
3.87
3.51
ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΑΠΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.52
0
0
8.52
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
3.73
3.55
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.49
0
0
8.49
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
4.1
3.75
ΓΡΙΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.487
0
0
8.487
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
2.01
4.837
ΠΑΠΠΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.45
0
0
8.45
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
3.75
3.8
ΝΙΣΥΡΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.44
0
0
8.44
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2002
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
3.97
3.87
ΤΖΕΛΕΠΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.333
0
0
8.333
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.247
0
0
8.247
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2003
9.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
4.507
ΣΑΜΑΡΑ
ΕΥΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.24
0
0
8.24
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
2.64
3.88
ΤΣΩΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.11
0
0
8.11
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
3.76
3.77
ΔΙΨΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.064
0
0
8.064
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2001
8.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
3.514
1.85
2.04
ΣΙΩΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΖΕΡΒΟ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.06
0
0
8.06
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2000
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
2.7
2.68
ΜΠΙΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.03
0
0
8.03
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
9.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
4.01
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.98
0
0
7.98
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
4.05
ΓΕΩΡΓΟΝΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.97
0
0
7.97
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
3.99
ΤΟΥΝΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.96
0
0
7.96
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
3.86
ΚΟΣΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.96
0
0
7.96
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2002
9.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
5.709
ΤΣΑΚΑΛΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.86
0
0
7.86
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/1995
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.9
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.84
0
0
7.84
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
9.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
3.9
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.84
0
0
7.84
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.88
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.83
0
0
7.83
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2004
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
3.86
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.79
0
0
7.79
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
3.94
ΚΩΛΕΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.78
0
0
7.78
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2003
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
3.79
2.59
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.77
0
0
7.77
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1999
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
3.78
ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΛΒΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.73
0
0
7.73
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/1984
8.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
3.93
0
ΚΑΝΝΑΒΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
ΟΡΕΣΤΗ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.703
0
0
7.703
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/2002
9.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.663
2.44
ΜΑΝΟΥΡΗ
ΛΕΥΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.66
0
0
7.66
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/2001
9.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
3.75
ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.66
0
0
7.66
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.97
3.59
3.1
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.61
0
0
7.61
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2001
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
3.78
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΛΕΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.6
0
0
7.6
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
3.9
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.59
0
0
7.59
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
9.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
3.95
ΤΖΟΥΜΠΕ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.58
0
0
7.58
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.62
ΦΑΛΚΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.54
0
0
7.54
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
3.96
ΠΑΠΑΡΗΓΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.52
0
0
7.52
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/1994
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.68
ΧΑΡΑΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.454
0
0
7.454
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
9.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
4.274
ΒΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.45
0
0
7.45
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/12/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.75
3.7
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.36
0
0
7.36
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1998
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
3.47
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.34
0
0
7.34
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
3.35
ΖΜΠΟΥΝΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.31
0
0
7.31
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
8.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
3.46
ΝΑΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.26
0
0
7.26
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
3.1
2.38
ΛΑΠΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.19
0
0
7.19
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
2.06
1.9
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.19
0
0
7.19
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.67
3.52
ΚΑΖΑΝΗ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.15
0
0
7.15
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
3.66
ΤΑΝΣΑΡΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.06
0
0
7.06
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
9.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
3.3
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΛΑΜΠΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.01
0
0
7.01
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.31
3.24
3.46
ΜΟΣΧΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.983
0
0
6.983
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.203
2.46
2.32
ΚΑΡΑΚΑΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.98
0
0
6.98
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2001
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
3.72
ΛΙΛΛΗ
ΜΟΝΙΚΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.849
0
0
6.849
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/2004
9.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
4.929
ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.84
0
0
6.84
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
3.47
ΛΑΝΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.83
0
0
6.83
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1987
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.49
ΠΑΡΘΕΝΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.79
0
0
6.79
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.63
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.78
0
0
6.78
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1999
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
0
0.48
1.9
0
0
ΤΣΑΓΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.68
0
0
6.68
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.52
ΛΙΟΥΜΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.64
0
0
6.64
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.4
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.61
0
0
6.61
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
3.21
ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.53
0
0
6.53
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
1.88
3.17
ΧΟΡΤΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.52
0
0
6.52
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2003
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.18
ΖΑΝΕΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.5
0
0
6.5
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.88
ΑΛΜΠΑΝΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.49
0
0
6.49
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2000
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.08
0
0
2.85
ΜΑΡΓΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.48
0
0
6.48
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
3.18
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.469
0
0
6.469
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2002
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.989
2.03
1.45
ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.403
0
0
6.403
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
4.463
ΣΕΪΤΑΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.39
0
0
6.39
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2002
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.1
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.39
0
0
6.39
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.15
ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.39
0
0
6.39
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
2.75
ΣΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.32
0
0
6.32
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1996
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
3.27
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ
ΧΑΡΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.263
0
0
6.263
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1985
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
2.326
0
3.48
ΤΖΑΝΕΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.231
0
0
6.231
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
2.42
2.28
ΑΡΙΣΤΕΙΔΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.2
0
0
6.2
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2003
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.54
ΚΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.11
0
0
6.11
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
3.87
ΕΦΕΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.1
0
0
6.1
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
2.95
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.08
0
0
6.08
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2003
9.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
3.64
ΜΟΥΤΟΥΣΗ
ΑΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.06
0
0
6.06
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.38
ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ
ΕΛΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.05
0
0
6.05
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2003
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.47
ΖΑΓΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.04
0
0
6.04
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.57
3.47
ΚΑΤΣΙΦΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.02
0
0
6.02
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1997
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
3.41
ΚΟΥΦΟΒΑΣΙΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.994
0
0
5.994
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
3.274
0
1.7
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.91
0
0
5.91
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.37
ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.88
0
0
5.88
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2003
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
3.35
ΚΑΤΤΕ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.86
0
0
5.86
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.57
3.29
ΣΤΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.846
0
0
5.846
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2002
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.846
ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.52
0
0
5.52
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
8.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
1.82
2.46
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.48
0
0
5.48
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
2.88
ΧΟΝΔΡΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.46
0
0
5.46
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
2.85
ΜΠΟΥΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.431
0
0
5.431
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2002
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.431
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.41
0
0
5.41
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
2.54
2.51
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.37
0
0
5.37
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2004
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
2.88
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.36
0
0
5.36
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
9.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
2.66
ΚΑΓΙΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.35
0
0
5.35
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
2.83
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.32
0
0
5.32
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
2.78
ΡΑΝΤΕΒΑ -ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΝΓΚΕΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.28
0
0
5.28
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
2.6
ΤΣΑΜΑΚΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.26
0
0
5.26
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
1.49
ΜΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.24
0
0
5.24
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
3.41
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.183
0
0
5.183
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1998
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.617
1.886
0
0
0
0.68
ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.09
0
0
5.09
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2004
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
3.14
ΧΡΥΣΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.01
0
0
5.01
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
1.14
ΠΕΡΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.98
0
0
4.98
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2001
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
1.86
1.86
ΚΟΤΣΩΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΕΡΑΦ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.901
0
0
4.901
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/01/2000
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
0
2.81
ΜΙΤΣΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.87
0
0
4.87
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.87
ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.66
0
0
4.66
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2003
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
1.96
ΑΡΓΥΡΑΤΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.52
0
0
4.52
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
9.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.52
ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.49
0
0
4.49
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1995
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
1.95
ΝΤΟΒΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.474
0
0
4.474
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2001
9.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.474
ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.44
0
0
4.44
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.21
1.93
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.36
0
0
4.36
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
1.73
ΛΙΟΥΓΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.32
0
0
4.32
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2001
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
2.44
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΥΨΩ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.3
0
0
4.3
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.32
1.7
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.3
0
0
4.3
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
2.1
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.25
0
0
4.25
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2002
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
1.28
0.5
ΠΟΥΛΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.216
0
0
4.216
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0.686
2.41
0
0
0
ΓΚΕΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.1
0
0
4.1
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
1.56
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.011
0
0
4.011
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/1998
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.011
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΚΑΛΕΦ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.01
0
0
4.01
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2004
9.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.34
3.67
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4
0
0
4
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
1.86
ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.98
0
0
3.98
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
1.42
ΤΖΙΚΑ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.95
0
0
3.95
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
9.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
1.59
1.16
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.92
0
0
3.92
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
1.7
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.78
0
0
3.78
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.77
0
0
3.77
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
1.82
ΞΕΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.66
0
0
3.66
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
ΡΑΧΟΥΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.62
0
0
3.62
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
1.79
ΝΤΑΤΣΙΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.59
0
0
3.59
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
1.98
ΞΕΝΟΥ-ΞΕΝΑΚΗ
ΘΑΛΕΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.5
0
0
3.5
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ
ΠΑΝΤΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.33
0
0
3.33
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
9.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.14
3.19
ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.29
0
0
3.29
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.47
2.82
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.28
0
0
3.28
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
8.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
0
ΖΩΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.2
0
0
3.2
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
2.54
ΚΑΜΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.05
0
0
3.05
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2000
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
2.29
ΦΟΥΡΝΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.04
0
0
3.04
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/2001
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
0
0
ΓΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.03
0
0
3.03
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
0
0
ΚΕΦΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.01
0
0
3.01
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
1.02
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.96
0
0
2.96
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2
ΑΓΑΘΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.93
0
0
2.93
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2004
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
ΤΣΕΤΟΥΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.92
0
0
2.92
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1998
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
ΤΖΙΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.92
0
0
2.92
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
ΠΑΤΤΑ
ΛΗΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.92
0
0
2.92
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2003
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
0.1
ΚΩΣΤΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.92
0
0
2.92
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2004
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.916
0
0
2.916
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2004
9.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.916
ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΝΩΛΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.88
0
0
2.88
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2004
9.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
2.5
ΛΑΟΥΤΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.84
0
0
2.84
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
0
0
0
ΕΡΜΕΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.83
0
0
2.83
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.77
0
0
2.77
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
ΠΑΤΣΙΚΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.75
0
0
2.75
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
8.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
0
ΓΡΑΒΑΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.63
0
0
2.63
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
0
ΠΟΔΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.59
0
0
2.59
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/1999
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.29
1.3
ΚΩΒΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.54
0
0
2.54
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.55
0
1.99
ΦΩΤΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.51
0
0
2.51
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/01/2000
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.39
0
2.12
ΧΡΑΝΙΩΤΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.48
0
0
2.48
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2003
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.37
0
0
2.37
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2003
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.32
0
0
2.32
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2000
9.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.3
0
0
2.3
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.23
0
0
2.23
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2004
9.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.23
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.22
0
0
2.22
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2005
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
ΑΝΘΙΜΙΔΟΥ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.12
0
0
2.12
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
ΔΟΥΛΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.12
0
0
2.12
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΟΥ
ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.11
0
0
2.11
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2005
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.06
0
0
2.06
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.18
1.88
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.85
0
0
1.85
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1996
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.85
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΕΜΟΡΦΙΛΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.8
0
0
1.8
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2002
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
ΣΑΡΑΠΤΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.749
0
0
1.749
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
9.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
ΔΡΟΣΙΝΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.737
0
0
1.737
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.72
0
0
1.72
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
8.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.68
0
0
1.68
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.66
0
0
1.66
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
ΖΕΡΒΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.6
0
0
1.6
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2005
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.49
0
0
1.49
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.49
0
0
ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.44
0
0
1.44
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
ΝΤΟΥΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.406
0
0
1.406
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2002
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.4
0
0
1.4
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
ΤΣΑΤΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.37
0
0
1.37
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.37
0
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ
ΚΑΡΕΝ ΤΖΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.32
0
0
1.32
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
0
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.31
0
0
1.31
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
9.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.31
ΜΟΥΣΟΥΛΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.23
0
0
1.23
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.19
0
0
1.19
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2001
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
ΜΗΛΙΩΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.16
0
0
1.16
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2005
8.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.15
0
0
1.15
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2004
9.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.15
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.09
0
0
1.09
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.09
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.08
0
0
1.08
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
MIXA
XPIΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.96
0
0
0.96
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.96
0
0
0.96
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
9.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.89
0
0
0.89
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2000
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.89
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.87
0
0
0.87
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.87
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ
ΚΛΗΜΑΝΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.72
0
0
0.72
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1998
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
ΜΠΑΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.72
0
0
0.72
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
8.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
ΛΙΤΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.64
0
0
0.64
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.54
0
0
0.54
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
9.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.54
ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.48
0
0
0.48
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/2004
9.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.44
0
0
0.44
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
ΖΑΧΑΡΗ
ΝΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.38
0
0
0.38
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1999
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.3
0
0
0.3
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
9.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.22
0
0
0.22
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.22
ΜΟΥΡΕΖΙΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.45
0
0
6.45
275
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2004
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
2.57
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.78
0
0
1.78
276
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/02/2004
9.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
0