ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΜΟΥΡΙΖΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
43.467
0
0
43.467
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
5.5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
ΣΑΜΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΑΟΥΜ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
19.131
0
0
19.131
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1987
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
0
0
0
8.233
2.031
0
0
ΓΡΑΒΑΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
19.012
0
0
19.012
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1987
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
8.433
0
0
0
0
0
3.146
ΕΠΙΤΡΟΠΙΔΟΥ
ΣΟΥΣΑΝΑ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
18.355
0
0
18.355
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1989
5.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
4.56
2.88
0
0
0
7.967
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
18.058
0
0
18.058
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
8
0
0.617
0.526
0.549
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
17.195
0
0
17.195
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1988
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.246
0
0
0
0
0
0
3.771
0.411
8.767
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΛΕΤΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
17.097
0
0
17.097
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
7.733
0
0
0
2.697
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
16.954
0
0
16.954
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
0
0
5.533
0
0
0
3.354
ΚΥΡΙΑΦΙΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
16.357
0
0
16.357
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1988
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.24
7.446
0
0
0
0
0
2.671
0
ΡΙΖΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
15.9
0
0
15.9
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
5.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
7.867
0
0
0
0
ΚΑΙΣΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
14.839
0
0
14.839
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1988
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.617
8.033
0
0
0
0
0
0
3.189
ΣΚΡΕΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
12.979
0
0
12.979
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
0
0
0
8.533
1.737
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΠΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
12.711
0
0
12.711
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
2.023
0
0
0
0
0
1.554
0
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
12.069
0
0
12.069
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1988
5.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
0
1.029
0
0
3.14
0
ΣΜΥΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
11.058
0
0
11.058
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1988
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
0
0
0
0
3.091
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.883
0
0
9.883
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1988
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
1.851
3.026
1.68
1.303
ΧΑΤΖΟΒΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.872
0
0
9.872
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
0
0
0
0
0
2.206
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.3
0
0
9.3
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1999
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
4.8
3.94
0
ΒΕΡΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.964
0
0
8.964
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
0
7.867
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.067
0
0
8.067
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
ΜΑΝΤΖΟΣ
ΑΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.68
0
0
7.68
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
0
1.531
0
3.131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΟΒΣΕΝΟΓΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.566
0
0
7.566
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1995
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.64
0
0
0
0
2.926
0
0
ΛΙΟΝΤΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.177
0
0
7.177
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1993
5.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.177
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
6.574
0
0
6.574
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1988
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.048
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.823
0
0
5.823
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1997
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
0
0
0
0
2.989
0
0
ΡΟΥΣΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.27
5.27
0
0
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1995
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.267
0
0
4.267
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΚΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.898
0
0
3.898
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1995
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
3.167
0
0
0
0
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.851
0
0
3.851
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.851
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΡΑΜΑΔΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.56
0
0
3.56
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1996
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΜΑΤΘΑ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.371
0
0
3.371
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1988
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.371
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.029
0
0
3.029
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1994
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
ΤΣΑΛΟΥΧΑ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.72
0
0
2.72
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1988
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
0
0
0
0
ΒΕΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.709
0
0
2.709
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.806
0
0
1.806
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0
1.44
0
0
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.509
0
0
1.509
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/1994
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0.754
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.376
0
0
1.376
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
5.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.376
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.869
0
0
0.869
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1997
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0
0
0
0
ΛΙΑΠΠΗΣ
ΒΑΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.629
0
0
0.629
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.55
0.55
0
0
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.411
0
0
0.411
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1991
6.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
ΡΕΛΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.354
0
0
0.354
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1996
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
0
0
0
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.13
0.13
0
0
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.114
0
0
0.114
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0
ΖΩΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.046
0
0
0.046
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.046
ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
32.513
0
0
32.513
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
0
0
2.72
0
3.063
3.897
2.343
0
3.406
3.291
2.923
1.62
8.633
ΒΑΡΔΑΡΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
29.965
0
0
29.965
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/1989
5.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109
2.914
3.097
2.103
0
0
3.131
0
0
8.833
5.074
0
0
3.703
ΥΦΑΝΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
29.941
0
0
29.941
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1988
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
4.051
0
2.023
0
0
8.3
7.533
ΤΣΑΝΤΖΟΥΡΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
27.482
0
0
27.482
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1999
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.967
1.8
6.496
3.22
0
ΚΑΒΒΑΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
26.482
0
0
26.482
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1994
7.15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
24.792
0
0
24.792
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1987
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
3.843
8.833
ΚΑΛΟΥΔΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
24.673
0
0
24.673
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1995
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
6.9
8.233
3.84
0
0
ΛΑΜΠΡΙΤΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
22.522
0
0
22.522
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1997
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
3.189
0
0
ΝΤΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΣΠΕΡΑΝΤΖΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
21.584
0
0
21.584
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/1994
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
9.5
9.067
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
19.567
0
0
19.567
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
5.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
3.367
0
0
7.6
0
0
0
ΜΠΟΙΛΕ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΙ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
16.2
0
0
16.2
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1988
5.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
7.833
0
0
0
0
ΠΑΛΑΝΤΖΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
16.2
0
0
16.2
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
0
0
7.867
0
0
0
0
ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
15.433
0
0
15.433
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/1990
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
0
0
7.833
0
0
0
0
ΠΟΡΑΒΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
13.1
0
0
13.1
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/1988
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1
8
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΔΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
12.933
0
0
12.933
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/1988
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
0
0
4.6
0
0
0
0
ΣΥΡΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
10.728
0
0
10.728
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
5.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
0.8
0
7.733
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.414
0
0
9.414
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5
0
0
0
1.234
1.029
0.526
1.029
1.097
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.983
0
0
8.983
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
2.309
2.994
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΛΤΣΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.937
0
0
8.937
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1998
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.951
3.771
3.214
ΚΑΛΛΙΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.802
0
0
8.802
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
5.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0
0
0
7.133
0
0
0
0
ΚΑΡΑΛΙΩΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΙΛΗΜΩΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.331
0
0
8.331
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1978
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.097
3.234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΟΥ
ΥΠΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.867
0
0
7.867
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1988
5.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.7
0
0
7.7
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΣΔΑΝΗ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.511
0
0
7.511
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.971
3.54
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.433
0
0
7.433
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/1984
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
0
0
0
0
0
0
ΞΗΜΕΡΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.267
0
0
7.267
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1992
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΤΣΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
6.334
0
0
6.334
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.729
2.606
ΚΟΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.52
0
0
5.52
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
2.9
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΡΗΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.444
0
0
5.444
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/04/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.067
0
0
0
1.211
1.166
0
0
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.366
0
0
5.366
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.366
0
0
ΖΗΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.423
0
0
4.423
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/1989
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.423
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.309
0
0
4.309
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
0
0
0
1.371
0
0
0
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.229
0
0
4.229
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.091
0
0
4.091
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/1995
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
0
0
1.463
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.99
3.99
0
0
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/1989
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΤΕΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.806
0
0
3.806
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0.297
0
3.097
0
ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.73
0
0
3.73
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1998
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.73
0
0
0
0
ΤΡΑΚΑΤΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.714
0
0
3.714
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/02/1994
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.69
3.69
0
0
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1995
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.586
0
0
3.586
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/2003
8.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.586
ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.517
0
0
3.517
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.517
ΣΑΟΥΕΡ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΦΟΝΣΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.303
0
0
3.303
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1987
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.617
0
0
0
0.686
0
0
0
0
ΚΑΡΥΤΣΑΣ
ΑΡΙΩΝ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.257
0
0
3.257
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/1992
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΡΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.206
0
0
3.206
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
0
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.097
0
0
3.097
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/1992
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΧΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.937
0
0
2.937
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.82
0
0
2.82
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.743
0
0
2.743
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1993
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
0
0
0
0
ΣΑΣΣΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.7
2.7
0
0
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/2001
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.469
0
0
2.469
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/1991
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.38
2.38
0
0
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/1991
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΤΑΤΙΑΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.38
2.38
0
0
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΥΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.263
0
0
2.263
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/02/1995
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΥ
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.229
0
0
2.229
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1993
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.217
0
0
2.217
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
1.12
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.16
2.16
0
0
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.103
0
0
2.103
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
0
0
0
0
0
ΣΟΥΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.034
0
0
2.034
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1990
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.977
0
0
1.977
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1998
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
ΜΠΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.691
0
0
1.691
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1993
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΘΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.63
1.63
0
0
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.56
1.56
0
0
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.5
1.5
0
0
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2002
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.42
1.42
0
0
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1999
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.35
1.35
0
0
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1992
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΪΜΑΚΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.326
0
0
1.326
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/02/1995
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.234
0
0
1.234
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
ΛΙΣΓΑΡΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.154
0
0
1.154
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.606
ΖΜΙΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.12
0
0
1.12
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΤΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.079
0.85
0
0.229
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
ΦΑΦΑΛΗΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.006
0
0
1.006
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/1994
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
0
0
ΑΙΒΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.914
0
0
0.914
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1994
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0
0
0
0
0
ΣΙΜΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.891
0
0
0.891
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΓΥΡ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.594
0
0
0.594
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/1998
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΡΗΓΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.514
0
0
0.514
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1997
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΓΑΛΑΝΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.389
0
0
0.389
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/1997
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
ΘΑΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΡΑΙΑΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.309
0
0
0.309
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2002
8.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.309
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.229
0
0
0.229
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1993
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.06
0.06
0
0
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2002
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.057
0
0
0.057
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/2001
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.057
0