ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.7
0
0
44.7
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1994
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.467
9.733
9.6
8.3
ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΛΛΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.14
0
0
10.14
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1996
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
2.97
2.29
1.5
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.79
0
0
6.79
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/09/1996
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
1.92
1.92
1.01
ΓΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ-ΦΡΑΓΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.15
0
0
6.15
4
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
2.57
1.76
0
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.81
0
0
1.81
5
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.81
0
ΜΑΡΑΘΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.41
0
0
10.41
6
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2002
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
2.5
3.24
2.76
ΟΡΦΑΝΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.367
0
0
50.367
7
32.5
167
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8.4
9.433
9.667
9.6
8.267
ΜΠΑΣΔΕΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.253
0
1.52
25.733
8
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.733
6.467
4.933
0
8.6
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.247
0
0
23.247
9
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1994
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.99
8.057
8.3
ΤΣΑΧΤΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22.314
0
0
22.314
10
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1998
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
8.667
8.714
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.363
4.22
0.64
16.503
11
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/05/1999
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.237
8.267
ΣΟΥΛΑΜΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.533
0
0
13.533
12
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1991
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
0
8.6
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΘΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.987
0
0
10.987
13
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1994
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
0.9
8.667
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.357
0
0
10.357
14
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2004
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
8.3
ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.1
0
0
7.1
15
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.62
0
ΑΛΕΒΙΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
98
0
0
98
16
80.1
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
8.467
9.5
0
8.367
7.9
8.967
8.967
9.6
9.9
8.767
9.133
ΛΕΝΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
88.633
0
0
88.633
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1984
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
6.467
9.133
9.033
10.167
9
9.833
9.1
9.267
8.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
88.217
7.73
6.52
73.967
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
18.8
19.4
19.2
8.3
ΤΣΙΟΥΚΑΝΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
87.425
2.82
3.205
81.4
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1991
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
18.733
19.267
19.2
16.6
ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
87.1
0
0
87.1
20
32.367
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/1990
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
8.3
18.933
19.467
19.2
16.333
ΓΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
86.75
0
5.25
81.5
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
18.867
19.333
19.2
16.533
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
84.559
0
4.755
79.804
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
18.733
19.4
19.2
14.871
ΝΤΑΛΩΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
84.433
0
0
84.433
23
31.3
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
5.267
17.6
19.267
19.2
15.5
ΚΑΣΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
81.4
0
0
81.4
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1997
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
18.733
19.333
19.2
16.533
ΜΠΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
81.367
0
0
81.367
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/08/1991
5.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
18.733
19.333
19.2
16.533
ΠΑΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
79.767
0
0
79.767
26
33.167
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
18.8
19.4
19.2
8.3
ΓΚΟΡΕΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
78.1
0
0
78.1
27
32
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4
17.8
19.4
19.2
8.3
ΛΙΟΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
76.633
0
0
76.633
28
33.2
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
18.867
19.4
16
8.3
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
75.833
0
0
75.833
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1995
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.567
17.333
19.4
19.2
16.333
ΠΗΓΑΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
75.555
0
6.36
69.195
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.829
5.467
17.8
19.333
12.467
8.3
ΚΛΑΓΚΟΥ
ΤΡΙΑΔΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
75.095
0
0
75.095
31
33.1
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
18.8
19.333
14.629
8.3
ΜΑΙΝΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
73.407
0
0
73.407
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
15.667
16.707
19.2
16.333
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
73.31
0
5.41
67.9
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
17.8
19.333
19.2
8.267
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
73.017
0
0
73.017
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1989
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.733
0
0
3.667
0
17.4
19.333
19.2
9.683
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
72.595
0
0
72.595
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
0
0
0
6.533
10.437
19.333
19.2
16.6
ΚΡΙΘΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
72.557
0
0.19
72.367
36
32.467
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
8.4
18.867
19.333
12.5
8.3
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΡΜΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
72.093
0
0
72.093
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1992
7.19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
8.827
ΣΤΑΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
71.4
0
0
71.4
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1989
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
18.8
19.333
9.6
16.6
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
70.833
0
0
70.833
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
18.8
19.333
16
8.3
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
70.7
0
2.8
67.9
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
17.8
19.333
19.2
8.267
ΚΕΡΤΙΚΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
69.01
0
0
69.01
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1990
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.343
0
0
0
6.633
17.8
19.333
12.6
8.3
ΛΑΦΑΖΑΝΗ
ΕΛΕΝΑ
ΚΩΣΤΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
68.977
0
0
68.977
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
3.4
0
0
0
2.4
3.367
17.6
19.4
12.6
8.3
ΧΑΤΖΟΥΔΗ
ΘΕΑΝΩ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
68.295
0
0
68.295
43
51.695
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1991
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
4.8
6.091
6.057
6.749
7.6
8.967
8.3
7.7
8.9
ΣΙΓΓΕΛ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΑΚΩΒ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
68.2
0
0
68.2
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.767
17.6
19.333
19.2
8.3
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
68.167
0
0
68.167
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.567
17.8
19.333
19.2
8.267
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
67.916
0
3.145
64.771
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.367
19.333
19.2
9.338
ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
67.223
0
1.39
65.833
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1989
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
8.8
17.933
19.2
16.533
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
64.6
0
0
64.6
48
46.667
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
0
0
0
0
8.9
8.9
9.6
9.9
8.767
9.167
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
64.575
0
0.175
64.4
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/05/1989
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
18.733
19.267
12.533
8.3
ΚΟΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
64.31
9.11
0
55.2
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1993
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.133
16.533
13.5
8.267
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
63.414
0
0
63.414
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
16.114
19.333
12.633
8.3
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
63.067
0
2.3
60.767
52
33.2
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.467
19.4
9.6
8.267
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
63.022
7.31
5.345
50.367
53
32.467
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1989
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΧΗΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.807
4.57
6.145
52.092
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
11.638
11.968
11.886
8.3
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.33
12.03
0
50.3
55
32.4
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/08/1992
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.233
9.367
9.633
9.6
8.3
ΠΑΠΑΞΑΝΘΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΛΤΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.081
0
3.005
59.076
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1996
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
8.267
18.8
9.667
12.343
8.3
ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.867
0
0
61.867
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
8.3
19.267
0
8.2
17.133
ΚΑΡΚΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.834
0
0
61.834
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.934
17.6
19.4
12.6
8.3
ΠΟΝΤΙΚΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.333
0
0
61.333
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
17.8
19.333
12.6
8.3
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.105
0
0
61.105
60
32.4
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1992
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
8.4
9.433
19.4
10.705
8.3
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.055
10.33
6.125
44.6
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1994
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.7
9.6
8.3
ΣΚΑΡΤΣΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.426
0
0
60.426
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
7.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
ΜΗΤΡΟΠΙΑΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΟΘΗΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.348
0
4.91
55.438
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1994
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
9.4
10.624
10.514
16.6
ΧΑΛΑΜΠΑΚΗ
ΒΑΪΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.35
8.45
0
50.9
64
33
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.633
9.6
8.3
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.184
2.83
6.47
49.884
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.748
10.854
11.357
8.992
ΜΑΣΑΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59
9.86
3.94
45.2
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΦΩΤΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.506
0
0
58.506
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1989
6.99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
8.3
ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.396
0
0
58.396
68
44.363
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1986
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
8.4
9.067
0
0
1.2
0
3.5
0
0
2.606
2.057
1.669
8.3
3.031
5.433
8.6
ΜΠΑΡΑ
ΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.363
0
4.33
54.033
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1999
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
18.8
9.7
9.6
8.3
ΒΛΑΧΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.231
5.6
4.845
47.786
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
10.705
11.548
9.6
8.3
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.157
0
5.39
52.767
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.667
9.6
16.533
ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.842
7.53
5.845
44.467
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.367
9.667
9.6
8.3
ΦΟΥΝΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΛΤΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.662
0
5.47
52.192
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1990
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
5.433
8.8
9.633
9.6
16.6
ΜΗΤΣΙΑΝΗ
ΘΩΜΑΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.252
2.8
3.485
50.967
74
33.067
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΔΕΛΙΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.072
7.85
0.61
48.612
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
1.406
12
8.473
9.6
8.167
ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.872
0
0.675
56.197
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
10.259
10.624
10.514
16.6
ΜΑΝΑΦΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.623
1.62
3.97
51.033
77
33.133
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
8.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.515
1.37
5.345
49.8
78
31.9
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1989
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
8.8
9.7
9.6
8.3
ΚΟΥΝΕΝΙΔΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.45
10.27
1.58
44.6
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.425
0
5.425
51
80
33.1
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1995
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΜΑΚΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.418
0
5.285
51.133
81
33.233
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1992
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΜΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.305
0
5.205
51.1
82
33.2
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.433
9.7
9.6
8.3
ΦΑΚΙΟΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.29
0
5.89
50.4
83
32.5
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
8.267
9.4
9.767
8.8
9.1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.267
0
0
56.267
84
38.4
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4
5.767
8.267
9.267
9.7
9.6
8.267
ΤΖΕΛΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.015
6.93
3.235
45.85
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2000
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.267
9.667
9.6
9.683
ΦΤΩΧΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.894
6.18
5.485
44.229
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.4
9.629
8.3
ΖΑΓΚΛΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.795
0
4.895
50.9
87
33
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1991
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.633
9.6
8.3
ΚΟΥΒΕΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.783
2.42
3.13
50.233
88
32.333
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΠΑΚΑΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.72
5.87
4.55
45.3
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
9.433
9.7
9.6
8.3
ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.705
0
0
55.705
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1989
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.267
19.4
10.971
8.3
ΣΠΑΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.632
0
4.565
51.067
91
33.167
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1992
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΛΕΣΣΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.563
3.91
5.205
46.448
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
11.548
9.6
8.3
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.532
0
4.565
50.967
93
33.067
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΝΙΚΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.478
0
0
55.478
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1989
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
0
0
0
0
3.267
8.8
9.7
19.2
11.711
ΧΑΙΤΑ
ΔΟΜΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.298
0
4.265
51.033
95
33.133
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.28
4.09
6.49
44.7
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1990
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.467
9.7
9.6
8.3
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.265
0
4.265
51
97
33.1
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.263
0
4.33
50.933
98
33.033
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1992
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΒΡΟΥΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.242
5.11
5.565
44.567
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.223
0
4.19
51.033
100
33.133
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.18
10.41
4.77
40
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
8.8
9.633
9.6
8.3
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.161
0
4.77
50.391
102
31.567
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
0
7.533
9.4
10.624
9.6
8.3
ΚΟΝΤΑΞΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.13
5.77
4.66
44.7
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1999
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.367
9.7
9.6
8.3
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.088
0
3.955
51.133
104
33.233
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.907
0
3.94
50.967
105
33.067
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1992
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.877
0
4.41
50.467
106
32.567
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.724
0
0
54.724
107
33.133
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1992
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
10.624
9.6
11.067
ΡΙΖΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.665
0
4.365
50.3
108
32.4
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.625
4.95
3.175
46.5
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.667
9.867
8.8
9.167
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.58
0
3.58
51
110
33.1
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/1996
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.433
9.667
9.6
8.3
ΤΖΑΓΚΑΡΟΥΛΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.525
5.05
4.875
44.6
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1992
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
ΛΙΑΠΗ
ΑΡΕΤΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.485
3.26
5.925
45.3
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1992
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.437
0
5.47
48.967
113
31.067
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.4
0
0
54.4
114
36.433
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9
9.6
9.9
8.8
9.167
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.378
0
3.345
51.033
115
33.133
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1990
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΦΩΚΑΙΔΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.35
0
4.25
50.1
116
32.2
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
5.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
0
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.308
0
3.175
51.133
117
33.233
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/1995
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΚΟΤΣΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.283
7.96
1.69
44.633
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1991
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.277
0
3.91
50.367
119
32.467
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1990
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
8.3
9.433
9.667
9.6
8.3
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.277
7.39
6.44
40.447
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.49
4.283
7.933
8.84
9.6
8.3
ΚΟΤΣΟΒΟΛΗΣ
ΝΙΚΩΝ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.242
0
3.175
51.067
121
33.167
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1989
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΡΕΝΤΖΗ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.233
3.3
0
50.933
122
33.033
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1992
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗ
ΔΟΥΚΑΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.202
0
3.645
50.557
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
10.819
11.508
10.971
8.992
ΝΤΑΝΤΟΥΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.172
0
3.205
50.967
124
33.1
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.267
ΤΡΑΓΑ
ΜΑΡΘΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.088
4.32
5.035
44.733
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.4
9.7
9.6
8.3
ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.059
0
0
54.059
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1991
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.033
11.551
10.971
14.871
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.011
9.35
6.44
38.221
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
9.633
9.867
8.8
9.167
ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.01
0
3.91
50.1
128
32.233
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
8.2
9.467
9.7
9.6
8.267
ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.967
0
0
53.967
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2000
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
18.733
9.7
9.6
8.3
ΜΠΕΤΙΧΑΒΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.903
0
2.97
50.933
130
33.033
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1995
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.89
0.75
2.24
50.9
131
33
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.2
9.4
9.633
9.6
8.3
ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.8
0
2.8
51
132
33.1
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΤΣΙΜΑΡΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.771
0
0
53.771
133
33.033
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.2
9.367
9.7
11.4
9.338
ΑΝΤΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.728
0
3.395
50.333
134
32.467
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
8.4
9.433
9.667
9.6
8.267
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.691
5.81
0.595
47.286
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1994
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
1.326
1.12
0.754
0
0
6.633
8.767
9.7
9.6
8.3
ΓΑΛΑΝΗ
ΑΝΘΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.673
0
3.44
50.233
136
32.333
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1992
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΑΓΙΑΝΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.653
0
3.72
49.933
137
32.033
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
7.767
9.4
9.667
9.6
8.3
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.548
0
2.515
51.033
138
33.133
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.523
0
2.39
51.133
139
33.233
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΖΟΥΡΖΟΥΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.522
0
2.455
51.067
140
33.167
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.51
0
2.61
50.9
141
33
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.633
9.6
8.3
ΓΕΛΑΛΗ
ΤΑΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1997
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
9.4
9.667
9.6
16.6
ΣΟΠΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.462
0
3.595
49.867
143
31.967
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
8.267
9.4
9.533
9.6
8.3
ΜΑΛΑΜΟΥΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.46
0
5.16
48.3
144
30.4
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1996
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.446
3.84
0
49.606
145
31.739
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1995
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
1.474
1.829
2.789
5.433
8.8
9.7
9.6
8.267
ΛΑΜΠΟΥ
ΠΟΛΥΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.428
0
2.895
50.533
146
33.133
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.1
8.3
ΔΟΥΖΛΑΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.427
5.89
2.97
44.567
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.667
9.6
8.3
ΔΩΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.367
2.16
5.19
46.017
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1990
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.433
9.7
9.6
9.683
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΚΡΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.34
0
3.69
49.65
149
31.75
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
0
6
0
6.567
8.9
9.7
9.6
8.3
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.22
4.53
3.49
45.2
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΦΑΡΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.174
0
4.065
49.109
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
10.494
10.514
11.067
ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.162
1.92
2.675
48.567
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1996
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
17.6
9.7
9.6
8.3
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΞΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.063
0
2.13
50.933
153
33.033
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1990
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.037
4.07
2.8
46.167
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1995
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.6
9.733
8.767
9.133
ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.982
0
3.115
49.867
155
31.967
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
6.7
9.433
9.7
9.6
8.3
ΝΙΚΗΤΙΑΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.938
0
2.005
50.933
156
33.033
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΡΙΚΕΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.923
0
2.69
50.233
157
32.367
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
8.4
9.433
9.667
9.6
8.267
ΠΑΡΙΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.782
4.07
4.145
44.567
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.467
9.667
9.6
8.3
ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.751
0
0
52.751
159
33.067
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1989
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
11.151
9.7
9.6
8.3
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΑΥ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.705
0
1.705
51
160
33.1
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1995
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.433
9.667
9.6
8.3
ΛΙΟΤΗΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.562
0
3.895
48.667
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1999
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.7
9.567
12.4
ΔΟΥΒΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.448
0
1.515
50.933
162
33.033
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΓΡΙΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΑΒΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.435
0
6.27
46.165
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109
0
0
0
0
0
0
0
1.99
6.567
8.9
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.432
0
6.065
46.367
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
7.6
8.903
11.195
16.6
ΜΠΑΜΠΑΛΕΝΤΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.363
0
2.13
50.233
165
32.333
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.033
0
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΔΟΥΠΑ
ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.3
5.12
2.58
44.6
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/1998
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.295
9.52
3.175
39.6
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1999
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
8.733
9.667
9.6
8.267
ΧΑΡΙΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.262
0
0
52.262
168
32.533
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/09/1989
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.2
9.467
9.7
11.429
8.3
ΛΙΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.26
0
0
52.26
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
9.4
14.27
13.257
8.3
ΔΕΛΑΠΑΣΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.208
0
1.375
50.833
170
32.933
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1
8.8
9.7
9.6
8.3
ΚΟΡΩΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.19
0
1.19
51
171
33.1
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1991
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.033
0
0
52.033
172
31.367
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1989
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
7.533
9.4
9.667
9.6
11.067
ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.03
0
0
52.03
173
32.067
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
8.2
9.367
9.7
10.971
8.992
ΤΣΕΠΕΛΗ
ΝΙΚΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.996
0
0
51.996
174
32.367
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1991
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
8.3
9.4
9.7
9.6
10.029
ΧΑΤΖΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.963
4.31
3.02
44.633
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΣΙΟΥΜΠΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.942
6.64
0.035
45.267
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.928
0
0.895
51.033
177
33.133
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΦΩΤΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.878
2.71
4.535
44.633
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.433
9.7
9.6
8.3
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.835
0
1.535
50.3
179
32.4
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/01/1991
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.233
9.367
9.633
9.6
8.3
ΚΑΡΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.799
0
5.175
46.624
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1991
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0
0
0
0
0
0
7.533
9.467
9.667
10.514
8.3
ΤΑΒΛΑΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.771
0
3.36
48.411
181
30.511
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
7.733
9.467
9.7
9.6
8.3
ΔΑΛΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.637
0
0
51.637
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
9.367
11.508
11.429
11.067
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.627
2.47
4.49
44.667
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1992
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.467
9.667
9.6
8.3
ΜΑΒΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.55
0
5.05
46.5
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/05/1992
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.667
9.867
8.8
9.167
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.455
0
0.455
51
185
33.1
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1989
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΑΡΑΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.452
11.12
4.565
35.767
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1995
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
7.567
2.2
6.167
16.533
ΙΑΚΩΒΑΚΗ
ΔΑΦΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.448
0
0.315
51.133
187
33.233
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.435
2.9
4.035
44.5
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.4
9.667
9.6
8.267
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.43
0
6.83
44.6
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1997
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
ΤΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.42
7.22
0
44.2
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1999
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
9.367
9.7
9.6
8.267
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.402
2.28
3.955
45.167
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/08/1995
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.397
0
6.63
44.767
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1999
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.4
9.7
9.6
8.3
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.36
6.76
0
44.6
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.667
9.6
8.3
ΤΑΣΟΥΛΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.323
1.29
0
50.033
194
32.133
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.733
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.275
0
5.875
45.4
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1992
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
8.7
9.7
9.6
8.3
ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.2
0
0
51.2
196
30.3
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1990
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.867
8.8
9.667
12.6
8.3
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.167
0
0
51.167
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1989
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
9.133
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.7
9.6
8.3
ΠΑΝΤΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.133
0
0
51.133
198
33.233
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1987
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΝΑΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.133
0
0
51.133
199
33.233
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/1989
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.133
0
0
51.133
200
33.233
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΡΑΓΓΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.133
0
0
51.133
201
33.233
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/1990
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.133
0
0
51.133
202
33.233
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΤΣΙΑΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.1
0
0
51.1
203
33.2
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1989
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.467
9.7
9.6
8.3
ΠΑΡΙΣΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.1
0
0
51.1
204
33.2
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.467
9.7
9.6
8.3
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.1
0
0
51.1
205
33.2
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.4
9.367
9.667
9.6
8.3
ΓΚΟΥΜΑ
ΧΑΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.078
0
1.645
49.433
206
31.567
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
9.367
9.667
9.6
8.267
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.067
0
0
51.067
207
33.167
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/1989
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.067
0
0
51.067
208
33.167
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/1989
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΠΑΧΤΗ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.067
0
0
51.067
209
33.167
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1989
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΑΡΡΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.067
0
0
51.067
210
33.167
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
8.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.067
0
0
51.067
211
33.167
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1989
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΑΡΓΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.067
0
0
51.067
212
33.167
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.067
0
0
51.067
213
33.167
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΟΡΑΒΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.067
0
5.8
45.267
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1990
8.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΠΑΝΤΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.067
0
0
51.067
215
33.167
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΛΙΟΝΤΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.067
0
0
51.067
216
33.167
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/1995
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΑΙΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΛΕΩΠΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.067
0
0
51.067
217
33.167
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/1997
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.433
9.667
9.6
8.3
ΡΙΖΟΥΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.065
0
0.065
51
218
33.1
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1991
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.063
0
0.13
50.933
219
33.033
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΠΑΛΛΙΚΑΡΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.033
0
0
51.033
220
33.133
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1989
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.033
0
0
51.033
221
33.133
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/1989
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΑΡΕΤΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.033
0
0
51.033
222
33.133
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/05/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΝΙΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.033
0
0
51.033
223
33.133
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1989
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.033
0
0
51.033
224
33.133
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
9.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΟΥΤΣΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.033
0
0
51.033
225
33.133
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.433
9.7
9.6
8.3
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.033
0
0
51.033
226
33.133
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1989
9.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.033
0
0
51.033
227
33.133
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.033
0
0
51.033
228
33.133
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.033
0
0
51.033
229
33.133
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΧΡΥΣΙΚΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.033
0
0
51.033
230
33.133
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1995
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.033
0
0
51.033
231
33.133
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1995
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.023
5.14
0
45.883
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1994
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.633
9.6
9.683
ΜΑΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51
0
0
51
233
33.1
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ
ΒΑΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51
0
0
51
234
33.1
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1989
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51
0
0
51
235
33.1
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
8.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51
0
0
51
236
33.1
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΤΖΗΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51
0
0
51
237
33.1
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΛΟΥΚΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51
0
0
51
238
33.1
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51
0
0
51
239
33.1
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΛΑΠΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51
0
0
51
240
33.1
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1990
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51
0
0
51
241
33.1
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51
0
0
51
242
33.1
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1995
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51
0
0
51
243
33.1
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/1997
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.967
0
0
50.967
244
33.067
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/05/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.967
0
0
50.967
245
33.067
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.967
0
0
50.967
246
33.2
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1989
8.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.467
9.7
9.6
8.167
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.967
0
0
50.967
247
33.067
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1989
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.667
9.6
8.3
ΡΑΓΓΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.967
0
0
50.967
248
33.067
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1990
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΔΡΑΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.967
0
0
50.967
249
33.067
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
8.233
9.433
9.7
9.6
8.3
ΛΑΖΑΡΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.967
0
0
50.967
250
33.067
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.633
9.6
8.3
ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.967
0
0
50.967
251
33.067
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1995
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.667
9.6
8.3
ΒΟΛΤΣΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.967
0
0
50.967
252
33.067
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.967
0
0
50.967
253
33.067
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΜΠΕΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.967
0
0
50.967
254
33.067
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΤΕΦΤΙΚΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.967
0
0
50.967
255
33.067
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1997
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΟΥ
ΜΗΤΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.967
0
0
50.967
256
33.067
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1997
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.633
9.6
8.3
ΚΑΤΣΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.958
0
6.425
44.533
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/1997
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.667
9.6
8.3
ΣΑΓΚΟΒΙΤΣ
ΔΡΟΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.933
0
0
50.933
258
33.033
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1989
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.2
9.367
9.7
9.6
8.3
ΒΑΛΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.933
0
0
50.933
259
33.033
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1989
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.2
9.4
9.667
9.6
8.3
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.933
0
0
50.933
260
33.033
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1989
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
0
0
0
0
7.033
9.367
9.7
9.6
8.3
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.933
0
0
50.933
261
33.033
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.933
0
0
50.933
262
33.033
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.633
9.6
8.3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.933
0
0
50.933
263
33.033
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.933
0
0
50.933
264
33.033
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΜΠΑΡΤΖΕΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.933
0
0
50.933
265
33.033
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1995
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΓΑΛΑΓΑΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.933
0
0
50.933
266
33.033
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/1996
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΚΑΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.933
0
0
50.933
267
33.033
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.633
9.6
8.3
ΣΑΛΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.928
0
0
50.928
268
32.5
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.233
9.4
9.7
9.6
8.828
ΟΥΣΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.9
0
0
50.9
269
33
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.633
9.6
8.3
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.9
0
0
50.9
270
33
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1993
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.633
9.6
8.3
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.9
0
0
50.9
271
33
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1995
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.2
9.4
9.633
9.6
8.3
ΤΣΕΡΕΓΚΟΥΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.9
0
0
50.9
272
33
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/1996
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.633
9.6
8.3
ΧΛΙΑΡΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.887
0
6.22
44.667
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1999
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.467
9.7
9.6
8.3
ΚΑΝΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.867
0
0
50.867
274
32.967
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.167
9.4
9.633
9.6
8.3
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.867
0
0
50.867
275
33.033
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1995
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.633
9.567
8.267
ΣΤΑΜΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.867
0
0
50.867
276
32.967
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
0
5.2
0
0
8.8
9.667
9.6
8.3
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.84
0
6.535
44.305
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
5.367
8.767
9.7
9.6
8.3
ΣΟΥΒΟΥΚΛΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.833
0
0
50.833
278
33.067
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1987
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.633
9.467
8.3
ΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.833
0
0
50.833
279
32.967
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.267
9.667
9.6
8.267
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.77
0
5.47
45.3
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.77
0
5.97
44.8
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1999
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.7
9.6
8.3
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.73
0
6.13
44.6
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1999
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.667
9.6
8.3
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.635
2.46
3.375
44.8
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.7
9.6
8.3
ΛΙΑΝΑ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.598
0
3.55
47.048
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1999
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.933
7.7
8.707
13.708
ΠΕΤΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.567
0
0
50.567
285
32.667
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΣΦΕΤΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.547
1.66
4.22
44.667
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1996
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.4
9.633
9.6
8.3
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.545
0
5.845
44.7
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.667
9.533
8.3
ΒΟΓΑΝΑΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.533
0
0
50.533
288
32.633
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1989
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΧΑΜΤΖΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.52
0
6.02
44.5
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.4
9.667
9.6
8.1
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.49
0
0.69
49.8
290
31.9
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1989
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
7.733
9.467
9.7
9.6
8.3
ΜΠΑΚΥΡΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.477
0.97
1.24
48.267
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
8.7
12.01
10.291
8.3
ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.467
0
0
50.467
292
32.567
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1987
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.467
0
0
50.467
293
32.567
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/1990
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΕΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.467
0
0
50.467
294
32.567
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1990
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.467
0
0
50.467
295
32.567
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.467
0
0
50.467
296
32.567
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1990
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.467
0
0
50.467
297
32.567
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΒΕΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.467
0
0
50.467
298
32.567
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.467
0
0
50.467
299
32.567
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1990
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΓΟΛΕΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.467
0
0
50.467
300
32.567
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.467
0
0
50.467
301
32.567
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1992
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΠΡΑΤΑΝΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.467
0
0
50.467
302
32.567
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1992
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΓΚΙΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.467
0
0
50.467
303
32.567
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.467
0
0
50.467
304
32.567
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/1993
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΠΙΤΕΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΙΣTΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.467
0
0
50.467
305
32.567
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.442
0
1.175
49.267
306
31.367
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1995
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ
ΒΕΡΟΝΙΚΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.433
0
0
50.433
307
32.533
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.433
0
0
50.433
308
32.533
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.433
0
0
50.433
309
32.533
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΡΑΠΑΝΤΖΙΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑΞΙΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.433
0
0
50.433
310
32.533
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1990
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΓΑΒΑΛΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.433
0
0
50.433
311
32.533
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/1990
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.433
0
0
50.433
312
32.533
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1991
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.433
0
0
50.433
313
32.533
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.427
0
5.86
44.567
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1995
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.7
9.6
8.3
ΛΕΝΤΖΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.4
0
0
50.4
315
32.5
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.4
0
0
50.4
316
32.5
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.033
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΤΖΑΚΩΣΤΑ
ΧΑΡΑ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.4
0
0
50.4
317
32.5
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.033
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.4
0
0
50.4
318
32.5
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
5.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.4
0
0
50.4
319
32.533
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/01/1991
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.4
9.667
9.6
8.267
ΤΖΑΝΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.4
0
0
50.4
320
32.5
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.033
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΒΕΡΓΙΤΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.4
0
0
50.4
321
32.5
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
8.267
9.367
9.667
9.6
8.3
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.4
0
0
50.4
322
32.5
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.4
0
0
50.4
323
32.5
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.4
0
0
50.4
324
32.5
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΔΕΔΕΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.4
0
0
50.4
325
32.5
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΚΑΡΛΕΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.4
0
0
50.4
326
32.533
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.4
9.667
9.6
8.267
ΤΣΙΡΤΣΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.4
0
0
50.4
327
32.5
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΡΑΝΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.4
0
5.8
44.6
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1993
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.667
9.6
8.3
ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.367
0
0
50.367
329
32.467
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/05/1989
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
8.9
9.7
9.6
8.3
ΠΑΡΓΑ ΚΥΡΙΑΖΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.367
0
0
50.367
330
32.467
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΣΟΥΡΔΙΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.367
0
0
50.367
331
32.467
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.267
9.367
9.667
9.6
8.3
ΣΑΓΚΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.367
0
0
50.367
332
32.467
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1989
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.267
9.367
9.667
9.6
8.3
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.367
0
0
50.367
333
32.467
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1990
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.367
0
0
50.367
334
32.467
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1990
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΕΛΕΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.367
0
0
50.367
335
32.467
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1990
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.367
0
0
50.367
336
32.467
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/1990
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.367
0
0
50.367
337
32.467
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1990
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΦΟΥΝΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.367
0
0
50.367
338
32.467
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΝΥΣΤΑΖΟΥ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.367
0
0
50.367
339
32.467
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΑΣΙΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.367
0
0
50.367
340
32.467
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΡΑΓΚΑΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.367
0
0
50.367
341
32.467
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.267
9.367
9.667
9.6
8.3
ΣΑΒΡΑΚΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.367
0
0
50.367
342
32.5
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1990
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8.4
9.433
9.667
9.6
8.267
ΜΑΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.367
0
0
50.367
343
32.467
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.367
0
0
50.367
344
32.467
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.3
9.367
9.633
9.6
8.3
ΜΩΚΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.367
0
0
50.367
345
32.467
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.367
0
0
50.367
346
32.467
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
8.2
9.4
9.667
9.6
8.3
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.349
12.96
7.19
30.199
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1999
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.869
5.947
17.383
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.335
0
5.235
45.1
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
9.467
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.333
0
0
50.333
349
32.467
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1990
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.233
9.4
9.667
9.6
8.267
ΜΗΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.333
0
0
50.333
350
32.433
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΓΙΑΤΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.333
0
0
50.333
351
32.433
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΖΙΜΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.333
0
0
50.333
352
32.433
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1990
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8.267
9.467
9.7
9.6
8.3
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.333
0
0
50.333
353
32.433
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/08/1991
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.233
9.4
9.633
9.6
8.3
ΨΥΧΑΡΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.333
0
0
50.333
354
32.433
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
8.2
9.367
9.667
9.6
8.3
ΒΛΑΔΗΚΑ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.3
0
0
50.3
355
32.4
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/1989
9.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.533
7.767
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.3
0
0
50.3
356
32.4
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.267
9.267
9.7
9.6
8.3
ΒΑΛΣΑΜΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.3
0
0
50.3
357
32.4
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.233
9.367
9.633
9.6
8.3
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.3
0
0
50.3
358
32.4
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/1991
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.2
9.4
9.633
9.6
8.3
ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.3
0
0
50.3
359
32.4
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1992
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.233
9.367
9.633
9.6
8.3
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.3
0
0
50.3
360
32.4
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1992
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.233
9.367
9.633
9.6
8.3
ΠΕΛΚΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.3
0
0
50.3
361
32.4
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/08/1992
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.233
9.367
9.633
9.6
8.3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.3
0
0
50.3
362
32.4
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.233
9.367
9.633
9.6
8.3
ΜΑΡΚΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.292
0
5.925
44.367
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1997
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΑΡΑΦΕΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.267
0
0
50.267
364
32.367
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
8.267
9.4
9.633
9.6
8.3
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ
ΑΛΕΞΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.267
0
0
50.267
365
32.367
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΝΙΚΗ
ΟΝΟΥΦ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.234
0
0.205
50.029
366
32.129
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1988
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.333
4.267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
8.8
9.7
9.6
8.3
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.233
0
0
50.233
367
32.4
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.233
9.367
9.633
9.533
8.3
ΓΟΥΣΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.222
0
5.455
44.767
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΣΑΚΛΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.205
0
5.705
44.5
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1990
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.167
9.7
9.6
8.3
ΚΩΤΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.2
0
0
50.2
370
32.3
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1990
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΣΑΙΤΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.2
0
0
50.2
371
32.3
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/1990
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8.267
9.4
9.633
9.6
8.3
ΡΟΥΣΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.2
0
0
50.2
372
32.3
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
8.4
9.367
9.667
9.6
8.3
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΔΑΦΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.169
0
0
50.169
373
32.269
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
0
3.931
2.834
8.403
8.267
9.6
8.3
ΣΠΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.167
0
0
50.167
374
32.267
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1990
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.167
0
0
50.167
375
32.3
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1990
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8.267
9.367
9.667
9.6
8.267
ΛΥΜΠΕΡΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.167
0
0
50.167
376
32.3
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8.233
9.4
9.667
9.6
8.267
ΧΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.167
0
0
50.167
377
32.267
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/1991
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
8.067
9.4
9.633
9.6
8.3
ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.167
0
0
50.167
378
32.267
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
6.633
9.433
8.267
9.6
8.3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.167
0
0
50.167
379
32.267
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.167
0
2.41
47.757
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.433
11.086
10.971
8.3
ΤΣΑΛΙΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.133
0
0
50.133
381
32.233
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.113
0
5.58
44.533
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/08/1998
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.667
9.6
8.3
ΓΙΑΝΚΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.025
0
5.425
44.6
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΣΟΥΓΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.018
0
0
50.018
384
32.085
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
4.251
0
0
0
0
9.7
9.9
8.8
9.133
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50
0
0
50
385
32.1
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.733
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50
0
0
50
386
32.1
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1990
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΠΑΠΠΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.985
10.34
6.255
33.39
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
7.6
7.01
8.04
8.9
ΠΙΠΕΡΑ
ΔΑΦΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.985
0
4.785
45.2
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΣΕΒΔΑΛΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.96
0
5.36
44.6
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.633
9.6
16.6
ΚΟΛΑΞΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.936
0
0
49.936
390
38.036
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1984
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.531
1.371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
2.3
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.933
0
0
49.933
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
6.5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.915
0
5.315
44.6
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1992
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.667
9.6
8.3
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.9
0
0
49.9
393
32
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1989
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.733
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΚΑΤΕΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.833
0
0
49.833
394
31.933
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/1990
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.167
4.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
8.733
9.667
9.6
8.3
ΚΟΥΤΗΣ
ΒΑΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.833
0
0
49.833
395
31.933
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1991
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
5.5
8.767
9.667
9.6
8.3
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.8
0
0
49.8
396
31.9
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/05/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
8.8
9.7
9.6
8.3
ΧΥΤΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.793
0
1.86
47.933
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
9.367
9.667
9.6
11.067
ΠΑΡΠΟΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.703
0
3.72
45.983
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/01/1991
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.7
9.6
9.683
ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.698
0
0
49.698
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.754
0
0
0
0
5.811
8.767
9.7
9.6
11.067
ΠΕΤΡΑΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.683
0
0
49.683
400
31.883
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
0
0
8.967
0
9.633
9.9
8.667
9.133
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.647
0
3.38
46.267
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1995
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.6
9.867
8.767
9.1
ΦΩΤΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.567
0
0
49.567
402
31.667
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.733
6.833
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΟΡΦΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.533
0
0
49.533
403
31.633
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
8.733
9.7
9.6
8.3
ΦΕΡΦΥΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΑΝΑΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.483
0
4.25
45.233
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.466
0
0.875
48.591
405
30.624
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/08/1992
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
3.257
0
0
0
0
7.967
9.867
8.8
9.167
ΚΥΡΙΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.447
0
0
49.447
406
31.547
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
0
2.549
2.549
5.592
8.733
9.667
9.6
8.3
ΚΥΡΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.422
0.34
3.815
45.267
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1991
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.415
0
4.615
44.8
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1992
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.7
9.6
8.3
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.32
4.72
0
44.6
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1990
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.294
0
0
49.294
410
31.394
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
8.933
9.6
9.867
8.767
9.133
ΦΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.263
0
4.63
44.633
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/1991
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.253
0
4.72
44.533
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.433
9.667
9.6
8.267
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.243
5.71
3.8
39.733
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
8.8
9.7
9.6
8.3
ΚΡΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.2
0
0
49.2
414
31.3
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1995
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.033
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.187
0
4.72
44.467
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
0
0
0
0
0
8.767
9.733
9.6
8.3
ΜΗΛΙΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.183
0
0.55
48.633
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1996
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
17.8
9.667
9.6
8.267
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.167
0
0
49.167
417
31.267
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.567
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΙΒΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.154
0
0
49.154
418
31.254
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/08/1995
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.421
0
0
5.367
8.8
9.667
9.6
8.3
ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.144
0
0
49.144
419
31.211
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
0
0
0
8.9
9.633
9.9
8.767
9.167
ΧΑΡΕΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.12
0
4.52
44.6
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΑΣΤΟΡΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.033
0
0
49.033
421
31.167
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.2
7.567
9.633
9.6
8.267
ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.98
0
4.38
44.6
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1992
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΠΟΝΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.853
0
4.22
44.633
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1989
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.7
9.6
8.3
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ
ΒΑΪΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.85
0
4.05
44.8
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.7
9.6
8.3
ΚΑΡΠΟΥΖΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.84
2.34
0
46.5
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.667
9.867
8.8
9.167
ΓΚΑΛΙΠΙΔΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.8
0
0
48.8
426
30.933
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
7.633
9.367
9.633
9.6
8.267
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.77
0
3.97
44.8
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.7
9.6
8.3
ΜΗΛΙΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.763
0
4.13
44.633
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/1997
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.759
0
0
48.759
429
30.859
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.326
0
0
0
8.933
8.9
9.7
9.6
8.3
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.745
0
2.345
46.4
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.667
9.867
8.8
9.133
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.742
0
4.175
44.567
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/01/1991
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.737
0
3.47
45.267
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.729
0
0
48.729
433
30.829
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
5.367
8.9
9.7
9.6
8.3
ΜΗΤΟΥΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.727
0
4.16
44.567
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1991
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.7
9.6
8.3
ΔΟΜΑΤΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.717
0
3.36
45.357
435
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1990
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.907
8.31
13.823
15.317
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.713
0
4.08
44.633
436
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1999
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.367
9.633
9.6
8.3
ΠΥΤΙΛΑΚΗ
ΠΕΤΡΙΝΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.691
0
0
48.691
437
30.824
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1993
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
3.017
0
0
0
6.6
8.9
9.667
9.6
8.267
ΓΚΟΥΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.681
0
0
48.681
438
30.781
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/1989
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.514
7.1
9.467
9.7
9.6
8.3
ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.665
0
4.065
44.6
439
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
ΤΣΙΛΕΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.663
0
3.83
44.833
440
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.467
9.7
9.6
8.3
ΣΑΡΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.647
0
3.38
45.267
441
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1995
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.63
0
0
48.63
442
30.73
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1992
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
7.3
0
0
0
0
0
7.533
8.597
9.6
8.3
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.61
0
1.91
46.7
443
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1992
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.633
8.3
12.6
8.3
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.586
0
0.875
47.711
444
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1989
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.777
6.567
8.8
9.667
9.6
8.3
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.567
0
0
48.567
445
30.667
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
8.9
9.7
9.6
8.3
ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.562
0
0
48.562
446
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/1992
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
2.44
0
0
6.567
9.598
9.667
9.6
8.3
ΒΡΟΝΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.507
4.85
3.69
39.967
447
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
8.733
9.667
9.6
8.3
ΝΤΑΙΛΙΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.5
0
0
48.5
448
30.6
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0