ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΙΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
44.588
11.67
7.485
25.433
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
9.133
7.933
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
36.767
14.44
3.05
19.277
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.477
7.867
7.933
ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
36.487
9.96
3.925
22.602
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1990
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
0
0
3.657
7.767
6.245
ΡΑΠΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
33.115
0
0
33.115
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1986
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
9.667
8.467
9.133
2.443
ΜΑΓΓΙΝΑ
ΠΗΓΗ
ΝΙΚΗΦ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
30.759
0
0
30.759
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1999
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.633
8.2
3.326
ΠΑΠΑΣΥΦΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
23.767
0
0
23.767
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1996
9.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
9.2
1.767
0
7.8
ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
21.813
10.92
0
10.893
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
0
7.933
ΠΥΛΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
20.51
0
0
20.51
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
0
6.395
2.9
0
0
8.071
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
18.332
6.35
0
11.982
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2000
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.723
1.326
7.933
ΚΑΒΟΥΡΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
17.197
8.64
3.83
4.727
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/1990
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
2.967
ΤΟΥΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
15.2
0
0
15.2
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1988
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
7.9
ΤΣΙΑΜΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
14.964
0
0
14.964
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1997
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.223
9.067
0.674
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΑΝΔΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.03
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
6.127
2.91
0
3.217
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.217
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
2.366
0
0
2.366
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1984
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
0.251
0
0
0.251
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1996
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
0.22
0.22
0
0
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
8.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
62.068
0
0
62.068
17
46.134
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/1988
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
9.567
9.733
9.1
0
8.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
2.334
9.133
6.8
ΣΠΗΛΙΑ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
57.292
0
1.425
55.867
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1997
6.35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
7.8
ΤΖΑΝΕΤΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
44.195
8.73
1.645
33.82
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/1985
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.354
9.6
3.666
8.3
7.9
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΡΑΓΓ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
43.184
0
0
43.184
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/09/1986
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
3.417
9.633
9.467
9.133
7.933
ΜΑΝΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
35.14
16.61
5.63
12.9
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/02/1993
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
5.133
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
33.471
11.61
7.145
14.716
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
6.95
ΤΣΟΥΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
33.103
0
0
33.103
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/1990
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
3.303
9.2
0
7.767
5.133
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΜΑΚΑΡ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
22.9
0
0
22.9
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0
5.1
9.633
0
0
0
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
21.42
0
4.22
17.2
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
8.833
0
0
0
0
0
ΤΕΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
20.538
0
7.52
13.018
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/01/1996
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
2.566
1.986
ΜΠΑΚΟΛΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
20.003
0
7.175
12.828
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1999
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
3.694
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
19.316
8.03
0
11.286
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/12/1999
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.486
0
0
7.8
ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
19.042
0
0
19.042
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1991
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
4.967
0
0
0
2.909
7.767
0
ΔΡΟΣΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
18.194
0
0
18.194
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/1991
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
9.6
2.503
2.663
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
18.086
0
0
18.086
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
8.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
0
0
8.2
6.8
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
16.88
8.98
0
7.9
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/2004
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
16.05
6.95
0
9.1
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
15.991
0
0
15.991
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2001
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
7.733
7.8
ΜΠΑΚΟΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
15.324
13.29
0
2.034
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
7.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
15.016
2.91
0
12.106
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/04/2001
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
2.923
0
7.8
ΚΩΝΣΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
14.728
0
6.61
8.118
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2002
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.551
4.567
0
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
14.171
4.78
0.8
8.591
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/12/1992
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
7.333
ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
14.003
0
0
14.003
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/1986
8.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
2.103
2.903
7.5
0
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
11.91
11.91
0
0
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΕΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
11.908
0
0
11.908
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.274
9.633
0
0
0
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
10.983
5.81
0.41
4.763
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/2000
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.854
1.909
0
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΑΚΩΒ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
10.49
10.49
0
0
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/04/2001
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
10.222
3.26
0
6.962
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2001
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.962
ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
9.812
3.64
0
6.172
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.172
ΤΣΙΟΥΜΑ
ΖΩΓΡΑΦΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
9.32
9.32
0
0
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/05/1999
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
9.251
0
0
9.251
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/08/2000
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
2.16
5.903
ΛΑΣΚΟΥΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.03
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
8.867
0
0
8.867
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/1991
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
8.291
0
3.8
4.491
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.491
0
ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
7.92
7.92
0
0
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/2000
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
7.77
7.77
0
0
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2002
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
7.714
0
0
7.714
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.571
0.549
2.366
0.229
0
ΜΠΟΤΣΙΟΥ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
7.16
0
0
7.16
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/01/1986
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
2.491
1.234
2.783
ΔΡΟΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
6.953
0
3.52
3.433
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/10/1999
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.433
0
ΧΑΒΑΛΕ
ΑΡΕΤΗ
ΣΤΕΛΛΙΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
6.744
0
2.69
4.054
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/03/1996
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
2.74
0
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
5.593
0
0
5.593
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/01/1999
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
3.833
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
5.311
0
0
5.311
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/1982
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.097
0
3.214
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
5.18
5.18
0
0
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1996
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
4.949
0
0
4.949
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/1994
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
1.771
0.366
0
0
ΔΕΔΕ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
4.494
0
0
4.494
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/05/1995
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.494
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
4.3
0
0
4.3
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/04/1998
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
3.054
1.131
0
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
4.167
0
0
4.167
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/1994
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.167
0
0
0
0
0
0
ΔΑΒΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
3.407
0.15
0
3.257
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2003
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
ΔΑΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
3.366
0
0
3.366
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/1999
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.366
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
3.223
0
0
3.223
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
1.063
ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
3.04
3.04
0
0
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/2004
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
2.883
0
0
2.883
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/1998
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.883
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.514
0
0
2.514
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/1997
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
1.989
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.4
0
0
2.4
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
2.334
0
0
2.334
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.334
0
0
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
ΕΥΓΝΩΣΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.22
2.22
0
0
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/2002
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΦΙΑ
ΑΦΕΝΔΡΑ
ΑΧΙΛΕΑΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.22
0
0
2.22
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2005
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
1.983
0
0
1.983
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/02/2005
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.983
ΜΑΪΣΗ
ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
1.85
1.85
0
0
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2004
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΠΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
1.6
1.6
0
0
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2004
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΥΡΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
1.486
0
0
1.486
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/03/2003
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
1.44
0
0
1.44
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/03/1997
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΑΒΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
1.32
0
0
1.32
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
1.257
0
0
1.257
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2001
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
1.154
0
0
1.154
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.154
ΡΑΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
1.014
0
0
1.014
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/2005
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.014
ΜΑΜΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
0.777
0
0
0.777
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/2000
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
0.549
0
0
0.549
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
ΜΠΕΛΕΖΙΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
0.343
0
0
0.343
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/1986
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
0.331
0
0
0.331
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1999
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
0.229
0
0
0.229
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
0.091
0
0
0.091
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
ΚΟΝΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.089
0
0
2.089
88
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2002
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.089
0
0
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
0.709
0
0
0.709
89
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709