ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.18
0
0
18.18
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2002
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
6.667
9.033
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.89
0
0
4.89
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
3.57
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.043
0
0
40.043
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1996
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.811
7.833
8.967
0
6.831
3
8.6
ΧΑΡΙΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
34.519
0
0
34.519
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1997
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.754
5.606
7.177
0
3.806
2.943
8.233
NUSHΑ
KOSTA
KRISTO
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.857
0
0
33.857
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1987
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
1.051
2.606
4.571
4.194
6
3.109
2.229
7.903
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.161
0
0
33.161
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1987
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.337
8.046
5.903
3.309
8.567
ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.33
0
0
32.33
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1990
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.486
0
0
3.703
8.067
5.017
3.457
8.6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΝΝΑ
ΓΙΟΥΡΙ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.659
0
0
30.659
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1987
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
5.726
7.867
8.567
ΓΚΑΣΠΑΡΙΑΝ
ΑΝΝΑ
ΣΑΡΚΙΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.576
0
0
30.576
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/1991
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
8.867
8.267
0
2.691
3.451
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.274
0
0
29.274
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.811
7.783
8.771
5.909
0
0
ΣΑΧΙΝΗ
VALENTINA
STAVRO
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.921
0
0
28.921
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1987
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
5.84
4.914
3.346
6.49
ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.68
0
0
28.68
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1986
9.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
8.467
8.067
5.006
2.92
1.867
ΡΩΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.675
0
0
26.675
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
9.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.274
7.2
2.057
2.51
8.633
ΚΑΡΣΛΙΑΔΗΣ
ΣΑΜΨΩΝ
ΑΒΕΡΓΚΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.124
0
0
26.124
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1974
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
4.983
8.067
4.937
2.969
2.837
ΣΠΥΡΗΣ
ΓΚΕΡΓΚΗΣ
THOMA
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.844
0
0
25.844
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1985
8.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.514
2.4
3.154
3.474
5.303
2.971
0
4.027
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.282
0
0
25.282
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
3.029
4.646
4.949
7.933
2.84
ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.863
0
0
22.863
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/1991
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
8.206
2.857
0
8.6
ΜΠΑΜΠΑΛΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.562
0
0
22.562
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.406
6.723
0
8.433
ΖΕΡΒΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.356
0
0
21.356
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1998
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.503
8.47
8.383
ΚΙΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.6
0
0
18.6
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
8.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7.967
8.633
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΙΩΤΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.587
0
0
18.587
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/08/2003
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
8.207
8.43
ΓΙΕΒΤΟΥΣΕΝΚΟ
ΑΝΤΖΕΛΑ
ΙΒΑΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.547
0
0
18.547
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/05/1992
9.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
0
1.88
8.6
ΟΡΦΑΝΙΔΗ
ΖΟΖΕΦΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.406
0
0
18.406
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/1984
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
1.371
3.611
1.143
1.509
0
8.6
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.12
0
0
18.12
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2002
9.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0
8.73
8.567
ΓΚΙΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17.3
0
0
17.3
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
8.933
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17
0
0
17
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1998
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.067
0
0
0
0
0
ΛΥΡΩΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.984
0
0
16.984
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2003
8.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.586
6.709
4.69
ΠΕΝΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.88
0
0
16.88
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.28
8.6
ΦΛΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.753
0
0
16.753
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2003
8.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.287
8.467
ΚΑΡΑΦΟΥΣΙΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.677
0
0
16.677
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.11
8.567
ΠΟΛΥΜΕΝΩΦ
ΕΜΙΛ
ΣΑΒΩΦ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.633
0
0
16.633
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1990
9.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.567
ΤΣΑΓΓΑΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.633
0
0
16.633
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.567
ΤΟΓΙΑ
ΑΛΚΗΣΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.533
0
0
16.533
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
8.633
ΒΟΣΚΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.533
0
0
16.533
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2003
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
8.567
ΚΟΛΛΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.5
0
0
16.5
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
8.6
ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.5
0
0
16.5
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
8.633
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.433
0
0
16.433
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
8.567
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.33
0
0
16.33
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2002
8.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.203
8.127
ΧΑΤΖΙΑΝΔΡΕΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.25
0
0
16.25
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2001
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
6.62
6.46
ΠΕΓΙΑΖΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.2
0
0
16.2
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
8.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
8.467
ΠΟΥΡΝΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.2
0
0
16.2
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/2003
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
8.467
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
15.383
0
0
15.383
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2003
8.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.95
8.433
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
15.044
0
0
15.044
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/08/2003
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.077
ΑΚΡΑΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
15
0
0
15
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
8.2
ΚΟΚΚΟΡΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.626
0
0
14.626
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
6.046
6.12
ΝΤΗΜΗΤΡΙΓΙΕΒΙΤΣ
ΓΙΑΣΜΙΝΑ
ΜΙΛΑΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.537
0
0
14.537
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1992
8.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.423
3.76
2.583
0
3.771
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.49
0
0
14.49
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
5.39
5.33
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΕΚΤΩΡ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.353
0
0
14.353
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.993
6.36
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.224
0
0
14.224
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2004
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.811
7.967
2.446
ΤΣΑΠΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.095
0
0
14.095
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
5.929
ΚΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.017
0
0
14.017
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
6.05
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.01
0
0
14.01
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.443
8.567
ΣΑΟΥΛΙΔΗ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.945
0
0
13.945
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/1978
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.349
0
0.777
0
5.819
ΚΟΡΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.251
0
0
13.251
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2001
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
5.857
4.4
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.812
0
0
12.812
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.246
8.567
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.811
0
0
12.811
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1991
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
4.217
0
0
1.383
0
0
0
2.55
0.63
0
1.86
ΖΗΤΟΥΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.76
0
0
12.76
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.31
4.45
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.727
0
0
12.727
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2003
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
8.567
ΦΑΣΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.676
0
0
12.676
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
2.09
8.323
0
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.58
0
0
12.58
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.113
8.467
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.42
0
0
12.42
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
8.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.42
4
ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.331
0
0
12.331
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.141
6.19
ΣΟΥΦΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.829
0
0
11.829
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
8.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.229
8.6
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΛΟΥΚΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.8
0
0
11.8
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/08/2003
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.92
5.88
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.717
0
0
11.717
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
9.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.25
7.967
3.5
ΚΑΣΑΡΤΖΗ
ΚΕΡΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.711
0
0
11.711
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.077
8.633
ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.703
0
0
11.703
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1999
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
0
0
0
5.45
3.51
ΤΣΙΜΠΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.659
0
0
11.659
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/2004
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.726
6.933
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.58
0
0
11.58
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2003
8.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.04
3.54
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.497
0
0
11.497
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
3.53
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.481
0
0
11.481
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2005
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.433
8.048
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.417
0
0
11.417
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
3.45
ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.397
0
0
11.397
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
8.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.887
3.51
ΣΓΑΡΑ
ΛΙΟΥNΤΜΙΛΑ
ΟΛΕΞΑΝΤΡ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.377
0
0
11.377
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1997
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.87
5.287
4.22
ΖΟΥΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΥΙΔ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.291
0
0
11.291
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.991
6.3
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.17
0
0
11.17
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
9.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.82
3.57
ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.16
0
0
11.16
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
4.28
4.27
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.067
0
0
11.067
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2003
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.147
2.92
ΔΕΡΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11
0
0
11
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.97
2.69
0
6.34
ΝΤΙΡΟΚΑΛΤΣΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.61
0
0
10.61
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.24
2.37
ΤΑΛΑΜΑΓΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.487
0
0
10.487
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
0
0
8.467
ΠΑΠΠΑΣ
ΜΑΝΘΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.369
0
0
10.369
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2000
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.569
6.8
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.32
0
0
10.32
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2003
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
8.43
ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.977
0
0
9.977
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2002
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
2.21
ΛΟΥΣΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.906
0
0
9.906
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/1991
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.046
0
3.86
ΠΑΠΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.867
0
0
9.867
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/2004
8.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
8.567
ΠΛΑΣΤΑΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΡΙΖΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.46
0
0
9.46
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.24
1.22
ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΠΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.347
0
0
9.347
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
8.467
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.31
0
0
9.31
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
3.8
3.22
ΞΕΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.291
0
0
9.291
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2003
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
2.88
4.846
ΜΠΑΝΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.246
0
0
9.246
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.806
0
3.44
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.21
0
0
9.21
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2005
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
8.467
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.189
0
0
9.189
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1995
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.769
3.26
1.12
3.04
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.11
0
0
9.11
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2004
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
6.6
ΜΕΣΟΛΩΡΑ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.927
0
0
8.927
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.397
5.53
ΒΟΣΚΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.841
0
0
8.841
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2005
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
8.567
ΚΟΤΡΟΚΟΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.771
0
0
8.771
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
0
0
0
0
2.33
3.55
ΧΑΡΙΤOYΔΗ
ΜΑΡΘΑ - ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.733
0
0
8.733
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.633
0
0
8.633
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΚΤΙΣΤΑΚΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.633
0
0
8.633
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1996
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.633
0
0
8.633
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΚΟΥΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.633
0
0
8.633
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2005
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΡΟΥΠΑΚΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.633
0
0
8.633
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΑΛΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.6
0
0
8.6
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/1999
9.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.6
0
0
8.6
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2002
8.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΑΝΤΖΙΑΦΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.6
0
0
8.6
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2005
8.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.6
0
0
8.6
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.571
0
0
8.571
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
9.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
5.509
ΚΟΝΤΟΜΑΡΚΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.567
0
0
8.567
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2003
9.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.567
0
0
8.567
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/12/2003
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΝΤΑΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.567
0
0
8.567
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
9.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΤΣΙΝΙΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.567
0
0
8.567
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.567
0
0
8.567
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2005
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΚΑΜΗΛΑΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.567
0
0
8.567
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.567
0
0
8.567
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΝΑΤΣΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.567
0
0
8.567
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΒΑΡΒΕΡΗ
ΑΝΝΑ ΝΑΤΑΣΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.567
0
0
8.567
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2005
8.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.486
0
0
8.486
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.486
0
0
0
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.469
0
0
8.469
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.631
4.837
ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΜΑΓΙΑ
ΣΤΟΓΙΑΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.467
0
0
8.467
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1997
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΔΑΓΔΑΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΜΠΕΛΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.467
0
0
8.467
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/08/1998
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
0
0
0
ΠΑΤΡΩΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.467
0
0
8.467
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2004
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΧΡΥΣΑΦΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.467
0
0
8.467
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΧΑΤΖΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.467
0
0
8.467
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.4
0
0
8.4
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
ΝΤΕΜΣΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.333
0
0
8.333
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
ΧΛΩΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.313
0
0
8.313
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.313
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.26
0
0
8.26
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
6.66
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.233
0
0
8.233
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
9.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
ΠΑΠΠΟΥΛΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.233
0
0
8.233
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
ΝΤΟΒΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.233
0
0
8.233
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
ΤΑΣΚΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.167
0
0
8.167
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.14
0
0
8.14
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/01/2001
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
2.58
3.01
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.119
0
0
8.119
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
6.85
ΣΙΤΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.1
0
0
8.1
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2003
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
5.6
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.06
0
0
8.06
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2003
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
5.73
ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.86
0
0
7.86
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
4.56
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.741
0
0
7.741
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
5.01
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.46
0
0
7.46
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
5.44
ΜΠΙΧΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.409
0
0
7.409
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/08/2003
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.669
3.74
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.37
0
0
7.37
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.56
2.81
ΤΣΙΚΟΥΡΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.28
0
0
7.28
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.509
2.771
0
ΚΟΥΜΝΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.09
0
0
7.09
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
4.48
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.904
0
0
6.904
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1997
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.454
3.45
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΛΟΥΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.76
0
0
6.76
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2002
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
4.74
ΠΑΠΠΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.72
0
0
6.72
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1972
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
0
3.54
ΝΤΑΝΤΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.576
0
0
6.576
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
8.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
6.256
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.558
0
0
6.558
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.558
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.5
0
0
6.5
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
4.12
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.5
0
0
6.5
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
ΛΑΪΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.357
0
0
6.357
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/2000
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
0
3.26
ΜΑΚΡΥΛΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΚΕΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.35
0
0
6.35
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.35
ΣΟΛΤΑΤΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.32
0
0
6.32
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2004
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.38
ΤΑΛΑΡΟΥΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.217
0
0
6.217
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
0
3.617
ΣΑΜΑΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.06
0
0
6.06
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
2.9
ΝΤΑΛΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.05
0
0
6.05
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.53
ΛΙΑΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.05
0
0
6.05
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.05
ΠΙΣΤΟΛΑΣ
ΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.993
0
0
5.993
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.993
ΜΠΟΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.99
0
0
5.99
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2004
8.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
3.84
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΙΣΑΒΕΛΛΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.969
0
0
5.969
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
8.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.969
ΛΑΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.959
0
0
5.959
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
5.759
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.94
0
0
5.94
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.94
ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.81
0
0
5.81
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
8.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
5.49
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.72
0
0
5.72
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.72
ΒΟΛΟΣΕΝΚΟ
ΚΟΡΝΕΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.31
0
0
5.31
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1993
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
0
2.32
ΣΑΡΑΦΟΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.246
0
0
5.246
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1988
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.674
1.234
0.903
1.269
1.166
ΜΠΟΝΔΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.24
0
0
5.24
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/05/2004
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.24
ΚΑΡΥΖΩΝΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.234
0
0
5.234
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/2002
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.234
0
0
0
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.087
0
0
5.087
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.087
ΜΠΡΟΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5
0
0
5
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/2003
8.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
2.7
ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.973
0
0
4.973
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
4.773
ΤΣΙΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.949
0
0
4.949
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1998
8.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.949
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.9
0
0
4.9
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2005
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
3.29
CLAUSNITZER
ANGELA
INGOLF
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.73
0
0
4.73
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/2001
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
2.57
0
0
ΚΟΤΣΙΦΑ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.72
0
0
4.72
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2003
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
2.88
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.65
0
0
4.65
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2005
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.65
ΜΑΜΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.64
0
0
4.64
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.64
ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.56
0
0
4.56
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2005
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.56
ΚΟΥΣΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.544
0
0
4.544
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2001
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.544
0
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.54
0
0
4.54
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
9.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.54
ΧΕΙΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.521
0
0
4.521
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.521
ΠΑΡΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.48
0
0
4.48
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.48
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.46
0
0
4.46
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.46
ΣΕΣΤΑΚΟΒΑ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΝΙΚΙΤΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.44
0
0
4.44
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2004
8.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.44
ΜΠΑΛΤΑΣΗ
ΔΑΝΑΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.29
0
0
4.29
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2005
9.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.29
ΚΟΛΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.28
0
0
4.28
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2005
8.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.28
ΒΑΡΟΥΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.131
0
0
4.131
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.131
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.98
0
0
3.98
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2004
8.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.75
2.23
ΚΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.96
0
0
3.96
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/2004
7.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
ΜΕΡΙΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.954
0
0
3.954
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.126
3.829
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.94
0
0
3.94
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2003
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
0
0
ΒΕΝΕΤΙΑΔΟΥ
ΜΑΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.921
0
0
3.921
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.971
0
0
2.95
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.91
0
0
3.91
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/2004
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
ΛΑΓΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.89
0
0
3.89
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.34
3.55
ΤΣΕΡΩΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.857
0
0
3.857
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
2.027
QENDRO
EJVIS
ΒΑΣΙΛΗ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.806
0
0
3.806
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1987
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
1.646
0
0
0
0
0
ΑΧΙΛΛΕΩΣ
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.71
0
0
3.71
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2002
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
3.09
ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.69
0
0
3.69
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.669
0
0
3.669
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
1.949
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΕΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΚΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.66
0
0
3.66
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
ΣΜΕΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.62
0
0
3.62
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
3.42
ΠΑΚΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.617
0
0
3.617
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.617
ΛΙΑΡΔΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.59
0
0
3.59
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2005
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
2.83
ΖΑΡΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.58
0
0
3.58
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
3.48
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.58
0
0
3.58
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2002
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
ΒΕΝΙΩΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.58
0
0
3.58
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
ΑΝΔΡΟΝΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.531
0
0
3.531
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.531
0
0
ΚΟΥΣΟΥΝΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.53
0
0
3.53
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.12
3.41
ΝΑΣΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.52
0
0
3.52
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.14
3.38
ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.51
0
0
3.51
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.51
ΠΡΙΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.49
0
0
3.49
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.483
0
0
3.483
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/1989
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.483
ΣΙΑΤΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.48
0
0
3.48
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.47
0
0
3.47
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.47
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.45
0
0
3.45
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1.45
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.44
0
0
3.44
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
ΖΙΩΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.44
0
0
3.44
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
ΚΑΝΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.42
0
0
3.42
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
ΜΑΚΑΡΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.42
0
0
3.42
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.42
0
0
3.42
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
ΚΑΒΒΑΔΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.41
0
0
3.41
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.41
ΚΟΥΚΚΟΥΛΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.39
0
0
3.39
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
8.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.39
ΚΟΛΥΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.38
0
0
3.38
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
ΦΩΚΙΤΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ-ΛΗΔΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.38
0
0
3.38
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/08/2003
9.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
0
0
ΤΣΟΜΑΚΟΥ
ΓΑΡΥΦΟΥΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.377
0
0
3.377
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.377
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.37
0
0
3.37
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2004
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
ΣΑΒΒΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.36
0
0
3.36
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
9.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ
ΒΙΒΕΤΑ-ΑΚΡΙΒΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.36
0
0
3.36
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.36
0
0
3.36
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ
ΝΑΔΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.36
0
0
3.36
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
ΠΑΥΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.35
0
0
3.35
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
ΤΣΙΝΤΖΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.34
0
0
3.34
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
9.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
ΚΟΛΤΣΙΔΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.33
0
0
3.33
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1999
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
1.8
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.33
0
0
3.33
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2000
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
ΓΑΡΟΥΦΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.33
0
0
3.33
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/2003
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
ΜΑΚΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.33
0
0
3.33
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.31
0
0
3.31
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΧΑΡΙΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.31
0
0
3.31
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.3
0
0
3.3
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.29
0
0
3.29
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
ΔΗΜΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.28
0
0
3.28
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
ΜΑΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.274
0
0
3.274
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.274
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.27
0
0
3.27
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
8.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
ΝΕΣΤΟΡΙΔΗ
ΙΟΥΛΙΑ-ΙΟΥΛΙΕΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.27
0
0
3.27
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2005
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.27
0
0
3.27
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2005
9.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.26
0
0
3.26
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΚΡΕΤΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.26
0
0
3.26
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.26
0
0
3.26
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/2005
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.26
0
0
3.26
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
8.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΔΑΛΜΥΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.23
0
0
3.23
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
ΑΧΤΣΗΒΑΣΙΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.23
0
0
3.23
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2005
8.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
ΚΑΡΛΑΥΤΗ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.22
0
0
3.22
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
ΜΑΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ -ΔΑΝΑΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.22
0
0
3.22
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.22
0
0
3.22
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.21
0
0
3.21
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
ΚΑΡΥΔΗ
ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.21
0
0
3.21
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
ΤΣΕΛΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.2
0
0
3.2
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
ΣΟΡΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.2
0
0
3.2
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.2
0
0
3.2
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
ΤΣΙΡΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.18
0
0
3.18
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.149
0
0
3.149
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2002
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.149
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.14
0
0
3.14
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/2005
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
ΓΚΟΥΣΛΕΒΑ
ΓΑΛΗΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.09
0
0
3.09
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2000
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.31
1.78
ΣΧΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.05
0
0
3.05
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.98
0
0
2.98
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2005
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
ΣΤΑΓΙΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.98
0
0
2.98
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.97
0
0
2.97
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
8.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.96
0
0
2.96
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
ΝΤΕΛΕΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.954
0
0
2.954
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2005
8.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.954
ΧΑΤΖΑΡΑ
ΑΓΛΑΪΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.95
0
0
2.95
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.94
0
0
2.94
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2004
9.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.94
0
0
2.94
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2005
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ
ΑΚΡΙΒΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.93
0
0
2.93
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2004
8.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
ΜΙΝΤΖΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.92
0
0
2.92
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.89
0
0
2.89
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2003
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.89
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΥΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.88
0
0
2.88
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/08/2003
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.88
0
0
2.88
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.86
0
0
2.86
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2004
8.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.85
0
0
2.85
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.84
0
0
2.84
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2000
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
0
ΦΡΑΝΤΖΙΚΙΝΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.84
0
0
2.84
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
ΓΑΡΔΙΚΛΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.823
0
0
2.823
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2005
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
1.76
ΜΠΕΓΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.81
0
0
2.81
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
ΦΛΩΡΑΚΗ
ΛΗΤΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.8
0
0
2.8
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
9.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.77
0
0
2.77
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
ΒΟΥΛΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.77
0
0
2.77
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
ΦΙΩΤΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.74
0
0
2.74
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
ΜΠΑΡΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.73
0
0
2.73
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2004
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.73
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.73
0
0
2.73
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.73
ΜΟΣΧΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.72
0
0
2.72
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
2.42
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ
ΟΞΑΝΑ
ΑΝΑΤΟ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.7
0
0
2.7
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2005
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.7
0
0
2.7
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2006
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
ΔΙΑΦΑΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.69
0
0
2.69
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2002
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.674
0
0
2.674
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
8.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
0
0
ΤΡΟΝΤΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.67
0
0
2.67
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.67
0
0
2.67
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.66
0
0
2.66
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2003
9.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΥΛΙΝΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.65
0
0
2.65
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
ΔΑΜΒΟΥΝΕΛΗ
ΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.63
0
0
2.63
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.63
0
0
2.63
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
ΙΦΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.623
0
0
2.623
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.623
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ- ΑΛΙΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.6
0
0
2.6
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.55
0
0
2.55
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
ΚΩΣΤΟΥΡΑΚΗ
NEKTΑΡΙΑ
AΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.48
0
0
2.48
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2003
9.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.45
0
0
2.45
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.433
0
0
2.433
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2005
9.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
0
ΧΑΛΚΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.42
0
0
2.42
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΕΖΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.41
0
0
2.41
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2003
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
ΣΚΑΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.4
0
0
2.4
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.39
0
0
2.39
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
2.29
ΣΤΟΥΜΠΑΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.39
0
0
2.39
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.38
0
0
2.38
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
ΜΟΣΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.377
0
0
2.377
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
8.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
ΚΟΝΔΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.36
0
0
2.36
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.36
0
0
2.36
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
ΚΟΡΚΟΚΙΟΥ
ΜΥΡΤΩ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.34
0
0
2.34
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/2000
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
0
ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.34
0
0
2.34
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2004
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
ΝΤΙΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.34
0
0
2.34
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
ΣΟΥΡΜΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.33
0
0
2.33
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2000
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
ΚΟΛΟΦΩΤΙΑΣ
ΒΑΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.33
0
0
2.33
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
ΠΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.32
0
0
2.32
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
8.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΠΑΧΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.32
0
0
2.32
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2003
8.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
0
ΒΑΪΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.32
0
0
2.32
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΑΝΤΩΝΟΥΔΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.31
0
0
2.31
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.31
0
0
2.31
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.29
0
0
2.29
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΚΟΥΣΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.28
0
0
2.28
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/1994
8.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
0
0
ΣΤΑΥΡΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.26
0
0
2.26
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1999
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
ΚΟΥΖΑΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.24
0
0
2.24
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΜΠΑΛΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.24
0
0
2.24
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.19
0
0
2.19
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.19
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΕΡΩΦΙΛΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.16
0
0
2.16
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
9.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
ΛΟΙΖΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΙΣΜΗΝΗ
ΛΟΙΖΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.09
0
0
2.09
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.09
ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗ
ΣΥΛΒΙΑ-ΘΕΚΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.07
0
0
2.07
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.07
ΛΑΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.057
0
0
2.057
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.88
0
0
1.88
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.82
0
0
1.82
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
ΚΑΝΕΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.78
0
0
1.78
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2005
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.77
0
0
1.77
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.77
ΜΙΧΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.76
0
0
1.76
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2004
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.76
0
0
1.76
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
ΠΙΤΑΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.76
0
0
1.76
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
ΤΕΡΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.737
0
0
1.737
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.71
0
0
1.71
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2002
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.71
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.7
0
0
1.7
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2002
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.68
0
0
1.68
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
ΑΡΜΑΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.67
0
0
1.67
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2003
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.67
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.66
0
0
1.66
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2005
8.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
ΦΑΤΟΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.65
0
0
1.65
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.64
0
0
1.64
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.64
0
0
1.64
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2004
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.64
0
0
1.64
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2005
8.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.58
0
0
1.58
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
8.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.44
0
0
1.44
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.377
0
0
1.377
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2006
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.377
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.3
0
0
1.3
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
ΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.28
0
0
1.28
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2004
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.254
0
0
1.254
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2000
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.254
ΤΑΒΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.2
0
0
1.2
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2004
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
ΡΑΚΙΝΤΖΑΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.08
0
0
1.08
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
ΠΛΑΚΙΑΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0.99
0
0
0.99
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2005
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.99
0
ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0.983
0
0
0.983
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
0
ΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0.867
0
0
0.867
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2005
8.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.867
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0.526
0
0
0.526
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2006
9.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΟΡΙΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0.32
0
0
0.32
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0.183
0
0
0.183
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2006
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
ΚΕΝΤΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
43.651
0
0
43.651
367
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
9.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
5.834
8.367
7.857
5.183
0
5.509
5.74
3.55
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.53
0
0
5.53
368
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
8.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
3.12
ΓΟΥΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.374
0
0
3.374
369
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.374
ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.7
0
0
2.7
370
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.44
0
0
2.44
371
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.28
0
0
2.28
372
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
ΚΑΝΙΔΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.14
0
0
2.14
373
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2003
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
ΧΑΛΝΑΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΩΥΣΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.8
0
0
1.8
374
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2005
8.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
ΤΣΙΑΪΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.74
0
0
1.74
375
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
9.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0.98
0
0
0.98
376
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.98
ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0.16
0
0
0.16
377
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16