ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΜΟΥΝΤΟΥΦΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.309
0
0
3.309
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1997
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.309
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.057
0
0
2.057
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
ΣΒΑΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.046
0
0
2.046
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1992
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
1.623
0
0
1.623
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1985
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
0
0
0
0
ΨΑΡΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
1.109
0
0
1.109
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1987
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
0.423
0
0
ΦΙΛΙΝΤΑΣ
ΑΓΑΘΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
0.857
0
0
0.857
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/1992
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0
0
ΠΑΠΑΖΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.594
0
0
0.594
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/02/1996
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΚΟΤΣΕΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0.571
0
0
0.571
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1993
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.434
0
0
0.434
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1999
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
0
ΠΑΠΑΣΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.32
0
0
0.32
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2000
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
53.757
0
0
53.757
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1986
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.297
5.52
3.897
2.789
19.2
4.749
6.406
6.9
ΓΚΑΤΖΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
48.326
0
0
48.326
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1999
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
8.467
19.2
8.633
8.5
2.12
ΚΟΝΤΖΑΜΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
47.367
0
0
47.367
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1993
5.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
8.5
9.5
3.4
9.2
8.733
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΝΙΚΗΤ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
39.551
0
0
39.551
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1985
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
0
0
0
1.851
7.933
9.167
8.967
ΓΚΕΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
37.701
0
0
37.701
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/12/1983
5.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
8.798
8.642
9.185
8.733
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
31.7
0
0
31.7
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1988
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
4.206
8.619
9.136
8.733
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
30.343
0
0
30.343
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/05/1993
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.833
2.72
2.47
2.42
6.9
ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
29.671
0
0
29.671
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1982
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
0
7.5
0
3.154
7.867
1.54
1.34
3.47
0
ΙΑΤΡΟΥΔΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
27.373
0
0
27.373
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1983
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.343
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.897
9.133
9
ΚΟΛΕΤΣΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
27.192
0
0
27.192
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2000
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
7.933
8.933
9
ΑΝΔΡΑΚΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
27
0
0
27
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.2
8.567
ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
26.635
0
0
26.635
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2001
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
7.733
9.033
8.6
ΤΣΕΒΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
25.308
0
0
25.308
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1988
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
2.411
2.934
8.7
8.633
ΔΗΜΟΥΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
23.953
0
0
23.953
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1988
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.954
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.303
2.16
2.331
0
2.546
0.926
8.733
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
23.548
0
0
23.548
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/1989
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.714
9.067
8.767
ΧΟΒΑΡΔΑ
ΚΑΤΙΝΑ
ΧΟΥΡΜ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
23.098
0
0
23.098
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1985
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
0
0
1.851
1.783
0
0
0
5.166
0
0
7.967
1.189
0
0
0
1.303
ΖΕΡΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
22.937
0
0
22.937
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/1985
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
0
2.594
9.2
8.8
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
20.804
0
0
20.804
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/1989
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
2.877
7.667
8.351
ΑΥΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
20.548
0
0
20.548
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/1994
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
0
0
0
0
0
0.969
8.7
8.033
ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
18.48
0
0
18.48
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/1981
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
6.291
9.503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΡΙΒΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΡΙΚ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
17.508
0
0
17.508
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/1988
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
7.9
4.633
0
2.374
0
0
ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
15.385
0
0
15.385
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/12/1998
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.577
2.217
1.657
0
7.933
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
14.751
0
0
14.751
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1988
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
4.433
0
3.249
1.76
2.794
ΤΣΩΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
13.684
0
0
13.684
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/1990
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
7.97
2.423
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
13.38
0
0
13.38
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1992
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0
0
3.737
0.869
6.9
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
12.999
0
0
12.999
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1997
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
0
0
0
0
1.44
8.633
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
12.137
0
0
12.137
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/1995
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
1.566
0
0
8.4
ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
11.889
0
0
11.889
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/1989
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.389
8.5
ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
11.602
0
0
11.602
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/02/1988
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
2.469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
11.374
0
0
11.374
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1989
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
3.089
3.177
0
1.68
ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
10.471
0
0
10.471
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/1992
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
0
0
0
2.671
ΡΟΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
8.833
0
0
8.833
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/2001
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
7.817
0
0
7.817
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1988
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
2.8
0
0
0
2.514
ΜΑΡΝΕΡΗ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
7.434
0
0
7.434
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/03/1997
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
1.863
0
0
2.966
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
7.317
0
0
7.317
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/02/1996
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.011
0
0
0
0
3.306
0
0
0
ΚΑΤΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
7.143
0
0
7.143
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/1991
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
0
0
0
0
3.931
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΣΟΛΑΡΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6.789
0
0
6.789
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1985
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
3.783
0
0
0
0
0
0
0.651
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
5.377
0
0
5.377
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1989
5.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
0
0
0
2.269
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
4.672
0
0
4.672
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1997
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
1.827
0
0
0
ΧΟΝΔΡΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
4.034
0
0
4.034
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1992
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.034
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
4.02
0
0
4.02
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1994
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
1.18
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
3.833
0
0
3.833
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/03/1992
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
0
0
0
0
0
0
ΙΝΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.726
0
0
3.726
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.726
ΜΑΜΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.283
0
0
3.283
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2004
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.283
ΜΠΟΜΠΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.074
0
0
3.074
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/1994
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΜΙΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.051
0
0
3.051
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1991
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
0
0
0
0
ΣΚΡΕΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.994
0
0
2.994
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1988
5.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
0
0
0
0
0
0
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.906
0
0
2.906
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.906
ΠΛΙΑΣΣΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΘΕΟΧΑ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.88
0
0
2.88
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/05/1992
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
2.714
0
0
2.714
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1992
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.714
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
2.514
0
0
2.514
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/04/2002
9.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
ΠΑΣΧΑΛΗ
ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
2.309
0
0
2.309
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/1988
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΠΛΙΑΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.194
0
0
2.194
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1983
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
0
0
0
0
ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1.954
0
0
1.954
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2005
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
ΤΣΙΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1.943
0
0
1.943
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/1996
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1.84
0
0
1.84
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1999
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1.646
0
0
1.646
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/02/2000
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1.589
0
0
1.589
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/2000
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1.474
0
0
1.474
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/1987
5.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
1.314
0
0
ΟΝΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1.417
0
0
1.417
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/2002
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0.48
ΜΠΛΙΩΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
1.28
0
0
1.28
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1987
5.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
0.96
0
0
0.96
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
0
0
ΝΤΑΜΑΡΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.891
0
0
0.891
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/1999
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.891
0
0
0.891
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/01/2002
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
0
ΤΟΥΝΤΑ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0.88
0
0
0.88
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/09/1986
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0
0
0
0
ΤΙΓΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
0.594
0
0
0.594
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2005
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.48
0
0
0.48
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΥ
ΗΛΙΑΔΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.48
0
0
0.48
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2001
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΥ
ΘΩΜΑΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0.48
0
0
0.48
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/2003
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48