ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
48.207
0
0
48.207
1
31.14
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1991
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
5.24
9.167
8.467
9.133
7.933
ΚΑΚΟΥΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
45.313
0
0
45.313
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1999
5.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
6.972
9.633
3.274
9.133
7.9
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
40.301
0
0
40.301
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1991
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.401
9.5
8.367
9.1
7.933
ΧΟΥΝΤΟΥΛΕΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
37.962
0
0
37.962
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/2000
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
0
9.167
8.367
9.133
3.529
ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
34.683
0
0
34.683
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1990
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
0
8.067
3.583
8.3
6.8
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
32.998
0
0
32.998
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2001
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
7.867
3.431
9.133
7.933
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
26.251
0
0
26.251
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1996
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
9.6
3.217
0
7.933
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
24.655
0
0
24.655
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1991
5.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
9.667
9.133
5.467
ΝΤΖΙΟΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
21.31
0
0
21.31
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/1994
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
8.367
9.1
2.951
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
18.418
0
0
18.418
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1999
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.351
8.3
6.767
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
17.166
0
0
17.166
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/1992
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
8.6
0
0
1.166
0
0
ΓΟΥΣΙΑ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
17.016
0
0
17.016
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1988
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.503
8.833
4.679
ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
14.267
0
0
14.267
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1987
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.367
7.9
ΠΑΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
10.732
0
0
10.732
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/2002
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.966
7.767
0
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
9.302
0
0
9.302
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1997
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
2.469
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
6.1
0
0
6.1
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1998
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.977
0
3.123
ΠΕΡΡΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
3.383
0
0
3.383
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1989
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
0
0
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΙΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.303
0
0
2.303
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1991
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.303
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
0.171
0
0
0.171
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1996
5.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.171
ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
61.233
0
0
61.233
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1992
5.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
19.2
19.4
9.133
7.8
ΧΑΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
43.468
0
0
43.468
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
3.634
9.633
8.467
9.133
7.8
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
42.686
0
0
42.686
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/1996
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
8.2
8.5
7.493
0
3.069
9.133
5.433
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
41.033
0
0
41.033
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/1999
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
5.5
9.6
0
9.1
7.9
ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
39.243
0
0
39.243
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/1998
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.263
3.337
9.2
3.443
9.1
7.9
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΟ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
38.022
0
0
38.022
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/2001
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.167
7.189
9.133
7.9
ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
34.93
0
0
34.93
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/02/1999
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.985
9.5
2.511
9.133
7.8
ΤΙΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
34.473
0
0
34.473
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/2000
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
3.323
3.574
9.033
15.8
ΜΠΑΤΣΙΟΛΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
33.811
0
0
33.811
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.697
0.629
8.233
3.186
9.133
7.933
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
31.82
0
0
31.82
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/09/1999
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
9.167
3.354
9.133
7.8
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
30.399
0
0
30.399
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2001
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.034
9.2
3.831
7.867
5.467
ΠΛΑΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
28.65
0
0
28.65
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1998
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.567
9.667
3.217
9.133
2.066
ΠΑΝΕΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
27.042
0
0
27.042
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
9.6
2.76
9.133
2.52
ΓΙΑΚΟΥΒΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
26.767
0
0
26.767
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/1991
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
8.833
8.933
ΣΤΑΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
21.251
0
0
21.251
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/2001
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
2.994
9.1
8.7
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
20.67
0
0
20.67
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/02/1999
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
9.2
2.954
0
5.167
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
20.463
0
0
20.463
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/05/2002
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.363
9.133
7.967
ΜΑΓΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
20.411
0
0
20.411
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.477
9.133
7.8
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
17.965
0
0
17.965
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2001
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
8.3
6.459
ΜΙΑΡΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
17.845
0
0
17.845
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/2003
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
8.2
6.439
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
16.506
0
0
16.506
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/07/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
1.257
3.314
8.3
0.64
ΤΣΙΟΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
13.64
0
0
13.64
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
8.2
2.38
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
13.551
0
0
13.551
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1999
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.663
7.9
2.989
0
0
ΚΑΜΤΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
10.507
0
0
10.507
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1988
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
0
7.867
0
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
9.142
0
0
9.142
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/1998
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
2.209
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
8.086
0
0
8.086
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1989
5.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
2.88
0
0
2.6
ΦΕΪΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
7.085
0
0
7.085
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1997
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.085
0
ΜΠΑΙΚΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
6.411
0
0
6.411
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/2003
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
3.6
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
6.34
0
0
6.34
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/2003
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.157
3.183
ΓΟΥΤΛΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
6.32
0
0
6.32
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/2002
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.954
3.366
ΧΡΥΣΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
6.103
0
0
6.103
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1997
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.931
3.171
ΓΚΕΚΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
5.591
0
0
5.591
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/02/2004
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.591
ΛΑΚΚΑΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
5.337
0
0
5.337
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/08/1999
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
0
2.183
0
0
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
4.037
0
0
4.037
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/02/2003
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
3.511
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
3.294
0
0
3.294
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2001
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.294
ΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
3.206
0
0
3.206
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
ΝΤΟΤΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
3.189
0
0
3.189
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1991
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
3.154
0
0
3.154
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1999
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
0
0
2.354
ΓΟΥΛΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
3.009
0
0
3.009
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/1994
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.009
ΜΑΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.98
0
0
2.98
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2004
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΕΛΛΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.803
0
0
2.803
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.803
ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.691
0
0
2.691
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/05/2002
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.691
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.689
0
0
2.689
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/02/2004
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.689
ΤΣΩΚΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.683
0
0
2.683
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/2000
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.683
0
ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.68
0
0
2.68
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2001
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
ΓΡΙΔΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.66
0
0
2.66
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2004
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
ΣΕΡΕΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.62
0
0
2.62
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2003
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
ΧΑΤΖΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.389
0
0
2.389
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/2004
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΧΑΣΑΝ
ΣΕΦΕΡ
ΑΛΗ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
2.36
0
0
2.36
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/01/1996
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
0
0
ΤΟΠΡΑΚΤΣΙΟΓΛΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
1.9
0
0
1.9
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/1989
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
ΚΟΚΟΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
1.897
0
0
1.897
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/2000
6.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
1.051
ΔΡΟΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
1.62
0
0
1.62
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/1990
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
1.12
0
0
1.12
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/2001
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12