ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ
ΣΟΝΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
47.912
4.96
0
42.952
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1993
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
5.767
9.6
3.286
7.767
7.9
ΤΑΣΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
44.133
0
0
44.133
2
44.133
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/05/1990
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
9.1
9.133
9.5
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
37.537
2.11
0
35.427
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1995
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
6.907
9.6
3.42
7.7
0
ΤΣΩΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
33.598
3.81
4.255
25.533
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.133
7.9
ΑΛΑΤΖΙΔΟΥ
ΔΟΜΝΙΚΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
29.941
0
0
29.941
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1992
8.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
7.641
7.9
0
6.367
0
ΒΟΥΣΒΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
28.225
0
0
28.225
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/1990
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
5.303
9.267
8.067
2.811
1.429
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
27.61
2.21
0
25.4
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.133
7.8
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
22.187
0
0
22.187
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/05/1995
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
6.387
0
0
0
7.8
ΜΟΥΣΑΦΙΡΗ
ΖΩΙΤΣΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
21.402
0.4
0
21.002
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2002
8.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.069
9.133
7.8
ΠΑΧΟΥΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
20.996
0
0
20.996
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1997
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
3.463
0
7.9
ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
19.44
5.09
5.55
8.8
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
28/09/1990
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΦΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
13.68
5.78
0
7.9
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/2004
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
10.13
2.33
0
7.8
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
8.9
0
0
8.9
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
01/02/1999
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΑΙΔΩ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
7.473
0.17
0
7.303
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1995
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.303
ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ
ΖΩΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
6.58
5.33
1.25
0
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11/04/1995
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2.411
0
0
2.411
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31/01/2000
9.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.411
0
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
1.863
0
0
1.863
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
8.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
0
0
0
ΗΛΒΑΝΙΔΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
47.098
4.75
2.315
40.033
19
33.2
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/1991
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
9.4
5.767
9.6
0
6.833
0
ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
46.561
5.14
5.94
35.481
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
6.829
4.633
3.431
7.767
6.188
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΥΧ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
40.805
5.72
5.25
29.835
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1995
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.463
8.933
5.733
9.2
0
0.377
2.129
ΝΤΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
38.084
3.36
6.815
27.909
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/1991
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
8.833
7.104
0
0
8.2
0.651
ΜΟΛΒΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
36.7
0
0
36.7
23
36.7
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1989
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.6
9.167
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΔΟΥΛΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
36.603
0
0.565
36.038
24
32.705
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/1998
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
8.933
5.838
9.133
0
3.333
0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
36.4
0
0
36.4
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/1999
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9.267
9.133
0
ΜΑΝΙΤΣΟΥΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
34.467
0
0
34.467
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/01/1993
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
9.067
7.986
9.2
0.926
3.171
3.294
ΤΣΟΥΓΚΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
33.096
0
0
33.096
27
33.096
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
8.433
7.23
9.133
0
0
0
ΚΑΡΑΧΑΡΙΣΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
30.479
0
0
30.479
28
30.479
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/1994
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
7.08
5.109
1.257
9.2
0
0
0
ΟΥΡΟΥΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
29.523
0.07
0
29.453
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/04/1990
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.186
0
8.233
3.611
9.2
0
0
3.223
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
25.4
0
0
25.4
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/05/1995
8.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.833
0
9.6
0
0
0
ΠΑΛΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
25.17
0
0
25.17
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1992
8.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.486
8.117
5.7
7.867
0
0
0
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
23.568
2.77
7.235
13.563
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/01/1994
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.131
1.131
2.157
2.194
2.949
0
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
23.331
0
0
23.331
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/1993
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
7.067
0
5.7
0
0
0
2.631
ΖΗΣΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΓΑΒΡΙ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
23.088
0
5.83
17.258
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/04/1993
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.309
3.783
9.167
0
0
0
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
21.461
5.38
0
16.081
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2000
8.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
9.167
2.509
0
2.714
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
20.127
0
0
20.127
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2000
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.9
0
0
0
0.56
ΚΩΤΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
19.049
0
0
19.049
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/1993
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
0
2.949
7.9
0
0
0
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
18.325
0
2.47
15.855
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/01/1997
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
7.867
3.389
0
0
ΠΟΛΥΖΩΑΚΗ
ΔΑΦΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
18.281
0
0
18.281
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1992
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.086
8.367
3.829
0
0
0
0
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
16.395
0
0
16.395
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1993
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.457
5.298
2.18
2.46
0
0
ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
15.835
0
0
15.835
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/1996
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
7.151
0
0
0
2.117
ΝΤΟΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
15.27
3.27
0
12
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/2001
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
2.746
3.38
1.657
1.989
ΚΟΥΠΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
15.143
0
0
15.143
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1993
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.171
3.406
3.726
1.806
2.034
0
0
ΒΑΜΒΟΥΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
14.92
0
0
14.92
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
0
0.16
5.533
7.867
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
14.867
0
0
14.867
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26/10/1989
8.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
5.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
14.631
0
3.3
11.331
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1992
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.771
0
2.951
0
3.009
ΣΙΔΕΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣTANTINΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
14.282
0
0
14.282
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1990
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
0
0
3.003
2.189
0.857
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
13.909
0
0
13.909
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1992
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
5.44
4.846
2.32
0
0
0
0
ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
13.791
1.37
0
12.421
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/1992
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
5.367
0
0
0
0
0
0
3.26
0
2.789
ΧΑΡΙΖΑΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
12.871
0
0
12.871
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1992
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.503
1.589
0.697
1.84
0
0
1.243
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
12.422
0
0
12.422
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/02/1995
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.989
8.433
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΟΤΣΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
12.367
0
0
12.367
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/2000
9.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
3.2
0
0
ΓΟΓΟΤΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
11.152
0
1.36
9.792
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1992
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
0
1.426
0
0
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
10.856
0
0
10.856
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/1996
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.491
2.103
0
2.263
0
0
0
0
ΜΑΜΜΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
9.709
0
0
9.709
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
8.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.961
0
5.7
0
3.049
0
0
ΔΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
9.638
0.43
0
9.208
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2003
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
8.933
ΒΟΣΚΙΔΟΥ-ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
9.24
9.24
0
0
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/05/1996
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
8.171
0
0
8.171
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
3.003
0
2.769
ΑΧΤΣΑΛΩΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
8.01
0
0
8.01
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2000
9.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2.28
3.73
0
ΤΣΙΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
7.71
3.32
4.39
0
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1995
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
7.534
0
0
7.534
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/2001
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
3.76
0
2.266
ΚΟΛΛΑΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
7.5
0
0
7.5
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/1996
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
0
0
0
ΑΣΤΑΚΟΓΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
6.026
0
0
6.026
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/2000
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.977
3.049
0
ΦΡΑΓΓΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
5.98
0
0
5.98
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1994
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.011
2.969
0
0
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
5.911
0
0
5.911
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/1999
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
0
0
0
3.146
ΝΤΑΝΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
5.457
0
1.02
4.437
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1997
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
2.757
0
0
0
ΜΑΓΕΙΡΑ
ΘΩΜΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
5.126
0
0
5.126
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1999
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.989
0
2.137
ΚΟΚΑΡΙΔΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.78
4.78
0
0
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1997
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΥΚΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.724
1.23
0
3.494
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1998
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
2.02
0
1.131
ΒΑΤΑΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.114
0
0.785
3.329
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2000
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.329
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2.86
0
0
2.86
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1995
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
ΚΟΥΣΚΟΥΚΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ-ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2.571
0
0
2.571
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/02/2003
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2.24
2.24
0
0
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/05/1993
8.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΛΙΑΦΤΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2.109
0
0
2.109
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.109
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2.09
2.09
0
0
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
8.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2.029
0
0
2.029
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2002
8.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.029
0
0
ΓΡΕΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2.023
0
0
2.023
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2002
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
0
0
ΠΕΡΤΣΙΛΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
1.784
0.79
0
0.994
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2001
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
ΚΑΠΙΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
1.78
0
0
1.78
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/03/2005
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
ΜΠΟΥΡΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
1.589
0
0
1.589
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/1998
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
0
0
ΣΤΑΜΑΤΟΥΖΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΙ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
1.577
0
0
1.577
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
0
0
0
0
ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
1.377
0
0
1.377
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/03/2003
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.377
0
0
ΓΚΟΥΝΤΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
1.07
0.35
0
0.72
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0
0
ΚΑΡΛΗ
ΙΣΜΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
0.58
0.58
0
0
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
8.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
0.549
0
0
0.549
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/05/1994
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
0.51
0.51
0
0
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2001
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
0.434
0
0
0.434
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/2005
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΜΑΔΕΜΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
0.206
0
0
0.206
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/1989
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
0
0
0